Защита в кръвта

ЗАЩИТА В КРЪВТА

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 31 май 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22982986

Има такива въпроси относно защитата в кръвта на Исус. Имаме ли ние защита, имат ли нашите семейства защита чрез кръвта на Исуса или нямаме? Има ли защита или не? И аз искам да започна да ви говоря в тази връзка от I Коринтяни 5:7, където се казва, че

  нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].

Обърнете внимание – нашата пасха Христос беше заклан за нас. Ако отидете в Изход 20, ще видите, че Пасхата представлява един празник, при който пасхалното агне се коли и това пасхално агне според I Коринтяни 5:7  е Христос. Нашето пасхално агне Христос беше заклан за нас. Така че, когато четете в Стария завет за Пасха и пасхално агне, да знаете, че това е образ на Исус Христос, който е Божието агне. Сега това е нещо, което всеки един трябва да го знае, защото това е изключително важно. Някои хора и до ден днешен принасят жертви, включително и курбани, като не си дават сметка, че те са сянка. Курбанът всъщност, вярвам аз, е дошъл като следствие от Пасхалното агне, което някога е заповядал Господ, но всичко това е отминало, преминало в Христос, така че никакви други агнета не трябва да се колят. И тука виждате в I Коринтяни 5:7, че нашето Пасхално агне е Христос, Божието агне, което беше заклано за нас.

И можете да видите в Йоан 1, когато Йоан Кръстител посочва към Исус и казва:

 Това е Божието агне, което носи греха на света.

Това е първият стих, където виждаме, че Христос е Пасхалното агне. След това искам да ви покажа още един важен стих, който се намира в Евреи 11:28, където се казва за Мойсей, че Мойсей

с вяра установи пасхата

        Тоест, празникът на пасхата

Евреи 11:28 С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да се не допре до тях този, който погубваше първородните.

Значи, Мойсей с вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта. Искам да видите, че тука не се казва „установи Пасхата”, а се казва „пасхата и поръсването с кръвта”. Пасхата говори за заколването на агнето. Поръсването с кръвта говори за прилагането на кръвта. Тука имаме две различни неща – заколване на агнето и проливане на неговата кръв плюс второто нещо – прилагането на кръвта. Това е много важно за всички нас, защото много въпроси възникват. Например, Христос като проля кръвта си проля ли Той кръвта си за целия свят или проля кръвта си само за някои хора? Вие знаете, че Христос проля кръвта си за целия свят, за греховете на целия свят, за болестите на целия свят Христос проля Своята кръв. Обаче, въпреки това, повечето хора отиват в ада. И тогава идва въпроса – Добре де делото на Христос съвършено ли е или не е съвършено? Дали не е пропуснал нещо да направи? Дали е успял всичко да направи? Помните на кръста, Той каза: „Съвършено се свърши, свърши се”. Тоест, Неговата работа е напълно свършена и завършена и няма какво да се прибави към делото на кръста. Тогава защо толкова хора отиват в ада? Тогава защо толкова хора дори и християни са подложени на такъв тормоз от страна на Сатана? Не говоря за изпитанията и за гоненията, които са за Божията слава. Говоря за тормоз от страна на Сатана към хора и то вярващи. И аз вярвам, че това е един от ключовете, които ние трябва да видим тук. Казва се, че Мойсей в Евреи 11:28 „с вяра”. Всяко нещо, което правим, ние го правим и трябва да го правим с вяра.

Праведният чрез вяра ще живее.

Така че Мойсей с вяра го направи и ние трябва с вяра да правим нещата. Но какво направи? С вяра той закла агнето или установи празника за заколването на агнето и за поръсването на кръвта. Когато говорим за кръвта на жертвите, когато говорим за кръвта на Христос – тия жертви са образ на Христос. Има две думи, които са важни. Едната е проливане на кръвта и другата е поръсване на кръвта. Ако вие разберете това нещо, то може да промени живота ви. Има проливане на кръвта, има поръсване на кръвта. Проливането на кръвта Го направи Бог, поръсването на кръвта го правим ние. Проливането на кръвта е Божие дело. Бог изпрати Божието агне и Бог предаде Божието агне в ръцете на тези убийци, които Го убиха. Христос предаде себе си, Бог Го предаде на смърт заради нас, това е проливането на кръвта. Проливането на кръвта, както беше случая с Авраам и Исаак. Авраам като взе Исаак да го пренесе в жертва, Господ  показа агне, овен и Авраам заколи овена. Това е проливането на кръвта, което става на жертвеника. Кръвта на Божието агне Христос беше пролята на жертвеника, който е  кръста, и това беше Божията част на нещата. Бог предаде Своя Син на смърт. Вижте, Исус не беше просто убит, Исус предаде себе си доброволно на смърт като агне на заколение, без да издаде глас, дори се помоли за своите убийци. Така че това беше едно дело, с което Той пожертва себе си и това е установяването на пасхата. Това е заколването на агнето, разпъването на кръста. Това е Божието дело. Кръвта на Божието агне Христос бе пролята за всеки един човек на тая земя. Но за да може човек да се ползва от делото на кръста, за да може да се възползва от това, което Христос плати със Собствената си кръв, човек трябва да го приеме с вяра и да го приложи с вяра. Ето, това е ключовото нещо и днес ще ви покажа по какъв начин ние наистина можем да побеждаваме, да побеждаваме чрез кръвта на Исус и как може да прилагаме кръвта на Божието агне в нашия живот. Това, за което става въпрос, поръсването с кръвта – по какъв начин ние можем да го направим.

Аз искам, между другото да обърна на книгата Изход 12:12-14 да ви прочета тука в тази връзка. Бог казва, че ще премине,

 Той ще мине през земята на Египет през нощта и ще убие всяко първородно в земята на Египет.

Всяко първородно. И ще извърши съд на боговете на Египет. Защото казва Господ: Аз съм Бог. И кръвта, казва Господ, ще ти бъде за знак, ще ви бъде за знак.

 И аз днес искам да ви кажа нещо. Когато Бог дава на Израел пасхата, Той дава пасхата за избавление на Израел – да ги избави от робството на Египет и да ги избави от Божия гняв. Виждате тук има две неща, кръвта на Исус ни избавя от две неща – избавя ни от Божия гняв и ни избавя от робството на греха и на Сатана. Кръвта на Исус ни избавя от Божия гняв, защото Бог се е разгневил на тоя свят първо. Но кръвта на Исус ни избавя и от Сатана, и ни избавя и от греха. И Бог каза по-нататъка, ако видите от 21 до 24 стих. Той казва, че ще мине погубителят или разрушителят ще мине по къщите и във всяка къща разрушителят, който е Сатана ще убие първородното. Добре, всяко първородно. Но, казва Господ нека всеки дом да се заколи по едно агне, да се опече и да се изяде агнето. Агне без петно, аз имам предвид агне без недостатък, както Христос е агне без недостатък. Да се заколи и да се изяде печено. В същото време кръвта на агнето да бъде сложена в един съд и със исоп да се бръкне в съда и да се намажат двата странични стълба на вратата и горния стълб на вратата. И казва Господ, когато дойде погубителят, той ще убива във всеки дом първородното мъжко. Но когато дойде до тая къща, на която на вратата има кръв, той няма да влезе, а ще отмине. Защо? Защото в тая къща вече има смърт. Погубителят има право да убие един път. Както казва Библията:

На човек  е дадено един път да умре, след това настава съд.

Веднъж се умира, така че агнето бива убито, за да може то да умре, а не първородното в къщата. Виждате ли заместителната жертва? Божието агне Христос защо умря?  Защо понесе нашата смърт – за да може ние да не умрем, а ние да живеем. Виждате ли го това? Той понесе нашата вина, Той понесе нашия грях, Той умря вместо нас, за да можем ние да живеем. Ето, затова никой, който не Го приеме не може да има живот, защото погубителят ще мине и ще убие всяко едно. Така и какво казва обаче – кръвта трябва да бъде сложена на вратата, което означава, че целият дом ще бъде избавен. Ето това е едно насърчение на всеки един, че ти можеш да използваш с вяра да приложиш кръвта на Исус за спасението на твоя дом. Помните ли какво каза Павел на тъмничния началник –

„Повярвай в Господа и ще се спасиш ти и целият ти дом”.

Помните ли какво стана с Ной? Ной се спаси и неговият дом. Какво стана с Лот? Лот се спаси и неговитя дом. Жена му, която погледна назад, стана стълб от сол. Затова трябва да гледаме напред. Това е едно насърчение.

Искам да ви кажа , че кръвта на Исус може да спасява и да пази не само теб, а да пази и домът ти. Помните ли какво стана с Йов? В Йов 1:5 се казва, че

Иов 1:5 Йов принасяше ежедневно всеизгаряне

        /което е кръвта на Исус/

като си казваше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога. Това той правеше постоянно.

Това е 1:5 на Йов. Така че Йов прилагаше кръв на животни за своите деца, за да бъдат опазени. В 10-ти стих виждаме Сатана, който идва при Бога и се оплаква и казва:

Йоб 1:10  Не си ли обградил отвсякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

Виждате всичко това в резултат на тези жертви, които Йов принасяше. Имаше защита за него, имаше защита за семейството, имаше защита за имота и имаше благословение върху делата си, така че имаше умножаване и освен това влиянието му се засили. Просто умножаваше се, разширяваше се. Тогава, след това знаете много добре, че Йов беше атакуван, при което той изгуби, той изгуби децата си, имотите си, почти всичко. Единствено живота му остана. И ние можем да кажем, че Йов всичко изгуби. И разбира се, има различни причини, има много теолози, които говорят по тези въпроси. Но аз бих ви изтъкнал само една причина, без да засягам другите. Бих изтъкнал причината в Йов 3:25, където се казва:

Това, от което се страхувах, ме сполетя.

Виждате ли Йов, домът му, имотът, всичко е било обградено с ограда от кръвта на Исус. Огнена ограда, Сатана не е можел да се докосне. Но това, от което се е страхувал, го е постигнало. И затова ние трябва да се научим да живеем с вяра, а не със страх. Да не разрушаваме оградата на защита, която е направил Бог около нас чрез кръвта на Исуса Христа. Разбира се, аз си давам сметка, че това не е всичко, но искам да ви покажа една от причините.

И след това, ако отидете в Йов 42:10 ще видите, че Йов, когато се помоли за своите приятели, които постоянно го обвиняваха между другото. Тежко и горко някой да изпадне в положението на Йов! Обвиняват го постоянно, че за това е виновен, за онова е виновен. Така, той се помоли за своите приятели, той им прости. Виждате ли прошката колко е важна? И тогава Бог му възстанови всичко. Не само му го възстанови, ами го възстанови двойно всяко нещо. Единствено му даде същия брой деца както имаше преди. Което означава, че децата са двоен брой. Тоест, тия които са умрели, явно са умрели и са били спасени, Бог му дава още толкова деца. Така че края на Йов е двойно повече благословение.

И за това аз искам да ви насърча, приятели, трябва да се научим да прилагаме кръвта, ако искаме да имаме защита от Бога. Вижте Сатана се оплакваше:

Не си ли го обградил Ти него и всичко що има?

Защото той принасяше кръвта и той принасяше кръв на животни, не на Божия син. Той прилагаше кръвта на животни, не на Божия син кръвта, не на Божието агне и пак имаше сила. Когато говорим за  Изход 12 и Пасхата, ще видите че тука става въпрос за кръв на животно, което опази евреите от смърт. Колко повече кръвта на Исус може да ни опази нас и нашите семейства от смърт!

Искам да видите това нещо. Кръвта е белег. Вижте, когато е минал погубителят да погубва първородните на земята, той не се е интересувал на какъв език говориш, на еврейски ли говориш или на египетски. Той се е интересувал от това има ли кръв на портата или няма кръв на портата. Това е нещото, от което се е интересувал погубителя. Днес много хора казват „аз съм християнин”. Бог не се интересува как се наричаш. Дяволът също не се интересува как се наричаш. Това, което ги интересува, е кръвта. Кръвта е белегът.

Сега нека да ви покажа нещо. Първата част е агнето да се заколи. Докато само агнето е заколено, работата не е свършена. Това, което днес се получава, че агнето е заколено, Христос умря за греховете на света, обаче въпреки всичко работата не е свършена докрай. Свършена е съвършено работата откъм Божията страна, защото Христос каза: „Свърши се”, но от наша страна работата не е свършена.  Бог винаги работи в единство с хората. От наша страна ние трябва да вземем от съда кръвта и с вяра, с исопа да помажем портите, за да можем да бъдем защитени. И знаете, портата има горен праг и два странични. Това е образ на дух, душа и тяло. Кръвта на Исуса е за духа ти, да бъдеш спасен и да имаш вечен живот, но  кръвта на Исуса е също и за душата ти да бъде освободена, емоциите ти да са освободени, умът да е освободен, волята да е освободена. Но кръвта също е за тялото, да бъде изцелено,

с  Неговите рани ние сме изцелени.

Кръвта на Исуса е за семейството, за да бъде семейството опазено. И аз искам да ви кажа, че вие като вярващи можете да прилагате кръвта на Исус за вашите невярващи роднини и Бог ще ги пази. Разбира се, че има разлика между вярващ и невярващ. Ако човек не се обърне към Христос, ако той не призове името на Господа, не може да се спаси, обаче Бог може да охранява и да пази човека до момента, към който той се обърне към Него заради вашите молитви, заради това че вие прилагате кръвта на Исуса Христа. Вие виждате, че никаква погубителна язва не е дошла върху египтяните. Това е 12:12-14 . И освен това, можете да видите 12:21-24, също се говори по този въпрос.

И сега, аз искам да се спрем на това – ние разбираме, че кръвта на Исуса е пролята за нас и ние трябва я да вземем от съда или от легена, в който се намира и да я приложим върху нашите порти, върху нашите семейства, върху нашия живот, по духът, душата, тялото си, върху семейството, върху бизнеса, върху всичко. Кръвта на Исус можем да приложим. Въпросът е как да я приложим. Много важен въпрос – по какъв начин кръвта на Исус се прилага в нашия живот? Защото тогава те е трябвало да вземат исоп, да го топнат и да намажат праговете. И много хора днес биха предпочели това да направят, защото е по-лесно. Но как ние днес можем да приложим кръвта след като Христос проля кръвта си на небесата и след като кръвта Му също е на небесата в присъствието на Бог. Как тази кръв можем ние днес да я приложим? Как пролятата кръв можем да поръсим? Виждате ли пролятата кръв трябва да се поръси. Добре, как това нещо да стане? И ние разбира се, трябва да отидем в Божието слово. Ще ви дам един много известен стих, който се намира в Откровение на Йоан 12:11. Това е много ключов стих в тази посока, в който се казва, че:

Откровение на Йоан 12:11   Те /светиите/ победиха дявола чрез кръвта на агнето

Виждате ли, кръвта на агнето носи победа. Можеш да кажеш – кръвта на Агнето е кръвта на победата. Кръвта на Агнето е моята победа. Значи, ако искаш да победиш дявола, как трябва да победиш

чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство.

Сега трябва да знаете, че това нещо трябва да се направи чрез вяра. Мойсей приложи кръвта чрез вяра, поръси кръвта чрез вяра и ние трябва да поръсим кръвта чрез вяра в живота си. Но как става това? Казва „чрез словото на своето свидетелство”. Виждате ли, когато сте под атака на врага, даже преди да сте под атака на врага, вие и вашето семейство трябва да сложите в устата си Божието слово. Трябва да сложите в устата си Божието слово и да го изповядате. Например – Аз побеждавам дявола чрез кръвта на агнето. Ето, аз побеждавам дявола в моя дом чрез кръвта на агнето. Слагаш го това, в Неговите рани – тоест, в Неговата кръв ние сме изцерени. Виждате ли кръвта къде е? Взимаш словото в устата си и започваш да го изговаряш, да го изповядаш и това е прилагането на кръвта върху праговете на твоята врата. Можеш да вземеш –

 Никакво оръжие скроено против мен няма да успее.

Това е пак прилагане чрез Божието слово. Благодарение на делото на кръста, благодарение на делото на Исус, никакво оръжие скроено против мене няма да успее.

Аз няма да умра, но ще живея.

Защо? Защото Той умря за мене.

Христос дойде , за да ми даде живот и да ми го даде изобилно.

И т. н., ти можеш да взимаш стихове под ръководството на Святия Дух и да ги изговаряш. При това изговаряне, побеждаваш дявола. Вижте, много просто изглежда, обаче е много ефективно. Това е първият начин за прилагане на кръвта на Исуса Христа в живота ви. Това става чрез твоите думи, чрез изговаряне на Божието слово. Чрез изповядване на Божието слово, ти прилагаш кръвта на Исуса върху себе си и твоето семейство.

Вторият начин за прилагане на кръвта е чрез Господната трапеза. Искам да ви прочета Йоан 6:53,54 , където Исус казва:

 Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.  Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

        Тука говори за живот и говори за вечен живот. Когато става въпрос за живот, Йоан 10:10 казва:

Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.

Изобилният живот говори за нашия земен живот. Бог е снабдил чрез Исус Христос изобилен живот тук на земята. Не просто съществуване, изобилен живот чрез Сина. Когато говори за вечен живот, говори за живот, който е не само за тука, но продължава завинаги и няма край. Вечният живот е нещо, което сега в момента не можем да схванем, но едното, което знаем, е, че той няма свършек. Така че имаме изобилен живот, имаме вечен живот чрез кръвта на Исуса Христа. Но Исус казва:

Който пие кръвта Ми, който яде плътта ми, има вечен живот.

Сега нека да ви покажа нещо. Той не каза, който пие символите на кръвта Ми, който яде символа на кръвта Ми, има вечен живот. Знаете, че Неговите ученици, почти всички ученици Го напуснаха при тези думи. Само 12 ученика останаха. Когато учениците Му чуха тези думи, си казаха – Ние тука да не сме канибали да пием Неговата кръв, да ядем Неговата плът.

Тежко е това учение. Кой може да го слуша?

И напуснаха Господа Исуса поради тези думи. Исус можеше да ги смекчи, Исус можеше да каже нещо по-хуманистично, нещо по-приемливо, както ние днес искаме да направим евангелието приемливо за всеки един, да могат хората спокойно да Го приемат, да бъде разбираемо. Обаче Исус не направи тези усилия. Останаха само 12 ученика и Той им каза: Ами вие защо не тръгвате? И те казаха:

Господи, къде да отидем? Само Ти имаш думи на вечен живот.

Така че те останаха при Него заради думите на вечен живот, независимо, че Той каза тези думи, които бяха много тежки за тях. И Той не каза „Който пие символите – който яде и който пие кръвта Ми”. Защо? Защото, приятели, ако искаме да имаме символичен живот, можем да си позволим да работим със символи. Но, ако искаме да имаме истински живот, трябва да работим с истинска вещественост, небесна материалност. Така че, когато взимаш Господна трапеза, трябва да я взимаш с вярата и със съзнанието, че пиеш кръвта на Исуса, ядеш плътта на Исуса. Знам, че на много места това не е приемливо, обаче искам да ви кажа – как става, защо става, какво става, ние не знаем. Всичко което правим, правим чрез вяра. Така че

който  пие кръвта Ми, яде плътта Ми, има живот вечен в себе си.

Искаш ли да имаш живота на Бога? Искаш ли да имаш защитата на Бога  – вземи Господнята вечеря като хората. Не както мормоните я взимат с вода. Те пият вода вместо вино. Днес е много популярно да се взима Господната вечеря със сок. Аз не правя на никого проблем за сока, обаче искам да ви кажа хора, че въпреки всичко трябва да си признаем истината, че не става въпрос за сокове. Теолозите могат всичко да открият, виното си е вино. Говори се за вино, няма да се напие никой на Господната трапеза. И както тука някой пише за безквасен хляб, точно така. Някои купуват хляба от магазина и ядат. Смятам, че е прекалено важно нещо Господната трапеза, за да си играем игри с нея. Павел каза, че

някои от вас са болни, някои са немощни, а някои дори умрели

от неправилно взимане на Господна трапеза. Затова ние трябва да пристъпваме със страхопочитание и да знаем, че ако пък не я взимаме, правим зло и не се покоряваме на Бога. Както някои не искат да взимат Господна вечеря, защото казват „не съм достоен”. Трябва да се покаеш и да взимаш Господна трапеза. Господ иска моментално да се покаеш, моментално да се изповядаш, и веднага да взимаш Господна трапеза. Защото Господната трапеза е живот. Ти пребъдваш в Христос и Христос пребъдва в тебе.

Който яде, казва Христос Моята плът е истинска храна, Моята кръв е истинско питие.

Това е истинска храна, истинско питие. Ако ние се научим как да взимаме Господна трапеза, това много ще промени нещата и ще докара много сила в църквата, защото църквата в момента се движи в немощ. И дяволът е ударил Господната трапеза, както и много други неща. Хората се страхуват да кажат нещата такива, каквито са. „Който пие кръвта Ми, който яде от плътта Ми, има живот вечен в себе си”. Разбира се, че ние не режем от месо да ядем и т.н. Разбира се, че този хляб представлява тялото на Христос, което преди 2000 години се пренесе в жертва, като имате предвид, че Неговото тяло е на небесата, то не е в гроба. Неговото тяло в момента, от което ние се храним тука, то е живо горе в небесата, то е в тяло. Неговата кръв е в присъствието на Отца. Ти няма как да пиеш от нея точно. Тези неща тука представляват Неговата кръв и Неговото тяло. Ние много неща не разбираме, това е тайнство. Но въпроса е да взимаме с вяра и когато човек взима с вяра, това  носи сила, носи изцеление и носи живот. Взимаш ли с вяра и с покаяно сърце – сила, изцеление и живот идват в тебе, защото

с Неговите рани ние се изцелихме.

Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.

Няма разлика при Него. Кръвта на Исус Христос е същата вчера, днес и завинаги. Нейната сила не е свършила. Кръвта на Исус говори за нас добри неща. По-добри и много по-добри от ония, които говори Каиновата кръв. Така че ние можем да вземем с вяра да прилагаме Господнята кръв. Как? Първо чрез устата си, като изповядваме словото, какво словото говори за кръвта. Какво словото говори за кръвта,  като изповядваш това нещо. Като изповядваш какво кръвта прави за тебе. Като изповядваш какво кръвта прави за тебе, ти побеждаваш дявола. Той не може да докачи тебе, нито дома ти, нито нищо не може да докачи. Кръвта е огромна защита. Вижте, кръвта на Исуса не защитава само духа ти, кръвта на Исус защитава и душата ти, защитава твоите мисли, защитава твоята съвест. Кръвта на Исус защитава твоята воля, кръвта на Исус защитава твоите емоции. Кръвта на Исус защитава твоето тяло, кръвта на Исус защитава твоето семейство, защитава твоите имоти, защитава твоя бизнес. Кръвта на Исус е твоя защита във всяко едно отношение. Трябва да я прилагаш във всяка област на живота ти. Виждате, че и при Йов дори кръвта се прилагаше върху имотите и върху всичко, което имаше. И го пазеше отвсякъде, имаше ограда, през която врагът не можеше да мине.

Аз искам да ви покажа обаче едно нещо, което трябва всеки един да го има предвид. Всеки, който мисли да живее в непокорство на Бога, всеки един, който ще каже – „Брат Пламен каза ей това нещо. Значи, аз мога да правя, каквото си искам и кръвта на Исус ще ме пази. Този, който казва – „Аз мога да си правя, каквото си искам и кръвта на Исус ще ме пази”, ето аз ще ви покажа стихът. Погледнете това е в I Петрово 1:2 и то е отговор на всеки един, който желае да живее в непокорство, в бунт пред Бога, да живее в грях и да си мисли, че кръвта ще го пази. Ако човек падне, кръвта ще го пази и ще го привдигне. Ако човек сгреши, кръвта ще го пази и ще го привдигне, но ако човекът живее и възнемерява да живее в грях, там защита няма. Искам да ви го покажа, това е  I Петрово 1:2:

Избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.

Забележете, казва да сте послушни №1 и №2 да бъдете поръсени с кръвта. Виждате ли го поръсването? Значи кръвта ни поръсва като живеем в послушание пред Бога. Ако е като стил на живот, ако стилът ни на живот е бунт пред Бога, ние лъжем себе си. Ние лъжем себе си, когато казваме кръвта на Исус ме пази. Ако ти живееш стил на живот на бунт, ти лъжеш себе си като казваш, че кръвта те пази. Но, аз искам да ви покажа още един пасаж, който е в:

I Йоан 1:7-9 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

Забележете, че когато ходиш в светлината, кръвта те очиства. Да ходиш в светлината. Искам да ти кажа, на всеки един да кажа – да ходиш в светлината означава да си изповядваш греховете на Бога. Тоест, да си признаваш греховете на Бога означава да ходиш в светлината. Изповедта е изключително важна. Много хора в молитвата не включват изповед на грехове. Изповедта на грехове те прави да ходиш в светлината, защото ако грехът ти е в тъмнината и не е изповядан, той стои в тъмнината. Когато грехът дойде в светлината и ти го изповядаш, тогава кръвта те измива. Също кръвта ни умива като ходим в светлината. Това означава като се стремим да ходим в Божиите пътища, кръвта ни очиства от всеки грях.

1:8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

Тоест, не можеш да кажеш – аз нямам грях, нямам какво да изповядвам. Лъжеш себе си. Истината не е в тебе, ако кажеш нямам грях. Но има днес учения, които казват, че днес нямаме вече проблем с греха, защото сме под благодат. Няма такова нещо. Ти си под благодат, но ако не се покаеш от греховете, не си изповядаш греховете, не можеш да влезеш в благодатта. Това е.

1:9  Ако изповядваме греховете си,

        Ето ви я изповедта.

Той е верен и праведен

№1 да ни прости греховете. Ако ги изповядаш, Той какво прави? Първо, ти ги прощава и №2 те очиства. Вижте разликата между прощение и очистване. Той ти прощава №1, №2 Той те очиства  означава, че Той те освобождава от неправедния начин или нечистивия начин на живот. Така че Господ не само прощава грехове, Той ни освобождава от грехове. Виждате ли го това? Не само ти прощава греха, Той те освобождава от греха чрез кръвта. Така че има хора, които се оплакват: „Аз си изповядвам греха, обаче все го повтарям”. Не. Кръвта има сила не само да ти прости греха, а да те освободи от греха и да те освободи от неправдата. Казва – да ни очисти от всяка неправда. Виждате ли го това нещо? Така, нека се върна обратно на това нещо. Всеки един, който казва – „аз ще си живея в грях или си ходи в греха и казва кръвта ще ме очиства”, сам себе си заблуждава и другите заблуждава. Значи кръвта не може да го очисти, ако той живее стил на живот грях. Трябва да излезе от него. Нали разбирате? Трябва да изповяда греха си и да излезе от греха си, както казва:

Притчи 28:13  Който крие греха си, няма да успее, който го изповяда и го остави, ще намери милост.

Ето го тука. Изповяда и остави. Едното е думи, другото действие. Сега майките ще ми кажете: „Брате, ти досега тука каза, че кръвта на Исуса може да защитава семействата ни, а ето сега например ти си противоречиш. Казваш, че кръвта на Исус не може да защити този, който живее и ходи в грях, а моя син ходи в грях”. Значи тука ще има поне десетина жени, които ще го кажат това нещо. Аз съм сигурен.  Ако има такива, нека пишат. Даже някои пишат – така е. Добре, сега ще ви кажа. Детето, ако заблуждава себе си и заблуждава другите, защита не може да получи от кръвта  поради това, че живее в грях. Обаче, ако ти майката или бащата се моли за твоето дете и прилага кръвта на Исус и молиш – поръси го, Господи, защити го, Господи. Господ може да защити твоето дете заради тебе, заради твоята молитва, заради твоята вяра, не заради неговото нечестие, не заради неговото лицемерие, а заради това, което ти изговаряш за него, заради това което ти изповядваш за него, заради това което ти вярваш за него, защото обещава всички, които са в къщата, на която има кръв, всичките да бъдат защитени. Бог обещава защита за целия ти дом.

Искам да ви насърча да вярвате за защитата на вашите деца, да вярвате за защитата на вашите семейства не само за това, но когато ти прилагаш редовно кръвта на Исуса върху тях, искам да ви кажа, че Господ ще отмахне люспите от очите им, демоничното влияние на слепота и в един момент ще дойде спасение. Вярвайте, че има огромна сила в кръвта на Исус.

Сега, аз искам да ви споделя нещо, което днеска с един брат си говорихме във връзка с нашите оръжия в Христос. Трябва да се въоръжим. Нека да ви кажа някои оръжия. №1 властта ни в Христос. Властта ти в Христос къде е? Къде е твоята власт в Христос? Всеки един трябва да го знае. Твоята власт в Христос е само в едно нещо и това е името на Исус. Името на Исус е твоята власт. Когато ти застанеш и кажеш – в името на Исус, ти идваш с Неговата власт. Така че никога не забравяйте това име, името на Исус носи власт. Запомни го. Името на Исус носи духовен авторитет и власт.

№2 говорим за сила. Къде се намира силата? Силата се намира в Святия Дух. Силата е в Святия Дух. Така че властта ни е в името на Исус, но силата е в Святия Дух. Тогава ние питаме – Добре, къде ни е оръжието? Оръжието ни е Божието слово. Мечът на духа е Божието слово. Ти трябва да вземеш меча на духа Божието слово и трябва да започнеш да воюваш с врага. Спомни си Исус в пустинята воюваше с едно оръжие и това е словото Божие. Той не каза – Аз съм Божий син. Той каза – Писано е! Така че трябва да вземеш Божието слово в устата си. Значи властта ни е в името на Исус, силата ни е в Святия Дух, оръжието ни е Божието слово. Законовата основа, запомни, законовата ни основа на нашата победа над Сатана, законовата ни основа на нашата победа над Сатана, законовата победа над греха, законовата основа на нашата победа над смъртта, помнете го това се намира в кръвния завет. Ние имаме кръвен завет с Бога. Това е нашата основа. Всяко нещо, всяко нещо, което ние имаме го имаме чрез кръста на Христос. Кръста и кръвта са едно. Кръстът е смърт, кръвта е живота. Той проля кръвта си, Той проля живота си за нас на кръста. Така че кръстът е основата на всичко, което имаме. Ако нещо Той е извоювал за теб на кръста, ако нещо Той е извоювал за дома ти на кръста, това е основата, за да го имаш в живота си. Това е заветът. Това е онова, което ти имаш право да имаш. Това е, което ти имаш в Духа и ти трябва да извоюваш. Как? Чрез оръжията на Божието слово.

Ако изповядаш с устата си и повярваш със сърцето си, поучаваш спасението за теб и дома ти.

Ако изповядаш с устата си и повярваш със сърцето си, го имаш.

Ако използваш името, което е над всяко друго име, имаш авторитет и власт в духовния свят. Ако действаш чрез силата на Святия Дух, няма нищо невъзможно за тебе. Така че вземете тези оръжия. Вземете тези оръжия, които са ни дадени от Бога и никой дявол, никой демон и никоя сила не може да победи нито тебе, нито дома ти.

Приятели, искам да ви кажа – нека да станем, да възстанем срещу робството на врага. Имаше такава песен – „Докле е мъничка змията, нека да се съберем, с крака да й строшим краката, свободни да се назовем”. Така че нека да възстанем срещу змията. В нашите семейства прилагайки кръвта, използвайки словото на Бога, използвайки името на Исус и чрез помазанието и силата на Святия Дух  да поразяваме и да побеждаваме врага в нашите домове в името на Исус Христос.

Аз знам, че много въпроси могат да възникнат от това нещо. И ние не можем всичко да обясним, нито всичко разбираме и знаем. Но искам да ви кажа, че в това, което говорихме има много хляб. Ако ти го вземеш това нещо на вяра и започнеш да прилагаш кръвта на Исуса със собствената си уста върху твоя дом, върху твоето семейство, върху твоя бизнес, върху твоя дух, душа и тяло, ще видиш резултати, които ще дойдат, защото дяволът няма да припари на тези места. А там, където е завзел територия, там където той е завзел територия, може да държи известно време, но ще видиш в един момент как ще се причупи гръбнака на тази змия в ума ти. Защото той за известно време може да се опъва, но няма да може да издържи. Няма да може да издържи, защото никой не може да излезне срещу кръвта на Исуса. Това е кръвта на победата, кръвта на победата. И знаете ли какво казва апостол Йоан в:

 1 Йоан 5 глава   И тази е нашата победа, нашата вяра.

Така че всичко, което правим ние, трябва да е чрез вяра, вяра в сърцето, думи в устата, вяра в сърцето, думи в устата. Вяра в сърцето и Божиите думи в устата, това е твоята победа. Вярата в сърцето и думите на Бога в устата. Не забравяй думите на Бога да ги говориш, не забравяй думите на Бога с тях да посрещаш Сатана. Вяра в сърцето и думите на Бога в устата и ще видите победи в живота ви. Не чакайте някой да дойде да донесе победата,  властта е в твоите ръце. Името на Исус е на твое разположение, ти можеш да възстанеш и да действаш. Не чакай просто да дойде някой помазаник. Ти действай там, където си. Ти започни да воюваш, използвайки тези прекрасни оръжия. Те са в твоите ръце, името на Исус ти е подарено, то ти е дадено от Бога да го използваш. Кръвта на Исуса е пролята, имаш законни права на тази основа. Думите на Бога са дадени, те са в сърцето и можеш да ги изговориш с твоите уста.

С уста прави изповед и се спасява, със сърце се вярва и се оправдава

и силата на Святия Дух е в твоето сърце. Нека помазанието на Святия Дух да се освободи посредством Божието слово, което е мечът на Духа и ще видиш резултати и победи в живота ти в името на Господ Исус от Назарет.

Слава на Бога.

Амин!