Освещаване и оскверняване

Като за начало, искам да ви прочета какво писмо получих по електронната поща. Сестра пише: „Бих искала да Ви попитам във вашата практика, има ли ли сте случай, в който да сте освещавали земя или къща? Възможно ли е да има проклятие върху физически имот или къща? Възможно ли е магия да влияе или да оказва влияние върху вярващ човек кръстен с вода и Дух? Има видение, в което върху имота на мои близки приятели вярващи извираше сяра. Споделих с друг вярващ човека, но той ми каза, че това да има проклятие в живота и да оказва влияние на вярващи не е възможно. Аз искам да подчертая, че в къщата на тези хора /не само по мои впечатления/ стават разни странни неща, а семейството, което живее там са болни почти непрекъснато. Моля споделете вашето виждане.”

Реших в тази връзка да споделя някои размисли върху Божието Слово. Вярвам, че ще бъдат от полза на всички нас.

Първо искам да започна с един пасаж от Изход 24 глава, където Мойсей говори за израилтяните във връзка с тяхното влизане в Обещаната земя. И казва, Мойсей за седемте народа, които се намират в обещаната земя.

Изход 23:24 И да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им, а да ги строшиш и да изпотрошиш стълбовете им. 

  Виждате ли какво казва Господ на Мойсей по отношение на боговете на хората или така да кажем по отношение на идолите? Каква заповед дава Господ? Да не се кланяш на идолите на хората от този свят, независимо какви идоли са – дали ще бъдат музиканти, певци. Аз обичам да споменавам Азис в това число. Някои му се покланят, а той човекът е просто за оплакване милия, обаче вместо да му помогнат, му се покланят. Значи да не се покланяме на богове под формата на предмети или под формата на пари, или под формата на нещо друго. “Да не се кланяме, нито да им служим, нито да вършиш според делата им, а да ги строшиш и да разрушиш стълбовете им”. Това говори за разрушаване на различни идоли. Знаете ли, че има хора, които в домовете си са натрупали най-различни неща? Например, в България хората не ходят по различни страни, да носят предмети от източните страни – от Китай или Мексико, Латинска Америка разни предмети, но искам да ви кажа, че може да имате предмети във вашия дом, които да са били обект на поклонение или да са обект на поклонение. Сувенири, както някои споменават. Може да са били обект на поклонение или да са обект на поклонение. Тези неща, казва Господ, трябва да се строшат, не просто така да ги оставиш, а да ги строшиш и да ги хвърлиш. Това е, което трябва да се направи с  тия работи.

  Дерек Принс споменава за някаква картина с някакви дракони, такива кралски дракони са наричани китайски, които дядо му бил донесъл вкъщи и той споменава, че те са били един вид като проводник на демонична сила в дома им така че да не може благословенията на Господ да дойдат в техния дом.

  Има християни, които носят върху себе си изображения със змии, такива гривнички, истории. По-добре е да се освобождават от такива неща, за да не би да имате проблеми с тях. Тука се казва тези неща да се чупят, да се разрушават стълбовете им. Тези стълбове са свързани с олтари. Ако имате такова нещо у дома си, трябва да го махнете.

  А има някои хора казват: Добре, ама аз какво да направя като еди кой си вкъщи живее и той иска да си ги държи тези неща? Ами, той като иска да си ги държи тези неща, ти си длъжен да живееш в това положение, заобиколен от тези всички неща. Просто трябва някакво разрешение да се намери, трябва да се вземат някакви радикални мерки по този въпрос.

  Хора, Божият народ просто пропада поради най-различни такива компромиси, които се правят. Трябва да се заеме по-твърда позиция. Вижте, чрез някои неща може сатана да влезе в дома ви. Както тука се казва, просто да се строшат тези неща.

Изход 23:25  Но да служиш на Господа вашия Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти, и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. 

  Той ще бъде твой Бог и ще благославя хляба ти и водата ти. Когато служиш на Господа, Той ще благославя хляба ти и водата ти.

Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.

  Ето тука има обещание за изцеление. Така, че ние трябва да направим още един път преглед на нещата си, в умовете си и да не правим компромиси с тия неща. Аз мога да ви изброявам всичко, но вие питайте Господ и Господ ще ви покаже. Може да е нещо красиво, може да е нещо скъпо, но здравето и живота са по-скъпи.

Изход 23:26  Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно. 

  Това означава, че идолопоклонството може да предизвиква спонтанни аборти. Бездетност и аборт може да са предизвикани от  идолопоклонството. Казва – “числото на дните ти ще направя пълно”, което означава че има възможност в резултат на тези неща да се съкрати числото на дните ти, живота ти да се съкрати покрай тези неща. Отваряш себе си, отваряш врата за действието на врага.

Изход 23:27  Ще изпратя пред тебе страх от Мене, и ще обезсиля всичките люде, между които отидеш и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе.

  Господ казва, че ако се очистим, Той ще изпраща ужас пред нас. Значи, ако отидеш някъде на някое място и си Божий човек помазан,  демоните ще се ужасяват и служителите на сатана ще се ужасяват и ще бягат от тебе. Нечистите духове, се  казва, ще бягат пред тебе.

Изход 23:28  Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят  отпред тебе евейците, ханаанците и хетейците. 

  Господ казва, че ще изпрати стършели пред нас. Тия стършели всъщност имат жила. Аз вярвам, че това е свързано с ангели. Тия стършели са ангели, които Господ ще изпраща пред нас, за да изгонят изпред нас силите на тъмнината. Няма защо да се лъжем, нечистите духове не бягат от нас, защото ние сме много симпатични, а нечистите духове бягат от нас, защото помазанието на Святия Дух е върху нас и защото ангелите на Господа действат.

  Имаше един Божий човек, много пълен така и по време на едно богослужение на освобождение излязъл много силен каратист и го хванал и го вдигнал, и го запратил на някъде и човекът много пълен лети във въздуха и казва: „Докато летях във въздуха, сега ще падна върху амвона и всичко ще строша”. Обаче лекичко, лекичко слязох като пух на земята. Учудих се от това и този пак се насочи към мене, аз станах и му казах – “Видя ли, ангела на Господа ме избави от това, което възнамеряваше да направиш”. И нечистият дух отговорил през устата на този човек и казал: “Те бяха 13, бе глупако.”

  Значи, представете си 13 ангела са били около него и това тежко тяло, което човекът има, са направили така човека да се приземи на земята лекичко, за да не се повреди. Както казва в: 

Псалом 91:11  Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища,

на ръце да те вдигат, да не би да удариш у камък ногата си. 

  В случая гръбнака си. И Господ казва, ще изпрати стършели, слава на Бога за тия ангели. Стършели тука са наречени, защото те са всъщност войнствени ангели, имат оръжие със себе си, жило, бам и атакуват врага.

Изход 23:29  Няма да ги изпъдя отпред теб в една година,

да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове.

  Това е отговор на въпроса – Защо за един човек трябва да се молите повече от един път за освобождение. Просто защото, ето това се получава – Господ казва: “Няма да изпъдя отпред тебе враговете в една година”, тоест на един път няма да ги изпъди, за да не запустее земята и да не се размножат против тебе полските зверове. Защо? Защото трябва да се обработи земята. Това означава, че човек, който получава освобождение получава на порции, за да може той да се осъзнае, да обновява ума си съобразно с освобождението, което получава, да се изгражда и да се изпълва със Святия Дух, да се стабилизира в молитва и в Божието Слово. Така, че процеса на освобождение и на обновяване на ума вървят ръка за ръка.

  Хората не трябва да търсят просто един моментен акт, а един процес, в който Господ те освобождава и същевременно завладяваш земята, и я обработваш земята на твоето сърце, и я обработваш с Божието Слово, за да можеш да станеш един здрав християнин, защото знаете какво казва Исус – нечистия дух като излезе търси начин да се върне. Ако ти си запълнил себе си със Словото и Святия Дух, той няма начин как да влезе вътре, но ако си празен, има вакум в тебе и може да се върне обратно. Това се получава с някои хора, тъй като те се връщат обратно в греха и се получава случая със свинята, която беше изкъпана, чистичка, беличка, обаче после отново в греха влиза и не е бяла, а мръсна. Това, което трябва да стане е – змията да се убие и на нейно място да имаме агънцето чисто,  изкъпано, то не влиза в тинята, не се храни с помия, а се храни със зелена хубава тревичка и обновява ума си.

Изход 23:29  Няма да ги изпъдя отпред теб в една година,

да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове.

Изход 23:30  Малко по малко ще ги изпъждам отпред тебе,

догде се размножиш и завладееш земята. 

  Малко по малко се завладява територията. Най-стабилните неща стават малко по малко. Някои хора искат фойеверк , изгряващи звезди, но както изгряват звездите така и бързо изгасват. А Господ дава малко по малко. Полекичка се расте в Господа. Затова е нужно дълготърпение и затова се изграждаш постепенно. Има хора, които имат нужда да бъдат освободени, обаче трябва да вземеш една стратегия, да бъдеш постоянен, да бъдеш настойчив и просто да станеш войн. Не просто да воюваш от време на време, а да станеш войн и да облечеш Божието всеоръжие и ако трябва да не го събличаш изобщо.

Изход 23:31 И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до река Ефрат, защото ще предам местните жители в ръката ти и ти ще ги изпъдиш отпред себе си. 

  Говори за враговете, прогонва ги.

В Мое име бесове ще изгонват.

  Видяхме тука, че идолите им, боговете им трябва да трошим. Думата „да трошиш”, означава хващаш и чупиш, и изхвърляш, ако имаш такива работи вкъщи.

Изход 23:32  Да не сключваш завет с тях, нито с боговете им. 

  Да не сключваш завет е нещо различно. Трябва да внимавате със заветите или с договорите, които сключвате. Също това включва да не сключваш завет с невярващ човек, тоест да не се жениш за невярващ човек – това е сключване на завет. “Да не сключваш завет с тях и завет с боговете им”, защото ако сключиш завет с тях, ще сключиш вероятно завет и с боговете им. Това е начина, по който израилтяните са съгрешавали, това е начина, по който много хора са отпаднали от вярата като вярващи като са се оженили за човек, който не вярва. Разбира се, има изключения – някои хора са се обърнали, обаче Господ казва да не сключваш завет с тях, нито с боговете им.

  Също бъдете много внимателни в работата си, ако си бизнесмен с кого сключваш завет, трябва да имаш ръководството от Господа, защото понякога с един договор, можеш да влезнеш в робство. Така, че тука се казва – “да не сключваш завет с тях, нито с боговете им”. Има завети, които са сключени и трябва да внимавате много, защото например, масоните – там се сключват завети. Ако имате роднини, родители, които са сключвали завети, просто тези завети трябва да ги разрушите в името на Господа Исуса Христа.

  Аз съм имал случай с жена, на която родителите са били свободни масони и са сключили такъв завет и са произнесли определени клетви върху себе си и децата си. И клетвата им беше постигнала дъщеря им въпреки, че е християнка. Има хора, които си мислят, че просто защото се казват християни, нищо няма да ги постигне. Ние трябва да направим повече от това, трябва да бъдем мъдри и разумни, и трябва наистина да облечем Божието всеоръжие и да устоим срещу атаките на врага.

  Може да погледнете Ефесяни 6:11.

Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола 

  Не просто казвайки се християни, всичко е наред. Ако е имало завети във вашето семейство. Примерно, имаме в България хора турци или помаци, на които родителите са сключвали завети във връзка с исляма и други неща. Това е нещо, което трябва да се види как да се разруши в живота ви. Самите ходжи не само проповядват корана, но правят магии, леят куршуми и други подобни неща, които допълнително вкарват хората в робство. Това е окултизъм вече, всякакви такива неща трябва да се разрушат. Някои са сключвали кръвни завети. Едно време беше модерно като бяхме малки, индианците сключваха кръвни завети. Някои помежду си сключваха кръвни завети, изглежда много безобидно, но може да окаже влияние върху твоя живот.

Изход 23:33  Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене, защото ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка. 

  Идолопоклонството или служението на други богове е примка и трябва да го имаме предвид това. Сега ще ви покажа, че не само идоли и богове трябва да трошим, но и трябва да горим.

Деяние на апостолите 19:18  И мнозина от повярвалите дохождаха та се изповядваха и изказваха делата си. 

  Хората са повярвали и не само са изповядали Исус като техен Господ, но се изповядвали и изказвали делата си пред Бога, и дори публично са ги изказвали пред останалите. Такава една изповед е много силна.

Яков 5:16 Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. 

  Понякога е необходимо пред Божия служител да изповядаш греха си, за да може той да знае как да се моли за тебе, за да бъдеш изцелен. Знаете, че голяма част от болестите идват поради грехове – било то ваши, било то наследствени и т.н.

Деяние на апостолите 19:18 И мнозина от повярвалите дохождаха, та се изповядваха и изказваха делата си. 

  Виждате какво очистване.

Който крие греха си няма да успее, който го изповяда и остави ще намери милост.

 

Деяния на апостолите 19:19  Мнозина още и от тия, които правят магии

  Значи, те са се покаяли вече, но преди са правили магии.

донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките

  Виждате, те не са оставили книгите си и да си кажат – “много са скъпи, аз вече не вярвам в тях, но ще си ги държа вкъщи на библиотечката, много красиво ми стоят”.

и като пресмятаха цената им  намериха, че бе петнадесет хиляди сребърници. 

  Дерек Принс спомена на едно място, че сумата е била един милион долара днешни пари. Дали е така не знам, но виждате че не е малка сумата. Тези хора са ги изгаряли въпреки цената тези книги. Това са книги, това са пособия, това са инструменти на сатана и ние нямаме право да пипаме там. Какво общо има тъмнината със светлината, просто трябва да ги отхвърлим. Виждате, че са ги изгаряли, защото ако ги изхвърлиш, дори някой може да ги намери на боклука и да си ги вземе. А някои отиват да ги продават – ако ги продадеш себе си избавяш, а другия вкарваш в беля. Тези неща трябва да се изгарят.

Деяние на апостолите 19:20  Така силно растеше и преодоляваше Господното учение. 

  Това е признак за растежа. Говорихме за трошене преди малко, а сега виждаме, че книгите са били горени. Не само книгите, а има и други неща, които си заслужава да бъдат изгорени. Някои хора може да имат DVD-та, CD-та, неприлични филми. Взимате ги и наклаждате един огън , не в къщи. Един брат си беше наклал огън в камината и щеше да запали къщата. Ако трябва на порции ги горете, обаче трябва да се ликвидира с това нещо.

  Сега ще ви кажа друг случай. Знаете, че Бог заповяда на Израел да завладее Обещаната земя и под ръководството на Исус Навин Израел влезе да завладее Обещаната земя. И отидоха да воюват с един  народ и беше почти сигурно, че ще спечелят битката, но из един път губят битката и губят 36 човека, които са били убити. Не че са кой знае колко много, обаче в крайна сметка при положение, че такива трудни битки са спечелили, невъзможни битки са спечелили, една такава второстепенна битка губят и при това хора губят. Исус Навин раздира дрехите си и започва да се моли на Господа и казва: “Господи, как така, защо Ти ни предаде в ръката на нашите противници? За какво минахме през Йордан, по-добре да не бяхме минавали, по-добре да си бяхме останали в пустинята” и започва да роптае и да се оплаква.

Исус Навин 7:10 А Господ рече на Исуса: Стани, защо си паднал така на лицето си? 

11. Израил е съгрешил, а именно престъпили са завета Ми, за който им дадох заповед, да!

Те са взели от обреченото, още са откраднали, още са излъгали,

още са турили откраднатото между своите вещи. 

  Затова губят битката. Какво казва Господа? Всичката плячка от тази битка е била обречена на Господа, нямат право да вземат нищо от нея. Нямат право да взимат нищо от враговете си. Господ каза, че нямаме право да взимаме от стана на врага неща. Може много да ти хареса. На някои хора им харесва окултна дреха, на някои хора им харесва окултна картинка, която представлява демонични неща или някой хубав пръстен, може да е златен, с някаква змия извита или с някакво слово върху него. Внимавайте. Даже има едни кръстове египетски те са отгоре с едно кръгче върху кръста. Има много такива неща, които човек може да си ги сложи за украшение, които са красиви. Господ, обаче, казва – “затова вие загубихте битката”. И тогава Исус Навин започва да проучва въпроса. Господ му показва семейството и човека, който е направил това. И този човек Ахан, той си признава накрая и казва:

Исус Навин 7:21 Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха 

  Вавилон е образ на чародейство, това е образ на демонични работи.

Двесте сикли сребро и една златна плочка тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех,

и ето те са скрити в земята всред шатъра ми и среброто отдолу. 

  Исус изпрати хората, намериха всичкото и накрая се наложи да ги убият с камъни и всичко що бяха взели замина с тях. Интересно тука е, че Господ заръча нищо да не остане от тях. Не иска нищо да взимаме от тоя свят, нищо да не взимаме от дявола. Внимавайте какви книги четете, внимавайте дори какви филми гледате. Има в момента филми окултни, които дават по телевизията. Недейте да влизате в такива неща. Стойте далече, филми, книги, не вкарвайте нищо проклето в дома си. Защото като вкараш проклето в дома си, можеш да докараш проклятие върху твоя дом. Нека да стоим чисти във всяко едно отношение. Виждате тука става въпрос за дрехи и за предмети. Господ направи така, че трябваше тези неща огъня да ги унищожи. Вие няма да убивате хора, тука става въпрос за неща свързани със света, по-скоро демонично натоварени неща.

  Обикновено демоничните духове се прикачват към скритите неща, едното е  надписи. Ако имате в дома си някакви определени надписи, определено слово, затова ходжите надписват някакво слово, правят хамалийка, слагат я на врата на човека, защото нечистите духове се прикачват към това слово. Също така се прикачват към определени картини. Затова езическите племена се покланят на някаква статуя или някаква картина, покланят се на нещо, защото зад него стои дух. Затова Господ казва да трошим статуите им.

  Другото, към което се прикачват това е звук. Африканските племена използват тъпани, ритми, при които човека, който е медиум влиза в контакт с нечистите духове и изпада в транс и получава някакво откровение. Затова трябва да се внимава с музиката. Не може да се каже, че всеки тип музика може да се използва за хваление. Има типове музика, как ще хвалиш Господа с тях, не ми е ясно.

  Друго нещо, което води до това са различните аромати. В индийските храмове използват някакви аромати. Ходил съм в къщи, където използват разни аромати и никак не ми е било приятно, усещал съм лошо присъствие. Тамяни и разни аромати, могат да бъдат използвани, за да може нечист дух да влезе на това място.

  Казах ви четири неща – едното е слово, писмено или устно, другото е образ под формата на картина или статуя; третото е музика и четвъртото е миризма. Така, че внимавайте за тези неща, защото към тях може да се прикачат нечисти духове.

  Искам да обърна внимание отново на писмото на сестрата, в което пише – „Имали ли сте случай, в който да сте освещавали земя или къща?” Много интересно. В Словото, тъй като нямах време да се подготвя за това, се казва, че “земята беше осквернена поради вас”, казва Господ.

  Земята може да бъде осквернена. Не е едно и също нещо дали в една къща или едно помещение са се извършвали богослужения или на това място са се извършвали някакви демонични ритуали, или е било публичен дом на това място. Просто само като влезеш в мястото, усещаш различно присъствие. Трябва да имаме в предвид, че това нещо съществува.

Деяние на Апостолите 19:11,12   При това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел.

Дотолкова щото, когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло,

болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. 

  Забележете, това е предмет, кърпи и престилки, са предмет. Преди малко казахме за Исус Навин, че е взел дрехи и предмети, които носеха проклятие в Израилевия стан и те губеха битките си. Някои хора, губят битките си поради такива неща. А тука става въпрос за кърпи и престилки, това е материя, които обаче са напоени с присъствието и помазанието на Святия Дух и върху тях имаше духовна информация, такава духовна информация на присъствие и помазание, че когато тези кърпи и престилки се докосваха до тялото на болните, болестите се отмахваха от тях и зли духове излизат с крясък, представяте ли си това нещо.

  Ако обърнем внимание на посланието на Юда, апостол Павел говори за това да се гнусим дори от осквернената от плътта дреха. Виждате първата дреха е била помазана или осветена, а сега тази дреха говори за нея, че тя е осквернена от плътта. Може да бъдат осквернени определени предмети и материи. Мислите ли тогава, че не може да бъде осквернена една къща по някакъв начин, чрез това което се е вършило в нея?  Защо тогава Господ иска някои неща да се горят, някои неща да се трошат – защото върху тях има някакво оскверняване. Така, че това нещо трябва да го имаме предвид и можем да вземем и други примери.

  Например, ако вземем Господнята трапеза какво представлява – хляб и вино, които са осветени и представляват Тялото и Кръвта на Исус. Взимайки хляба и виното, които са материални веществени неща, ние получаваме изцеление, живот, благословение и сила. Затова не трябва да се подценяват тези неща.

  Сега обаче, стигаме до въпроса – Може ли да се освещава нещо?

I Тимотей 4:4-5  Защото всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне,

ако се приема с благодарност понеже се освещава с Божието слово и молитва 

  Ето виждате по какъв начин става освещаване – чрез Божието Слово и чрез молитва. Аз за това съветвам хората да си слагат в рамки стихове в къщи, затова съветвам хората в домовете да има хваление, да се слуша хваление, а не някаква друга музика. И по телевизията внимавайте да не се гледат лоши неща, а си пускайте християнски предавания, християнски неща, видео с Божието слово, християнски филми и други подобни неща. Домът ви се освещава с Божието слово и с молитвата, с която се молите в къщи.

  Какво ви пречи да се молите в къщи, какво ви пречи да полагате ръце на определени места? Когато дома ви е дом на молитва, много хубави неща стават във вашия дом.

  Сестрата пише: – “Възможно ли е да има проклятие върху физически предмет като имот или къща?” Имайте предвид, че има някои имоти, които хората са ги посвещавали на сатана или са ги посвещавали на някаква секта, има някакво посвещение върху тях, има някакъв договор сключен. А тези неща дават някакво законно основание на сатана да претендира за тях, така че тези неща трябва по някакъв начин да бъдат разрушени.

  Тука пише: “Възможно ли е магия да влияе върху вярващ човек кръстен с вода и Святия Дух?” За съжаление е възможно. Възможно е и ние виждаме резултати от такива неща, ние имаме резултати и свидетелства за това нещо, затова Божието слово казва в:

Ефесяни 6:10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество,

11. Облечете се в цялото Божие всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на врага. 

  Думата „хитрости” от гръцки на български означава „планове, стратегии, методи” на врага. Затова трябва да се обличаме в цялото Божие всеоръжие, за да можем да устоим. За съжаление, казах християни, които не са защитени, както трябва, не са под кръвта на Исуса, християни, които са отворили врата на грях, защото грехът е врата, може това да стане причина грехът да влезе през това място. Друга причина, за да може нечистите духове да действат в живота на хората са наследствени неща. Някои духове просто няма смисъл да влизат – те са си били там от поколения, предавани по кръвна линия.

  В Изход 20:5 се казва,

Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, Твоя Бог, съм Бог ревнив,който въздава

беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят

  Така, че ако имате в рода си хора, които са се занимавали с окултизъм, баячки, гледачки, врачки и други такива да не се чудите, че има такива резултати в живота ви, защото в Словото се казва – “три-четири поколения”. Даже има едно място, на което се говори за десет поколения и вие можете да го видите във Второзаконие 23:2, където се казва, че който е незаконно роден, не трябва да влиза в Божия храм.

Второзаконие 23:2  Никой незаконно роден да не влиза в Господнето събрание,

никой и от потомците му до десето поколение да не влиза в Господнето събрание. 

  Забележете, десето поколение. Това е една от причините, поради която някои хора имат трудност в поклонението, някои хора имат трудност в общението с другите християни, имат трудност в изучаването на Библията, имат трудности в молитви поради именно едно такова наследствено проклятие, което се разпростира до десет поколения. Някаква преграда, някаква бариера има към това да не могат да общуват с Господа и да общуват с другите, общение със Слово, с молитва, с хваление и т.н. и се чудят каква е причината. Това нещо, трябва да се разруши, ама как да се разруши. Не бих говорил за тия неща, ако няма лек, няма цяр.

  И лечението е дадено в Галатяни 3:13,14  стих, където се казва, че

Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас,

за да може благословението на Авраам да дойде върху нас.

  Така че виждате, че има лек, обаче трябва да се приложи това нещо. “Възможно ли е магия да оказва влияние върху вярващ човек, кръстен с вода и Дух?” Отговора е – може, ако има отворена врата. Казахме, че може да е наследствена вратата, може да е грях, който човека извършва.

  Друг въпрос: “Имах видение, в което в имота на мои близки вярващи извираше сяра, споделих с други вярващи и ми казаха, че има проклятие върху имота и оттам оказва влияние върху хората, но някой й казал че не е възможно”. Обаче сестрата казва, че в къщата стават странни неща. Семейството са постоянно болни.

  Да, напълно е възможно, защото нечистите духове винаги носят със себе си зло. Различни видове зло могат да донесат – физически немощи, емоционални немощи, материална бедност може да носят, семейни проблеми могат да носят. Има духове, които се занимават с това да разрушават семействата, разрушават църкви, да атакуват ума на хора. Хора, които си загубват ума или са постоянно объркани и не могат да вземат решение и колебания, съмнения, безпокойство, депресии. Всичко това е тяхната работа, това е работата на тия демони, така че те атакуват и тялото с различни болести. Една от най-популярната в момента е рака, просто сега църквата не се справя достатъчно добре с тази болест въпреки, че имаме даден цяра, който е кръвта на Исус. Затова трябва да се издирят причините, вижте в

Притчи 26:2  Никакво проклятие не идва без причина. 

  Когато виждаме, че едно дърво дава лош плод, трябва да издирим какъв е корена, каква е причината. Трябва да се търси причината, ако има нужда от покаяние, трябва да има покаяние, трябва да има изповядване на греховете, трябва да има оставяне на греховете. Когато са наследствени причините, трябва да се отсекат. Когато има съответни договори, които са направени в рода, тези неща трябва да бъдат разрушени и отречени. Трябва да се започне на чисто с Господа.

  Някои ще кажат – аз съм новороден и изпълнен със Святия Дух, как е възможно това да стане с мен? Може, защото Исус никъде не е казал, че при новорождението нечистите духове си отиват. Исус казва, че нечистите духове трябва да се гонят, не се разрешава проблема с новорождението, такъв стих не виждам никъде написан и затова страда тялото Христово в момента, което трябва да бъде свободно, трябва да бъде силно. Господ ни е изпратил, за да можем  да ви изведем от царството на тъмнината в царството на неговия възлюбен Син посредством кръвта на Исус, посредством евангелието.

  Моисей изведе народа на Израел от земята на робството. Мнозина християни са в земята на робството. Господ иска да не си в земята на робството, иска да бъдеш свободен. Лошото обаче е, когато човек си мисли, че е свободен, а не е свободен. На запад има хора, които са глухонеми, обаче така са ги научили, че представят проблема с глухотата – че просто вие сте  различни хора, това не е болест, а просто сте различни. По същия начин днес – много пъти със Словото, което говорим даже като служители успокояваме хората и казваме: “Не, ти нямаш проблем, всичко ти е наред, Христос реши всичко и всичко ти е наред”. Той Христос, че реши всичко е едно, а ти как си е съвсем друго. И ако не се оправиш с тия неща, не използваш материала и това, което Христос ти е дал, за да излезеш от това състояние, можеш само да си внушаваш, че си добре, а да не си добре.

  Затова, приятели, трябва човек да погледне истината в очите, а не да се заблуждава как са нещата. Някои хора мислят, че като изповядат три века нещата и те ще станат така. Ако изповядаш Словото на Бога под помазанието на Святия Дух, то ще стане реалност, но ако просто изповядваш думи – „аз съм богат, аз съм богат, пари елате в моя джоб, пари елате  в моя джоб”, така не стават приятели, нещата. Има хора, които изобщо не казват „пари елате в моя джоб”, а пък ги имат. Не се хващайте на такива неща, хванете стабилно, солидно учение, хванете реалността на Господа. Излезте от Египет, трябва да излезете и имате нужда от силата на Бога, за да излезете. След това Господ иска да ви въведе в Обещаната земя, реално да влезете, да можете да победите враговете, но за да можете да го направите, трябва да бъдете въоръжени, трябва да бъдете облечени с Божието всеоръжие, трябва да сте силни, трябва да можете да воювате във вашите битки. Има седем народа пред вас, седем вида демонични сили, които искат да ви спрат и те са великани, по-големи и по-силни от вас. Обаче, Слава на Бога,

По-велик е този, който е в нас от оня, който е в тях.

  Така, че ние можем да победим и да завладеем. Имаме възможност за победа, имаме победа в кръвта на Исус. Чрез Божието Слово и молитвата се очиства всичко, можете да очистите домовете си. Изхвърлете ненужните неща, които са свързани със сатана и сложете Божието слово в дома ви, сложете Библията, сложете Божието слово написано, нека да го има написано, нека да бъде изговаряно.

  И друго – ПОСВЕЩЕНИЕ или ПОСВЕЩАВАНЕ. Ако имаш проблем с твоя дом, защо не направите едно посвещаване на дома на Господа Исуса Христа, да  застанете, да се помолите заедно като семейство в единство и да кажете: “Боже, ние предаваме този дом в твоите ръце и бъди Господар на този дом. Ние разрушаваме всякакви предишни договори, контакти, посвещения, каквото и да е било. Прилагаме кръвта на Исуса на това място. Извикваме Твоя Дух да бъде на това място и искаме Господи, Ти да си Господар, Ти да си Цар и Ти да ръководиш това място в името на Исус.”

  Казвам ви , че нещо ще се случи, нещо ще се разруши. Аз това нещо го изпитах един път и видях, че работи, приятели. Тези неща работят,

Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата

и каквото развържете на небесата, ще бъде развързано на небесата.

  Вържете силите на тъмнината и развържете съответното място. Имате власт, имате сила. Господ иска вече да извади народа. Вижте народа на Израел в Египет – бяха роби и бяха болни, излязоха и Библията казва, че излязоха със злато и сребро и нямаше никой от тях, който да беше болен, тоест Господ ги изцели изваждайки ги, в Обещаната земя ги заведе вече не като болни, а като войни и победители.

  Господ иска първо църквата да бъде болница, за да се изцеляват хората и да се възстановяват, и после иска да направи църквата армия, за да може да освобождава другите. Трябва първо ти да бъдеш изцелен и да отидеш да изцеляваш другите. Трябва ти да бъдеш възстановен и да отидеш да възстановяваш другите. Ето това е Божията воля за нас в Христа Исуса. Просто, практично и ясно – Проповядвай евангелието, поучавай Словото, моли се за изцеление на хората – изцелявай ги и изгонвай демони в името на Господа Исуса Христа. Да видите Господнята армия като започне да върши тия неща каква сила ще се отприщи, дявола няма да може да си намери място.

  В името на Исус, Господи, ние ти благодарим и ти отдаваме Слава и Хвала. Моля те, Господи, всеки един брат и сестра да ги благословиш, да ги докоснеш, да ги изцелиш и да ги направиш силни войни на твоята армия и ние ти отдаваме Слава и Хвала в името на Исус.

  Амин.