Филм за ПРОКЛЯТИЯТА

Филм за ПРОКЛЯТИЯТА

Пастор Пламен Петров

Притчи 26:2 Никое проклятие не идва без причина

Яков 3:6 Нечестивият език е огън, заразява тялото и запалва колелото на живота ни, а той се запалва от пъкъла

БОЛЕСТ, БЕДНОСТ, СМЪРТ

 

Притчи 18:21 Смърт и живот има в силата на езика!

 

Второзаконие 30:19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти

        Казвам се Пламен Петров. Работя от девет години с роми и сега правим тази продукция с цел да ви помогнем.

        В Библията в Притчи 26:2 се казва, че “никакво проклятие не идва без причина”, затова преди да се премахнат лошите резултати в живота ви, трябва да се премахне причината. Ако в живота ви има болести, ако в живота ви има смърт, нещастия, бедност, този филм е за вас и може да ви помогне.

        Каква е причината за толкова много страдания? Каква е причината за толкова много болести, нещастия и предждевременна смърт. В този филм ще откриете отговорите.

        Това е мястото, където започва човешкия живот. Тука, в родилния дом, детето за първи път поема въздух, започва да плаче. Така сте започнали и вие. Има само един вход на тази земя и този вход е жената. Но има само един вход към небето и този вход е Исус Христос, който е вратата на живота.

        Езикът ви е огън, виждате ли малко огън може да запали огромно количество вещество, било то дърва или нещо друго. Езикът ви е в състояние да запали и да изгори вашият дом. Езикът ви е в състояние да запали и изгори вашият бизнес и живота ви и в Библията се казва, че той осквернява цялото тяло.

        В момента се намираме в най-големия цигански квартал в България и той се нарича “Факултета”. Искаме да разкрием някои неща, които вярваме, че ще ви бъдат от полза.

        (Мими – съпругата): При мен има едни много приятни хора и сега ще проведем с тях интервю. Искам да попитам тази жена:

        – Защо според вас ромите толкова кълнат и децата си и близките си и всичките около тях?

        – Първо искам да кажа, че на нас ромите това ни е вродено- когато човек се гневи, когато иска да изрече нещо, когато недоволства от нещо, тогава той започва да кълне близки, деца, роднини, мъже, жени.

        – Току-що имахме случай, в който чухме една клетва на тази жена. Ние я извикахме и я помолихме да ни обясни какво е казала, да можем  да поясним за какво става въпрос.

        – Ядосах се и казах лоши думи на дъщеря ми.

        – Мислиш ли, че тези думи, които изрече могат да имат влияние върху дъщеря ти и това, което изрече да се случи в някой момент от живота й?

        – Не знам.

        – Имаш ли страх, че когато изговаряш тези думи, това, което казваш може да се случи в нечий живот, например на дъщеря ти?

        – Еми, може, да.

        Пред мен са един много приятни, сладки деца и тях също ще ги попитаме за това кълнене, защото те със сигурност са го чували.

         – Кажете деца, някой клел ли ви е по някакъв начин, дали майка, баща, баба или дядо?

        – Да.

        – Какво са изговаряли върху вас?

        – Казват да се „чупиме”, „да отиваме”, „да си затвориме очите и да се самоубиеме”.

        – Би ли ни разказала как твоята свекърва е кълняла твоето дете?

        – Тя много го обичаше и просто от галеност го кълнеше – “минингит да те хване”, “удар да те хване” и то стана един ден. Като го получи това нещо, ние не сме осъзнали, че от тия думи е станало. Чак сега вече, когато повярвахме, разбрахме, че това което говорим с езика – става.

        – Значи, то не се случи веднага.

        – Не, веднага не се случи, мина много време и го получи.

        Странна любов е това – да казваш на собственото си внуче “минингита да те тръшне” и в резултат минингита наистина го тръшва и то така, че то за малко щяло да умре. Но слава на Бога за Неговата милост, Той го изцелил и днес този човек служи на Бога. Но това всичкото зло нямаше да се случи, ако баба му не го беше проклиняла със собствената си уста.

        В Библията се казва, че:

Бог е създал небето и земята и всичко, което е в тях 

        Чрез Словото на Бога е създадено всичко. Така, че словото има творческа сила в себе си. Бог ни е направил по Божий образ и подобие. В нашите уста има творческа сила. Изговаряйки думите те създават реалност. Затова е много важно какво ще говорите с устата си, защото Бог е положил власт и сила във вашия език.

        Езикът ни завърта колелото на живота. Езикът ни завърта целия цикъл на нашия живот и определя курса на живота ни. Нека да настроим кормилото на нашия език да ни води в посока на благословение, а не на проклятие. И това нещо зависи от вас.

        В началото Бог рече –

Да бъде светлина и стана светлина. 

        И чрез същото това слово, всичко стои така както е. И Бог ни е дал власт в името на Неговия Син Исус Христос да създаваме  и да творим.

        В посланието към Римляните 4:!7 се казва, че

Бог извиква в съществувание онова, което не същества

        Така че ние подобно на Него, чрез слово изречено с вяра, можем да извикаме в съществувание неща, които не съществуват. Това е творческа сила вътре в нашите уста. Отново Библията ни казва, че

От преизпълването на сърцето говори устата

        Затова е необходимо нашето сърце да се изпълва със Словото на живия Бог, благословеното слово на живия Бог, което е:

Евреи 4:12 …живо, деятелно, по-остро от всеки меч, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намерението на сърцето. 

        Това слово е мощно. Изпълвайте се със словото на Бога, което се намира в тази книга – Библията, това е словото на живота!

Яков 3:7,8 Всякакъв вид зверове и птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството, но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен със смъртоносна отрова. 

        Някой ще каже – “Тогава как ще го укротим?” Чрез Божия Дух.

Захария 4:6 Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ 

        Така, че чрез Духа на Бога, вашия език може да бъде укротен.

Неудържимо зло е, пълен е със смъртоносна отрова 

        Тази отрова, която се намира в езика не е естествена, тя идва от пъкъла, казва Библията, свръхестествена отрова. Ако искате да се избавите от нея и аз знам, че в момента гледат хора, които са били ухапани от змията, наречена дявол.

        Единственото лекарство срещу тази отрова е кръвта на Исус- единствения, който може да ви изцели е Исус Христос посредством Неговото Слово. “Има смъртоносна отрова в езика”, не го подценявайте.

Яков 3:9 С него благославяме Бога и Отца, /това е добре/, но  с него кълнем хората, /се казва, което е лошо/, създадени по Божие подобие

 

Яков 3:10 От същата уста излиза и благословение и проклятие 

        Може ли една чешма да пуска и сладка и горчива вода? Може ли, бива ли, езика ни да има сладки думи на благословение в себе си и горчиви думи на проклятие?(Яков 3:11)

        А какво да кажем за песните? Музиката е езика на душата -тя може да докосне всяка една душа. Думите, които са изговорени или изпяти в песента, оказват силно въздействие върху душата на човека. Тези думи оказват силно въздействие върху цели поколения. Ние можем да видим как цели поколения са били формирани, тяхното мислене, техния начин на живот е било формирано от песни.

        При нас сега е един от най-известните певци не само в цяла България, но и в Европа, това е Джаго. Ние ще му зададем няколко въпроса.

        – Би ли ни казал, вярваш ли в Бога?

        – Вярвам в Бога и то не малко, но много.

        – А, какво е направил Той за тебе?

        – Ами аз съм един неграмотен, не съм завършил нищо. Всичко ми е дарено от Господа.

        – А ти като музикант, като професионален музикант, мислиш ли, че музиката и песните имат въздействие върху живота на човека?

        – Песента, циганската има живот в нея. Щото като пееш за беднотия, като пееш “чорош наволин, насвало би андело”, има една песен много стара… Почти  всичките песни са такива с клетви, „проклиням жена си”, „проклиням децата си”, както се нарича на цигански.

        Същото това нещо се получава и днес, животът на младото поколение се формира от песните на нашето поколение.

        Но какви са текстовете на тия песни? Ако се заслушате, ще видите, че днес тестовете на повечето песни не идват от небето, а направо можем да кажем, че идват отдолу, от дълбините на ада, защото можем да чуем песни, в които човек кълне себе си, или кълне някой друг, човек който казва “по-добре аз да умра”, или има вътре силно въздействие на духа на блудство, богатства, сребролюбие и всякакви зли неща. Песните и музиката не са невинно нещо. Бог е създал музиката и песните, за да хвалим Неговото име и да Му се покланяме. И Бог ще промени живота ви.

        Има една хубава песен, която се казва “Пророкувам за живота си”- и вие пророкувайте за живота си! Аз много харесвам в тази песен това, че автора казва “Пророкувай за живота си да бъде песен на радост”. Много лоши и зли неща са били пророкувани за вашия живот, преди да се родите дори, или когато сте били малки, и дори и сега. Но, идва време, когато в името на Господа Исуса Христа трябва да вземем власт над нашия живот и да започнем да пророкуваме добро, да започнем да благославяме на мястото на клетви.

        Вземете сега вашите деца в своите ръце, защото върху тях са изречени много лоши неща и говорете върху тях добро, благославяйте ги и Бог ще обърне колелото на живота им и на мястото на смърт, ще дойде добро от Господа, защото

Притчи 18:21 Смърт и живот има в силата на езика...

         ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ НОСЕЩИ ПРОКЛЯТИЯ

 

І Коритяни 10:20 Онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете. 

Галатяни 6:7 Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне.

        В Библията е записано в:

1 Коринтяни 3:11 Защото никой не може да положи друга основа освен тази, която е положена, която е Исус Христос 

        Има един обичай, който хората правят, това е да колят петел в основата на нова къща. Колят петела и с кръвта поръсват четирите ъгъла на основата на къщата, заравят главата на петела в основата на мястото на вратата, хвърлят пари там и това всичко го правят с вярата, че нещо добро ще се случи на хората, които ще живеят в тази къща. Те искат за децата си, за себе си хубав живот, благословение и т.н. В Библията се казва,

Има само една основа,

която е Исус Христос”

        и още нещо – има само една кръв, чрез която ние можем да получим благословение и това е това е кръвта на Божието Агне Исус Христос.

         Откровение на Йоан 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. 

        Нека да се върнем отново на кръвта на Исус Христос.

В І Коринтяни 5:7 се казва така:

1 Коринтяни 5:7 Нашата пасха Христос беше заклан за нас. 

        Пасха е един празник, при който са колели агне и са принасяли кръвта му върху праговете на кръщата.  Сега, Исус Христос се казва, че Той е нашето пасхално Агне, Който е бил заклан за нас. Той бил разпънат на кръст, обаче смисълът е все едно агне, което е било заклано за нас и кръвта му е била пролята за нас. Това е изключително важно за нас днес, за да знаем, че нямаме нужда повече да се колят агнета, защото има само едно агне, което е заклано за нас.

        Когато дойде празника Гергьовден, много хора купуват агнета и ги колят. Проливат кръвта им, за да видят добро, за благословение, или за нещо лошо, което се е случило. Те се опитват по някакъв начин, с тази кръв да изкупят семействата и домовете си. Но това жертвоприношение, според І Послание към коринтяните 10:20 стих, е първо жертвоприношение на богове и второ води до общение с демони. Така че препоръката или заповедта от Господа е ние да не правим тези неща. Да вярваме само в едно агне и то е Божието агне, което Бог го снабди за нас. И да вярваме само в една кръв, която е кръвта на Исус Христос.

        Когато се коли агнето за курбан, обикновено взимат клонки от плачеща върба, увисват агнето на вратата и слагат в устата на агнето клонката от плачеща върба. Освен това по къщата слагат клонки от плачеща върба. Искам да ви кажа – това не е случайно. Това докарва много плач в домовете, както е името плачеща върба. Това не може да ви помогне.

        Другото което е, взимат хората дреболиите от агнето, носят го по съседи и казват – “това е за майка ми”, “това е за баща ми”, “това е за пред майка ми”, “това е за пред баща ми”…

        – Невярващите мислят, че принасят това агне като жертва и след това ходят на гробища, раздават ядене от агнето.

        – На сутринта ставаме рано, заколяме агнето и правиме ориз с мляко и черния дроб от агнето, слагаме една масичка отвънка и викаме за Бог да прости да дадем нещо.

        Но това отново е една заблуда. Защото скъпи хора, не е възможно човек, който е умрял и неговото тяло е в гроба и то вече гние, да се храни с вътрешностите на агнето. След като тялото е в гроба, той не може повече да яде такава храна. Тогава за кого го подаваме това нещо?  Отново идва въпрос – защо идват тия обичаи, от къде идват? Трябва да ви кажа, че не само при ромите и по други места в света има обичаи, които не са от Бога, а те идват от Сатана и вкарват хората в робство.

        Това, което искам да ви кажа – освободете се от традиции и обичаи, които носят проклятие във вашия живот и вашия дом и вземете Божието Слово, вземете да вярвате в кръвта на Исуса Христа, в Неговото име и ще бъдете наистина благословени.

        Някои вярващи вместо да принесат курбан на 6-ти май, принасят или на 7-ми или на 5-ти, някъде наблизо, като мислят че с това решават въпроса, но истината е, че отново има принасяне на кръв, отново има жертвоприношение и няма нужда ние да се заблуждаваме. Защо изобщо трябва да бъде агнешко месо? Някои казват  – “Абе, брат, нали виждат децата, така не се чувстват добре, защото другите имат да ядат, пък те нямат.”

        Ами, да, някои могат да ядат агнешко, обаче с проклятие. Някои сестри казват – “Аз готвя курбан, не защото аз искам, а защото мъжа ми ме кара да го направя”.

        Въпросът ми е този: “Ако знаеш, че едно нещо носи проклятие в твоя дом, ти би ли го направил, въпреки че мъжа ти те кара да го направиш?” Можеш да му обясниш какво е положението, защо не искаш да го направиш и просто да служиш на Господа, Твоя Бог.

Матей 4:10 На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш 

        Раждайки се на тази земя, ние идваме с цел да общуваме с нашия Господ, да се покланяме на святото Му име, не идваме с цел да се покланяме на някой идол, или на някой човек.

        В квартал “Княжево” има една сграда, която се намира зад православната църква, където е била положена мумията на един човек на име Али Баба. В момента мумията я няма, но там има останали чалми, има ковчег и хората ходят на 2 август да се покланят на нещо, което е мъртво, на нещо което носи проклятие.

        Тука има един човек и той ще ни разкаже за празник Али Баба.   – Какво става на този празник?

–         На 2 август винаги се събират от малцинството и отиват в Княжево, за да могат да празнуват Али Баба.

        Намираме се пред сградата на Али Баба в Княжево. Тука на 2 август всяка година, идват много роми, които се покланят на мумията на Али Баба и смятат, че това е за добро. Ето виждате прозореца, на който те връзват конци или парчета от дрехи, за да може да оставят неща, които считат, че са лоши в техния живот. Вътре в един ковчег се намира мумията на някой си Али Баба.

        Колко хора от вас сте посещавали Али Баба през годините и колко от вас са видяли благословение? А на колко от вас в живота е дошло проклятие, поради това, че сте ходили на това място?

        Това е поклонение на идол, това е поклонение на  нещо друго, което не е Господ и това носи проклятие не само върху вас, а върху вашите деца, върху вашите внуци и вашите правнуци.

        Колко хора са взимали конци или панделки и са ги слагали там на решетките при Али Баба? Колко хора са се клели, че няма да пият повече алкохол? Колко мъже са се клели, че не са изневерявали на жените си? Колко музиканти са се клели, че няма да лъжат? А също така колко хора от лонджите са го правили това нещо?

        И сега имаме друг въпрос – колко от вас, които сте направили тези неща сте видяли благословение? Дали мирът на Господа е бил върху вас или проклятие е дошло върху вашия дом?

       

МАГИИ, ЧАРОДЕЙСТВА 

“… недей се учи да правиш според мерзостите на народите! Да не се намери между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън /аборт/!

 

Второзаконие 18:9-13 Никой чародей /лечител/ астролог /зодии/, гадател, врачка, гледачка, ясновидец, никой баяч, запитвач на зли духове, врач /екстрасенс/, или запитвач на мъртвите защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа…! Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог”

 

И в долината на мрачната сянка,

 ако ходя няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мене,

 казва Давид за Господа

        Но въпроса ми е – ако ти си в долината на мрачната сянка и Господ не е с тебе, какво ще правиш? Ако ти се занимаваш, или си се въвлякъл в окултна дейност, идолопоклонство, спиритизъм!?

        Ако се занимаваш с магии, чародейства, викане на духове, общуване с мъртвите, леене на куршум, правене на хамалии и ред други неща като тези, Господ не е с тебе.

        Да не се намира между вас никой, който да прави аборт или да съучаства в аборт, защото те са принасяли децата си в жертва на някой бог, а днес много хора принасят децата, които са в утробите им отново на нечист дух чрез аборт. Ако ти си съпруга, който си принудил жената да прави аборт, или ако ти си доктора, който е извършил аборта, си нарушил Божиите заповеди.

“Никой врач или врачка, или екстрасенс, никой астролог, или някой, който се занимава със зодии, никой заклинател, произнасящ клетви в писмена или устна форма,  никой гадател на бъдещето…”

        – Ще ми разкажеш ли неща за магиите, които се извършват тука в квартала?

        – Ами, да, има ги много и то правят за боледуване, живак и какво ли не измислят. Хората боледуват,от това умират, това е опасно нещо.

        – Нещо да ми кажеш за изливането на куршуми?

        – Еми и това знаят. Също и това е опасно.

        “Никой спиритист, който общува или вика духове, или никой вика или общува с мъртвите”, всичко това е омраза на Господа, защото всеки, който прави тези неща е омразен на Господа. Това не са служители на Господа, това са омразни на Господа, казва Библията.

        “И поради тези мерзости”, отново виждаме, че това не само е грях, но е мерзост и е отвратително в лицето на Господа.

        Господ твоя Бог ги изгонва от пред теб и Господ чрез Исуса Христа  ни дава победа над силите на тъмнината и над всичките тези служители на Сатана.

        Колко хора от вас са внесли в дома си неща, които са проклети? Колко хора са внесли бивни под различна форма и окултни предмети, книги, куршуми, хамалии, различни видове, както клонки дори мартенички, светена вода и колко други форми има на окултизъм чрез които вие влизате под проклятие. И Господ казва:

“Тези мерзости, тези гнусотии, да не ги внесеш в дома си, но казва – да ти запалиш с огън и да ги изгориш”.

        Да, тези неща в действителност струват пари и на тях им е струвало пари, защото някои от тях са били златни, други сребърни, обаче носят проклятие, включително зодии, змии, дракони и други образи на Сатана. Всичко това трябва да се изгаря и това струва пари.

        Ето да видим в първата църква в Деяния на апостолите, какво са правили те всъщност? Дали те са постъпвали по този начин или по друг начин?

Деяния на апостолите 19:19 Също и мнозина от тези, които правеха магии донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките, а като пресметнаха цената им намериха, че беше 50 хиляди сребърника 

        Един изследовател на Библията казва, че тази сума отговаря в днешно време на около 1 милион долара.

         ЖИВОТ ИЛИ СМЪРТ

Йоан 11:25 Аз съм възкресението и живота, който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее!

 

На човек е дадено веднъж да умре,

 а след това настава съд.

        Човек умира един път, а след това отива на съд.

        Какво става, когато умре човек? Когато умре човек, тялото му бива положено в гроб, а духът и душата се отделят от тялото и отиват там, където Бог ги е изпратил.

        Намираме се на мястото, където завършва човешкия живот. Тука след смъртта се полагат телата в гробовете. Господ Исус Христос е обещал един ден да възкреси телата. Ще има възкресение на праведните и на неправедните. Едните ще бъдат възкресени за награди, а другите – за наказание, но всяко едно тяло, което лежи в гробищата един ден ще бъде възкресено.

        Когато някой близък почине, в България ние имаме обичай с  известни различия, но обикновено хората идват на гробищата и носят неща, които подават за мъртвия, било то вино, за да пие, или някое любимо ядене, за да хапне. Има различни обичаи, които са приети от хората. Това обаче, подаване за мъртвите, което се прави е против светите писания, против това, което пише в Библията.         И аз ще ви прочета един стих от Библията свързан с това.

1 Коринтяни 10:20 Онова, което жертват езичниците, го жертват на демоните, а не на Бога 

        Ако вашите близки, са били вярващи в Исус, Господ ще ги приведе с Него.

1 Солунци 4:15 Защото това ви казваме чрез Словото на Господа, че ние живите останали преди Господното пришествие, няма да предварим починалите 

        Когато Господ Исус се върне отново, казва “ние ако сме живи по това време, няма да предвариме тези, които са починали”.

1 Солунци 4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат.  

        Когато Христос се върне, както виждате тука на гробищата всички, които са умрели в Христос и са били вярващи в Него, ще възкръснат при глас на архангел и при Божия тръга. И когато Бог каже – “Станете от гробовете си”, те ще станат. Това ще бъде една огромна армия.

 

         Намираме се на едно от най-тихите места, които може да съществуват на тази земя, или ако се чува някакъв шум, това е звук на плач и стенание, защото тук хората се разделят със своите любими. Всеки, който е дошъл на тази земя, рано или късно ще си замине по един  или по друг начин. Но въпроса е как ще преживее живота си тук докато е на тази земя? Защото живота ни представлява един изпит, това е време, в което ние се обучаваме и взимаме нашите решения. Въпросът е какво решение ще вземем като цяло за нашия живот. 

         ТИ ТРЯБВА ДА РЕШИШ! 

         БЛАГОСЛОВЕНИЯ:

Второзаконие 28:2 …ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог!

        Ако нямаше изходен път, щеше да бъде излишно изобщо да се занимаваме с този въпрос. Но аз идвам да ви кажа,  че има изход, има спасение, имаме Спасител и Неговото име е Исус. Исус означава Спасител.

        И в послание към Галатяните 3:13 и 14 стих, апостол Павел ни дава решението на проблемите, като казва:

Галатяни 3:13,14 Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението дадено на Авраам да дойде чрез Исус Христос да дойде върху езичниците, за да приемем обещанието чрез вяра 

        Исус Христос понесе вашия грях на кръста, за да можете вие да бъдете простени  и оправдани. Исус Христос взе вашето  проклятие върху Себе Си на кръста, за да може благословение да дойде върху вас. Докато проклятието не се отмахне, благословението не може да дойде. Докато проклятието не се отмахне, обещаните благословения не стават реалност в живота ви. Затова и говорим, за да може да се отмахне това проклятие, тази причина и да може благословението да дойде върху вас чрез Господ Исус Христос. И тук се казва, че в закона, в Стария Завет е писано, че „всеки, който виси на дърво е проклет”, а Христос вися на дърво като беше разпънат на кръста, понесе твоето и моето проклятие и не само стана проклет, но стана проклятие.

        В книгата Притчи 28:13 се казва така:

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги признава и ги оставя, ще намери милост

        Но ако ги признаеш или ги изповядаш след малко в молитва, ще намериш милост пред Бога. Той ще ти ги прости, но не се спира дотук. Не се казва само „да ги признаеш с устата си”, т.е. да ги изповядаш. Казва “и да ги оставиш”. Това се нарича ПОКАЯНИЕ, да признаеш греха си, да съжалиш за него и да не го вършиш вече.

        Сега ще направим тази молитва и вие в нея с вяра и покаяно сърце, изповядайте греховете си на Господа и Господ ще ви даде чудото от което толкова много се нуждаете.

        Бог да ви благослови!

        Сега ще направим една изповед на вяра, в която ще се отречете от всичките нечестиви, греховни дела, които сте извършили във вашия живот, дори не само вие, но и вашите родители и прародители, защото тези дела е възможно да са довели проклятие във вашия живот.

        И се молете така:

        „Господи, Исусе Христе, аз се отричам от всяка негативна дума, изговорена от моя език, от всяка клетва, която съм изговорил върху себе си, или върху други хора. Отричам се от всяка клетва изговорена върху мене и върху моя род.

        Отричам се също от всякакви греховни, демонични песни, които съм пял, или които съм слушал и вземам решение всяко нещо, което е противно на Тебе като принасяне на петел в жертва в основата на къщата, или в основата на други къщи; отричам се от кръвта на петела и приемам с вяра кръвта на Божието Агне Исус. Отричам се също от жертване на агнета на Гергьовден, курбани в името на Исус и изповядвам своята вяра в единствената жертва – Божието Агне – Исус Христос.

        Отричам се също и се покайвам от всеки аборт, извършен от мене или аборт, в който съм участвал. Господи, аз се отричам и разрушавам всеки договор със Сатана или с негови служители и сключвам договор с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус Христос. Отричам се и се покайвам за всяка магия, която е направена от мен или за мен от моя род или за моя род десет поколения назад. Освободи ме Господи от това проклятие! Отричам се от хамалии, чародейства, леене на куршуми, отричам се от гледане на карти, гледане на боб, гледане на ръце и всяко друго нещо, което аз или моите предшественици са извършили. Отричам се също от принасяне или подаване на умрелите. Защото това е принасяне на жертва на демони и влизане в общение с мъртви.

        Покайвам се Господи, за тези неща, дори и аз да не съм ги направил, а моите предшественици. Аз се покайвам и се отричам от тях. От всяко общуване с умрелите, с мои роднини, като осъзнавам, че съм общувал с демони. Обещавам да не го правя повече и се покайвам в името на Исус Христос. Отричам се също от всяка дума на смърт, клетва на смърт, изговорена от мене или от моите роднини или изговорена срещу мен и моите роднини.

        Отричам се от смъртта и приемам живота чрез кръвта на Исус Христос. Отричам се също и се покайвам от поклонение на идоли, покайвам се и се отричам от идолопоклонство в името на Исус Христос. Покайвам се и се отричам от поклонение на Али Баба в името на Исус Христос, от моя страна и от страна на моите роднини.

        В името на Исус аз решавам да се покланям само на Господа Исуса Христа и само на Него да служа. Отричам се от това прокляние и обещавам никога вече да не го върша в името на Исус Христос.”

        Някои от вас усещат Божието присъствие, други чувстват сила върху себе си, други чувстват електричество да минава през тях. Някои от вас чувствате горещина от цялото ви тяло, на някой им е прилошало. Какво и да се е случило – пишете, защото Господ ви освобождава от проклятието, не се плашете и не бягайте. На някой му се иска да избяга и да не гледа това, което гледа в момента. Но Господ е започнал работата си и не бягайте.

        Ако искате наистина да сте свободни, сега трябва да се помолите с тази молитва и Бог може да ви освободи, ако вие го направите с вяра, с покаяние и с решителност. Това, което направихме е отнемане законната основа на дявола да действа във вашия живот и да държи проклятието си във вашия живот. И сега е момента за вашето освобождение. Това, което е важно да направите е да слушате внимателно и да правите това, което ви казвам в момента и Божията сила ще действа и ще ви освободи. След тази молитва, недейте да ставате веднага, а оставете се и се предайте в ръката на Господа, за да ви послужи Той сега. Така че “този, който чака Господа ще поднови силата си” и сега ще дойде нова сила, ново благословение и нов живот във вас и вашите домове, в името на Исус Христос.

        Сега повтаряйте тази молитва с вяра след мен.

    „Господи, Исусе! Аз вярвам, че Ти си Божия Син и единствения път към Бога. Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Изоставям бунта и греховете си и Ти се подчинявам сега като на свой Господ. Изповядвам всичките си грехове пред Теб, особено за всеки грях, който ме е изложил на проклятие.”

        (Сега изповядайте, ще ви дам малко време да изповядате някои грехове, за които Святия Дух ви напомня в момента. Кажете ги на Господа, признайте ги пред Господа и ще получите освобождение.)

        „Освободи ме, Господи също и от последствията на всеки наследствен грях! Чрез решение на волята си, прощавам на всички, които са ме наранили, така както искам и Бог да прости на мен.”

        (Простете сега на тези, които са ви сторили най-голямо зло, в името на Исус.)

        „Прощавам конкретно на …….” (Кажи името на свекърва, тъща, снаха, майка, баща, дете, съпруг, съпруга, всеки който те е наранил. Кажи го и прости, за да ти прости Господ и ще бъдеш освободен).

        „Отхвърлям всяка връзка с каквото и да било окултно или сатанинско нещо. Ако имам някакви предмети, аз вземам решение да ги унищожа. Отхвърлям всички сатанински претенции към мен и разрушавам всеки договор със Сатана направен от мен.

        Господи, Исусе, вярвам, че на кръста, Ти пое върху Себе Си всяко проклятие, което може да дойде върху мен. Затова сега Те моля да ме освободиш от всяко едно проклятие върху моя живот. В Твоето име, Господи Исусе Христе, чрез вяра сега получавам своето освобождение и своето благословение и Ти благодаря за него, Господи! Амин!”

                                                                                         

        Сега, силата на Бога е въру някои от вас, вие го чувствате това. Това, което има нужда да направите  – предайте се в ръката на Господа, силата на Бога действа мощно във вас. Вдишвайте и издишвайте, защото много пъти по този начин човек получава освобождение. Ако можете се изкашляйте, за да излезе. Ако някои хора от вас повърнат, не се притеснявайте, това е освобождение, което получавате. Някои могат да пищят, други може да плачат, други може да треперат, оставете Господ да действа и да ви освобождава. Защото Библията казва, че

Бесовете вярват и треперят 

        Излизайки, те треперят. Предайте се на Господа. Вдигнете си ръцете към Него и вдишайте свободно. Вдишайте и приемайте свободата, която Той ви дава.

        И сега аз ще се моля за  вас и вие приемайте молитвата с която се моля с вяра.

        „В името на Исус Христос, Боже аз Те моля да благословиш тези хора и да ги освободиш. Нека всяко проклятие да бъде унищожено и всеки демон да напусне и всеки един, който излиза да отиде там, където ти си предназначил, нека да отиде в бездната, в името на Исус Христос.

        И сега в името на Исус Христос, аз връзвам всяко демонично действие, всеки началник демон го връзвам заедно с всички подчинени вътре. Разрушавам проклятията в живота на тези хора чрез кръвта на Господа Исуса Христа и изгонвам тия демони чрез помазанието на Святия Дух, защото е казано:

Където е Господния Дух,

там е свобода

        Помазанието унищожава хомота. И заповядвам в името на Исус Христос всеки нечист дух вън от тия хора, да напусне, да напусне и да излезе от хората! Заповядвам в името на Исус Христос духа на смъртта да си отиде! Дух на смърт, убийство, самоубийство и аборт, вън от хората! Заповядвам на клетви да напуснат в името на Исус Христос, клетви и проклятия! Дух на идоложертвено и идолопоклонство; общение с мъртвите – да напусне! Подаване на мъртвите в името на Исус, поклонение на Али Баба, вън! Смъмрям аборт също! Принасяне на жертва, на курбани, на петли и други подобни, да напуснат в името на Исус. Всеки дух на чародейство, контрол, манипулация, в името на Исус Христос да напуснат тези хора.

        И аз Ти благодаря, Господи, за тяхното освобождение. Нека Святия Дух да ги изпълни, в името на Исус Христос!”

        И след като свърши молитвата, вдигнете си ръцете към Господа и кажете:

 „Господи, изпълни ме със Своя Свят Дух, изпълни ме със Своя Свят Дух! Нека огъня на Святия Ти Дух да слезе върху мене, нека огъня Ти да слезе върху мене, нека огъня да слезе върху тях и да ги изпълни тези хора.

        Всеки един, който е вързан да бъде освободен! Приеми освобождението си сега и бъди благословен в мощното име на Царя на царете и Господа на господарите – Исус Христос!”

        Искам накрая да ви кажа, че освобождение и благословение без вяра в Исус Христос, без покаяние и свят живот не може да има. Ако вие искате наистина да бъдете свободни и благословени, знайте, че благословението и свободата са в Исус Христос, извън Него няма свобода. Така, че ако вие ходите и живеете в тъмнината, а искате да бъдете изпълнени със светлина, това не може да стане. Затова ходете в светлината и светлината ще ви изпълни, защото в светлината вие ще имате свобода.

Където е Господния Дух,

там е свобода 

        Исус Христос е нашата светлина. Ходете и живейте в Него и с Него и ще бъдете свободни и ще бъдете благословени.

        Ще ви кажа няколко прости неща, които да изпълните.

        № 1- всеки един от вас, който е приел Христос и е новороден християнин, спасен, всеки ден трябва да чете Библията. Библията е вашата духовна храна, трябва да обновявате ума си, защото се казва в Римл.12:2:

Римляни 12:2 Да се преобразяваме чрез обновяването на нашия ум

        № 2 – всеки ден да разговаряте в молитва с Бога – ежедневна молитва. Да си намерите църква, в която да ходите, да слушате и да се храните със словото и не само това, но в която също да влагате себе си да служите. Амин!