Излизане от кризата

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 5 юли 2012 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23783986

 

Отиваме на Лука и там в 19 глава от 11 стих нататък. Исус Христос говори така:

И те като слушаха това, Той им каза една притча, защото беше близо до Ерусалим и те мислеха, че Божието царство ще се яви веднага. И рече им: някой си благороден човек отиде в далечна страна да приеме за себе си царство и да се върне 

        Вие знаете, че това е Исус, отиде в далечното царство.

Повика десет от слугите си, даде им десет мнаси и рече – търгувайте докато дойда 

        Даде им десет мнаси, които са вид пари. Даде им таланти в притчата 25 глава на Матея, таланти. Господ даде таланти, даде десет мнаси и рече – търгувайте докато дойда. Десет слуги, десет мнаси, на всеки по една паричка дава господаря. И какво казва – търгувайте докато дойда. Значи ние сега имаме две крайности, едната крайност – Христос идва и няма нищо да правим, която беше доскоро. Няма да учим, няма да работим, няма нищо да правим – Христос идва. Дай да лежим. Другата крайност, която се появи в последно време е, че чувам, че Христос няма да дойде. Започна вече тая крайност да се говори или пък – ще дойде, но много далече. И двете са крайности и не са верни. Да го знаете това нещо. И тука казва обаче господарят – докато дойда, аз ще дойда, казва, но дотогава търгувайте, правете бизнес. Какво означава това? № 1 това означава – служете на Господа. Колко човека сериозно служат на Бога искам да ви попитам? Да стоиш да гледаш телевизия не е да служиш на Бога, да седиш да си пиеш кафенце с някой, не е да служиш на Бога, да си лежиш на леглото, не е да служиш на Бога. Това не е да служиш на Бога. Търгувайте, казва, докато дойда, служете на Бога. Другото, което означава, в този смисъл, в който говорим, това означава работете, правете бизнес докато дойда.

Гражданите обаче го ненавиждаха и изпратиха след Него посланици да кажат – не щем този да царува над нас 

        Значи, виждате, мнозина не искат Христос да царува над тях. Отгде накъде Той ще ни казва какво да правим? Ако искаме ще е Буда, ако искаме ще е Кришна, ако искаме ще е Мохамед, ако искаме ще е Ленин, това си е наша работа, казват. Добре, хайде да видим като дойде виделовият ден. Нито Буда, нито Кришна, нито Мохамед, нито Ленин възкръснаха от смъртта. Само Един възкръсна и Той е съдията на живите и мъртвите.

И като взе царството, казва, се върна и каза да Му повикат, ония слуги, на които даде среброто, за да узнае кой какво е припечелил 

        Като пише тука – ония, на които даде среброто. Интересно между другото това е Цариградският превод, не знам другият какво казва. Я, да видя другият какво казва. “Дали парите” казва. Нека да ви кажа нещо, това ме въвежда на много хубава мисъл. Парите и среброто едно ли са? Значи трябва да ви кажа, че среброто и златото се различават от хартиите, които ние използваме. Това е друг въпрос, на който няма сега да обръщаме внимание.

16. И дойде първияt и рече: Господи, твоята мнаса придоби десет мнаси. 

        Значи той какво е правил с тази мнаса, с тази пара? Той е инвестирал. Ето така растат нещата. В служението човек като получи нещо от Господа, една мнаса, ето, десет човека са получили едно и също, но единият десет оборота е направил и е спечелил още десет отгоре.

Дойде вторият и каза: Господи, твоята мнаса направи пет мнаси. 

        Значи и той е успял да направи, не като първия и той е работил, но не е работил толкова.

Рече на този – бъди и ти владетел над пет града. А на първия каза – имай власт над десет града. 

        Вижте какво прави Господ. Като те види, че си верен над малкото, Той те поставя над голямо нещо. Това е причината, поради която едни израстват, а други не израстват, защото тези, които са верни над малките неща, Бог ги поставя над повече, над повече и над повече. Той им даде направо цели градове да владеят.

Дойде и друг, и рече: Господи, ето Твоята мнаса, която имах скътана в кърпа, защото се боях от Тебе, понеже си строг човек – вземаш, това което не си положил, и жънеш там, където не си сял 

        Обърнете внимание на това. Тези трима човека разполагат с едно и също количество пари, едно и също количество таланти, обаче единият от едно прибави още десет, другият към едно прибави още пет, а третият към едно прибави нула. Скри си това, което има, т.е. не използва това, което Бог му даде.

        И аз искам днес да ви кажа – има мнозина между нас, които не използват това, което Бог им дава като способности, като ум. Чакат, чакат обществото да се грижи, чакат църквата да се погрижи за тях, чакат някой да се погрижи за тях, чакат родители да се погрижат за тях, чакат деца да се погрижат за тях. Трябва да станеш и вземеш мнасата, която ти е дадена от Бога и да започнеш да я използваш, да я използваш в служение пред Господа. Мнасата, която ти е дал Господа, да започнеш да използваш, да храниш семейството си. Не просто да купуваш, а да започнеш да работиш, да започнеш да правиш бизнес, каквото и да е, но да започнеш да инвестираш това, което имаш и то ще започне да ти носи резултати. И вижте какво казва този:

Боях се от тебе, понеже си строг човек, вземаш, което не си положил и жънеш, което не си сял 

        Значи той казва – Господи, ти си строг, ти си лош, вземаш това, което не си дал. Представяте ли си Господ да взема това, което не е дал? Господ дава, а не взима! Обаче казва с други думи, ти си строг, ти ще ми го вземеш, аз за какво да работя. Жънеш това, което не си сял. Казва му обаче:

От устата ти ще те съдя, рабе лукави! Лукави му казва. Знаел си, че съм строг и вземам това, което не съм положил и което не съм сял. И защо не даде среброто Ми на лихвата, така щото като си дойда, щях да прибера с лихва 

        Казва – като ти не знаеш какво да правиш, инвестирай в някой друг. Иди там, където някой знае какво да прави. Ако погледнем в служение, ако човек примерно не знае как да служи на Бога, ето свържи се със служение, в което можеш да сложиш твоята мнаса, можеш да сложиш твоя талант в това служение. Ето, както има примерно братя и сестри, които се занимават в нашето служение – пишат проповедите, правят CD-та с аудио, печатат, раздават, други се молят в ходатайствена молитва за служение, някои започват да превеждат нещата на английски, на немски език или испански материали. Ето, сега примерно, просто има много възможности, в които човек може да служи. Ако ти не знаеш какво – обади се, аз ще ти кажа какво можеш да направиш. Да вложиш това, което Бог ти е дал в ръцете в Божието дело. По същия начин е и с работата ти. Недей да лежиш и да чакаш. Както една сестра беше казала, лежи мъжът й в леглото и вика – Той Бог ще снабди, ама децата гладни викат, плачат. Той казва – Господ ще снабди. Господ няма така да снабди да падне от небето, Господ дава, обаче Той ще благослови труда на ръцете ти. Помните какво казва Второзакаконие 8:17,18 стих. Ще го пресъздам така, който иска да си го види –

Да не речеш в сърцето си – моята сила, силата на моята ръка ми придоби това богатство, казва Господ, но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е тоя, който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета Си

        Господ се е заклел, дал е, завет е направил. Той казва, че ще те благослови. Как ще благослови делата на ръцете ти? Ако тия ръце не правят нищо – няма да има резултат. Помнете, че Бог е творец и ни е направил по Негов образ и подобие. Бог е творец. Дори и нищо да няма пред тебе, ще сътвориш нещо и пак ще има. С Божията помощ ще направиш нещо, от нищото ще направиш нещо. Целият свят, слушайте ме внимателно, целият свят е пълен с нужди. Всичко крещи. Това, че всичко крещи от нужди означава, че целият свят е пълен със служение и пълен с работа. Не е нужно непременно да отидеш при работодател, защото тя работата вика. Само си отвори очите. Кажи – Господи, отвори очите ми да видя работата! Отвори ми очите!

        И аз сега в момента, Бог ми показва, че някой ще даде свидетелството, защото Бог ще му отвори очите да види нещо, което не е виждал досега. Отвори ми очите, за да видя нуждите на хората, да ги обичам, да им помогна, да ги извадя от това, в което са. И докато ти ги вадиш, ти им помагаш на тях, Бог ще помогне на тебе. Давайте и ще ви се дава. Обаче отиваш и казваш – аз искам, така не става. Отиваш и казваш – искам да давам и като даваш, Бог ще започне да те благославя. Господ каза – защо не даде на лихваря, пък на друго място “на банката защо не даде”. Банката е образ на служение, което прави нещо. Ти можеш да вложиш в едно служение твоите способности и Бог да те използва. Да бъдеш под чадъра на едно служение, под ковертурата на едно служение да бъдеш и Бог да те благослови с помазанието и онова, което носи служението.

24. И рече на предстоящите – вземете от него мнасата и дайте на този, който има десет мнаси и това го казва Господ. Искам това да чуете – вземете от него мнасата и дайте на този, който има десет мнаси 

        И вижте реакцията на хората:

И те му рекоха – Господи, той има вече десет мнаси! 

        Представяте ли си го – единият има само едно, другият има пет, третият има десет. Изведнъж взимат едната, дето има само едничка и я дават на оня, който има десет. И в един момент народът се възмущава и вика – “Господи, ама може ли такова нещо! Къде ти е социалната политика на тебе! Къде ти е хуманизмът на тебе!” Да, ама Господ не е хуманист, Господ е Господ.

        Искам да ви кажа нещо, слушайте ме внимателно, понеже в момента говорим за кризата. Има бедни хора, които ще отидат на небето. Бедни хора, които са угодни на Бога и Бог ги обича и ще отидат на небето, ще имат вечен живот и голяма награда на небето, но тука живеят бедно. Има бедни хора, които живеят бедно и ще отидат в ада. Има богати хора, които угаждат на Бога и ще отидат на небето. Има богати хора, които не угаждат на Бога, а са омразни  на Бога и ще отидат в ада. Това няма отношение. Вечният живот се придобива чрез вяра в Исус Христос и чрез послушание на Божия глас и Божието слово. Обаче, ако вие хванете словото на Бога, принципите на Бога и ги приложите в живота си, Бог ще благослови вас и домовете ви, вас и бизнеса ви, вас и служенията ви. Вижте Господ какво казва – дайте на този, който има десет. Защо? Защото Господ гледа като бизнесмен, като сеяч. Той дава на този, който използва, на този, който има, на този, който работи, Той него го благославя. Виждате ли го това? Библията казва в 121 псалм, вчера някой ми го прочете. Господ казва, че той е сянка на дясната ми ръка. Направи ми силно впечатление. Какво означава? Каквото прави ръката ти, ето я сянката ми върви, вие не я виждате, но аз я виждам, сянката ми върви заедно с ръката ми, това означава, каквото правя и Той го прави. Ама, ако ръката ми не се движи да прави нещо и сянката ми няма да се движи да прави нещо. Виждате ли моята ръка и сянката ми вървят заедно. Бог работи заедно с нас. А хората искат Бог да работи без тях. Ето Господ е работил, този е спечелил десет мнаси. Това знаете ли какво е? Десет мнаси да спечели това означава десет хиляди процента печалба. 10 хиляди процента печалба! За какво говорим? А другия с 5 хиляди процента печалба, а другия с нула. Казва – вземете от него, защото той никакъв резултат не дава. Господ казва – Аз искам резултати, Аз искам плод да се дава.

В това се прославя нашият небесен Отец – да даваме много плод.

        Вземете от този, дайте на другия. А той е много добър брат. Вземете от него, дайте на другия. Разбирате ли? Добър, добър, ама тука работа трябва да се върши. За какво се дават тия мнаси?

        И после обяснение дава Господ:

Защото ви казвам, че всеки, който има, ще му се даде, на този който няма, става въпрос няма плод, няма резултат, на този който няма плод, няма резултат, и това, което има и него ще му се отнеме 

        Това е принципът и на държавите, и на народите. Едни имат, други нямат. Едни ги благославя Господ, защото имат и все по имат, други все по нямат. Виждате ли го това нещо? И накрая казва:

Моите врагове, тези които не Ме искаха да се възцаря над тях, доведете ги тука и посечете ги пред Мен 

        Та ще видим враговете на Христос. Вижте какво казва – идва време, когато враговете Му ще бъдат посечени пред Него. Така че, който е враг на Христос да внимава в картинката, да няма въртележка. Едно време като бяхме малки, така казвахме – внимавай в картинката, че ще има въртележка. Така и не разбрах, каква беше въртележката, но това ни беше приказката. И много се смях на това, много ми беше смешно. Обаче, тази въртележка, която идва, няма да е никак смешна. Така че, който е враг на Господа, трябва да се помирява бързо с Него и да се покайва от греховете си. Аз го казвам, защото знам, че такива ще гледат. Който мрази Господа Исуса, о, Боже какъв стих ми дойде!  Павел казва – Който мрази Господа Исуса, да бъде проклет. Това го казва Павел, но аз бих казал – който мрази Господа Исуса, веднага, веднага да се покайва и да се обръща към Него и да иска милост, да плаче, да вика за милост, докато има време.

Защото идва ден и идва час, когато спасителя ще се върне като великия съдия и като царя на царете и ще извърши съд над живите и над мъртвите. И мнозина ще искат планините да паднат върху тях и да ги скрият от лицето на Този, който идва, на няма какво да ги скрие.

        Защото от Него никой не може да се скрие. Така че нека всеки се подчини на Христос, докато е време. Защото когато дойде идва в миг на око, няма време да се променят нещата. Трябва да се подготвяме за Неговото идване.

        Аз това, което ви  казах, приятели, споделих ви малко, съвсем малко по въпроса за това как трябва да променим отношението си във време на икономическа криза към нещата свързани с икономиката, с бизнеса, с работата и т.н. Има мнозина, има някои, които имат земи в България и са тръгнали да търсят прехрана и т.н. като земята е в ръцете им. Ами, вземете тая земя и я обработвайте. Вземете изкарайте от тая земя, изкарайте картофи, изкарайте боб, изкарайте домати, изкарайте нещо, с което ще се храните вие и децата ви, че дори може да остане да продадете малко и да направите малко бизнес с това. Пък ако искате може да отделите също да помогнете на някой беден човек. Но нека да ви кажа нещо, както казах – който не иска да работи, да не яде. По-добре е наистина да се учат хората на работа, както беше казал някой, по-добре е да научиш някой да лови риба, отколкото да му дадеш рибата, защото когато му дадеш рибата, той ще я изяде и ще дойде пак да иска риба. И ние в днешно време научаваме хората да идват само да искат рибата, докато трябва да ги научим на способностите да си ловят рибата и всеки ден да може да отиде да си улови рибата, с която има нужда и с тази риба да нахрани дома си, и с тази риба да инвестира да си купи нова въдица. За сина си да купи въдица, за жена си да купи въдица постепенно, за дъщеря си да купи въдица и за кучето даже една въдица да вземе. И да може с тия въдици да лови рибата. Ето това е, което трябва да правим. Трябва да се учим на способности. Защото приятели, искам да ви кажа в това последно време, толкова много се променят нещата. Виждате с интернета и всичко, което става, законите се променят, и ако ние стоим назад, ако ние не обновяваме ума си, ако не гледаме с очи виждащи, ако не разбираме ситуацията, ако не знаем кое, как да го правим, оставаме назад. Нещата вървят напред. И ние трябва да вървим напред. Има хора също, които четат Библията с години, с десетки години и като че ли не виждат какво пише в нея.  Време е да си отворим очите и да видим какво пише в Библията, време е да разбереме какво говори Господ, защото вече е жизнено важно да проумеем Божията воля, да проумеем Божието слово. Виждате, че нещата толкова бързо се развиват, че вече църквите започват да се опразват. Забелязвате ли го? Защо? Една от причините е, че църквите започват да стават неадакватни за настоящата ситуация в страната. Говорят словото, което се е говорило преди 20-30 години и то не върши работа. Други пък донасят ново слово, което ужким да е по-различно от другото, но пак неадекватно със ситуацията, пак не дава отговор на въпросите на хората, защото хората имат въпроси. Ако ти си задаваш един въпрос и аз ти дам друг отговор на друг въпрос, ти ще кажеш – ами, ти не ми отговаряш на въпроса! Аз едно те питам, ти друго ми отговаряш. Просто трябва ние като служители да можем да отговорим на точните въпроси, които се задават в момента. Затова го говоря в момента това слово, не че е нещо, което на мене ми е толкова приятно да говоря, не че това ми е темата, с която трябва да се занимавам, а това, че виждам редовно и постоянно получавам писма по този въпрос. Хората пищят от ситуацията, в която се намират. И аз с това се опитвам да ви помогна, да ви покажа един път. Ако ви интересува, пишете ми, задавайте въпроси. Не просто брат, помоли се. Разбирате ли нещо, слушайте го това – за какво се молим. Искам това нещо, о, приятели, това, ако го разберете, ще е страхотно! Молитвата, даже може да си го кажеш – молитвата променя главно мен. Молитвата променя не толкова обстоятелствата, разбирате ли го това. Молитвата променя главно мен. Ако ти искаш молитва, аз ще се помоля и молитвата ми е насочена към това, да промени главно теб. Това е основното, което прави Господ. Молитвата променя главно човека, мен ме променя, но вярата, която идва от словото, променя обстоятелствата. Молитвата променя главно мене, не че не променя обстоятелствата, но основно променя мене. Когато ти се молиш, Бог ти дава повече сила. Когато ти се молиш, Бог ти дава откровение, когато ти се молиш, Бог ти дава любов, радост, мир. Молитвата е насочена главно да те променя тебе. Обаче, вярата ти, която идва от словото на Бога, променя обстоятелствата. Исус каза – Ако речеш на тая планина и повярваш, ще се премести. Не го ли каза? Ако речеш и повярваш, тя ще се премести. Не каза, ако се помолиш планината да се премести, тя ще се премести. Трябва да четем словото така както е, не да си измисляме нещата. Ако речеш и вярваш, ще я преместиш! Не казва, ако се помолиш, ще я преместиш планината. Какво означава това? Това означава, че когато ти искаш промяна в живота си, трябва да искаш от Бога основно – Боже, Ти ми дай слово, което да повярвам и дай ми откровение върху това слово. Дай ми слово рема, което да повярвам и когато Бог ти даде това слово рема и това слово рема дойде и то те блъсва в сърцето ти направо и ти казваш – Ей, как толкова време не съм го разбрал това нещо и отидеш да го направиш това нещо и ето, планината се е преместила. Или ти го получиш словото, отидеш и го кажеш – планината се е преместила. Разбираш ли? Хората обаче казват – помоли се, даже някои не идват и на службата, само помоли се, но искам да ви кажа – Словото на Бога променя обстоятелствата. Забележи –

Изпраща Господ словото си и ги изцелява, значи променя обстоятелствата, и ги изважда от ямите или освобождава от ямите или гробовете, в които лежат 

        Как? Чрез словото. Словото носи вяра и ето ти го резултата. Така че като искаш да излезеш, започни това слово Божие да го разглеждаш като че ли живота ти зависи от него. Ако ти четеш Библията така, като че ли живота ти зависи от нея, ти ще успееш. Няма начин да не успееш. Разбираш ли, няма начин да не успееш! Исус казва: Който търси, няма начин да не намери. Ама ние наричаме търсене нещо, което Той не нарича търсене. Затова, който си мисли, че търси, не намира. Има разлика между това да си мислиш, че търсиш и да търсиш. Исус каза: Който наистина търси и не казва, който потърси, а който търси. Това означава един процес на търсене, той е този, който намира и го намира в бъдеще време. Значи има един процес на търсене до намирането. Има търсене, търсене-намиране, търсене-намиране и все повече намираш, това е процес на търсене. И това е в словото. Четете притчи, хора, ако искате мъдрост. Библията казва, че мъдростта е по-важна от парите, от златото и среброто. Защо? Защото мъдростта всичко може да ви донесе. Ама какво казва – ако потърсиш мъдростта като скрити съкровища, ако я потърсиш. Ако потърсиш в словото на Бога мъдростта, като скрити съкровища, да се задълбочиш надълбоко, да търсиш наистина да разбереш. “Не, брате, нещо не ми се чете Библията” или “Чета Библията, ама нещо нищо не разбирам”. То като няма търсене, няма разбиране, приятели. Ако на тебе мисълта ти е в една посока, а Библията е в другата посока, ами те не могат да се срещнат! Ти четеш, ама тебе акъла ти е другаде! Как ще разбереш? То трябва да имаш желание, трябва да има търсене. Даже може да не си седнал да четеш Библията, обаче в главата ти да е Словото. Един стих днеска, който те интересува, човъркаш в него, търсиш, мислиш, молиш се докато получиш откровение и го разбереш. Същото е с молитвата. Има молитва, това да ви го кажа. Словото казва – да се молим непрестанно. Е, как може да се моли човек непрестанно като трябва да работи, трябва да спи, трябва да яде, трябва да общува с хора. Как ще се молиш непрестанно? Невъзможно е! Ако тази молитва непрестанна е само с ума, то това е невъзможно, особено ако е интелектуален труда ти! Айде, ако завиваш болтове цял ден, може да си мислиш през туй време или да си слушаш словото със слушалки. Завиваш болтове цял ден, нямаш проблеми, става психо-моторна реакция. Обаче, ако трябва да участваш с ума си, да говориш, да правиш сделки, да преподаваш, как ще се молиш в същото време. Значи има молитва, която може да бъде 24 часа в денонощието, но тази молитва не е на устата ти постоянно и не е в ума ти постоянно, но тази молитва трябва да бъде в сърцето ти постоянно. Тоест, сърцето ти трябва да бъде постоянно 24 часа в денонощието на настройка молитва и търсене на Бога. Вижте това е вътрешна работа. Някой ще каже – ами, аз ще се моля наум тогава! Не, не става въпрос за това! Трябва да си се молиш на глас, да се изповядваш на глас, да се молиш с ума си, да се молиш с духа си, всичко това трябва да го правиш. С духа си, имам предвид на езици, но в същото време през останалото време, ти трябва да бъдеш в състояние на молитва и търсене на Бога. Както казва – душата ми търси Бога. Душата ти, тоест сърцето ти да търси Бога. Сърцето ти да бъде в постоянна молитва към Бога. Не си ли изпитвал това чувство някой път как не можеш да намериш точните думи на молитвата, не знаеш като че ли как да се помолиш, но нещо отвътре изригва в тебе, нещо като че ли отвътре вика към Бога. Ето ти, това е молитва, която ние трябва да пребъдваме 24 часа в денонощието, не само в нея, но дори и в нея. И както казва словото в Песен на песните – аз спях, но сърцето ми беше будно. Тоест, сърцето ми беше в молитва към моя възлюбен, църквата Христос става дума. Сърцето ми беше будно, докато спях. Ето така да бъде сърцето ни будно и да търсим Бога. Казвам ви, няма невъзможни неща, които да не могат да се случат. Но това слово трябва някак си да почнем да го ценим и да търсим издълбоко, из основи. Не какво ни казал тоя проповедник, какво казал другия, кой какво казал. Различни неща се казват, но ти трябва да хванеш словото на Бога.Трябва да вникнеш в него, в дълбочината му, трябва  то да стане неразделна част от теб. Няма начин да не успееш! Няма начин да не победиш! Бог създава победители и казва, че тази е победата, която е спечелила нашата вяра. Нашата вяра е победа, но вярата идва само от един източник и то е словото на Бога. Трябва от това слово да черпим вярата си и тогава планините ще започнат да се местят. Планините, които са пред тебе, започват да се преместват.

        Надявам се, това нещо да ви е от полза, скъпи приятели и нека Бог да ви благослови изобилно в името на своя Син Исус Христос от Назарет.

        Амин!