Икономическа криза

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 5 юли 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23783402

 

 

         Това, което имам на сърце да споделя с вас и просто не знам какво ще излезе от цялата работа. Нека да видим как ще тече реката. Молим Те, Господи, да ни даваш откровение и мъдрост и да ни водиш чрез Своя дух, и да слагаш думите Си в устата ми.

        В последно време, вие знаете, че целия свят го тресе криза. Икономическа криза, която по всяка вероятност е най-голямата икономическа криза, която е съществувала. По-голяма от кризата от 1929 г. и 30-те години, по-голяма от най-голямата криза в момента икономическа. Ние се намираме точно по средата на нея. И има много въпроси, има много проблеми, има много нужди. Много хора са без работа. Много хора са без достатъчно доходи и се чудят в България ли да стоят, в чужбина ли да ходят, какво да правят. И в цялата тая ситуация на сътресение, ние трябва да можем да намерим отговорите, трябва да можем да разберем какво да правим. И това е изключително важно, знаете. И току що стана въпрос за брата, на който работодателя от три месеца не му е плащал парите.

        Аз първо в тази връзка искам да прочета нещо, което се намира в посланието на апостол Яков. Благодарим на Бога за апостолите като Яков. Послание на апостол Яков 5 гл. Тука се казва така:

Елате сега, вие богати, плачете и ридайте 

        За богатите става въпрос. За всички богати ли става въпрос? Ще ви кажа отсега – не за всички. За определена класа богати хора става въпрос.

Плачете и ридайте заради бедствията, които идват над вас. Богатството ви изгни, дрехите ви молци ги изядоха, златото и среброто ви поръждавя и ръждата им ще бъде за свидетелство върху вас и ще пояде плътта ви като огън /говори за съда/. Събирахте съкровища за последните дни.

4. Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте вика и виковете на жътварите влязоха в ушите на Господа Саваоот 

        Господа на силите. Виждате какво е характерно за тези богати хора. И ако между нас има работодатели, трябва да го имат предвид това. И ако това слово стигне до някой работодател, трябва да го има предвид. Не е проблема в това дали човек е богат или беден, проблема е в това – 4 стих – Заплатата на работниците, които са жънали нивите, които са ви работили казва, от която вие ги лишихте вика. Дали си изплащат заплатата или не я изплащат, това е което е важно. Дали работниците им работят и те не им плащат това, което са длъжни да им платят по договор, или те ги лишават, лъжат и използват закона да вършат беззаконие. Обаче виковете на жътварите, които викат към Бога, влязоха в ушите на Господа. Това е, което казва.

5. Веселихте се на земята и разпуснато живяхте. Угоихте сърцата си като в ден на клане 

        Станали като шопари, угоили се, живеят разпуснато, веселят се, а лишават обикновения работник, бедния човек от заплатата му. Нека се веселят, нека се радват, нека се хранят, но да не лишават бедния от справедливата му заплата.

Осъдихте и убихте праведния и той не ви се противи 

        Вижте, богатите имат в ръцете си възможност, власт, пари, с които могат да подкупват и да печелят дела, съдилища и казват осъдихте праведния човек. Праведни хора са осъдени, праведни хора са убити, унищожени и най-вече това слово важи за нашия Господ Исус Христос, когото Го осъдиха и убиха без вина фарисеите и Той не се противи.

И тъй братя, имайте дълготърпение до пришествието на Господа

        Ето го, имайте търпение, скъпи братя. Всеки, който страда, всеки който е онеправдан, помнете, че има съдия. Търпете казва, дълготърпете до пришествието на Господа, а пришествието наближи.

Ето, земеделеца очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докато получи и ранния и късния дъжд. Имайте търпение и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господно наближи. Не се оплаквайте един от друг братя, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратата 

        Значи, да не роптаеме един за друг.

Братя мои, вземете пример на злострадание и дълготърпение от пророците, които говореха в името на Господа. Ето, облажаваме търпеливите. Чули сте за търпението на Йов, виделите и сте сетнината от Господа, че е много милостив Господ и благоутробен, казва тука думата

        Но забележете нещо. Яков набляга не само на страданието на Йов, но и на наградата, която Йов получава. Господ казва, че страданието в крайна сметка ще завърши с награда.

        Искам да ви кажа – страданието ви накрая ще бъде възнаградено, само бъдете търпеливи пред Господа. Като страдаш, поне да страдаш богоугодно.

        Искам тука да ви кажа нещо. Знаете, че в Библията се казва, че през много скърби се влиза в Божието царство. Минава се през скърби, минава се през трудности, обаче човек като минава, трябва да минава с вяра, трябва да минава с търпение и трябва да минава с упование в Господа. Дори и през долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, казва.

        Така както започнахме това, искам да ви кажа, ако вие имате работодатели, които не желаят да ви плащат парите, не се карайте с тях, не ги мразете, обичайте ги, но в същото време е хубаво да намерите начин да им покажете това слово, за да са предупредени, с любов обаче. Било то, че му го покажеш в Библията, било то, че му изпратиш смс. Спомням си един брат, преди една-две години беше, много хубаво свидетелство. Аз даже не помня как завърши цялата работа и този брат ми писа и ми каза – Брате, моя работодател не ми плаща парите. Колко не му беше плащал парите – най-малко четири месеца не му беше плащал парите. Много време не му беше плащал. И аз му казах – Изпрати един смс на твоя работодател с този стих от Библията, тука от Яков – плачете, ридайте и т.н. И той ми пише на другия ден – Брате, изпратих му смс и той реши, че някакви борци са му изпратили смс и искат да го убият. И като се беше уплашил човека. И аз му казах – Спокойно, бе човек! Бог е в контрол на ситуацията. Бог работи в твоя работодател и той се е уплашил. Това е добро. И това, което беше станало е, че неговия работодател му беше изплатил парите всичките. Този стих го уплаши, Бог го стресна работодателя и той изплати парите. Какво искам да ви кажа с това?
Научете се във всяка една ситуация да можете да сложите писание. Във всяка една трудна ситуация да можете да сложите писание от Библията, стих от Библията, ама стих, който Святия Дух ви дава. Не да се бориш със шефа си по плът, вземи меча на духа, който е Божието слово и недей да удряш шефа си, а чрез шефа си да удариш духа, който работи чрез него. Оня дух на алчност, да го удариш него чрез Божието слово. Както този стих, не непременно него, обаче този стих проработи тогава, Господ му говори.  Чрез мене той написа смса и офиса се беше вдигнал, че някакви борци го заплашват. Слава на Бога за това и работата беше свършена. Така че вземете словото. Използвайте словото за себе си да ви укрепи, но използвайте също словото и за да ударите оня дух, който работи от другата страна, но забележете – винаги истината говорете с любов. За хората говорим. Хората с любов. Нямаме право с омраза, нямаме право да им сечем главите на хората. Това право има единствено Господ – Той е съдията. Ние нямаме право да сечем главите на шефовете. Напротив, Библията казва, че дори шефа ти да е непокорен, дори да се отнася зле с тебе, ти въпреки всичко да го обичаш и въпреки всичко да служиш като на Господа. Ако пък ти си шефа, тогава внимавай как се отнасяш към твоите подчинени, защото Господ е шефа и тогава той един ден ще видиш каква награда ще ти даде за начина, по който ти се отнасяш към твоите подчинени. Ако пък шефовете ни са християни, както казва Божието слово да ги уважаваме даже повече, защото те са Божии деца, а не да ги презираме. Нали така, амин!

        Обаче искам да отида оттука на ІІ Солунци, 3 глава, 10 стих. Вижте какво казва:

Защото и когато бяхме при вас, това ви заръчахме, че ако някой не иска да работи, нито  да не яде 

        Много е важно за всеки вярващ да знае, че това слово съществува и се намира в посланията, защото някои не искат да работят, а искат да ядат. Библията казва – който не иска да работи, нито да яде. Не казва обаче, който не работи, не трябва да яде, както Георги Димитров го казва. Защото ап. Павел казва, който не иска да работи, защото има хора, които искат да работят, но не могат по една или друга причина. Инвалиди, например, инвалид във  всяко отношение може да бъде – може да не вижда, може да не чува, може  психически да не е наред. Който не иска да работи, а може да работи, той не трябва да яде. Виждате ли в този смисъл социалната политика, социалното подпомагане на мързелите хора е против Божията воля. Ако някой не иска да работи, Бог е против това да го храним. Има някои от вас, някои хора, които примерно ги мързи, може да идват при вас и вие да им помагате. И вие им помагате и знаете, че не е правилно, обаче все пак ви е страх от Бога.

        Искам да ви кажа, че ако ние помагаме на хора, които ги мързи да работят, ние първо не изпълняваме Божията воля, която е да ги оставим да не ядат, за да се научат да работят и второто нещо, което е – възпитаваме зле хората по този начин. Хората трябва да се възпитават в труд. Отново ви казвам – това ви заръчахме – ако някой не иска да работи, да не яде. Ето, това е, което казва Божието слово. Въпросът е следния, аз тука това нещо го виждам на някои места на запад го има, на хората им се дава възможност да работят, обаче те казват – “Не, не, тази работа, аз не мога. Не искам да работя тая работа”. Какво значи не искам да работя, при положение, че нямаш работа? Няма не искам. След като ти се дава възможност да работиш и да се изхранваш, искаш, не искаш, започваш. Работиш нещо, което не си специализиран в него, докато Бог ти отвори врата да работиш нещо друго.

        Искам да ви кажа, че има моменти, особено в момент на криза, когато не можеш да прояваш капризи какво да работиш и какво да не работиш. Има някои хора, които казват, че нямат работа, а в същото време отхвърлят работа. Говоря ви сериозно. Не говоря за всички, има такива хора. Значи, ако ви се дава работа, Бог може да ти дава работа, слушайте ме внимателно. Бог може да ти даде работа, с която да иска да те научи на нещо, на някой урок. Да те научи на смирение, да те научи на търпение, да те научи на някакви качества в живота ти. Така че като ти се предлага работа, разбира се, ако не е греховна работа, например, ако му предложат на някое момиче да работи на улицата, естествено, че няма да го приеме. Това е открит грях, но има някои хора, които просто. Спомням си един брат, аз работех в банката и той каза – “Пламене, ти трябва да напуснеш банката”. Аз казах- “Как ще я напусна? Аз имам жена, имам деца. Как ще напусна банката? Плюс това тука имам много добра заплата.” Той каза – “В банката се работи с пари и затова казва Мамона и ти трябва да напуснеш банката. Те са мошеници и ти трябва да напуснеш банката”. Чакай бе, как така, ще напусна аз банката. Ако примерно шефовете правят нещо, аз не съм наясно с това, аз си върша моята работа в банката,официална институция. И отидох да работя в банката, за да изпълня точно това слово. Ако не иска някой да работи, да не яде, защото знаете ли в един момент бях решил, това беше началото на 90-те години, бях решил да започна да давам счетоводни услуги, нали съм завършил икономика. Да давам счетоводни услуги и да правя бизнес. Добре, ама, а да започна да давам услуги, а да започна – не става. Минаха няколко месеца, не става с това нещо. И като видях, че не става това нещо и този стих Господ ми го даде и казах – “Сега, предлага ми се работа в банката, а пък в същото време, аз искам да си правя бизнес”. Еми, ще се хващам на работа и се хванах на работа, въпреки, че тая работа специално не ми беше по сърцето, но я взех и започнах да работя. И аз съм човек, който не обича да стои на едно място и през пет години, просто не мръднах от едно и също място. Пет години всеки ден на същото място, трамваите, тролеите и това е и си работих там, докато Бог ме изведе и започнах служение. И къде, напуснах банката и започнах служение в махалата, Факултета. Прекрасно място за започване на служение! От банката там. Отидохме с  Мими да търсим охлюви и коприва в парка. Така започнахме служението. И братята, благодаря на Бога за тях, на рождения ден дойдоха и ми подариха чанта с продукти, с храна, хляб, сирене, месо, плодове и зеленчуци. Това ни беше подаръка за рождения ден. Това беше за мен една наистина криза. Ходихме събрахме охлюви, то голямо варене беше на тия охлюви, аз толкова ток изхарчих, за да ги сварим, то нищо не остана почти от тях. Ядохме, каквото ядохме охлюви, коприва, изобщо не плащахме сметки за парно. Аз знам, че в момента има хора в тази ситуация и ви казвам това, но започнах да търся и започнах да мисля. Знаете ли, едно от нещата, които е много важно – всеки един да се научи е, че трябва да мисли. В Библията се казва:

Разсъждавай върху това, което ти казвам, и Бог ще ти даде да разбереш

        Трябва да се научим да мислим, обаче Божиите  мисли. С Божиите мисли, с вяра да почнеш да мислиш, да се молиш и да мислиш. Даже да ви кажа – мислете преди да се помолите, за да знаете какво да се помолите. След като се помолите, пак мислете, защото вече Бог ви е дал нова мъдрост. След като ви е дал нова мъдрост, помислете отново и пак се помолете. Влизайте – молитва, размисъл, молитва, размисъл. И Бог ще започне да ви насочва.

        Аз искам да продължа нататък и ще отида във Второзаконие 28 глава. Отиваме в закона, стягайте коланите. Второзаконие 28 глава, стих 13. В първи стих казва:

Ако слушаш внимателно гласа на Господа, твоя Бог и внимаваш да вършиш всичко, което Той ти заповяда, тия благословения ще дойдат и ще почиват на тебе 

        Значи, кое е важното, за да бъдеш благословен? Не само да разчупим проклятието. Много хора идват да се разчупи проклятието. Ще го разчупим с Божията сила, ще го разчупим, защото Христос плати цената в Галатяни 3:13,14, обаче въпроса е, че ако ти не вземеш урока, който Господ дава, няма да станат нещата. Разбирате ли? Не става всичко само с това. Тука се казва, че ако слушаш внимателно гласа на Господа, Твоя Бог. Да слушаш гласа Му, тоест да слушаш и да изпълняваш това, което Той ти казва, тогава благословенията ще дойдат и ще почиват върху тебе. Виждате ли какъв е критерия? Слушането на Божието слово, а не справянето с обстоятелствата. И 28 глава, 13-ти стих казва:

И ще те постави Господ глава, а не опашка, и ще бъдеш само отгоре, и нямаш да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа, Твоя Бог, които ти заповядвам днес да ги пазиш и да ги вършиш 

        Сега, обърнете внимание, ако значи условно обещание. Ако слушаш и изпълняваш, Господ ще те направи глава, а не опашка. Главата е онази част, която мисли. Онази част, която взима решения. Това означава, вие знаете директорите обикновено взимат решения, това означава, че Господ ще те постави глава, ще те постави на място, където да взимаш решения, ама ако слушаш гласа на Господа. Глава, а не опашка, т.е. ще водиш, а няма да следваш. Ще бъдеш отгоре, а няма да бъдеш отдолу, това е благословение. Естествено казано, това означава, че Бог счита за благословение Божия човек да бъде в позиция на управление и власт. Обаче, мнозина се страхуват от това. Повечето хора искат сигурност. Повечето хора искат да живеят и действат по установените правила. Но нека да ви кажа нещо – живеем във време на бързи промени и промените стават все по-бързи, по-динамични. Законите, които функционираха преди 10, 20, 30, 40, 50 години, вече не функционират, нещата много се променят. Това, което е било добро преди 50 години, вече не е добро. Говоря за естествените неща. Например, човек иска да получи образование, иска да се научи, иска да постигне това, обаче в един момент влиза в живота и изведнъж се оказва като в небрано лозе, оказва се, че ситуацията, в която се намира не отговаря на това, което е учил. В училище ни учат на знание, обаче не те учат на духовните истини. В училище те учат на професия, обаче не те учат на грамотност да знаеш как да живееш, да знаеш как да работиш и да знаеш как да се движиш във финансовата област. Изведнъж хората излизат неподготвени в живота. Тези, които наистина търсят, те намират и те ще успеят да се оправят. Исус казва – който търси, намира. Но повечето хора следват един и същи стандарт, а в това време, в което живеем трябва човек да може да чува гласа на Бога много ясно и да го следва. Трябва да бъдеш нестандартен, трябва да бъдеш творец.Бог е творец. Трябва да се научиш да намираш неща, които другите не ги намират. Ето, например, да ви го кажа по този начин.

        В момента хората търсят работа и няма, не мога да намерят. Има хора, които с месеци търсят работа и не могат да намерят работа. Въпросът е следния, заставаме и се молим – Боже, дай ми работа! Боже, дай ми работа! А виж какво казва Господ – ще те направя глава. Ами, ако Господ иска ти да създадеш работата! Ако Господ иска ти да започнеш нещо? Имаш ли подготовката, имаш ли мисълта, или просто бързаш да станат нещата. Бързаш, защото има нужда. Знаете ли, Хенрих Форд казва – “Аз никога не излязох от мизерията, докато не легнах да земята да мисля”. Това го казва Патрик Робъртсън. Легнах на земята да мисля казва. Има нужда да се употребява ума. Това го говоря особено на мъжете. Много мъже просто не искат да мислят. Но Бог ни е дал разум и трябва да започнем да мислим хора в тази ситуация, в която се намираме. Вижте какво казва Исус Христос:

Който иска да стане най-голям, нека стане слуга на всички 

        Който иска да стане най-велик, нека стане слуга на всички. Ето ви един ключ – ако искаш Бог да те издигне, трябва да се научиш да слугуваш. Ако започнеш бизнес, трябва да започнеш да се научиш да слугуваш на хората. Като се научиш да слугуваш на хората, ще успяваш. Ако в бизнеса се държиш като директор, няма да успяваш. Защото хората не обичат директорите, обичат слуги. Виждате ли тука примерно в Австрия виждам, че турците правят невероятен бизнес. Защо? Защото имат отношение на слуга. Аз не съм бил в Турция, но казват, че като влезеш в някои магазин ти слагат кафенце, комшу, нали ефенди, какво искаш? Като слуги се отнасят и печелят. И в момента големия бизнес го правят те тука. Това е, което аз забелязвам. Трябва да има човек отношение на слуга. Какво е отношението на слугата? Ако гледаш на хората като на твои господари в този смисъл, на твои клиенти и господари, ти трябва да започнеш да мислиш какви нужди имат те. От какво се нуждаят те, не от какво аз се нуждая. Вижте, хората днес искат пари, пари, пари. А словото казва –

Търси мъдрост, защото мъдростта е повече от парите. Парите са сила и мъдростта е сила, казва Библията, но превъзходството на мъдростта е, че дава живот, на ония, които я имат. И в едната й ръка има благоволение, в другата ръка дълъг живот, богатство и т.н. 

        Така че от какво се нуждае това общество? От какво има нужда? От какво имат нужда хората? Каква нужда мога аз да снабдя? Как мога аз да помогна? Искам да ви кажа, че можеш да започнеш от нулата, можеш да започнеш от минус, но ако се научиш да слугуваш, ако се научиш да помагаш на хората, Бог ще те благослови и хората ще те благославят. Защото днеска хората разсъждават така – трябва да си намеря работа, за да мога да получа заплата. Като имам заплата, ще имам пенсионни отчисления, медицински отчисления, данъците ще си платя. Каквото получа ще го изядем, ще го изпием, ще го облечем и ще си върнем дълговете. Разбирате ли? Но всъщност, трябва да можем да почнем да мислим творчески, да можем да мислим перспективно. Знаете ли, че има хора в момента, които по време на криза, именно по време на криза преуспяват. Докато другите са в проблем по време на криза, тези хора преуспяват. И аз ще ви дам един такъв човек за пример Исаак. По време на глад, по време на криза, казва Библията, той пожъна стократно. И като пожъна стократно по време на криза, по време на глад, съседите наоколо като видяха това нещо се уплашиха и дойдоха да искат мир с него и да сключват договори, за да не би случайно той да ги нападне. Това е Божий човек, това не е невъзможно. С Бога всичко е възможно! Аз знам, че не всеки ще го хване това, обаче аз знам, че ще има пет човека от тия, които слушат. Пет човека, които ще вземат това слово и ще успеят. Ще вземат и ще успеят в семействата си, ще успеят в работата си, в бизнеса си, в служението си. Не е Божията воля да сме константно така. Божията воля дори и да минеш през долината на мрачната сянка казва Библията, обаче

приготвяш за мене трапеза в присъствието на неприятели си. Обаче, трапеза! Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми 

        Виждате какво казва словото – ще те направя глава, а не опашка. Ние днеска християните искаме всички да бъдем опашки. Никой не ще да предприеме това предизвикателство да тръгне да направи нещо. Това не означава да напуснеш работа и да тръгнеш да правиш нещо. Не, не означава. Ако работиш, можеш да започнеш да мислиш по този въпрос. Ако си изморен от този тип работа, може да започнеш да мислиш по този въпрос, защото да си глава означава да имаш собствен бизнес, с който да преуспееш и Бог ще те благослови. Но не просто, защото Пламен го казва, а ти трябва да мислиш в тази посока. Даже гледам преди това какво казва –

Ще ти отвори Господ доброто си съкровище небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благослови всичките дела на ръцете ти, ще даваш на заем на много народи, а ти няма да взимаш на заем 

        Господ казва, че благословението е да даваш назаем. Ето, вижте как е възникнала, чудим се защо евреите владеят банките и парите на света. Ами, те изпълняват словото! Ще даваш назаем, казва. Какво е това? Кредити дават, банки на много народи, а ти няма да взимаш назаем. А ние какво правим? Не е Божията воля да се взимат пари назаем. Това искам да ви кажа.Който взима пари назаем е роб на оня, който му дава назаем. Не е Божията воля да се взимат пари назаем. Може да има само едно изключение и то под водителството на Бога. И това изключение е, ако взимаш пари назаем, за да ги инвестираш, за да изкараш повече. Обаче трябва с мъдрост да се прави всичко. Това е изключение и трябва много добре да се прецени риска.

        Говоря ви това, защото това е наболял проблем в момента. И много хора взимат пари назаем. И нека ви кажа нещо, което вярвам, че ще ви помогне. По какъв начин използваш средствата, които Бог ти дава? Какво казва словото – каквото посееш, това ще пожънеш. Какво е сеенето? Ние знаем за финансите сме слушали поучение. Вярвам, че всички сте слушали достатъчно, че трябва да се дава. Аз за това няма да ви говоря. Трябва да се дава, да. Даването на финанси на Божието дело, на бедните, на сирачета, на вдовици е добро дело и е сеене. Обаче, искам да ви кажа нещо. Сеене означава и друго. Когато ти си вземеш заплата или каквито имаш пари, за какво ги използваш? Има някои казват – да ядем, да пием, защото утре ще умреме. И това много хора го правят. Или сега ще си купим телевизор, ще си купим касетофон, ще си купим това, защото от това имаме нужда. Човек има нужда от много неща, обаче ако искате наистина да успеете и да имате бизнес в Господа, това което трябва да направите е да започнете да сеете да инвестирате средства, които впоследствие ще се върнат при вас. Ето това е сеене. Не цялото семе да се изяде, а да има част, която да се инвестира. Говоря на хора, които имат желание да излязат от положението, в което са. Ако вие в продължение на години само търсите къде да работите и все ви изхвърлят, и все няма работа и все няма пари, и все не ви плащат заплатите. Докога ще го търпите това нещо? Защо не приемете риска да тръгнете напред и вие да направите нещо? Това не става за един ден и не всеки успява в това, обаче това вярвам, че е един угоден начин, по който Бог действа. Какво казва Божието слово в І Коринтяни 7:23:

С цена сте били купени, не ставайте роби на хора 

        Има някои, които буквално са станали роби на хора. А ние трябва да бъдем слуги на Исус. Ако ти имаш самостоятелен бизнес, който преуспява, ти не само ще храниш себе си, ще храниш и други. Ще носиш благовестието на тези други и освен това ще имаш свободата, ще бъдеш свободен, защото над тебе е Христос. А не работодател, който да ти казва какво да правиш. Ако ти каже и в неделя ще работиш и няма да идеш на църква. Каквото ти каже това ще правиш.С цена сте били купени, не ставайте роби на хора, казва Библията.