Душене от демони

 ДУШЕНЕ ОТ ДЕМОНИ

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 август 2012 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/25065796

 

 

        Искам да ви прочета тука едно малко писъмце.

        “На 19 години съм. От три години вярвам в Бога и съм новородена. Служа в църква като хвалител. Искам да ви разкажа какво ми се случи няколко пъти. Всяка вечер преди да си легна се моля и чета Божието слово, но няколко пъти в съня ми се случва така, сякаш някой ме души и когато се събудя продължава. Изтръпва ми цялото тяло и не мога да говоря. Последният път, когато беше преди два дни, видях ръка до лакът, почти прозрачна, без плът, която със сила ме натисна и извиках. И когато се събудих наистина виках. Майка ми дойде при мене и се молихме заедно, след което на нея за пръв път й се случи подобно нещо. Разказвам ви го, защото знам, че са ви споделяли и други може би подобни неща и можете да ми кажете какво се случва. Благодаря ви предварително. Бог да ви благослови”.

        Сега, вие чувате това писмо, което за някои хора е изненадващо, но нека да видим какво Бог има да каже по този въпрос.

„И Боже, аз те моля за Твоята мъдрост, за Твоето откровение.”

        Сега, приятели, виждате това момиче преди две-три години се е обърнало към Господа, на 19 години каза, че е, служи в църквата като хвалител, но в същото време нощно време я души някой и дори след като се събуди, продължава да я души. Видяла е последния път, ръка която я хваща, била е прозрачна като стъклена, хванала да я души и момичето не може да говори при такава ситуация. Но ето в този случай е могла да извика, майка й дошла, молили са се, а след това същото се случва и на майката. Какво можем да кажем по този въпрос?

        Първото, което можем да кажем е, че когато говорим за освобождение от демони, не говорим за обвиняване на хора. Понякога, когато говорим за освобождение от демони, за грехове, за проклятие и други подобни неща, някои хора като че ли се засягат, защото едва ли не някой ги обижда с подобно нещо. Имайте предвид, че тези неща са много сериозни, за да се обиждаме. Тези неща понякога са въпрос на живот и смърт, така че няма място за обиждане. Ако иска човек да бъде свободен, ако иска човек наистина да бъде под благодат, трябва да бъде смирен. Затова, когато се говори, всеки трябва да разбира, че няма обвинение в това, което се говори, няма обида. Напротив, целта е да си помагаме един на друг според благодатта, която Бог ни е дал. Както казва в:

І Петрово 4:10 Според дарбата, която всеки един от вас е приел, служете един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.

        Това е, което трябва да правим. Сега, знаете, че Бог ни е използвал в нашето служение много пъти за освобождение, за разчупване на проклятие, затова аз трябва да помогна по някакъв начин не само на тази сестричка, но и на вас, защото някои са в подобна ситуация.

        Първо, имайте предвид стиха, който е в Притчи 26:2, в който се казва, че

Както врабчето в летенето, лястовичката /понякога им се случва нещо/, така проклятие не постига  без причина 

        Какъв е смисълът на това? Проклятието, че има причина не означава: „А, ти си виновен, затова ти се случва!” Не, не е това. Въпросът е, когато има такъв проблем, трябва да се намери причината къде е. И аз един от съветите, който имам към всеки един, включително и към тази сестричка, която вероятно  гледа в момента е, задай въпроса на Бога. Не само трябва да се молим с официални молитви, но трябва да се молим на Бога и със съществени молитви.   Заставаш в молитва и казваш:

        „Отче, Боже Всемогъщи! Ти си, Който даваш мъдрост, Ти си, Който даваш откровение. Аз сега се моля в името на Твоя Син Исус Христос да ми откриеш скритата причина за товакоето на мен ми се случва нощно време. Библията казва: „Искайте и ще ви се даде. Почваш да искаш в тази посока: Господи, открий ми тази скрита причина. Къде лежи причината? Къде се намира коренът на този проблем, който аз имам по време на сън?

        Както видяхте без причина проклятие не постига. Тоест, никое растение не пораства, без да има корен. Тоест – къде е коренът, къде е семето? Семето е важно, защото винаги семето дава плод. Семето на вярата е Божието слово. Семето на Сатана отново е слово. Обикновено отворената врата за действие на Сатана е грях. Може да бъде грях на самата личност, може да бъде наследствен грях. Искам да уточним тука, че наследствен грях не може да те прати в ада. Искам ясно да го разберете. Наследствен грях не може никого да прати в ада. Всеки един, който повярва в името на Исус Христос със сърцето си и го изповяда с устата си, истински от сърце и на дело, ще бъде спасен и няма да отиде в ада или в огненото езеро. Но когато говорим за този свят, наследствените неща все още имат сила, както дори и докторите установяват наследствени болести. Също така наследствени грехове оказват влияние върху децата.

        Ето, някой пише, че е имал почти същия случай, но не е можел да мръдне. Нещо тежеше върху мене. Започнах да викам – “Кръвта, кръвта на Исус” и веднага тежестта падаше от мен. Виждате силата в кръвта. Това е много важен момент. Помнете стиха, в който се казва:

Откровение 12:11 Побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на нашето свидетелство 

        Кръвта на Агнето и Божието слово – като го сложиш в устата си побеждаваш.

        Връщам се обратно на случая с проклятието и корена. Коренът трябва да се открие и да се изкорени. Сега, в някои случаи проблемът е личен грях, който е отворил врата; в някои случаи е наследствен грях, който е отворил врата; в някои случаи е чужд грях срещу тебе. Например, клетва или магия направена срещу семейството, когато семейството не е имало защита на кръвта на Исус. Това също е възможно. Как се разрешават тези проблеми?

        Когато ти направиш грях, влиза проклятие в живота ти. Ще дам пример – например, някой извършил сексуален грях и след това се покайва. Обаче след това започва като че да го гони някакъв дух в тази област, изкушение специално. Какво се получава? Отворила се е врата, дух е влязъл. Как трябва да се освободи човек? Покаяние, изповед на греха, но не само – “Господи, ако съм Ти съгрешил, прости ми”. Или само “прости ми”, а ще Му кажеш на Господа какво искаш да ти прости.

І Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

        Значи трябва да се изповядва.

Притчи 28:13 Който крие греха си, няма да успее, който го изповяда и остави ще намери милост 

        Това е в случая, когато е личен грях и въпреки всичко трябва да има гонене на демоните. Някои хора казват – “Аз се покаях, аз се изповядах”. Покаянието е важно, изповедта е важна, но гоненето е важно също, защото Исус казва:

В Мое име бесове ще изгонват

        Не казва – в Мое име бесовете ще ги изповядват само. Значи има гонене. Това Исус го казва, не го казвам аз. Някои хора се опитват да подобрят методите на Исус и да ги направят повече да приличат на 21-ви век. Методите на Исус не се променят, нито методите на дявола. Така че, ако искаме да имаме успех, трябва да се включим в това, което Исус е направил. Той казва планини да местим, каза смокини да изсъхват – това означа, че трябва да се използва словото по правилния начин. Гонене на демоните. Това е при личен грях.      

        Какво правим, когато е наследствен греха? Когато е наследствен грехът, е много важно да има отричане от наследствено проклятие. Ти казваш:

        Боже, аз прощавам на моите предци, аз благославям моите предци, но в същото време аз Те моля, Господи, Ти да ме освободиш от това проклятие. И аз се отричам от всеки грях, който моите предци по бащина линия, по майчина линия са направили, всеки грях, който те са направили. Всяко проклятие, което идва по кръвна линия от тях, аз се отричам от него. Не само върху себе си (запомнете го това), но и върху моето потомство.“

        Защото, имайте предвид, че дяволът не те следи тебе толкова, колкото потомството ти. Той винаги е заинтересован от младото поколение. Затова, когато има освобождение, като кажеш за себе си не се разгневяват толкова демоните, колкото върху потомството. Защото, ако ти не го разрушиш върху потомството, то продължава и не се знае докога. Някой ще каже – “Брат, три-четири поколения продължава”. Вярно е, че продължава три-четири поколения според Изход 20:5, но има един проблем. Ако първото поколение е извършило грях окултен например и той трае три-четири поколения и третото или четвърто поколение също е извършило окултен грях, мислите ли, че ще спре до трето-четвърто поколение? Няма ли да продължи още три-четири поколения? Ами, ако след това продължи още три-четири? Ами още три-четири? Колко ще станат поколения? Не се учудвайте, ако има и повече поколения от три-четири. Защото това е за един грях, който е извършен от единия, но то няма гаранция, че другият няма да го извърши. Защото не само, че проклятието продължава, но изкушението за вършене на същия грях също продължава. Така че в различните родове има различни слабости. Различни наклонности. Има примерно родове, където всички имат наклонност към алкохола. Просто почват да пият и защо пият и те не знаят, просто имат наклонност към пиене. Има родове, където е диабетът, или ракът е наследствено нещо. Просто единият има рак и другият има рак, и другият има рак… Има родове, където стигнат някъде до 40 години и си отиват от мъжката страна или от женската страна. Има родове, където полудяват. Всичко това е наследствено поклятие и е дело на демони.

       Затова това нещо трябва да се отрече с устата, да има отричане в името на Господа Исуса Христа. И трябва да имате предвид, когато говорим за проклятие, аз ви казах, че в Притчи 26:2 се казва: „Никое проклятие не идва без причина.”

Винаги, когато имаме работа с проклятие, трябва да имате предвид Галатяни 3:13,14, където имате основата за освобождението от проклятие. Винаги, когато искате да се оправите в живота, трябва да стигнете до духовната основа. Духовната основа на нашето освобождение се намира в:

Галатяни 3:13,14

Христос ни купи от проклятието на закона като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво 

        На дърво, дървен кръст, не златен кръст. 

За да може благословението, дадено на Авраам да дойде на нас чрез кръвта на Исуса, да го приемем чрез вяра 

        Какво говори? Благословението да дойде. Благословението на Авраам как идва? Чрез кръвта, чрез дървото, чрез Христос идва благословението. Защо увисна на дърво? За да разруши проклятието. Това е основата. Хората може да не му обърнат внимание, обаче демоните ще му обърнат внимание. Демоните понякога имат по-голяма вяра от хората, даже в Яков казва: “бесовете вярват и треперят”, само дето не се покайват, вярват и треперят. Някои хора ни вярват, ни треперят. Така че вие в този случай, когато става въпрос за проклятие, за демони, вие имате работа с дявола. Това означава, че когато вземете кръвта на Исуса според Откровение 12:11 – “побеждаваме дявола чрез кръвта и чрез словото”, като вземете кръвта, вие просто ще го победите. Може да не е толкова просто. Винаги трябва да следваш водителството на Святия Дух, но ще стане, няма начин да не стане, защото основата е това. Но е важно да се открие корена, да се открие причината. “Боже, посочи ми причината”. Даже преди да легнеш кажи: “Боже, аз Те моля, да ми откриеш причината. Говори ми на сън, дай ми съновидение”. Вижте Йов казва, че „Бог говори на сън, един път, два пъти, ама хората не обръщат внимание.” Бог ще ти говори, ще ти покаже къде е корена и причината на цялата работа. И като ти покаже причината – отричаш се. Понякога човек си казва: “Ама това не ми се вярва да е било”. Ама какво ти пречи да се отречеш? Някой казва – “А, не, не. Аз демони нямам!” Какво ти пречи да ги изгоним. Ако ги няма, няма да излязат, ами ако ги има? Може да спечелиш. Ама не – “Аз съм свят, не мога да имам демони”. Ами аз предпочитам просто да проверим. Нищо лошо няма, ако го изгоним. Така или иначе, ако ги има ще излязат, ако ги няма, няма да излязат. И толкова, няма да ти се навреди нищо, но може и голяма полза да придобиеш.

        Другото, което можете да правите преди да легнете да спите – да се молите на Бог Той да ви говори през нощта, а не дявола. Просто да му забраните на дявола да ви говори на сън или да действа във вашия сън. Да му кажете – “Затварям ти вратата, дяволе, в името на Исус”. Ето един много интересен стих ще ви покажа. Намира се в Ефесяни 4 глава, 27 стих, където се казва –

Ефесяни 4:27 Не давайте място на дявола. Ето това е!

Нито давайте място на дявола.

        И тука се говори за гняв. Виждате ли, гневът отваря място на дявола, лъжата отваря място на дявола, кражбата отваря място на дявола. 29 стих: гнила дума отваря място на дявола. Така че недейте да отваряте място на дявола, а 23-ти стих казва: да обновяваме ума си, да се подновяваме в духа на нашия ум, да се облечем с новия човек. Ако погледнете във Второзаконие 28 глава, 1-ви стих, цялата глава е за проклятие и благословение, обаче там се казва следното нещо:

Който слуша внимателно гласа на Господа своя Бог и върши онова, което заповядва, благословенията ще дойдат върху него и ще почиват върху него 

Обратно

Който не слуша и не изпълнява, проклятия идват 

        Виждате, нещата са свързани с гласа на Бога, със словото на Бога. Искаш да си благословен в словото – слушаш гласа, вършиш го. Както казахме, има някои хора, които са натоварени предварително, аз вярвам, че това е случаят с това момиче. До тук говорих за личен грях, говорих за наследствен грях.

        Нека говорим сега за това, че има други хора, които могат, но преди да говоря за това, че други хора могат да прокълнат или да направят магии и чародейства, нека да кажа, че от твоя род някой е можел също да е правил магии и чародейства, да е говорил срещу други, да е ходил при врачки, при баячки, при магьосници. Някой може от твоя род да е направил такова нещо, защото ние винаги гледаме какво на нас са направили, ама какво нашият род е направил на другите не знаем и не ни интересува, но го има това нещо. От това също можеш да се отречеш – “Всяка магия, всяко чародейство, което моите роднини са направили или участвали в него, аз се отричам”. Ако е имало убийство в рода, някой в рода може скришно да го е извършил.

Имаше такъв случай с една сестра. Нейният дядо е извършил убийство на човек, който нещо е искал да направи на жена му и той хванал и го е убил. Изглежда справедливо, нали, ама не и пред Бога. Можеше да се реши проблема вероятно без убийство. Отделно пък бабата се занимавала с магии, двете неща се натрупали и да видиш ти какви резултати имаше, за какви демони говорим. Нямам време да ви разказвам тази история. Това беше в рода и това беше причината. Откъде идват? Ето, че има откъде да дойдат.

        Но нека минем на следващото нещо – какво са направили на теб и на рода ти. Вижте, Бог говори за родове. Той говори за Авраам и за неговото потомство, говори също за благословения 1000 поколения, на тези, които го обичат, казва Господ; трето и четвърто коляно, на тези, които Ме мразят, нали. Значи виждате в родове се движат нещата. Някой, например, е изговорил клетва, проклятие, зло срещу рода, направил е магия, било то кръвна или безкръвна и думите имат сила.

Живот и смърт има в думите на човека 

        Ако другият човек, на когото е направено това, е без защитата на Христовата кръв, ако няма защита на Христовата кръв, кръвта е много важна. Христос понесе на себе си проклятието, тоест той изговаря и проклятието върху Христос. Той го изговаря, обаче се отбива в кръвта на Христа и се връща обратно към него като бумеранг. Понеже всяко слово е като двуостър меч. Човек изговаря проклятие, изговаря клетва, изговоря зло, то може да постигне другия, обаче ще го постигне него и потомството му също. Защото Библията казва, нека ви прочета нещо много важно в тази връзка да видите. Някой може да каже – “Брате, много сложно нещо. Момичето много просто писмо ти написа, ти толкова сложно говориш”. Ами, приятели, просто писмо написа, ама няма как да се каже просто. Това са духовни неща. Иска ни се да го направим просто, ама, ей на!

Псалм 109:17 Да, той обичаше да проклина /говори се за някой/ и проклетията го постигна

        Ето го, бумеранга – обичаше да проклиня и какво – проклетията го стигна. Някои хора мислят, че като проклинат, на други ще навредят. Могат да навредят, ама на себе си задължително ще навредят. Ако другият няма защита, ще му навреди на него и на себе си, но ако другият има защита на кръвта на Исус, когато изпрати клетва, той не само изпраща клетва, той изпраща дух заедно с клетвата. Тоя дух отива да разрушава другия род. Било то да разруши със смърт, било да разруши семейство, да разруши любовта, да разруши мира, да разруши здравето, различни неща. Може някои правят клетви да се побъркат, други правят клетви да ги хване рак и т.н. Отива до там, обаче ако другият е защитен с кръвта на Исуса, нечистият дух не може да мине и думата не може да стигне до човека. Следователно, думата се връща обратно при изпращача, само че има един проблем. Когато се връща обратно при изпращача се връща разгневен, защото не е постигнал целта си, защото Сатана след това ще му държи сметка защо не е свършил работа, той е подчинен и ще има наказание за него. Той е разгневен – защо ме праща този там, където работа не може да се свърши. И се връща и го джасва него и родът му и някои такива хора примерно после детето му в интензивното отделение, кола го бутнала; някой се родил не наред и ние наистина ги съжаляваме хората, обаче ние не знаем причината, поради която е станало това нещо. Вижте, хората в скришно правят злини. И всъщност този, който тука казва: обичаше да проклина, проклятието го стигна. Какво значи да проклина? Не казва само – „проклет да си.” Проклина, значи злословие: „Дано туй да му се случи”, атакува с думите. Не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него. Ето, виждате ли как идва благословението? Благославяш – благословението идва. Проклинаш – проклятието идва върху тебе. Затова Исус казва: Не проклинайте, а благославяйте. Той знае какво да каже.

Псалм 109:18 Той обличаше проклетията като своя дреха. Проклятието като дреха го облича и тя влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му 

        Забележете, водата е образ на слово. Дали ще е писмено или ще е изговорено, то си е проклятие. Както например тия муски, амулети, хамалии, всички различни имена им дават, детето да било здраво. То вътре пише на арабски език обикновено неща примерно – предаване душата на детето. „Сатана предаваме ти душата на детето, за да се изцели тялото”. И хората са спокойни, не знаят че душата е вързана. Слово има вътре. Написано слово, обаче работи. Не само изговореното, включително и написаното слово работи. Казва:

Обличаше проклетията като своя дреха. Проклятието като дреха го облича и тя влезе като вода във вътрешностите му /това е слово/ и като масло в костите 

        Маслото е образ на помазание. Представяте ли си тука става въпрос за помазание на проклятие, сатанинско помазание. Когато това помазание от Сатана влезе в костите на човека, вие си мислите, че… Какво означава помазание? Това означава втриване на дух. Помазание от еврейски, означава втриване, значи дух се втрива като масло се втрива. Святият Дух като се втрива какво идва? Свобода. Като се втрие нечист дух какво идват? Болести, немощи, робство, смърт, нещастие. Ето го – като масло в костите. И какво идва като резултат? Когато се втрие това масло в костите идват костните болести. Ставни и костни болести, ама не просто защото е настинал човека, ревматизъм хванал от студ или нещо друго, а това е от дух, който се е втрил вътре. Така че виждате за какво става въпрос тука за човек, който обича да проклина. Затова трябва да обичаме да благославяме хората, защото, каквото говориш, то се връща при тебе като бумеранг – постига човека, постига и тебе. Слава да бъде на Бога  за това нещо.

        Значи се връщаме обратно – Притчи 26:2 – причината трябва да се намери; Галатяни 3:13,14 е разрешението. Няма смисъл да си блъскаш  главата насам-натам. Хвани истинската причина и хвани корена на причината и хвани Божието лекарство – кръвта на Исус, кръста на Исус, дървения кръст на Исус, както е според Галатяни 3-та глава и според Откровение 12:11 – побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето.

Разбира се, ако някой не вярва, че тия неща са от дявола, няма как да му помогнем. Просто, ако той си мисли, че това е благословение от Бога, няма как да се помогне. Значи той трябва да си носи така нареченото благословение, така както си го вярва.

        Що се касае за този случай с това момиче, тя казва, че се моли и чете словото, но й се случва това нещо. Това означава, че наистина има нужда от разрушаване на законовата основа. Нека да ви го кажа това нещо.

        Значи дяволът е легалист, той познава много добре Библията,  по-добре от теб и мен познава Библията, може и да я цитира. Той даже я цитира на Исус – Псалм 91:11 – с леки изменения. Исус обаче не спори върху измененията, а по-скоро му отговори отново със слово правилно цитирано. Това, което трябва да разберем тука, е, че на врага трябва да му се излезе с Божието слово и трябва да се разруши тази законова основа на врага, легалната основа. Той е легалист. Докато има легална основа, докато има в духа отворена врата, нещата не могат да се оправят. Това е, което искам да ви кажа. Затова трябва да се затвори тая врата, трябва да се намери причината. В случая сега, както става въпрос и за майката, дяволът е искал да уплаши и майката да не се занимава с това. Явно и при майката има нещо наследствено, защото и при майката е отворено това.

Вижте, има примерно служители, които се молят с десетки години за освобождение и разчупване на проклятие, просто никога не ги спохождат такива неща. Даже един брат вчера ме попита. Той ми разказа какви неща са му се случвали на него и какви духовни опитности, какви атаки, какви истории, направо невероятна работа. И той ме попита: “На тебе случвало ли ти се е такова нещо?” Аз казах: „Не помня да ми се е случвало някога такова нещо.“ Не знам, не ми се е случвало, освен като се обърнах към Бога първите няколко месеца като не излизах, а само четях Библията и се молех. Не излизах с компании, защото тогава бях свикнал да излизам с компании и да пия, за да си задушавам съвестта, щото отчаяние ме нападаше. В началото ме нападаше една тъмнина и аз сядах с Библията и се молех, нямаше кой да ми помогне. Аз не знаех, че има освобождение, такива работи, нямаше кой да ми каже. Молитвата и словото, даже не съм ги гонел, не съм знаел, че трябва да се гонят, даже не съм знаел дали са демони или не. И полека-лека, Господ ме извади от тая тъмнина. Но това, което чувам, човек да живее и около него да се движат демони и невероятни неща стават с хората. Хора, просто трябва да се затвори вратата. Не давай място на дявола! Който отиде при дявола за помощ, е, с извинение, глупак. Просто това е според Божието слово. Как може ти при този, който те мрази и иска да те убие, да отидеш при него за помощ? И въпреки това има хора, които търсят помощ от него. Трябва да се поучим от това нещо.

И тука сега в случая с това момиче, освен че тя самата има нужда от помощ да си помогне сама на себе си, но след като ходи на църква, трябва да отиде при пастира си, да каже – „Пастир, словото казва, че ти си мой душегрижител. Сега аз имам проблем, демони ме нападат да ме душат нощно време. Ще те моля просто да се молиш за мене за освобождение. Заповядай на демоните да излязат от мен”. Да се съгласим, защото Библията казва в Матей 18 глава:

Ако двама се съгласят да поискат нещо от Отца, ще им се даде.

Каквото вържете, ще бъде вързано, каквото развържете, ще бъде развързано 

        Нека да вържем демоните, нека да бъда развързана, кажи.“ И застани и нека пастирът да вземе да се моли за тебе. Ако пастирът не знае как да се моли за тебе, нека да тръгне да се учи, да вземе да прочете някоя книга по този въпрос, да вземе да гледа някое предаване по този въпрос, да вземе да се научи. Ако има Божий служител, който не желае да гони демони, той не се подчинява на Божията наредба, защото Божието слово казва в Матей 10 глава, 1 стих: Исус призова учениците Си първо, даде им власт над демони и болести, второ, и ги изпрати, трето – им каза, заповяда им. Ако беше само за тях, нямаше да го пише в Библията. Всяко нещо, което е само за хората, не е в Библията.

Матей 10:7. Като отидете проповядвайте и кажете Божието царство наближи.

8. Болни изцелявайте – заповед; прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте

        Това са заповеди. Всеки трябва да се подчини на тях. Някой може да каже – “Е, да, ама ние не сме видели досега мъртви да възкраснат!” Ами, може и да не сме видели, ама поне опитахме ли? Опитваме ли да го направим? Опитваме ли се да гоним демони? Опитваме ли се да изцеляваме болните? Нека се опитваме да го направим, защото има неща, които трябва да се научат, не само да се отхвърлят и да се отричат, но да се научат, защото Той го заповяда. Марк 16 глава какво казва? Някои искат да махнат втората част от 16 глава от Библията, защото не го харесват. Измислят, че го няма в тоя превод, в оня превод. Ами защо? Защото казва:

Тия знамения ще придружават повярвалите в Мое име – бесовете (ще ги галят, така ли казва?) – ще ги гонят

и накрая завършва-

На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват

        Неща, които на дявола не му харесват. Затова излизат тия нови доктрини, но ние трябва да се придържаме към старите стабилни доктрини на Евангелието, а не да тичаме по новостите, които не знаеш от къде идват и къде отиват.

Така че, отива момичето, отивате при пастора и казвате – “Искам молитва за освобождение”. Ако не знаят служители, трябва да започнат да се учат на това нещо, защото ние никога няма да победим дявола, ако не излезем с оръжията на Исус. Ето нека да ви покажа служението на Исус – Марк 1 глава, с две думи казано в един стих. И не го казвам аз, а Марк 1:39 го казва:

И влизаше в синагогите им по цяла Галилея /синагогите мн.ч., Галилея цяла. Значи това не е една синагога, не са две/ като проповядваше № 1 и изгонваше бесовете № 2 

        Ето ти служение – “Исус Христос еванджелистика асоциейшън”. Проповядва и изгонва демоните. Ние може да сме много модерни днес да не го правим, обаче това е, което Той го е правил. Виждате колко големи нужди има. Аз постоянно получавам писма с такива нужди. За кратко време отивам в България и ако трябва да тръгна да правя навсякъде служения, няма да ми стигне времето. Освен това не навсякъде това служение е добре прието, вие го знаете това нещо. Виждам, че има хора, които имат нужда от освобождение. И с това смятам да свърша този случай. Помнете – Този, Който освобождава, е Исус Христос. Казва се в: 

Йоан 8:36

Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни

        Кой – Синът, не човек, те освобождава. Човекът е инструмент. Затова ви казвам, че всеки служител може да се моли за освобождение. Това не е специална дарба, това е знамение.

        Нека само на това нещо да обърна внимание. Погледнете Марк 16 глава, понеже хора казват – не всеки има тази дарба. Марк 16 глава не говори за дарби, а говори за знамения.

Тия знамения ще придружават повярвалите в Моето име. 

        Значи, тия знамения ще придружават не само служителите, но и повярвалите в Моето име, казва Исус. Първо знамение:

Бесове ще изгонват

        И когато учениците не успяха да го направят, Исус ги упрекна за тяхното маловерие или неверие, казва друг превод. Защото гоненето на демони е признак на вяра, негоненето на демони е признак на неверие. Това е според Исус – 16 глава на Марк – тия знамения ще придружават повярвалите, вярващите в Моето име, които вярват в Неговото име, които не вярват, няма да има. Нали го виждате това нещо? Така че нека се върнем към вярата на Христос, защото, ако ние не конфронтираме Сатана по библейски начин със силата на Бога, няма да можем да очакваме в скоро време пробив. След като в църквата се разхождат демоните и тормозят Божиите деца, даже кръстени със Святия Дух са тормозени от Сатана, какво да говорим за хората в света? Какво да говорим за хората в света? Къде сме тръгнали и като почнат едни пророчества, като почнат едни неща велики, големи. Тука един брат ми говори преди една седмица и вика – “Толкова пророчества се изговориха през последните 10-20 години. Какво стана с тях, къде отидоха?”

        Нека хванем старото слово на Бога, нека хванем стабилната основа. Да не се хващаме на въдица – тоя това каза, оня онова каза. Хвани Бог какво казва, хвани какво е писано в Библията. Не знаят хората какво пише в Библията, а знаят тоя ми пророкува, оня ми пророкува това, тоя ми пророкува това. А какво Господ ти каза? Какво Господ говори чрез Неговото слово, това е важното. Нека Божието слово, се казва, живее и трае до века. Обаче то като че ли е най-пренебрегнато. Ами затова са така нещата, приятели. В църквата какво се прави?  Представете си, това момиче пее в хваление, то служи в църква. Аз пастирите ги обичам, уважавам ги служителите, но помислете си какво нещо – момичето нощно време го душат. Вижда ръка, която го хваща за врата, майката я душат демони. А те си пеят в хвалението! Това ли е песни да пеем?! Пей сърце, всичко ни е наред. Като ще е пеене, да е военно пеене, като ще е пеене, да е помазано пеене, да хвърчат демоните. Трябва да е чудотворно хваление – освободително хваление, изцелително хваление, да се освободят тия хора. Аз вече не знам да ви кажа, толкова отчаяни хора ми пишат! Отчаяни християни, вързани в грехове, вързани от демони, вързани в проклятие и ние си играем на църкви. Алелуя, Praise the Lord! Чудесно! Всичко е наред.

        Нека да ви покажа едно нещо, айде като сме тръгнали поне да го довършим. Обърнете на Езекил 34. Искам да ви кажа, аз и в началото го казах, това не е, за да обиждаме някого и да наскърбяваме, това е, за да се изпълни Божието слово. Езекил 34, защото това не съм го проповядвал от 15 години, ама ето, един път го проповядвах и стана революция.

Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и речи им: така казва Господ Йеова

        И до тук ще приключим този файл.

Амин!