Обръщение към братя и сестри!

Скъпи приятели, братя и сестри,

Благодарим ви за прекрасното отношение на почит и уважение към нас и делото, което Бог ни е поверил! Оценяваме го и ви обичаме!

Ние всички обаче трябва да внимаваме да отдаваме цялата слава, хвала, поклонение изцяло само на Бога чрез Исуса Христа нашия Господ! Благодарим Му за всички вас! И вие Му благодарете на Него и Му отдавайте цялата слава за нас и за всичко това, което Той върши чрез нас. Това е само Неговата благодат.

“ … Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“ (Захария 4:6 BG1940).

Най-вече обаче, да Му благодарим, и отдаваме славата, за това че изпрати Своя Син да ни избави от греха, света и сатана и чрез Него ни подари живот изобилен и вечен!

Той също ни предупреждава:

„Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.“ (Исая 42:8 BG1940).

„тъй щото, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“. (1 Коринтяни 1:31 BG1940)

С уважение,

Пламен и Мария Петрови

Advertisements