Обещаният Утешител

Обещаният Утешител – Йоан 14:16

Йоан 14:16 И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви изпрати Друг Утешител („Параклетос“, такъв Помощник какъвто съм за вас Аз, Исус), Който (Помощник) да бъде във вас, с вас и до вас винаги. (интерпретация на стиха на Пламен Петров)

Коментар на сестра:

СВЯТИЯТ ДУХ ЩЕ Е С ОНЕЗИ, КОИТО СА СЕРИОЗНИ В ЛЮБОВТА СИ КЪМ НЕГО И ПОСВЕЩЕНИЕТО СИ НА СЛОВОТО МУ. В СТИХ 15 ИСУС ИЗПОЛЗВА СЕГАШНО ВРЕМЕ “АКО МЕ ОБИЧАТЕ“, КАТО ТАКА НАБЛЯГА НА ТОВА, ЧЕ Е НУЖНО НЕПРЕСТАННО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЮБОВ И ПОКОРСТВО.

ДРУГ УТЕШИТЕЛ (ПАРАКЛЕТОС) БУКВАЛНО ОЗНАЧАВА „ТОЗИ, КОЙТО Е ПРИЗОВАН ДА ПОМОГНЕ“. ТОВА Е БОГАТА ПО ЗНАЧЕНИЕ ДУМА, КОЯТО ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ ИДЕЯТА ЗА СЪВЕТНИК,  ПОМОЩНИК, УТЕШИТЕЛ, ТОЗИ КОЙТО ПОДКРЕПЯ, АДВОКАТ, ХОДАТАЙ, СЪЮЗНИК И ПРИЯТЕЛ. ГРЪЦКАТА ДУМА „АЛЛОН“, КОЯТО ОЗНАЧАВА „ДРУГ ОТ СЪЩИЯ ВИД, С ДРУГИ ДУМИ, СВЯТИЯТ ДУХ ПРОДЪЛЖАВА ДЕЛОТО НА ХРИСТОС НА ЗЕМЯТА, ДА НАПОМНЯ И ТОВА В (1 ЙОАН 2:1) ДУМАТА ПАРАКЛЕТОС СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС, ПОРАДИ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ИСУС Е НАШИЯТ ПОМОЩНИК И ХОДАТАЙ В НЕБЕТО (ЕВРЕИ 7:25). А СВЯТИЯТ ДУХ Е ОБИТАВАЩИЯТ В НАС ПОМОЩНИК И ХОДАТАЙ НА ЗЕМЯТА (РИМЛЯНИ 8:9).