Непрестанната молитва в Духа

НЕПРЕСТАННАТА МОЛИТВА В ДУХА

Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 08.11.2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26822327

 

        Много искам да изразя това, което Бог влага в сърцето ми, да го предам на вас. В 1 Солунци 5:17 се казва:

„Непрестанно се молете“

         И въпросът е, по какъв начин, човек може да се моли непрестанно. Защото човек трябва да спи, да се храни, да ходи на работа, да обърне внимание на семейството си. Как ще се молим непрестанно? – 24 часа в денонощието, 7 дена в седмицата, как?

        И аз сега докато говоря, моля Те наистина Господи, Ти да учиш и мен, и братята и сестрите, така че  наистина да се молим непрестанно. Как да го правим?  В Ефесяни 6:18 Библията казва:

Като се молите винаги в Духа с всякаква молитва и молба, като бдите в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии

        Тука се казва: всяка молитва, всяко време, с пълно постоянство. Виждате, колко постоянно и непрестанно трябва да се молим. Както се казва и в:

1 Солунци 5:17 непрестанно се молете.

А Библията казва в:

Ефесяни 4:17 Не давайте място на дявола

        Има време, в което даваме място на дявола.

Когато ние сме в молитва към Бога (слушайте внимателно), тогава ние сме в контакт с Бога, или както съм го казал и друг път ние сме в on line връзка, ние сме в контакт с Бога. По време на нашите молитви към Бога, по време на молитвата, ние сме във връзка с Бога, ние отправяме нашите молитви към Него и Той изпраща Своето слово за нас – това е връзката. Ние изпращаме към Него нашите молитви, ангелите носят молитвите ни към Него и Господ изпраща с ангелите Си, Неговото слово,  тоест, изпраща словото Си в резултат на нашите молитви.

В Матей 7:7 се казва:

Матей 7:7 Искайте и ще ви се даде

        Какво ви се дава? – преди всичко Слово от Господа.

Матей 7:7 Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори

В Псалм 107:20 ясна се говори за това:

Псалм 107:20 Изпраща словото Си, и ги изцелява, и ги освобождава от гробовете, в които лежат.

        Трябва да се научим по време на молитва да се молим над отворена Библия, защото ние трябва да обединим заедно молитвата и словото – трябва да бъдат едно. Защото ти говориш на Бог в молитва, и Бог ти отговаря чрез Писанието, чрез Божието слово. Това е най-сериозния начин, чрез който Бог говори – чрез Божието слово.

Не толкова да търсиш тук пророк, там пророк, колкото да търсиш Божието слово. Защото има хора, които ходят по врачки и търсят врачки да им говорят: „Дай да отида тука да видя тая врачка какво ще ми каже, оная врачка какво ще ми каже.” На този принцип някои търсят и пророците – това е неправилен принцип. Ако Бог има нещо да ти каже ще прати пророка като потвърждение на това, което Бог ти е говорил вече, и ще ти го прати с мир, с любов да имаш вътре в теб.

В Римляни 8:26 се казва:

Римляни 8:26 Също така и Духът ни помага в нашата немощ, защото не знаем как да се молим

        Не знаем, и не можем да знаем как да се молим, но Святия Дух ни помага в нашата немощ, Святият Дух ни помага да се молим. Ето, ти искаш да се молиш, но не знаеш как и кога да се молиш. Трябва да разберем, че в нас има две природи – едната е естествената, човешката природа. В тази си природа ти си човешки син, и аз съм човешки син. Също и Исус беше Човешки Син, Той е втория Адам. От друга страна, Той е и Божият Син. Така, че Той е и Човешкия Син, и Божия Син, аз и ти сме човешки синове и Божий синове. Така, че имаме в себе си тези две природи – Божествената природа и естествената природа.

Когато ние застанем в молитва, трябва да се научим да се молим от нашата Божествена природа, трябва да се научим да се молим в Духа,  молитва в Духа. Ето, тука се казва:

Духът ни помага в нашата немощ

        Духът ни помага да се молим, защото не знаем и не можем, тоест, Духът е нашият Помощник. Ние започваме да се молим в Духа и вижте какво се казва тука?:

Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.

        Духът се моли чрез нас – това е молитва в Духа. След като Бог е казал, че трябва да се молим непрестанно, значи Той има предвид нещо. В естественото погледнато, умът ти не може да се моли цял ден, понеже има други задачи, с които да се занимаваш – това се нарича молитва с ума. Ти заставаш в молитва и се молиш с ума си. От друга страна, когато се молиш на език, Библията казва в 1 Коринтяни 14-та глава, че ти се молиш с духа си. Някой мислят, че това е молитва в Духа. Това не е молитва в Духа, това е молитва с духа, обаче с духа с малка буква. Защото, когато се молиш на език, не се моли Божия Дух, а се моли твоя дух, но способността е от Бога.

        Ако погледнете в 1 Коринтяните 14:14 апостол Павел казва:

1 Коринтяните 14:14 Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.

        Погледнете в словото, защото някой няма да се съгласят с мене.  Умът ми не дава плод, но духът ми се моли по Божията воля, духът ми хвали Бога по Божията воля, духът ми благославя Бога по Божията воля, но това е моят дух. Това е – духът се моли, а умът не дава плод. Но когато говорим за молитва в Духа, това вече е третия вид молитва – не с ума ти, не с духа ти, а молитва в Святия Дух, когато Святия Дух вземе контрол над твоето същество и той започне чрез тебе да ходатайства. Обаче се казва:

чрез неизговорими стенания,

        което на мене ми говори, че тая молитва не е ограничена от това дали устата ти говори или не.

При първите две молитви – молитва с ума си, ти изговаряш молитвата например:

Отче наш, Който си на небесата

        При втория вид молитва се молиш на езици, изговаряш с устата си, тоест духът ти говори чрез устата. Ти не знаеш какво е точно, но духът ти се моли по съвършената воля на Бога.

Но когато говорим за молитва в Духа, това е нещо духовно. Новото същество в тебе, новото създание в тебе се моли на Бог, тоест Светият Дух се моли чрез новото създание в тебе в твоите неизговорими стенания. После Библията казва:

Римляни 8:14 Защото, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове

        Това е молитва на водителство на Святия Дух.

Римляни 8:15. Защото не сте приели дух на робство, за да се боите, а сте приели дух на осиновление, чрез който и викаме: Отче, Отче, Авва Отче!

Римляни 8:16. И Духът свидетелства, заедно с нашия дух, че сме Божии чада

        Вижте, Божия Дух и нашия дух свидетелстват заедно. Влизаме в тази молитва в Духа, в която новото създание, това Божествено създание в нас, Божия Син в нас, небесното естество в нас се моли на Бога и не е задължително да има думи, които да излизат от устата ни. Защото ти не можеш непрестанно да се молиш, например когато спиш, нито когато се храниш, нито когато работиш, особено ако работата ти е свързана  да концентрираш вниманието си – на компютър, или да говориш с хора и т.н. Но молитвата в Духа, тази молитва, за която говорим, тя се извършва чрез духовния човек в тебе. Може да бъде извършвана дори, когато говориш с хората, дори когато се храниш, дори когато спиш – да бъдеш в един постоянен контакт със всемогъщия Бог в молитва, неизговорими стенания, дори и когато не говориш.

Вижте какво казва Исус в Матей 26:41:

Матей 26:41 Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, тялото немощно

        Обърнете внимание на думата „бдете!” Тука даже се казва „бдете!” преди „молете се!” –Духовно бдение вътре в тебе, което е придружено с молитва. Тоест, духът ти е бодър и бдящ 24 часа в денонощието, независимо дали спиш или не спиш. Както се казва в:

Песен на песните 5:2 Аз спях, но сърцето ми беше будно

  Ето, за това става въпрос – Бдете и молете се да не паднете в изкушение.

        Ние трябва да се научим на тази 24-ри часова молитва вътре в духът, тази молитва, която никога не престава – да бъдем 24 часа в денонощието в контакт с всемогъщия Бог. Ако се научим, непобедими ще бъдем. Не просто малко по-дълго да се молим, казва се: непрестанно се молете. Молитвата да бъде в тебе и ти да бъдеш в молитвата. Молитвата ти да бъде начин на живот. Какво ще кажете за това нещо?

        Вижте какво казва в Лука 18:7:

Лука 18:7 А няма ли Бог да въздаде на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ

        През деня, добре, а през нощта нали спим. През деня работят, но се молят, през нощта спят, но пак се молят. Я да видим!

Песен на песните 5:2 Аз спях, но сърцето ми беше будно

        Слава на Бога, това е много хубаво. И нека да отидем по-нататък също в Исая 40:31. Погледнете какво казва този стих:

Исая 40:31 Тези, които чакат Господа

        Това е вътрешното чакане в молитва.

Които чакат Господа, ще подновят силата си

        Приятели, ние имаме нужда да обновим силата си, трябва да се научим да се молим. Трябва да се научим да се молим на български, трябва да се научим да се молим на езици, трябва да се научим да се молим в Духа. И тука се казва: ще подновят силата си.

        И сега има един много съществен пасаж в Йоан 15:4-7, в който Исус казва:

Йоан 15:4 Пребъдвайте в Мене и Аз във вас

        За какво пребъдване става въпрос?  – Това означава: Бъдете постоянно в Мене и Аз ще бъда постоянно във вас. Трябва да помните, че Христос е Словото, станало плът, Христос и словото са едно. Пребъдвай в Христос, пребъдвай в словото Му и словото-Христос да пребъдва в нас.

4. Както клонката не може да принася плод от само себе си, ако не пребъдва на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в Мене

        Това говори за 24 часа пребъдване в Господа. Не говори да влезеш в присъствието Му и да излезеш от присъствието Му. Говори, че стандарта на Господа е 24 часа, 7 дена в седмицата да пребъдваме в Него. И така даваме плод.

5.Аз съм истинската лоза, вие сте клонките. Този, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава изобилен плод, защото отделени от Мен не можете да извършите нищо

        А ние какво правим? Отиваме на служба и се свързваме с Господа: „Алелуя”, хваление, всичко друго, даже когато това наистина е така. Защото някои ходят на църква и дори и там не могат да се свържат с Бога. Значи отиваме на църква, свързваме се с Бога, всичко е прекрасно, но излезем ли от църквата – връщаме се в плътта. Отиваш на молитва, влизаш в присъствието Му; излизаш от молитвата – излизаш от присъствието Му. Това не трябва да бъде така. Не може да се включваш on line-off line. Включваш се в мрежата, изключваш се, включваш се, изключваш се. Вие сте светлината на света – включваме в контакта, лампата свети; изключваме от контакта – лампата угасва. Включваме – светваме, изключваме – изгасваме. Трябва да си постоянно включен. Той казва: „който пребъдва включен в Мене и Аз в него, той е, който принася изобилен плод.” Представи си например един хладилник, който ту го включваш, ту го изключваш, и в един момент гледаш всичко развалено вътре. И тука казва:

7. Ако пребъдвате в Мене и думите Ми пребъдват във вас

        Виждате ли как се пребъдва, как постоянно да пребъдваме на лозата? – с молитва и с размишление върху словото. Ако пребъдвате в Мене и думите Ми пребъдват във вас (размишление върху словото и приложение на словото).

7. Ако пребъдвате в Мене и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне

        Това е обещание за отговорена молитва, ако ние пребъдваме във връзка с Всемогъщия Бог. Ето ви отговорената молитва. Това е молитвата, която принася новото създание, това Божествено създание, което Бог е създал в нас. Да влезем във връзка с Бог и да не излизаме.

        Ето, сега, докато говоря в момента, аз трябва да се моля. Говоря ви на вас, но вътрешно сърцето ми се моли. Както казва тука Песен на песните 5:2 – „Аз спях, но сърцето ми беше будно“. Аз пък трябва да кажа: „аз проповядвам, но сърцето ми се моли.” Не умът ми, умът ми в момента е зает с проповядването, или умът ти е зает с работата, или умът ти почива в сън, но аз говоря за това, че аз дори да спя, да се храня, но в същото време сърцето ми се моли.

И сърцето ми беше будно.

„Будно” значи „молещо се”. В Библията бдете! означава молете се! Трябва да бдим и да се молим, така, че да пребъдваме в Него, да сме в постоянен контакт с Него. Постоянно включени в контакта на Божието присъствие чрез молитва и слово. Помнете, молитвата и словото са двете основни неща за пребъдването ни в Господа. Чрез молитвата ти общуваш с Бога, чрез словото Бог ти говори. Ти говориш на Бога чрез молитвата и Той говори на тебе чрез Словото, и се получава едно общение, пребъдване – Словото в тебе, ти в него; молитвата в тебе, ти в нея, Господ в тебе, ти в Него. И се получава едно единство, ти ставаш едно с лозата и започваш да принасяш изобилния плод, за който Господ е обещал.

        „О, Господи, дай ми наистина да изразя това, което Ти искаш да правим! Молитвата трябва да стане част от мене и част от тебе, молитвата и словото трябва да станат интегрална част от нас. Аз трябва да стана молитва, ти трябва да станеш молитва; аз трябва да стана словото и ти трябва да станеш словото. Словото трябва да стане плът в нас. Словото трябва да го размишляваме и да го прилагаме. И молитвата трябва да стане част от нас. Както каза Исус:

домът Ми е молитвен дом.

 Християнинът е човек на молитва. Прекъсването на молитвата е прекъсване на взаимоотношенията с Бога. Прекъсването на молитвата в Духа, прекъсва взаимоотношенията ни с Бога. Затова ние трябва да пребъдваме в една непрестанна молитва вътре в себе си. Да не излизаме от това постоянно общение с Христа, това постоянно общение в Духа, да бъдем постоянно включени към източника на живота. Молитвата е връзка с Бога, прекъсването е прекъсване на връзката. Трябва да се свържем в една постоянна молитва в Духа с Бога. Това Божествено ново създание, което е в нас (в мнозина от нас), това ново Божествено създание спи. Трябва да се събуди. Затова Исус казва: Бдете и молете се! Това е молитва-бдение, за което говорим, тази вътрешна молитва-бдение. Бдете вътрешно. Сърцето ми беше будно се казва в Песен на песните.

Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение.

        Така че, когато новото създание, това Божествено създание в тебе спи, то не действа, то не функционира.

Ефесяни 5:14 Стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос

         Много характерно за днешното време, защото мнозина от нас спят. Вие не можете да си представите ако ние се събудим, какво ще стане. Какво ще стане, ако се събудим? Бог да ни помогне. Събудете се, бдете и молете се – това е отношение на молитва, това е вътрешно отношение на молитва. Дори и в този момент, когато аз ви говоря, трябва да имате вътрешно отношение на молитва. Вие сте го усещали това. Не се молиш с устата си – пътуваш нанякъде или нещо друго правиш, но вътре в тебе имаш отношение на молитва, и когато духът се моли, устните може да не се движат. Това не означава да не се движат, но аз говоря, ти може да си на събрание в работата, където да се разискват някакви важни въпроси, може да си на работното си място, може да си на различни места и да не е удобно да почнеш: „О, святи Боже!”, за да те изгонят, но ти можеш в духа си вътре да се молиш, и Бог зачита тази молитва. Но тя не анулира останалите молитви – молитва на български език, на непознати езици трябва да присъстват. Тука говорим за непрестанната молитва в Духа, защото някои хора пък изобщо не се молят на глас, защото казват: „Бог знае какво ми е в сърцето”. Когато имаш възможност моли се на глас.

        Ние имаме две природи в една личност. Когато започнем да се движим в Духа, видения и сънища ще започнат да оперират в нас, защото духът ни ще бъде буден. Когато духът е буден, нощно време ще имаш сънища от Бога, денем ще имаш видения от Бога, обаче не ти да си ги измисляш, но ще са истински сънища и видения от Бога, защото духът ти е събуден. Причината, поради която нямаме видения и сънища е, защото духът ни спи, а не бди. Духът ни спейки, а не бдейки, не може да сънува от Бога и не може да вижда видения от Бога. Но когато духът се събуди, ще има видения и ще има сънища, защото Бог говори по този начин.

        Човешката природа говори думи. Ето, сега да ви кажа например, когато се моли човешката природа, ние изговоряме думи. „О, Господи, дай ми това, дай ми онова!” Хубаво, обаче понякога молитвите ни не излизат от областта на естественото, но има нещо по-високо, по-високо духовно ниво – това е духовното ниво. Човешката природа изговоря думи и това е молитва, която няма особена сила. Изговорени думи, но няма особена сила, няма демонстрация на сила, няма духовен заряд. Защото човешката природа изговоря думи в молитва, декламира. Има проповед по Библията по човешки, проповед без сила, проповед без помазание, без откровение. Това е, когато човешката природа се моли и когато проповядва. Но когато Божествената природа, новото създание в нас се моли, тогава вече това е истинска молитва. Не просто говорене на думи, но произнасяне на истинска молитва, и тогава молитвата е със сила, тогава молитвата е с власт. Не просто произнасяне на думи, но на сила и на власт. И проповядването не е просто думи, както казва Библията:

Божието царство не е думи, а сила,

        Но проповядването става вече със сила и проповядването става със власт. Вие помните, че се казва за Исус, че Той не е проповядвал и поучавал като книжниците, но проповядвал с власт и сила, и всички се учудвали. Защо? Защото Неговото проповядване е от Духа, Неговата молитва е от Духа и поради тази причина, Неговата молитва имаше духовен резултат.

        Ние трябва да преминем от областта на есественото към областта на свръхестественото, в областта на Духа на Бога. Трябва нашата молитва да навлезе в областта на Божия Дух, трябва нашето проповядване да навлезе в областта на Божия Дух. Трябва да научим да се движим в Духа, да слушаме в Духа, да говорим в Духа, да се молим в Духа и както казва словото:

1 Солунци 5:17 Непрестанно се молете

 И аз ви предлагам, нека започнем да се учим на това, да се учим, не просто да влизаме в присъствието Му. Защото едно от упражненията, които правим е как да влезем в присъствието на Бога по време на молитва, как да влезем в присъствието на Бога по време на служба, по време на хваление. Но нека да ви кажа нещо: нека се научим да не излизаме от Неговото присъствие. Както казва Йоан 15-та глава: да пребъдваме или постоянно да бъдем в Него и да не излизаме от Неговото присъствие. Да пребъдваме в Него и Той да пребъдва в нас. Да пребъдваме в молитва и молитвата да пребъдва в нас. Да пребъдваме в Неговото слово чрез размишление и приложение на  словото.

и тогава искайте, каквото и да желаете и ще ви се сбъдне

        Защото молитвата ще бъде с власт, ще бъде със сила. Проповед с власт и със сила. Мъртвите кости ще възкръснат, болните ще се изцелят, бесовете ще излязат, защото ти си в една постоянна връзка с Всемогъщия Бог. Не е ли прекрасно това?

        „Благодарим Ти, Господи! И Те моля да ни научиш на тази молитва в Духа, как да се молим непрестанно на Тебе и да не отслабваме в молитвата си.”

        В името на Исус Христос, нашия Господ се молим.

Амин!

Advertisements