Старият и младият пророк

СТАРИЯТ И МЛАДИЯТ ПРОРОК

Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 8 ноември, 2012 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26821348

 

И така, нека да отворим 3 Царе 13-та глава и ще започна да чета от него. Вземете си Библиите и четете.

„Боже, Ти ни давай откровение и мъдрост.

Кажи Му: „Господи, говори ни! Господи, говори ни!”

3 Царе 13:1 И, ето, един Божий човек дойде

от Юда във Ветил чрез Господното слово;  

        Един Божий човек, дойде от Юда до Ветил чрез Господнето слово. Господ му е говорил: „Иди от Юда до Ветил.” Човекът е Божий.

3 Царе 13:1,2 А Еровоам стоеше при жертвеника, за да покади. И човекът извика против жертвеника чрез Господното слово, 

        Тоест, пророка говори Господното слово и говори против жертвеника. Защо? Защото това е било идоложертвен олтар.

извика против жертвеника чрез Господното слово, казвайки: 

И вижте, говори на жертвеника, както Исус говори на смокинята.

3 Царе 13:2,3 Жертвениче, жертвениче, така говори Господ: Ето, син ще се роди на Давидовия дом, на име Йосия, и ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе; и човешки кости ще се изгорят върху тебе.

 И в същия ден той даде знамение, като рече: Ето знамението, което изговори Господ: Ето, жертвеникът ще се разцепи, и пепелта, която е на него, ще се разсипе. 

        Искам да обърнете внимание на Божият пророк. Божият пророк пророкува за това, че ще се роди човек и името му ще бъде Йосия, ще заколи жреците от високите места /тоест, където се правят идолопоклонства/ и човешки кости ще се изгорят върху жертвеника. Това е пророчество, което изговаря пророка, но освен пророчеството, което изговаря, той дава и знамение, нещо което потвърждава,че пророчеството е от Бога. Виждате ли? Едно важно знамение за всяко пророчество, че е от Бога, е сбъдването му. Ще го повторя – важно знамение, което потвърждава, че едно пророчество е от Бога е неговото сбъдване. Ако едно пророчество не се сбъдне, не можем да твърдим, че е от Бога.

3 Царе 13:3,4   Ето, жертвеникът ще се разцепи, и пепелта, която е на него, ще се разсипе. А, когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника във Ветил, простря ръката си от жертвеника и рече: Хванете го!

        Царя простира ръката си, защото отива да жертва и казва: „Хванете го, хванете го този пророк.”

3 Царе 13:4 И ръката му, която простря против него, изсъхна, така щото не можа да я потегли надире към себе си.

        Виждате ли словото на истинския пророк? Той пророкува, царя застава срещу него, простира ръката си с обвинение и тогава ръката му се вцепенява, тоест тя изсъхва, тя се парализира.

3 Царе 13:5 Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника, според знамението, което Божият човек даде чрез Господното слово.

        Не само ръката му, но също и жертвеника, според както пророка пророкува: „жертвеника ще се разцепи, пепелта ще падне.” Това, което пророкува на момента се случва. Виждате ли Господния пророк, приятели? Ако нещо не се сбъдва, казвам, не може да твърдим, че  словото е от Господа и е пророческо. Добре, това е един от показателите, не всичките – един. И тъй Божият човек се помоли.

3 Царе 13:6   Тогава царят проговаряйки, каза на Божия човек: Изпроси, моля, благоволението на Господа, твоя Бог, и моли се за мене, за да ми се възстанови ръката.

Това, което е много характерно за безбожните хора е, че те може да извършват религиозни дейности, обаче молитвите им не се чуват. Това, което е характерно за религиозните хора както този цар, който пренася жертви е, че те може да извършват религиозни дейности, но молитвите им не се чуват от Бога и самите те не вярват и не очакват, че Бог може да им чуе молитвата. Затова, той въпреки, че говори против пророка и посяга срещу пророка, в същото време моли пророка да се моли за него. Той самият не се помолва на Бога да каже: „Господи, прости ми.”

3 Царе 13:6  И тъй, Божият човек се помоли на Господа и ръката на царя се възстанови и стана както беше по-напред. 

        Виждате, пророка е добър.

3 Царе 13:7   Тогава царят каза на Божия човек: Дойди с мене у дома и обядвай, и ще ти дам подарък. 

        Така, царя казва: „Ела да хапнеш, ела у нас,  хапни и ще ти дам подарък” – изкушава го. Ние трябва да бъдем внимателни като служители с този вид изкушение, което врага дава, защото досега беше против него, а сега в един момент като видя, че не може да рита срещу остен, решава да действа по другия начин – да манипулира пророка и да го привлича с подарък.

3 Царе 13:8 Но Божият човек рече на царя: Ако щеш да ми дадеш половината от дома си, няма да вляза с тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода на това място; защото така ми бе заръчано чрез Господното слово, което ми каза:

Тука той споделя каква заръка му е дал Господ. Господ го изпраща да послужи на този жертвеник, да изговори пророческо слово, но му даде инструкции и как да се държи, какво да прави, какво да не прави. Каза му: „Говориш словото и си тръгваш.”

3 Царе 13:9  каза: Не яж хляб там, нито пий вода, и не се връщай през пътя, по който бе отишъл. 

        Това са инструкциите на Бога – не яж хляб, не пий вода и не се връщай по пътя, по който си отишъл.

3 Царе 13:10 Така той си тръгна по друг път, и не се върна през пътя, по който бе дошъл във Ветил.

        До тук пророка се държи блестящо.

3 Царе 11-14. А във Ветил живееше един стар пророк; и синовете му дойдоха, та му разказаха всичките дела, които Божият човек бе сторил онзи ден във Ветил; разказаха още на баща си и думите, които бе говорил на царя. И баща им каза: През кой път си отиде? А синовете му бяха видели през кой път си отиде Божият човек, който беше дошъл от Юда. Той, прочее, каза на синовете си: Пригответе ми осела. И те му приготвиха осела; а той, като го възседна, отиде подир Божия човек, и го намери седнал под един дъб; и каза му: Ти ли си Божият човек дошъл от Юда? И рече: Аз съм. 

        Сега, тука искам да видите нещо, което е много важно. Този Божий човек, млад Божий човек, изпратен от Бога да служи, отива и говори Божието слово, при което Бог подкрепява словото със знамения. И пророка изпълнява заръката от Господа – без да слуша царя, без да се страхува от царя, и да се върне обратно по друг път. Обаче, на същото място има един друг, стар пророк, който стар пророк като разбира за младия пророк, който е дошъл, решава да отиде подир него с магарето и да го намери. В 15-ти стих стария пророк казва на младия пророк:

Ела с мене у дома и яж хляб. 

Младият пророк знае, че Бог му е говорил да не ходи никъде, да не яде нищо и да не пие нищо. Старият пророк разбира от своите синове, че това е заръката от Бога, но въпреки всичко го изкушава, както и царя го изкуши – изкушава го, като използва името си на велик служител. По-стар, по-мъдър Божий служител, пророк.

Искам тука да ви покажа нещо, което вярвам, че е много важно – един млад пророк получава инструкции от Бога какво да направи, обаче в един момент царя му казва: „Ела.” Той не се подчинява на царя, обаче, този път идва не царя, а идва друг пророк и то по-възрастен и нали знаете, че трябва да има уважение към по-възрастните. И по-възрастния пророк казва: „Ела в дома ми да ядеш хляб.”

3 Царе 13:16,17  А той рече: Не мога да се върна с тебе, нито да вляза у тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода с тебе на това място, защото ми се каза чрез Господното слово: Да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, нито, като се върнеш, да отидеш през пътя по който си дошъл.

Той му повтаря и на него какви инструкции е получил от Бога. И сега, виждате, един пророк и друг пророк си говорят. Един Божий служител и друг Божий служител си говорят един на друг. Може някой в момента Божий служител да ме слуша и да е поставен пред тази дилема. Това е слово, което Господ на мене също ми го казва – виж, това е слово свързано с манипулация и контрол, които са едни от най-големите врагове на управлението на Святия Дух. Те са едни от най-големите врагове, които застрашават всеки един служител, всеки един Божий човек, за да не следва инструкциите и ръководството на Святия Дух. Има различни видове манипулации. Манипулация – „аз съм по-мъдър от тебе”, ето, „аз съм по-висок чин от тебе”; ето, „аз съм по-зрял от тебе“ и много, много други такива неща. Манипулация – „ако не ме слушаш ще се случи еди какво си.”

3 Царе 13:18   А той му каза: И аз съм пророк 

Какво нахалство, а! Човек е получил слово от Господа, тръгнал е да се подчинява на Господа, Господ подкрепява словото със знамения – без човешка ръка олтара се разцепи, без човешка ръка, ръката на царя замръзна. Този пристига и напреки на Божието слово, което друг поучава лично – Божие слово.

Понякога Бог говори на Божий човек и идва някой и му пророкува точно обратното. И Божия човек вместо да повярва това, което на него му е говорено, вярва на това, което другия му казва, че Бог му е казал. Нека да ви дам един съвет – ако Бог има нещо да ти каже, или ако Бог има нещо да ми каже, Той знае твоя адрес и знае моя адрес. Той знае къде се намираме, знае как да ни говори и първото нещо, което ще направи – Той ще говори лично в твоето сърце. Когато дойде пророк да пророкува, той ще потвърди това, което Бог вече е говорил в сърцето ти. И не само той, а

от устата на двама или трима свидетели всяка дума ще се потвърди, 

Не някой да дойде и да ти каже: „Аз съм Божий пророк и до три дена, ако не направиш това и край.” Това е манипулация, изнудване, избутване, да те принуди чрез страх да направиш нещо, за което ти нямаш убеждение. Помните какво казва Римляните:

всяко нещо, което не става от убеждение е грях.

Всяко нещо, което не става от лично убеждение, то е грях. Трябва да имаш лично убеждение от Бога в твоето сърце, за да направиш нещо, а не убеждението, което другият пророк има, да се наложи на тебе. Бог ако трябва чрез вяра, /защото вярата е убеждение/, ще ти вложи вяра или лично убеждение в това, което ти трябва да направиш, а няма да работиш на база убеждение на някой друг. Каквото правиш, трябва да е на лично убеждение.

Много е интересно, един служител няма да споменавам имена, когото много съм слушал и съм се учил от него, споменава един случай. Той е много известен служител, всички го знаете, казва: „Една сестра, като дойде при мене и ми каза: „Пасторе, на мене Господ ми говори това, което ти трябва да правиш“. И знаете ли колко много служители има, на които някой пророк или пророчица им казва какво те трябва да правят? Ами, като е така, аз да се отдръпна, ти застани на мястото на пастора и ги върши нещата. „Е, да пасторе, обаче ако аз дойда да върша работата, хората няма да ме слушат, ама ако ти им кажеш, те ще те слушат.”

Виждате ли тънката манипулация? Мене хората няма да ме слушат, защото ме знаят каква съм, обаче ако аз чрез тебе прокарам това нещо, тогава хората ще ме слушат чрез тебе, защото тебе те уважават. И над пастора обикновено иска да застане някой пророк и да пророкува и пророчица, които движат нещата, да дърпат конците, а пастора като кукла отпред да стои и да го прави.

И сега да ви кажа този пастор какво казва: „Ами, сестра тогава Бог защо не те постави тебе да бъдеш пастор, а е поставил мене?  Значи Господ е направил грешка. Ако ти знаеш какво да се прави, защо съм аз тука?”

Има много хора, които смятат че са мъдри, има много хора които смятат че са пророци, знаят какво трябва да се направи, знаят как трябва да се направи, всичко им е ясно, единственото е, че не могат да го направят, хора на приказка, когато става въпрос за служение.

Ако примерно някой каже: „Аз мога да играя футбол, аз съм най-добрият футболист”, пуснете го да играе. „Ето ти топката, ето ти отбора. Хайде, да видим какво ще направиш!” Ама не това имах предвид! Какво имаше предвид, че знаеш да говориш за футбола или знаеш да играеш футбола, кое от двете? Ако знаеш да приказваш за футбола, можеш да бъдеш коментатор, можеш да бъдеш критик, обаче ако си футболист, покажи го на дело.

Вяра без действие е мъртва, 

Служител, който не може да покаже как служи, той е служител  на приказки. Така че, ако някой мисли, че знае какво е, нека да го направи. Ето, свободно, знае какво е – започни църква, покажи, започни служение, покажи, но недей да манипулираш другия да направи нещо, което ти смяташ за правилно.

Всеки има право да сее на своята си нива, която му е дадена от Бога. Всеки има право да управлява своята си нива, своето си семейство, своето си служение и няма право друг да се бърка на това място. Аз нямам право да се бъркам в служението на някой друг пастор, някоя деноминация, някое движение, това си е тяхна работа. Моята работа си е моята нива. Аз не мога да отида на някой апостол, например, или на някой епископ – хора на такова ниво, да отида да им кажа какво те трябва да направят, защото аз съм никой пред тях. Аз съм си аз и си имам мое служение, имам мои отговорности и отговорностите ми са там, където са ми правата. Правата са ми там, където са ми отговорностите. Нямам отговорност там, където нямам права и нямам права там, където нямам отговорност, те си отговарят. „Ама, брат защо не отидеш да им кажеш?” Те си отговарят, ако ме питат и да кажат: „Брат Пламене, мен ме интересува ти какво мислиш. Прав ли съм като правя така или не съм прав”. Тогава вече, след като съм запитан, аз ще кажа: „Ето, според Божието слово, според Божията мъдрост, която имам, вярвам, че това е моето мнение и аз казвам мнението, но ти решаваш. Аз няма никога да ти наложа какво да направиш, защото аз решавам за мене, за моето семейство и за моето служение, а ти решаваш за тебе, за твоето семейство и за твоето служение.” Другото е манипулация, контрол и чародейство.

И има много хора, Библията казва, че има много хора, които са празни, тоест не правят нищо, освен да бърборят и да се бъркат в чужди работи. Аз например, редовно получавам писма, не говоря за всички, но получавам, дето се вика, поне веднъж седмично поне по едно писмо от такъв човек, който просто се бърка в чуждите работи, и знаете ли какво правя. Аз просто не им отговарям, защото това не е тяхна работа, нито пък е моя работа да се занимавам с това. Аз си гледам работата. И съветвам всеки един – не се занимавайте с празнословци, които търсят кусурите, но не могат нищо да направят, които вместо да градят, гледат да събарят, които са критици, но не са деятелни изпълнители.

И ето, виждате в тази ситуация този възрастен пророк си стои в къщи, нищо не прави, не върши работата. Обаче, другия, който свърши работата, вместо да отиде и да му каже: „Слава на Бога подкрепям те, с тебе съм”, той реши да го изкушава и казва:

защото ми се каза чрез Господнето слово 

Значи Господ се е разклонил, Господ се е разделил вътрешно. Един път говори едно, друг път говори друго, виждате ли.

Ето примерно, Бог може да ти е говорил едно нещо, а друг може да ти говори точно обратното и да ти каже, че Бог му е казал, и да си сигурен, че Бог му го е казал. Имам потвърждение, и какво ти е потвърждението – че два пъти сънувам това нещо. Ама мен не ме интересува колко пъти си го сънувал, за мене два пъти да сънувам не е потвърждение. А за мене потвърждение е, ако ти го кажеш и човек от Америка, който не ни познава го каже, и човек от Африка, който не ни познава го каже, и човек от Азия, който не ни познава го каже. Ако трима човека кажат едно и също нещо без да се познават, тогава ще кажа: „Тука явно Бог говори, защото те няма как да се наговорят един друг, те не се познават.” А не примерно, познават се хората, говорят заедно и тримата свидетели. Какви свидетели? Това е един човек. Един човек, защото те си говорят помежду си, те се познават, те знаят нещата и свидетелстват едно и също нещо. Това е един свидетел в три лица. И тука казва:

защото ми се каза чрез Господнето слово: Върни го със себе си у дома си, за да яде хляб и да пие вода. 

Ето, това е изкушението, когато дойде Божият глас, след това идва и гласа на сатана. В Гетсиманската градина Бог каза:

„да не ядете от това дърво”, след това дойде сатана и каза: „наистина ли каза Бог да не ядете от дърветата” , 

„А, не , не , не! Не става въпрос от дърветата, става въпрос само за онова дърво”.

Искам да ви кажа един урок. Ако дявола дойде и ти каже (виждате ли колко хитро): „Вярно ли каза Господ да не ядете от никое дърво?” Той не е казал такова нещо. Той каза от едно дърво да не се яде, обаче сатана казва така, и ти започваш да се оправдаваш. Започнеш ли да се оправдаваш, изгубил си фронта. След като е от Бога, няма какво да говориш повече, приключваш разговора, черта теглиш. Казвам ви, така се работи срещу дявола, защото той е хитър. Ева започна да се оправдава и той я хвана в плен. Има хора, които манипулират по този начин. Ти казваш: „Бог ми говори да направим това, това и това”, а той казва: „Защо трябва да го направиш така? Кажи ми примерно каква е причината, как ги виждаш нещата?” И ти му обясняваш какво ти е видението и той ти вижда видението и във видението намира точно слабото място, което е според него и ти задава въпрос на слабото място и ти почваш да се оправдаваш. Почвайки да се оправдаваш, той те оплита и в един момент ти казва, че твоето видение е пълна глупост и трябва да приемеш другото. Тоест, разрушава, за да може да установи неговото. Разрушава доверието ти в Божия глас , разрушава доверието ти в това, което Бог ти е говорил, за да може да установи неговото. Затова, когато решиш нещо да правиш, не се оправдавай, не се обяснявай, казвай: „Това е, което вярвам, че Бог ми говори” и точка. Без оправдание, защото почнеш ли да се оправдаваш, тоя дух на манипулация е толкова хитър, че винаги намира слабото ти място и ти доказва, че си глупак и трябва да приемеш неговото мнение. И ето, сега в този случай какво казва, точно обратното:

„Върни го със себе си у дома си, за да яде хляб и да пие вода, обаче той го лъжеше”. 

Ето го сатана – обаче той го лъжеше. И това е Божий човек. Обаче той го лъжеше, стар Божий пророк го лъжеше. Божието слово казва: „всеки лъже ближния си”. „Обаче, той го лъжеше”, казва Божието слово.

И много хора са се разочаровали и са си изгубили живота поради това. Казвам, има хора са си загубили живота, загубили са служението си поради това, че се подчиняват на сатана, който ги лъже, а не на Бога, който им казва истината. Това не означава, че човек трябва да  е горд, не означава, че трябва да се противи на другите, но означава, че трябва да бъдеш верен на своя си ум, както казва Божието слово. Трябва да си уверен в това, което Бог ти говори и не да идва някой да ти пророкува и да ти събаря вярата, да ти събаря призванието и да ти събаря живота.

Каза му: „Аз съм пророк, както си и ти. С какво си по-горен от мене?“ Чакай бе, човек! Аз не съм ти казал, че съм по-горен от тебе. Ти си пророкувай на себе си, иди пророкувай там, където те изпраща Господ. На мене вече Господ ми е говорил, аз отивам да го правя, не че съм по-горен от тебе, обаче Господ на мене Бог ми е говорил и аз отивам да изпълня това, което Бог ми е говорил. Виждате ли как го започва? С други думи, той казва „Чакай, чакай! Ти казваш, че си пророк, но аз не съм по-долен пророк от тебе. Може пък аз да съм по-горен пророк от тебе. На мене Бог ми говори друго нещо. Трябва да послушаш мене, а не това, което ти е говорил Бог”. Виждате ли съмнението, което вкарва? Ами на Исус, какво му каза сатана в пустинята? Преди това Отец Му каза:

„Ти си Моя възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение”, 

Веднага след това идва сатана и казва:

    Ти наистина ли си Божий Син

Ако си Божий Син, докажи го 

Веднага. Хора, разберете това са жизнено важни уроци. Разбира се, някои няма да харесат това, което говоря, разбира се, на някоя политика няма да й е добре това, обаче, хора, тука не става въпрос за политика, тук става въпрос за живот. Ние трябва да следваме живота, ние трябва да следваме словото на Бога. Учи се да следваш Бога и Неговото слово. Водените от Божия Дух са Божии синове. Трябва да бъдеш воден и управляван от Духа на Бога и трябва да бъдеш също лично воден от Духа на Бога. Трябва да знаеш как да чуваш Неговия глас лично, не само да чакаш някой да ти врачува.

Днес има петдесятни врачки, които ходят и врачуват наляво и надясно и вкарват хората в бели. Не петдесятна врачка, имаш нужда от водителството на Святия Дух, да слушаш Божия глас, а не да чакаш някой друг да дойде и да ти пророкува, за да можеш да вземеш решение. Не сме в Стария Завет, приятели. Ние сме в Новия завет, Господ положи Духа Си в нас, отвътре текат реките от жива вода.

3 Царе 13:18  И аз съм пророк както си ти; и ангел ми говори чрез Господното слово 

Ангел ми говори на мен.! Ооо, видях ангел! Днес за хората е много модерно ангели да виждат. Ангел, вика, ми говори на мене, бях пред тронната зала, видях небето, ходех при трона, ходих долу при ада, не знам къде били ходили. Като са ходили, трябва да ги слушаш. Разбираш ли какво се получава? Къде пише в Библията, че ако някой е ходил някъде трябва да го слушаш? От къде да бъда сигурен аз къде е ходил? В Библията се казва: „Писано е”, Исус каза: „Писано е”.   Вземете Писаното слово, стъпете здраво на Божието слово и недейте да се хващате на уловките на друг. На един отгоре сребро му падало, на друг скъпоценни камъни, на друг пера падали. Божието слово казва, че Духът ще падне. И Божието слово казва, че знамения ще ни придружават . Никъде сред знаменията ги няма тия неща, а

„бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, болни ще изцеряват, и казва: мъртви възкресявайте”. 

Това са основни знамения. Нека да ги има другите, ама не тези, дето ги няма, да заемат мястото на другите, които ги има. Нека да си бъде всяко нещо на мястото. Аз не съм против никакви знамения. Даже Филип, който лети, ако трябва ще летим няма проблеми с летенето, няма проблеми със златото, със среброто, със скъпоценните камъни и с перушината. Нямам проблем с това. Имам проблем , че тях ги има, а другото го няма. Това ми е на мене проблема, че заместват истинските знамения на Бога и слагат друго знамение, за което нямаме Библейско доказателство. „Ангел, вика ми говори”, че в Библията не се казва, че ще бъдем водени от ангели, а се казва, че ще бъдем водени от Божия Дух.

3 Царе 13:18,19 казвайки: Върни го със себе си у дома си, за да яде хляб и да пие вода. Обаче, той го лъжеше. И тъй, човекът се върна с него, та яде хляб в къщата му и пи вода.

 

Успя да го убеди, разби човека и разби служението. Преставете си какъв помазан човек. Представете си, човек, пратен от Бога да пророкува за това, че ще се събори този олтар, ще се разцепи в момента на две. Ръката на царя замръзна и освен това той пророкува, че ще се роди цар, който се казва Осия, и той ще хване и ще ги пренесе в жертва тези лъжливи пророци. Такова пророчество, такъв пророчески дух, такъв Божий човек! И да няма доверие на гласа на Бога. Да няма доверие на това, което Бог на него му говори, а да вярва на имена, защото оня е по-стар пророк. Ама като е по-стар пророк, и като е толкова способен пророк, защо Бог не го прати него да работи срещу жертвеника? Защо не го прати, защо не му даде на него словото, а даде на другия?

3 Царе 13:20-22. А като седяха на трапезата, Господното слово дойде към пророка, който беше го върнал, та извика към Божия човек, който беше дошъл от Юда, и рече: Така говори Господ, понеже ти не послуша Господното слово, и не опази заповедта, която ти даде Господ, твоят Бог, но се върна та яде хляб и пи вода на мястото, за което Той ти рече да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, затова тялото ти няма да се положи в гроба на бащите ти. 

Виждате ли, в един момент дявола говори чрез него, в следващия момент Бог говори чрез него. Някои хора не могат да разберат, че чрез един служител веднъж може да ти говори дявола, веднъж може да ти говори Бог. Петър каза:

„Ти си Синът на живия Бог”. Исус каза: „Блажен си, Петре небето ти говори”, 

След малко каза: „Недей да ходиш на кръста”. Той каза: „Махни се от мене, Сатана”. За няколко минути и Бог говори и дявола говори. Трябва да разпознаваш духовете. Без разпознаване на духа,  който говори, човека е инструмент в ръцете на различен дух. Един нож в ръката на доктора може да извърши операция и да спаси живот, същия нож в ръката на убиеца може да убие човек. Ти си този нож, човека е този нож, трябва да разпознаваш кой дух държи човека. Пророкува и каза: „няма да се положи в гроба на бащите ти”.

И след като човекът беше ял хляб и пил, старият пророк оседла осела на пророка, когото бе върнал. А като си отиде той, лъв го намери на пътя и го уби 

Лъв го намери на пътя и го уби. Искам да ви кажа – този лъв е сатана, символа на сатана. Има хора, убити от сатана, понеже не слушат Божия глас, а слушат други хора, велики служители, големи имена. Какво ме интересува!

Даже ми разправяха: „Да, ама еди кой си служител, голямо име, нали. Ставаше въпрос за жена служител, ама то голямо име”. Ама мен какво ме интересува колко е голямо името, когато е грешна доктрината, знаеш ли колко голямо е името! Ако ще целият свят да вярва. Като виждам, че е грешна доктрината, хич не ме интересува името на служителя. Ама голям пророк била. Какво ме интересува, че голям пророк – доктрината фалшива. Като не вярва в пришествието на Христос, какво ме интересува мене. Вижте какво става тука:

3 Царе 13:24-26 А като си отиде той, лъв го намери на пътя и го уби; и тялото му бе простряно на пътя, и оселът стоеше при него; също и лъвът стоеше при тялото. И, ето, човеци като минаваха видяха тялото простряно на пътя и лъва стоящ при тялото; и като дойдоха, известиха това в града, гдето живееше старият пророк. А когато пророкът, който го беше върнал чу, рече: Това е Божият човек, който не послуша Господното слово; затова го предаде Господ на лъва, та го разкъса и го уби, според словото, което Господ му говори. 

А когато пророкът, който го беше върнал чу, рече: Това е Божият човек, който не послуша Господното слово; 

Самият пророк, който го изкуши каза: „Това е Божий човек, който не послуша Господнето слово”. Тоест, мене ме послуша, а не послуша Господа.

затова го предаде Господ на лъва, та го разкъса и го уби, според словото, което Господ му говори. 

Ако Бог ти е говорил слово и ти не се подчиниш на словото, а се подчиняваш на тоз пророк, на оня пророк, на другия пророк, всеки идва нещо да пророкува, ако ти не се подчиниш на това, което Бог на тебе ти говори, ето, това е. И Бог и на мене това слово ми го говори  тези дни, защото и аз много се съобразявам с хората: „Този да не нараня, онзи служител да не нараня.” Всеки иска нещо да направи, всеки иска нещо да наложи, ама трябва да си го налагат на себе си, а не на мене.

Защото аз имам друго откровение, друго водителство от Бога. Това са стихове, един и същи пасаж от двама човека, независими един от друг ни го говореха последните два три дена. И аз започвам да се замислям за това нещо, защото аз съм много толерантен, много учтив, много деликатен с хората, да не наскърбя някой, че хората са наранени и т.н.  Но, приятели човек трябва на първо място да държи на Господ. Така че, ако някой по някакъв начин в един момент се получи така, че ми предложи нещо и аз не го приема, не приемай това, че те отхвърлям тебе. Приеми го, че на мене Бог може да ми е говорил нещо друго и аз ще предпочета водителството, което имам от Святия Дух пред водителството, което ти имаш. И те съветвам и ти да направиш същото. Следвай личното водителство на Святия Дух, което имаш, а не това, което ти се налага от някой друг – това ми е съвета.

3 Царе 13:27,28  Тогава говори на синовете си, казвайки: Оседлайте ми осела. И те го оседлаха. И той отиде, та намери тялото му простряно на пътя, и оселът и лъвът стоящи при тялото; лъвът не бе изял тялото, нито бе разкъсал осела. 

Свръхестествено нещо, лъвът просто разкъсва пророка, убива пророка, не го изяжда /защо го убива, без да го изяде?/ и освен това има и магаре там, и магарето останало живо. И лъвът стои и не си тръгва, и магарето не си тръгва. И мъртвия стои там. Сцената е невероятна, свръхестествена сцена, защото лъвът или човека ще отмъкне и ще го изяде, или магарето ще го отмъкне и ще го изяде. Все нещо ще направи, след като го е убил, той трябва да е гладен. Но лъвът просто изпълнява инструкции, просто лъвът се подчинява на Божието слово, защото Божието слово казва, че той ще умре и то се случва.

Както знаете случая с Елисей – едни младежи вървят подир Елисей и казват: „Ей плешивецо, плешивецо, я се възнеси”. Те са били младежи, не са били дечица. „Плешивецо, плешивецо” – подиграват се с него, „Възнеси се” – за какво говорят? „Твоят учител се възнесе, я да видим дали ти можеш да се възнесеш. Я да видим, верно ли е възкресението на мъртвите, верно ли е, че Христос се възнесе на небесата.” Елисей се обръща и ги прокле в Господнето име /това е забранено днес да се прави/. Да не вземете да проклинате хората. Можете да проклинате духове, но не и хора, можете да проклинате дела, не и хора. Внимавайте с това, защото някои проклинат делата и покрай духовете проклинат и хората. Много внимавайте, хората непременно само трябва да се благославят.

И какво става, продължават си по пътя, излизат две мечки и тия две мечки се нахвърлят и разкъсват 42-ма младежи. Не един, не двама, а 42-ма. Две мечки, каква атака е била! Тия мечки трябва да са били много помазани, защото да не могат да избягат тия младежи оттам от две мечки. 42-ма младежи да не могат да избягат! Представете си, то може да са били и повече. Какво разкъсване, защо, защото пророка изрече проклятието и освободи разрушителната сила заради това, че те се подиграха на Божия служител и те се подиграха на възнесенската и възкресенската сила на Святия Дух и му намериха кусур „плешивец”, че бил плешив. Дяволът винаги ти намира слабото място: „Я, виж на какво приличаш, бе плешивец!” На него плешив, на мене друго, на тебе трето, обаче вижте резултата какъв е.

3 Царе 13:29  И пророкът дигна тялото на Божия човек, та го качи на осела и занесе го; и старият пророк дойде в града си, за да го оплаче и да го погребе. 

        Накрая го и оплака и го погреба.

3 Царе 13:30-32. И положи тялото му в своя гроб; и плакаха над него, казвайки: Уви, брате мой! И като го погреба, говори на синовете си казвайки: Когато умра, погребете и мене в гроба, гдето е погребан Божият човек; турете костите ми при неговите кости; защото непременно ще се изпълни това, което той извика чрез Господното слово против жертвеника във Ветил, и против всичките капища по високите места, които са в самарийските градове. 

Дотук ще го четем този пасаж. Много интересен пасаж, много интересен и за мене. Това е голям урок. Вярвам, че и за други от вас това ще бъде урок, защото днес, приятели, /слушайте ме внимателно/ не всичко, което се говори от името на Исус Христос е нещо, което Бог говори. Бог в Стария завет казва за някои пророци:

„Те говорят без да са изпратени от Мен“. 

Имайте в предвид, че Библията говори за лъжливи пророци-  Говорят без да Съм ги изпратил, говорят от сърцето си. Така, че всяко нещо трябва да се изпитва.

Всичко изпитвайте, дръжте доброто, пророчества не презирайте, но ги изпитвайте. 

Стъпете на здравата основа и пак ви казвам – пророчества, които са от Бога, те се сбъдват. Ако пророчествата не се сбъдват, нещо не е наред. И се казва, че

в една църква, когато се пророкува и влезе невярващ човек или невеж човек, той се изобличава от всички и тайните на сърцето /1 Коринтяни 14-та глава/ – тайните на сърцето му стават явни.

Представяте ли си за какво пророчество става въпрос – влиза невярващ човек, влиза невеж човек и вие почвате да пророкувате и тайните на сърцето му стават явни. И той ще падне и ще се поклони пред Бога, и ще каже, че Бог е сред вас. Защо? Защото неща, които са скрити и тайни в сърцето му и никой не ги знае, ти му ги казваш, пророците му ги казват. Това се нарича истинско пророчество. Както Исус при кладенеца каза на самарянката: „Петима мъже си имала и сега този, който имаш не ти е мъж”. Тя казва: „Господине, Ти да не си  пророк?” Явно, обаче какво казва – верни неща, точни неща, не частично, истински неща казва.

Искам да ви кажа: наистина трябва да се изпитват пророчествата по Библейски начин. Разбира се, сега не е момента да ви казвам всички критерии за Библейско пророчество, но и върху това може да се спрем, как да се изпитват пророчествата от Бога, защото постоянно се сблъскваме с това. И за мене един сериозен показател, първи показател е, че всяко пророчество трябва да бъде според Божието слово, не може да бъде различно от словото. Не може Словото да казва: „Христос ще дойде”, а пророчеството да каже: „Няма да дойде, ние ще дойдем вместо Него.” Айде де, иди го кажи на някой друг, не на мене! Аз няма да го повярвам това. Другото нещо, което е, когато дойде пророчество от Бога, то ще потвърди това, което Бог вече ти е говорил. Пророчествата не са средство за водителство /искам да ме чуете внимателно/. Новозаветното пророчество не е начин, по който Бог те води. В Старият Завет Бог е водил чрез пророчества, но дори виждате, в този случай Бог го упреква, че слуша пророка, а не слуша Него. Водителството в Новия Завет е чрез Святия Дух, а Святия Дух е вътре в тебе – „от утробата ти ще потекат реки от жива вода“, а вече другите пророчества ще дойдат като потвърждение на това, което Бог вече ти е говорил. Така че, ако знаете в момента колко манипулация има по църквите с тези неща. Ако ние наистина успеем да се преборим с тоя манипулативен дух, който действа, ще ви кажа, че ще дойде господството на Святия Дух.

Един от най-големите врагове на Святия Дух е духа на контрол, който иска да контролира у нас Святия Дух , защото духа на антихрист е духът вместо Христос и против Христос. Този дух иска вместо Христос да управлява и против Христос да застане, вместо Христос да управлява и против Христос да застане. Разбирате ли за какво става въпрос? Затова ние трябва да го изхвърлим навън и Святия Дух да е Този, Който да управлява в църквата. Святият Дух да управлява. Той не управлява със страх, Той те управлява с любов, с мир, с радост, и със свобода.

Където е Божият Дух, там е свобода. Божието царство е правда, мир, радост в Святия Дух. 

Божието царство е сила, има потвърждение от сила. Когато Божия Дух говори, когато пророчество от Бог идва, ще дойде усещане за свобода, ще имаш мир в себе си. Когато дойде нещо, което ме притеснява и притиска и: „Бързо, сега трябва да бързаме. Трябва, ама непременно, сега трябва да го направим …” Аз няколко пъти съм я правил тази грешка, даже сега в момента съм в ей такъв момент. „Чакай, чакай, чакай! Няма света да се свърши! Дай ми време! Библията казва, че трябва да отсъдим пророчеството. Дай ми време да дишам, дай ми време да се моля, дай ми време да споделя с братя и сестри. Дай на тях време, нека да се обединим заедно и да търсим Божията воля. Ако наистина се съгласим с това нещо, тогава вече можем да го приемем, но не сме длъжни да приемаме, ако нямаме увереност.” Всяко нещо, което не е от убеждение е грях, но като почне да те притиска: „Това е Божието слово, трябва да го приемеш, трябва, трябва…” Чакай  чакай, чакай! Какво ме драйваш? Не става с драйване, не става с натиск, не става с преса, с опресия. Опресира дявола, Господ води, а не опресира. Той те води чрез този вътрешен глас, който носи мир, свобода, радост и сила в тебе. Затова ви казвам:  време да отхвърлим оковите и ярема на чародейството в нашия живот.

И този същия служител ми даде един такъв пример. В неговия екип има хора, и из един път единият от екипа идва и му казва: „Слушай сега, брате. Ние в нашия екип, просто в служението парите намаляха и поради тази причина трябва да уволним този, този и този – трима служители.” И на него му е мъчно, че трябва да ги уволни, обаче отива при служителите и им казва: „Вижте какво, казаха ми, че парите в служението са малко, не достигат, така че трябва да уволним тебе, тебе и тебе.” И тия трима служители казват: „Абе, пастор (еди кой си, да не говорим с имена, че хората се хващат с имената), какво говориш? Ние не сме в това служение за пари, ние сме в това служение, защото служим на Бога, ще работим без пари в служението.” И той зарадван отива, и казва: „Въпросът е решен, братята казват, че ще работят без пари, нямаме товар вече”. Изведнъж  единият от тези елдъри, направи грешката да ми каже: „Ама Господ говори на моята жена”. И вика, като каза: „Господ говори на моята жена”, пушек излезе от ушите ми. И като хванах, и като ударих в масата и стана на две, /сигурно на точното място съм ударил/. И ги уволнява, тримата уволнени в един миг. Той казва: „Аз няма да позволя служението ми да бъде ръководено от чародейство. На някой си презвитер жена му ще ми каже какво ще бъде служението.” Разбирате ли за какво говори служителя? На това някой ще каже: „Той е много твърд.” Верно, че е твърд, аз не бих го направил така, обаче искам да ви кажа, че го разбирам напълно, защото едно такова нещо може да промени дирекцията на служението. Най-свестните хора може да ги изхвърли от служението и не се знае какъв е плана на сатана в тази ситуация. Защото явно тия хора, за да кажат, че ще работят без пари, те наистина от сърце работят това служение. И тези, които баш са били такива е искал дявола да ги изгони, за да може да заграби и да задуши служението. Но из един път се оказва, че в корена на тази цялата ситуация не е, че е нямало пари, а че на единия презвитер жена му получила откровение,, не се знае откъде и бута мъжа си да отиде да извърши това откровение в екипа. Нито тя е някой кой знае кой, нито той е кой знае кой от презвитерите, не е от основните в служението, и в един момент искат да променят курса на цялото служение. Една жена иска  да промени курса на служението. Обаче той отсича и моментално ги уволнява, и казва: „След като ще чародействат, няма повече да стоят в служението.” И като го видиш това нещо: „Ами, защо толкова години съм стоял в служението?” Ами защото човекът е взел секира?

И аз искам да ви кажа едно нещо – на мен сега едно слово редовно ми се напомня в ума, което пише в 1 Петрово и аз все го гоня от ума, защото не ми харесва за мене самия аз да го правя, обаче виждам, че Господ говори това нещо и може би на мен иска да ми го каже. Мисля, че се намира в Римляни 13:4 – тука се говори за управителите в държавите, обаче за мен това, което в момента ми върши работа е, че говори за властта като цяло, независимо дали е духовна или естествена власт. Вижте какво пише:

Римляни 13:4  Понеже владетелят е Божий служител за твоя полза, но ако вършиш зло да се боиш, защото той не носи напразно сабята.

Той не носи напразно сабята, на английски меча. Сабята реже направо. И аз виждам едно нещо – когато човек е в управленческа функция, той трябва да вземе сабята, той трябва да може да реже, трябва да може да взима решения, разбирате ли. На мен ми се иска да бъдем вежливи, да бъдем учтиви с всеки, да можем да се съобразим с всеки, обаче се оказва в крайна сметка, че човек, ако иска да управлява, трябва да вземе сабята.

Помните Соломон какво стана с него – идват две проститутки при него и те направо си правят майтап с царя да ви кажа, едната поне. Две са с едно бебе. Едната казва: „Мое е бебето”, и другата казва: „Мое е бебето”. И царя, горкия, представете си, ако няма мъдрост от Бога и ако няма смелост от Бога в каква ситуация е. И двете казвое е бебето”, а на всичкото отгоре и двете са блудници. Да кажеш някои свестни жени, и двете са блудници. Стояли са заедно, имат деца от блудството, разбираш ли, и едното дете умряло. Значи идват двете с едно дете и двете претендират, че е тяхното. Сега да видим какво да правим. И той тогава казва: „Дайте ми сабята”. Ето, това е: „Дайте ми сабята!” Дойде проблема: „Дайте ми сабята” и какво каза Соломон?: „Разделете бебето на две”. И като казва: „Разделете бебето на две“, едната казва: „Нито на мене, нито на тебе”, а другата я заболява сърцето и казва: „Дайте го на нея, дайте го на нея”, защото обича бебето повече от себе си. Затова казва: „Дайте го на нея”. Тогава царя казва: „Ей, това е майката, дайте бебето на нея”. И целият Израел се уплашва, като вижда каква мъдрост Бог му е дал – мъдрост братя, но със сабята. Така, че меча и сабята са необходими и без тях не може да се управлява.

И аз затова и във фейсбук писах, и на вас ви казвам да се молим, аз лично за мене искам. В 1 Коринтяни 12:28 има една дарба, която е записана, и тази дарба се нарича „управлявания” или „дарба управление”, както искате я наречете. Тази дарба „управлявания или управление” е тази дарба, която е много необходима за всеки един Божий служител. Защото всеки един Божий служител трябва да знае да управлява себе си, да управлява дома си и да управлява служението си по Божия начин. Не служението да бъде управлявано от Езавел, а служението да бъде управлявано от Бога Всемогъщи. И точно тука има нужда тази дарба, това е свръхестествена дарба от Бога, защото, естествено, като човек аз това нещо го нямам.

Искам да ви кажа, че повечето от нещата, с които служа като човек естествено не ги притежавам. Те са неща, които идват свръхестествено и чрез тях служа така, че аз като човек съм напълно различен,  вкусовете ми са различни от това, което съм като служител. Просто това са два различни човека , човека и служителя. И по същия начин е тази дарба „управления”. Аз не се притеснявам от това, че нямам способности в тази област, защото способността идва от Бога. Дарбите на Святия Дух не са естествени дарби, нормални  дарби, те са свръхестествени. Когато Бог ти ги даде, те идват, независимо дали ти ги притежаваш или не. Даже по-лесно е, когато го нямаш, Бог да ти го даде отколкото когато го имаш, защото така може да се получи противоречие между плътта и между Духа. Така, че съветвам всеки, който ръководи бизнес, ръководи семейство, ръководи домашна група, ръководи църква, винаги имаш нужда дарбата „управление”. Да искаме от Бога да слезе у нас, защото се налага да управляваме. И като управляваш, трябва да вземеш меча, трябва да вземеш оръжието, и трябва да можеш да кажеш: „Разделете това дете на две.” Ще има хора, които ще кажат: „Ти си жесток!”, ще има хора, които ще кажат: „Ти си лош”, ще има хора, които ще кажат: „Ти не искаш да ме послушаш, ти ме мразиш и не ме обичаш”, както Далила казваше: „Ти ме мразиш и не ме обичаш”. Обаче, Божият служител трябва да може да каже:

Божието царство да дойде и Божията воля да се извърши каквото и да стане, 

Защото иначе ще бъдем водени за носа от Езавел и където иска Езавел да ни води, там ще ходим. И тука трябва да вземем това решение, накъде ще тръгнем – дали ще ни води Езавел със страх, или ще ни води Далила със съжаление и с рев, или ще следваме Господа, без да се съобразяваме с това дали Езавел се е разгневила и иска да ни убие, или пък Далила ни манипулира и плаче и рони сълзи. Да следваме Божият път, ето това е, което мога да ви съветвам в името на Исус Христос.

И нека всеки един от нас вземе меча.

„В името на Исус Христос нека всяка верига на сатана, всяка верига на Езавел, всяка верига на манипулация, контрол и чародейство да бъде разкъсана в семействата ни, да бъде разкъсана в служенията ни, да бъде разкъсана в бизнеса ни, да бъде разкъсана в мощното име на Исус и да бъдем свободни”, защото:

където е Господният Дух, там е свобода. 

Помазанието на Святия Дух руши хомота на сатана. Така, че бъдете свободни в Духа на Бога. Бъдете свободни от лъжепророчества, бъдете свободни от манипулативни думи, бъдете свободни от страх от човек, защото

страх от човека слага примка.

Страхът от човека слага примка и робство.

„Благодарим Ти Господи, благослови Твоя народ в мощното име на Исус Христос.”

И накрая, искам да ви кажа приятели, обичам ви, никой да не се наскърбява от това. Освобождавам Божие слово и нямам предвид никой от вас. Просто трябва да освободя това, което Бог сложи в духът ми, да го изкажа, защото не само помага на вас, аз в момента на себе си служа. Определено аз като служа, не служа само на вас, аз служа и на себе си, иначе как ще издържа. Някои се чудят как мога постоянно да служа. Е,ми защото аз служа на вас и служа и на себе си. Аз просто се предавам Духа да действа чрез мене, така, че аз се храня в момента, но в същото време служа и на вас. И това ако го приемете с молитва, ако го приемете с размишление върху словото на Бога и искрена молитва, искрена и истинска молитва и да кажеш: „Господи, вярно ли е това, което говори брат Пламен? Наистина ли да го приемам и доколко да го приемам. Моля Те, да ми кажеш истината”. И Бог ще ти говори с искреност, и ще ти говори с истина и тогава ти ще разбереш дали да го приемеш, колко да го приемеш, доколко да го приемеш и колко да отхвърлиш. Но нека да бъде истината, защото Господ е истина, не на манипулация, на страхове, но е истина.

Божият мир, благодат и радост да бъдат върху всички вас в името на Исус Христос и всички да кажем на това: АМИН!

За това ви моля, молете се за нас, и аз искам дарбата управление, защото Господ трябва да ни даде, за да знаем как да управляваме Божия народ. Защото Божия народ е като разпръснати овце, които нямат пастир. Имаме нужда от Духа на пастира, който да се погрижи за Своите Си, да ги прибере в кошарата, да ги нахрани, при тихи води да ги заведе, на зелени пасбища да ги заведе, да възстанови и изцели душата им и да ги заведе при сигурна и спокойна кошара в Исус.

АМИН.