Издигни платната

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 11.11.2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26074226

 

„И сега Те молим, Господи, в името на Исус да ни дадеш Твоето скъпоценно слово и Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи.”

Тука някой пише в чата: „Моята майка казва, че Бог не я чува, а тя се моли и думите й не идват отвътре и тя много се тормози”.

Значи, сега ще кажа няколко думи за твоята майка, искам тя да ги чуе. Дай й да гледа това видео и да чуе, специално за твоята майка говоря в момента, майката на Дани. Слушайте нещо – Исус Христос е обещал, че когато се молим в Неговото име, Отец чува молитвите ни. Това, което трябва майка ти да направи (Мария се казва), е да чуе словото на Бог, както се казва в Псалм 107:20:

Псалом 107:20  Изпраща словото Си и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат.

Нека да чуе словото, защото молитвата, приятели, трябва да бъде съединена с вяра, за да има резултати. Майка ти има вяра, че Бог не й чува молитвата. Това е отрицателна вяра, това е, така нареченото неверие, това е вяра с минус. Значи, когато се моли човек, трябва да вярва, че молитвата му се чува, независимо дали го чувства или не го чувства. Божието слово е по-важно от нашите мисли. Трябва човек, когато застане на молитва, да вярва словото, а не да вярва на себе си или на чувствата си. Ние не сме емоционални хора, не сме интелектуални хора, ние сме духовни хора и живеем живот, основан на Божието слово. След като словото казва, че

1 Йоан 5:14  И увереността, която имаме спрямо Него

„Него” е Исус. Увереността, която имаме спрямо Него – вижте Той не казва „съмнението”, което имаме спрямо Него, неверието, което имаме спрямо Него. Божието слово казва „увереността, която имаме спрямо Него”. Значи спрямо Исус какво трябва да имаме – увереност, увереност. Майка ти може да говори със страх и други неща, но тя просто трябва да започне да вярва. Исус каза: „Не бой се само вярвай, не бой се само вярвай!” – това е, което каза Исус в Лука 8:50 – „Не бой се, само вярвай!” Хора ние трябва да тръгнем да живеем по словото. Казва се:

1 Йоан 5:14 увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля

Можете да кажете така: „Ако искаме нещо по Неговото слово, това е Неговата воля.” Можете да си запишете, че Неговото слово е Неговата воля. Ако искаме нещо по Неговото слово или по Неговата воля, Той ни слуша. Не ако искаме нещо и чувстваме, че Той ни слуша, а ако искаме нещо по Неговото слово, Той ни слуша.Той ни слуша, когато се молим по волята Му или по словото Му.

1 Йоан 5:15 

     И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него.

Знаем, че получаваме. Значи,

  1. имаме увереност спрямо Него, не страх и
  2. искаме съответствие с Божието слово
  3. вярваме, че Той ни слуша и също вярваме, че каквото и да сме поискали, ние получаваме от Него това, което сме поискали.

Ето ви го, нека майка ти да стъпи върху тия два стиха – 1 Йоан 5:14,15 и да разсъждава върху тях. Обаче, знаете ли какво, дяволът е успял да внуши у вярващите относно тия стихове – те не виждат увереност в тия стихове, не виждат волята и словото на Бога, не виждат, че получават, каквото искат, не виждат, че Бог ги чува – всичкото това, което пише тука, те не го виждат. Това, което виждат, е думата „ако”, че ако искаме нещо по Неговата воля. И те го разглеждат така „ако искаме нещо по Неговата воля” означава:  „Господи, ако е волята Ти.” Но Той не казва тука това. Той казва, че ти можеш да искаш по Неговата воля и по Божието слово, а можеш да искаш и в несъответствие с Божията воля и Божието слово. И аз обичам да давам примера с това, например, „Господи Исусе, нека да ми помогнеш да оберем съседа, да му вземем керемидите, да му вземем тухлите, да му откраднем кокошките и да ги опечем.” С такава молитва, ако се молиш, по Божието слово ли е, Божията воля ли е – не.

„Господи Исусе, моля Те така да стане, че до сега еди коя си сестра ме харесва, а моята съпруга не ме харесва и нека аз да бъда с другата, да се оженя за другата” – Божията воля ли е това? Словото изрично казва, че мъжът и жената са сключили завет помежду си и да няма раздяла. Като казва тука да се молим по Неговата воля, не казва „ако е волята Ти”, а казва, първо да разбереш каква е волята Му /съответствие със словото Му/ и вече, когато се молиш, да се молиш с увереност. Увереността, която имаме спрямо Бога, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля …

Имаше един брат, който бедничък беше брата, и съседа гледа кокошки. И една кокошка влязла в неговия двор и човека гладен, няма какво да яде, гледа я кокошката, гледа я, и накрая я заклал. Сложил я да я готви и съседа идва при него – „да знаеш, някой ми е откраднал кокошката” и нашият човек в същото време вари кокошката в тенджерата, а другият се оплаква, че някой му е откраднал кокошката. Е, сега това по Божията воля ли е да открадне кокошката? Разбира се, че не е хубаво човекът да е гладен, има нужда от храна, обаче, да беше отишъл да помоли съседа да му даде една кокошка на заем например – това е справедливо. Или пък някой да седне да се моли „Господи, дай ми наистина да изям кокошката на съседа или дай ми да отида да обера една банка и после ще ти дам десятъка”, нали. Такива неща не са по Божията воля, но когато ти искаш нещо по Божията воля трябва да вярваш, че Бог иска да ти го даде, че Той те слуша и че дори ти получаваш това, което си попросил от Него в момента. Искам да ви кажа, че е необходимо човек да вярва, като се моли. Ето, ще ви дам още един случай в:

Яков 1:6  Нека да иска с вяра без да се съмнява ни най-малко. Защото който се съмнява прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете

Ветровете са образ на духове и ако човек е като морето, вятъра го духва на една страна, след това на другата страна. Когато има попътен вятър, „Ооо, Господ е велик, аз вярвам в Бога, слава на Бога, всичко е наред.” Но като духне насрещен вятър, на човека му потъва носа, гемията и започва оплакване и започва отчаяние. Какво се казва тука – да не прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Тоест, различни течения, различни духове, които действат, различно слово, което чуваш. Нека да бъдеш като скала, твърдо основан на канарата Христос.

Яков 1:7  Такъв човек /колеблив, съмняващ се/  да не мисли, че ще получи нещо от Господа

Не казва „да не вярва”, а казва „да не мисли”. Явно, че има разлика между мислене и вярване. Някои хора си мислят (аз дори смятам, че мисленето има повече връзка със самовнушение), някои хора си самовнушават определени неща.

Яков 1:7  Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив /между две мнения/, непостоянен /върви в една посока после тръгва в друга/ във всичките си пътища.

Виждате, не може да получава, ето това е. Просто трябва да имаме една основа на молитвата. Молитвата има една основа и основата на молитвата е Писанието – Божието слово. Забележете, когато в Лука 4-та глава Исус е изкушаван от дявола в пустинята, използваше един единствен авторитет – Божието слово. Всеки път, когато дявола Го посещаваше по време на молитва да Го разстрои, да Го разочарова, да Го излъже, Исус не реагираше, като каже: „Аз съм Божии Син, Аз съм дошъл да спася света, Господ е с Мене” . Той всеки път реагираше с писанието. Той дори не пророкуваше в този момент. Исус не му пророкува на дявола. Той взе Писанието, казваше всеки път „Писано е, писано е!”.

Аз ви казвам, искате ли да станете здрави, хванете какво е писано в Божието слово. Писаното слово – логоса, когато се докосне от Святия Дух и ти го изговориш, дава победата. Исус победи дявола в молитва и със словото „Писано е!”. Така, че вие вземете и сложете Писанието като основа на вашия молитвен живот. И не се колебайте от това какво става в живота ви, а се опрете изцяло върху Писанията, защото, ето, ще ви прочета в 2 Тимотей 3:14 – 17. Там апостол Павел говори на Тимотей

2 Тимотей 3:14 – 17 

А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил

Значи важно е от кого се учиш, нали виждате. Ако този, който те учи нещо не е наред, внимавай.

2 Тимотей 3:15  и че от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исуса Христа

Павел казва на Тимотей: „От детските си години ти знаеш свещените писания /святите писания – Библията/.“ От детските години знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър. Свещените писания могат да те направят мъдър за спасение, има нужда от мъдрост за спасение, обаче чрез вяра в Исус, защото свещените писания те водят при Исус, Който те спасява. Могат да те направят мъдър за спасение чрез Христа Исуса.

2 Тимотей 3:16  Цялото писание е Боговдъхновено

Цялото писание е Боговдъхновено, тоест е вдъхнато от Бога. Ти гледаш написаното, обаче то е вдъхнато от Бога, то е вдъхнато в Божии хора и чрез Божии хора, които да го напишат. То не е просто частно обяснение на пророка, то не е лично разбиране, това е вдъхнато писание. Това са вдъхнати думи от Бога в хора и чрез хора. Цялото писание е Боговдъхновено, няма друга такава книга. Няма друга, това е Библията. Имаше една песен – „В Библията вярвам, в Библията вярвам, в Библията вярвам аз”, Бог говори там. „Вярвам в Исуса, вярвам в Исуса, вярвам в Исуса, Той е Божий Син. Той умря за мене, Той умря на кръста, Той умря на кръста и е жив за нас.” Но в какво, в Библията вярвам, в Библията вярвам това е нашата вяра. Христос е словото, Библията е словото. Цялото писание е боговдъхновено  /четете Библията, приятели/.

2 Тимотей 3:16 и полезно за поучение /да се научиш/, изобличение /изобличава грях, лъжеучения/, поправления /поправления от грях, от лъжеучения/ , наставление в правдата /растеж в Духа/

Това е, което прави Писанието, „за да бъде Божият човек усъвършенстван”. Целта на писанието е да ни доведе до съвършенство – съвършено подготвени за всяко добро дело

Писанието ти дава подготовка да вършиш добро. Без Писанието не сме подготвени да вършим добро. И така, Писанието е изключително важно. Сложи молитвата си върху него. Ако не знаеш как да се молиш върху Писанието, ще ти кажа един много прост модел. „Господи, моля Те помогни ми да се моля с Твоите писания.” И например в момента може да съм под атака и да има обвинения, да има осъждения, да има думи, изговорени против нас и т.н. И ти отваряш на Исая 54:17 – Нито едно оръжие скроено против тебе няма да успее, и започваш да се молиш: „Господи, Ти си обещал в Твоето слово, Ти си обещал, че нито едно оръжие, скроено против мене няма да успее. Ти си обещал, че нито един език, който говори против нас няма да успее. Аз Те моля, Господи, да ни избавиш от всяко слово, от всяко слово на чародейство, на клетви, от всяка чародейна душевна молитва, произнесена против нас. Моля Те, Ти Господи, да ни избавиш, Ти си обещал никакво оръжие, което е скроено против мене няма да успее и аз ще победя всеки език. Ето осъдителя, обвинителя Сатана говори против мене, моля Те според Твоето слово дай ми победа върху тези думи, които са излезли, нека тези думи се отбият на щита на вярата, нека тези думи да не постигнат за това, което са тръгнали, но аз Те моля Господи, Ти да изговориш слово, Ти дай благословение, Ти дай пробив, дай победата. Според Твоето слово Ти Си го обещал.” И намираш стиха в словото, където Го е обещал и се молиш върху обещанието, и изповядваш обещанието. Това е наследство на Господните служители, аз съм Твое дете, аз съм Твой слуга, това е мое наследство. Господи, дай защита, Ти си я обещал и аз Те моля, защити мене, защити дома ми, защити служението, Господи, и правдата ми е от Тебе. Аз не съм моята правда, Ти си моята правда, Господи, Ти си моята правда, Ти ме защити, Ти ни защити.  „Оооо, Господи”, и започваш да се молиш върху този стих и Господ те чува, ти се молиш върху словото.

След това обаче, да речем, чувстваш се слаб, чувстваш се немощен – „Ооо, Господи, Ти си казал тук Исая 40:29,30… Ето например за тази сестра, която е казала, че Господ не я чува. Ето, все едно съм тази сестра и се моля: „Господи, Ти, май не ми чуваш молитвите, не искаш да ме чуеш, нещо не е наред, обаче, из един път Господ ми показва:

Исая 40:27   Защо говориш Якове и казваш Израилю пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог.

Я гледай ти: Защо казваш ти сестричке, че пътят ти е скрит от Господа и правото ти се пренебрегва от Бога? „Господи, прости ми за това, което съм казал. Господи, прости ми за това, че съм си мислил, че Ти се криеш от мене, че не искаш да слушаш молитвата ми и ме пренебрегваш.”

Ето тука виждам, че Яков е имал същият проблем /Яков става въпрос за Израел/, те са имали същият проблем.

„Господи, прости ми, очисти ме от тоя грях, Ти си обещал да ме чуеш.“

Обаче отиваш на 28-ми стих

Исая 40:28,29  Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища не отслабва и не се уморява /благодаря Ти Господи, че си силен/. Той дава сила на отслабналите, умножава мощта на немощните

„Господи, Ти даваш сила на отслабналите, ами аз съм слаб. Оооо, Господи, Ти даваш сила на отслабналите, вярно ли е това, ама аз не съм сигурен, че това е така. Умът ми казва нещо друго, обаче Ти казваш, че даваш сила на отслабналите, а пък аз си мислех, Господи, че Ти избираш силните.”

Да, обаче в 1 Коринтяни се  казва, че Господ избра слабите неща на този свят, Той избра глупавите, презряните, за да посрами другите. „Значи, Ти, Господи, даваш сила на отслабналите, ами аз съм слаб. Дай ми сила Господи, Ти умножаваш мощта на немощните. Умножи моята мощ. Дай ми сила, Господи, според Твоето слово, Ти си го обещал, Ти си го казал в словото Си и аз Те моля, и аз го искам това нещо да бъде.“

Исая 40:30  Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, отбраните момци съвсем ще паднат

„Даже тия, които са много силни, млади, силни физически, силните на деня, Ти каза, че те ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. Тези, които са голямата работа на деня, възможно ли е това?“

Исая 40:31  но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си

Онези, които чакат Господа. И аз гледах думата на еврейски –  Онези, които чакат Господа, онези които се надяват на Господа. Които чакат Господа, онези, които се надяват на Господа ще подновят силата си. Много сила идва, нов вятър идва, защото силата на Бога е вятърът на Бога. Ти си орелът и думата за орел между другото на еврейски език се казва „ще се издигат с крила като орли”. Думата означава орел, но също се използва и за лешояд. На никой не му харесва думата лешояд, нали, обаче има нещо, което е много важно при лешоядите. Аз съм гледал научнопопулярни филми, защото обичам да гледам животни, природа да гледам, аз обичам география, обичам такива неща. Не, че ги гледам много, но ми е приятно. Обичам да гледам животни, просто нямам време да ги отглеждам, за това обичам да ги гледам. Но нещо, което е характерно специално за лешояда, а също е характерно и за орела. Но специално за лешояда – знаете ли, те стоят по дърветата в Африка и след това като намерят нещо, било то мърша или нещо друго, кацат, хапват си и натежават на всичкото отгоре като хапнат, и самите те като птици са тежки. И след това, като решат да отлетят не могат да отлетят. Това, което чака лешоядът да стане, е да се затопли въздуха или да духне вятър, за да може да се издигне. И знаете, че вятърът или въздухът – думата дух /руах/ на еврейски, а на гръцки /пневма/ означава горе-долу едно и също, означава дух, дъх, дъх, който излиза през носа, дъх, който излиза през устата и вятър, бриз или дори въздух. Тоест въздухът, вятърът е образ на Святия Дух. Тази птица е тежка птица и тя не се издига толкова със собствената си сила, колкото със силата на вятъра, който я издига, а вятърът е Святия Дух.

Това, което Господ казва е, че отбраните момци, мощните, силните на деня, те наблягат на собствената си сила, те разчитат на собствената си сила. Но когато ти разчиташ на Господа, ти се облягаш на Неговия вятър, ти се облягаш на въздуха, ти се облягаш на Господа, облягаш се върху въздуха, облягаш се върху вятъра и самият вятър започва да те издига нагоре. Тогава ти нямаш нужда да напрягаш със силата си. Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез вятъра ми.

Захария 4:6 Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духа ми.

Забележете, тоест, както една платноходка не се движи от гребла, а се движи от вятър. Силата им не идва от моряците, а силата идва от вятъра. И на орела силата не идва от крилата му, силата идва от вятъра. Това, което орелът трябва да прави, е да разпознава ветровете и да знае как да използва силата на вятъра, за да се издигне. Това, което ние като Божии служители трябва да се научим да правим, е да използваме силата на помазанието на Святия Дух, да използваме ръководството на Святия Дух, да използваме вятъра на Святия Дух, да видим от къде духа и да насочим платната в правилната посока, за да може Той да ни издига нагоре, и това е, което върши работата.

Ето, ти се молиш с тази молитва: „Господи, поднови силата ми като на орел, нека да се издигам с крила като орел, да тичам и да не се уморявам.” Да тичам, защо – защото той няма да тича, а дефакто той се е облегнал върху вятъра и изглежда, че тича, ама вятъра го носи. Ще ходят и няма да отслабнат – защо? Защото не той ходи, а Господ го носи. Ето, в това се крие цялата работа в кооперацията, във взаимодействието със Святия Дух. Да се научим да живеем (както казва Павел), не чрез човешка мъдрост, а чрез Божията благодат. Той казва: „В тоя свят ние живяхме не чрез човешка мъдрост, а чрез Божията благодат.” В това служение ние служихме /да можем да го кажем накрая/, в това служение ние служихме не чрез човешка мъдрост, а чрез Божията благодат, чрез Божия вятър, ние просто вдигнахме платната. Аз толкова съжалявам, че е отминало това време, когато се е пътувало с такива кораби с платна. Вярвам, че тези капитани и тези моряци са разбирали много, много от това и можеха много да ни научат. Защото, представете си, виждали ли сте тези огромни кораби, платноходни кораби с такива огромни платна, пък малки платънца, тука малко платно, там малко, там голямо, тук голямо, това насам насочено, друго натам, какво, защо така ги насочват – те са абсолютни специалисти за това как да използват движението на вятъра до такава степен, че дори когато вятъра се движи срещу тебе, ти пак напредваш. Това е изумително, вятърът се движи срещу тях и те използват силата на вятъра и по диагонал се движат в една посока, след това се обръщат по диагонал в другата посока и успяват да напреднат при положение, че вятърът духа срещу тях, без да гребат, без мотори, без пушилки, защото аз вярвам, че гребането е образ на плътска сила. Ние ще гребем тука, ще създадем голямо служение, ще се прославим, ще станем голямата работа, докато другото, какво правя аз – вдигам платната и всичкото, което се получава, че аз насочвам платната и всичко останало – силата идва от Него. Ей, това е християнският живот и когато Павел казва в:

Ефесяни 5:17  Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте с Духа

Това, което знам за тази дума /изпълвайте/, означава не да напълниш чаша, а означава платното на кораба да бъде постоянно изпълнено с вятър. Това е изпълването на платното с вятъра, защото именно този вятър, изпълващ платното, движи целия кораб. Корабът е служението, корабът е семейството, корабът е бизнесът ти, корабът си самият ти. Трябва винаги да ти е вдигнато платното в правилната посока и да използваш силата на Святия Дух, за да можеш да напредваш в пътя си не чрез човешка сила, не чрез мощ човешка, не чрез способности човешки, не чрез човешка мъдрост, не чрез човешка хитрост, не чрез човешка помощ, а чрез вятъра на Святия Дух.

Оооооо да можем да се научим на това, аз вярвам че е имало служители като Илия, като Елисей, които са знаели какво е това Святия Дух, знаели са какво значи Святият Дух да те води. Аз вярвам, че е имало служители в наше време като Кетрин Кулман например, за мен това е едно служение кораб. Абсолютно за мене Кетрин е била един служител с вдигнати платна, който е знаел че няма сила, няма мощ и ако на службата не духне Святия Дух да повее платната й, тя не може нищо да направи. Защото тя самата казва: „Аз нямам човешки способности, нямам интелигентност, нямам дарби, нямам нищо, единственото, което имам, е моята любов към Тебе, Исусе и ти предлагам само това, което имам – предлагам ти моята любов и Той взима и я използва мощно в служението. Независимо, че някой ще каже, че е била жена. Аз нямам проблем нито с жените, нито без жените, просто след като Бог решава да я използва, кой съм аз, който ще кажа: защо използваш Кетрин Кулман? За голямо съжаление можем да кажем, че мнозина от нас, мъжете, не можахме до този момент да достигнем до това, което Кетрин Кулман е достигнала, защото тя се е изцяло или почти изцяло облегнала с крилата си върху Духа на Бога и Той я носел, и Той я издигал. Ако се научим на това изкуство да не разчитаме на себе си, а на Бога, Който възкресява и мъртвите, тогава ще видим що е възкресенската сила на Святия Дух. Не ние да Му кажем какво да прави, не ние да Му нареждаме, а напротив, Той да ни каже какво да правим и Той да духне върху нас и да ни закара в посоката, която иска да ходим. Оооо, колко много имаме да влезем в тия сфери, надълбоко в тия сфери. И как искам наистина торнадото на Святия Дух да се раздвижи чрез тези служби или как да го кажем – да дойде и да разпердушини делата на дявола в името на Исус Христос. Имаме нужда от Неговия дъх, от Неговия вятър – това нещо да се случи. Разбира се на мен ми е приятно да говоря за това, на мен ми е приятно да обсъждаме тези въпроси и това е толкова чудесно. Това е толкова чудесно, защото тези дни си разсъждавах за Святия Дух и много ми помага това да търся в речника думата /параклетос/ на гръцки език. Не, че е необходимо човек да знае гръцки, може и без това, обаче, някак си приятно е да гледаш, защото вникваш в това /параклетос/ – Святия Дух. Исус Христос е бил параклетос, Святият Дух е параклетос – това значи помощник, това значи Утешител, това означава Един, Който стои до тебе винаги, това означава Един, Който стои до тебе винаги да ти помага, да бъде твоя помощ, това означава Един, с Който ти се кооперираш. Даже ако сте забелязали тази дума – общението със Святия Дух, думата общение /епикинония/ означава сътрудничество, кооперация, приятелство – ооо, какви прекрасни взаимоотношения със Святия Дух. Това е най-прекрасната личност на тази земя, ако ние се научим да живеем с Него, да ходим с Него, да Го почитаме и да Го уважаваме, да не Го наскърбяваме, както в Ефесяни 4:30 се казва.

Ефесяни 4:30  Не наскърбявайте Святия Дух, в Който сте запечатани за деня на изкуплението.

Напротив, да бъде наш ръководител, наш помощник. Кога ще бъдеш сам и кога ще ти е трудно, толкова самотни хора има. Знаете ли какво открих аз, отворете си на Йоан 14:16. Исус говори за Святия Дух, Който е Параклетос, Помощникът, Утешителят. Обаче в 18-ти стих Исус говори за Святия Дух, Той нали казва друг Утешител, друг като Мене, както съм Аз сега Той ще бъде за вас. Ние се оплакваме: „Исус замина, остави ни сираци”, обаче Той казва в 18-ти стих: няма да ви оставя сираци. Тоест, Исус като замина Той каза „Който е видял Мене е видял Отца”. Докато е бил на земята, Той е бил бащата на Своите ученици, чрез Него Отец е бил с тях. Те не са били сираци, те са били с Тате. Тате е действал чрез Исус. Но Исус като заминава казва: „Няма да ви оставя сираци, ще дойда отново чрез Святия Дух. Святия Дух ще бъде Духът на Отца, Който ще бъде с вас, вие няма да бъдете сираци.” И едно нещо ми показа Господ като четях това, че всеки човек на тази земя, който не познава Помощника, Утешителя, Святия Дух, всеки такъв човек е сирак или най-малкото се чувства сирак. Чувства се сам, може да е сред хора и се чувства сам, може да е сам и се чувства сам. Но човек, както е била например Кетрин Кулман, тя е живяла сама и се е отказала от това да има семеен живот, отказала се е да има деца, да има съпруг, посветила се е да служи на Бога. Колко жени днес са готови на една такава жертва да предадат себе си в жертва жива, угодна на Бога да служат на Святия Дух в пълнота, колко? И поради тази причина тя е била толкова използвана и тя през цялото време е била с Него и не се е чувствала сама. Тя казва: „Това прекрасно общение със Святия Дух, то е най-скъпоценното, което аз имам, недейте да Го оскърбявайте.” Тя е живяла с Него, тя е ходила с Него, тя е общувала с Него и от там тази сила, от там това откровение, не че тя самата е нещо. Една слаба женичка, нищо особено. Въпросът е дали си се предал в Неговата ръка, дали си издигнал платната Той да духа в твоите платна – това е разликата. Това е разликата и ако ние се научим наистина да Му позволим Той да влезе надълбоко в нашия живот до такава степен, че да Му позволим Той да управлява живота ни, както казва словото

Управляваните от Божия Дух, те са Божии синове.

те са зрели хора – синове, не просто бебета. Управляваните от Божия Дух, ако вие сте водени от Божия Дух, не сте под закон.

Водените от Божия Дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, приели сте Дух на осиновление, чрез Който и викаме: Авва Отче

 Хубави песни имаше едно време, слава на Бога, трябва да се върнем към простотата на вярата. Нека да ви споделя и това нещо преди да съм завършил поучението, нещо, което вярвам, че Бог иска да ме научи и вярвам, че не само мен иска да научи – нарича се молитва с простота, молитва с простота, не с простотия, с простота. Това означава, че ти можеш да се помолиш с две думи, обаче да изригнат от сърцето ти – сърдечна молитва с простота, вярвам, че има много голяма сила.

Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Усърдието идва от сърце, усърдие сърдечно. Усърдната молитва е сърдечна молитва, сърдечна молитва с простота. Няма нужда да обясняваш на Бога подробности толкова. Разбира се, понякога имаш нужда да Му обясниш от какво се покайваш и т.н., да изповядаш грехове, да общуваш, да Му обясняваш, но когато искаш нещо от Бога, искаш изцеление, искаш нещо да направи Господ с усърдна молитва, сърдечна молитва с простота – експлозия е това. Да се научим на тази сърдечна молитва с простота е невероятно. Същото нещо нека да кажа на служителите за проповедите. Ето, днес с един брат говорехме за това, че чел някакви теоложки книги, човекът се объркал, една нощ не спал. Те писали вътре, че не било важно хората да се изцеляват, писали вътре други някакви неща, човекът се объркал и не можал да спи през нощта. Сега искам да ви кажа нещо – проповядването също, проповядвайте Божието слово не с теоложки доктрини, защото теоложките доктрини могат да ви вкарат в съвсем друга посока. Много доктрини излизат напоследък, хванете с простота Божието слово, не оставяйте всемогъщото слово на Всемогъщия Бог, проповядвай с простота, простота. Проповедникът трябва да знае да проповядва с простота и сила, с простота и Дух. Павел казва: „Аз се отказвам да проповядвам с човешка мъдрост, но с потвърждение от Дух и от сила и се отказах да знам много неща, а само Христос, и то разпнат.” Простота, която дължим на Господа. Забравете сложните истории, започне ли да стане много сложно, много философско, отиваме във философия. София е мъдрост, а философия е голяма мъдрост, много мъдрост, много мъдруване, гордост, и вече изпадаме в грях. Помните Ева, поиска мъдра да стане и поради многото мъдрост дойдохме до това положение.

Търси смирение, търси простота, вземи Божието слово и го проповядвай с Божия Дух и с Божията сила. Да може царството да дойде в сила, не да дойде в теология, философия. И изобщо високите неща, хората да идват като жирафи, някъде по високото да им носиш словото и да се опитват да го ядат. Защото образ на Божиите чада не са жирафите, а са овцете, овцете ядат тревата по ниското, пасат по ниското. Жирафите са по високото, жирафите са философи, жирафите са фарисеи, нагоре по високите места. Ние не трябва да се кланяме на високите места, нека ние да се кланяме ниско, ниско пред нашия Бог и тогава наистина ще има благодат. Така че казвам особено на Божиите служители – молитва с простота и Божието слово, проповядвайте с простота, с вяра, със сила, с помазание и нека да се прославя Господ Исус Христос, отдаваме Му слава.

Амин!