Изцелена китка от Господ по време на хвала и молитва

Бог е Велик, От 4, 5 дена имах силна болка в лявата китка. Тази сутрин си пуснах хваления на Мария Петрова и започвайки молитва почувствах силно Святия Дух. Усетих едно особено гъделичкане там, където ме болеше! Бог ме чакаше да застана в молитва, за да ме излекува, без да съм Го молила специално за това!

Велик е Нашият Бог! Нека Бог да ви благослови! Благодаря Му, че ви имаме! Алелуя!

Бог ми подари църква на работното ми място!

Добринка Господинова

Advertisements