Молитва за икономическо благоденствие!

Второзаконие 28:1  Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.

Галатяни 3:13  Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет ( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор-5:21 ) за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“; Gal 3:14  така щото благословението, дадено от Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Битие 24:1  А когато Авраам беше стар, напреднал във възраст, и Господ беше благословил Авраама във всичко,

2 Коринтяни 8:9  Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

1. Земеделие и животновъдство

Небесни Боже, помогни на децата си по селата и малките градове с благодат в семействата и църквите, за да развиват земеделие и животновъдство! Благослови ги със земя, инструменти и машини, които са необходими за това!

Второзаконие 28:3  Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето.

Второзаконие 28:11  Господ ще те направи да изобилстваш с блага, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде.

Второзаконие 28:12  Господ ще ти отвори добрата Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

2. Търизъм и курортно дело

Благослови Господи децата си, които работят в развитието на туризма, курортното дело…

Бизнес в хранително вкусовата сфера.

Второзаконие 28:5  благословен кошът ти и нощвата ти.

Финасов бизнес и операции

Второзаконие 28:12  …благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

3. Друг частен бизнес

Благослови децата си, които имат или започват частен бизнес!

Второзаконие 28:13  Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.