Posted in декември 2012

Вечният Първосвещеник

ВЕЧНИЯТ ПЪРВОСВЕЩЕНИК Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 27 декември 2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/28079141            „Святи Отче, благодарим Ти за Твоето слово. Изпращай словото Си, изцелявай и освобождавай в името на Исус!” И нека кажем: Амин.             Скъпи приятели, сега аз ще помоля да си вземете тетрадки, химикалки и да бъдете добри ученици на Божието слово. … Има още

Спасяване на души, II поучение

СПАСЯВАНЕ НА ДУШИ 2 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 декември 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27884922            Пак ще говорим за спасяване на души. Вече трябва да знаеш по какъв начин да изнесеш благовестието и особено ви казвам – Бог много обича и много иска да спасява мюсюлманите.  Между тях има много добри хора, както … Има още

Спасяване на души, I поучение

 СПАСЯВАНЕ НА ДУШИ 1 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 декември 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27884189         Приятели, вярвам, че имам много важно слово да ви говоря. Мислех за друго да говоря, но сега, това което се получава е, че Бог сменя словото, но аз вярвам, че ще бъде от полза за всички нас.  Знаете какво … Има още

1 Коринтяни 9:16 …горко ми, ако не благовествам

Посланието на Евангелието е предадено в нашите ръце. Нито Бог, нито ангелите ще го проповядват. На нас е дадена отговорността да изпълним великото поръчение. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. (Марко 16:15 ) Матей 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи … Лука 19:10 Понеже Човешкият Син дойде да … Има още

Писанието и откровенията

Писанието (откритата Божия вола) ни е дадено от Бога, за да Го търсим и да вършим волята Му! Изяж тази Книга от кора до кора и Словото ще стане живот в теб! Всяко друго откровение има второстепенно значение и трябва задължително да отговаря на Библейските стандарти, за да не влезнем в заблуда и да не … Има още

Ново аудио: Молитви и стихове за изцеление и освобождение

На Аудио страницата на pouchenia.wordpress.com са качени нови аудио файлове. Те са означени с червен цвят и имат пред заглавието си означението „NEW“ пак в червено, за да ги забележите бързо и лесно. Добавени са следните аудио материали: Молитва и стихове за изцеление, част 1 Молитва и стихове за изцеление, част 2 Молитва и стихове … Има още

Как да израстваме духовно?

КАК ДА ИЗРАСТВАМЕ ДУХОВНО? Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 13 декември 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27695122 Вие чухте, че брат Айдън е християнин от година и половина.  Разбира се, много е важно човек да се поддържа в смирение, както казва Божието слово. В същото време, обаче, ние трябва да търсим и да се насърчаваме към духовен … Има още

Молитва и хвала

Молитва и хвала Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 6 декември  2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27539548 Нека да си отворим Библиите и да се помолим върху Божието слово. Знаете какво казва Божието слово в Лука 19:46? Домът Ми ще бъде молитвен дом Нека да се помолим върху това – „домът ми да бъде молитвен дом”. „Аз Те моля, свети Боже, Господи, моето … Има още

Надежда за България!

Кризите и проблемите в градовте може да се увеличат. Някои българи и български семейства би трябвало да се върнат към селото и земята. Домашното селско стопанство (земеделие и животновъдство) може да даде поминък и храна по време на криза и глад. Някои дори, които започнат да произвеждат повече, за продажба, може да се замогнат финансово. … Има още