Надежда за България!

Кризите и проблемите в градовте може да се увеличат. Някои българи и български семейства би трябвало да се върнат към селото и земята. Домашното селско стопанство (земеделие и животновъдство) може да даде поминък и храна по време на криза и глад. Някои дори, които започнат да произвеждат повече, за продажба, може да се замогнат финансово. Снабдяване със Селскостопански инструменти и машини би улеснило работата и дало възможност и спомогнало за производство освен за лично потребление, също и за продажба. Земята в България е прекрасна и търсенето и може да се нарастне както от българи така и от чужденци. Цената на обработваемата земя в България може да се повиши чувствително. Земеделското образование и умения може да се окажат важни. Моля се Бог да ни учи, води и благославя. Всичко е в ръката Му. Бог да пази България! Исус е идващият Цар!

Братя и сестри,

Моля, да положим старание чрез Духа и да променим погледа си и започнем да говорим и работим за доброто на България! Да се отнасяме един към друг и към народа ни с уважение, понеже всички сме Божие творение и поради това всеки един заслужава уважение. Да уважаваме и сами себе си и семействата си. Нужна ни е надежда, вяра за нов ден и любов към народа и земята ни. Да въздържаме устните си и да не признасят гнили думи против народ, правителство и земя, а благодатни, светли думи на надежда, вяра и любов. Прокламирайте Божиите Думи! Бог ни изцели от разочарование и отчаяние и да ни даде светлина!

Ефесяни 4:29  Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

Молете се с вяра и любов за управниците ни!

1 Тимотей 2:1  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци,

1 Тимотей 2:2  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

1 Тимотей 2:3  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,

1 Тимотей 2:4  Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.

Не забравяйте сирачета, вдовици, емигриралите, гладни, болни, поробени, затънали в дългове! Молете се за тях също! Исус е техният Спасител!

Псалм 146:7  Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ ръзвързва вързаните.

Псалм 146:8  Господ отваря очите на слепите; Господ изправя сгърбените; Господ люби праведните,

Псалм 146:9  Господ пази чужденците; Поддържа сирачето и вдовицата; А пътят на нечестивите превръща.

Псалм 146:10  Господ ще царува до века, Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!

Застъпвайте се с вяра и любов за родината ни!

Езекиил 22:30  И като потърсих между тях мъж, който би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.

2 Летописи 7:14  и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

Молете се за възстановяване на земеделието и животновъдството в страната (връщане към земята). Имаме прекрасна, плодородна почва (особено чернозема). България да започне да изнася зеленчуци и плодове, а не да внася!

Също така  развитието на туризма и курортното дело, които са силните отрасли на България! Имаме море, планини, курорти, реки, езера, равнини и долини, гори.

Производство на прочутите розово масло и кисело мляко!

Производството на електрокари и мотокари!

Развитие на домашен, семеен бизнес!

Бъдеще и надежда за народа, за децата ни чрез Възкръстналия Христос и Неговия Кръст!

Йоан 11:25  Исус й рече: Аз съм възкресението и живота …

Харесвам ·  · Сподели

Advertisements