Как да израстваме духовно?

КАК ДА ИЗРАСТВАМЕ ДУХОВНО?

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 13 декември 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27695122

Вие чухте, че брат Айдън е християнин от година и половина.  Разбира се, много е важно човек да се поддържа в смирение, както казва Божието слово. В същото време, обаче, ние трябва да търсим и да се насърчаваме към духовен напредък и растеж. Така че като видим нещо добро, както казва Библията:

Възлюбени, подражавай доброто, не злото,

трябва да го покажем, като цялата слава отдаваме на Бога. Хората трябва да се смиряват.  Но това, което е важното, е да се насърчаваме и да се учим едни други.

        Мен ме учуди бързият духовен напредък и бързият напредък в областта на Божието слово при брат Айдън. Като имате предвид, че този брат е завършил 4-ти клас и почти не е можел да чете – в смисъл, че е сричал и в рамките на една година, година и половина той вече чете и проповядва. И той се е учил с Библията, главно Новия Завет се е учил да чете, за да може да проповядва и да насърчава другите.

        Пастор Пламен: По какъв начин, брат Айдъне, започна твоето духовно развитие? Имам предвид, ти си повярвал с един диск, който си слушал, и Господ те е докоснал, освободил те е от наркотиците, от цигарите и от греха. Това е един начален старт, но без Божието слово нещата не работят. Ти как обикна Божието слово? Откъде тръгна? Защото има хора, които в момента имат нужда от Божието присъствие, сила, благодат и не знаят откъде да тръгнат.

        Брат Айдън: Аз мога да насърча всички братя и сестри с моето свидетелство, но отдавам цялата хвала на Господа Исус Христос. Искам да кажа накратко, не че пастор Пламен Петров е тука, но винаги навсякъде го казвам: Бог да го благослови, нека Бог да бъде винаги с него, нека Бог да го използва винаги. Поради това, че Бог го използва, ние се обучаваме.

        Вие много добре знаете от миналия път моето свидетелство. Аз бях в света, обаче Бог така направи, че аз съм сега в Божието царство и съм спасен. Обаче, искам най-важното да ви кажа – аз се обучавам в момента от Пламен Петров – от всичките проповеди, които слушам, особено в четвъртък онлайн поученията. Както каза пасторът, аз нямам образование, 4-ти клас имам. Аз нямам нужда сега да лъжа, аз трябва да говоря „да”, „да”, „не”, „не”. Така че няма нужда да се срамувам, но сега слава на Бога, почнах по малко да пиша, по малко да чета вече Бог работи с мене. Бог да благослови пастор Пламен Петров поради това, че от неговите интернет поучения аз започнах да изучавам Божието слово.

        Пастор Пламен Петров: Обясни по какъв начин ти използваш поученията, защото има хора, които се чудят откъде да подхванат. Как  започна?

        Брат Айдън: Отначало, като почнах да слушам поученията, много ме докоснаха два стиха. Единият стих, аз съм го написал, даже искам да ви покажа – те са много и аз даже ги раздавам на хората, вижте ги:

Исус Навиев 1:8

Тази книга на закона, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.

 Псалм 1:2

Но да се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.

        И когато пастор Пламен проповядваше, аз моментално вземах химикал и Библията и започвах да търся стиховете. И тези стихове аз ги копирам и раздавам на хората. И казах: „Господи, това нещо е много добро, обаче къде се намира?” И аз след проповедта започвам да си пиша: „Тази книга на закона…”  в Исус Навиев 1:8. Ето, вижте, това са други стихове.

1 Петрово 5:8 Бъдете трезвени, будни.

Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв,

обикаля, търсейки кого да погълне.

        И така си записвам, след като чуя проповедта отварям Божието слово и почвам оттам.

        Пастор Пламен Петров: Значи, ти слушаш проповедта с тетрадка и химикалка? И като чуеш, че аз казвам някакъв стих, търсиш къде се намира, ти не го подминаваш, а го записваш? След като свърши поучението ти си записал стиховете, които съм казал, и какво правиш след това?

        Брат Айдън: После отварям Библията и гледам къде е точно този стих.

        Пастор Пламен Петров: И после гледа в Библията дали вярно говоря, изпитва ме дали вярно говоря,  защото аз може да говоря приказки, ей така. Той изпитва.

        Брат Айдън: Бог така почна да ме учи – след проповедта отварям Библията. Аз ви препоръчвам и вие да го правите братя и сестри с цялото си сърце. Аз така го направих и ето го резултата. Ако ме събуди някой през нощта и ми каже: „Къде се намира, например, „Ако изповядваш с уста и повярваш със сърцето си, че Исус е Господ… “  къде е?“ Аз го знам къде е, защото го запаметих. Ето така слушам поученията, преписвам си, отварям Библията и това правя – един стих за една седмица. Докато не го вкарам в сърцето си, аз на друг стих не минавам. Запаметявам го в сърцето си и слава на Бога, Бог ме използва по такъв начин. И други стихове има в

 Римляни 10:9 Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ…

 Филипяни 2:10, 11 така че в името на Исуса да се преклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества,

И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

        Ето, тези стихове докато не ги запаметя в сърцето и не разбера за какво става въпрос, не минавам на друго място.

        Пастор Пламен Петров: Вижте сега, това не означава, че той просто научава наизуст стиховете като папагал. Той не само научава стиховете, но нещо повече – навлиза в този стих, така че стихът да влезе дълбоко в сърцето му. Пази ги дълбоко в сърцето си… (Притчи 4:21), казва Библията. Този стих трябва да влезе дълбоко в сърцето, така че и нощно време да го събудиш, той да го знае стиха и да знае къде се намира. Така можеш да воюваш с дявола. По този начин това слово става духовна храна, става хляб, става кръв в тебе, нали така?

        Брат Айдън: Но искам пак да кажа следното – ако не бях следвал вашето служение, нямаше да бъда на такова ниво.

        Пастор Пламен Петров: Нека да уточним нещо, защото вие знаете, че цялата слава трябва да е на Бога. И ние отдаваме цялата слава на Бога. Това, което е полезно да научим тук, е, че той казва, че чрез служението ми, понеже аз като говоря, давам и стихове, той ги записва и ги изучава след това, и посредством служението, казва, служението ни го е приближило към Библията, към Божието слово. Целта на служението не е да ви отдалечи от Господа и да ви направи зависими от мене. Целта на служението е да ви приближи към Божието слово, така че вие да станете зависими от словото на Бога, а не от Пламен, нали?

        Брат Айдън: Искам още едно нещо да кажа. След като почнах да се обучавам със стиховете, да ги преписвам, започнах да карам съпругата ми или някой брат, или сестра като идват, им казвам: „Хайде да ме изпитвате, да видим къде е и какво е. Например, отворете в Матей 6:33,34. Там трябва да казва Исус:

Матей 6:33,34 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

       В следващия стих се казва, че няма нужда да се притесняваме, но трябва да се учим, за да знаем как да постъпваме според Божието слово – да бъдем изпълнители на Божието слово. Аз чух много важно нещо от пастор Пламен Петров, че трябва да се евангелизират хората. И аз затова като отивам някъде да говоря за Господа, но аз трябва да съм готов с Божието слово, да го знам. Например, виждам за какво става въпрос, аз трябва да знам къде е писано; ако не знам къде е писано, как ще говоря? Би трябвало всичките да сме така, братя и сестри, трябва да знаем Божието слово.

        Искам и друго нещо да ви кажа – вижте тука, какво се казва за поста в Исая 58:6-9 и Матей 6:16-18.  Бях в едно общение, аз съм отскоро във вярата, но имаше сестри и братя, които са доста години във вярата и им казах: „Хайде сега да видим колко братя и сестри знаят къде се намират стиховете за поста.” И знаете ли какъв беше резултата – никой не ми отговори. Викам – защо не знаете къде се намира?

         „Абе, брат, то в Исая беше, ама.. точно пък къде беше?” Единият казва: ”В Матей беше, ама точно къде беше”. Ето, аз например ги написах. Колко му е тези стихове за една седмица да започваме да размишляваме върху тях и да ги знаем, че в Исая 58 глава се говори за поста и какво трябва да правим по времето на поста. Аз пребъдвам и ги запаметявам.

        Пастор Пламен Петров: „Я обясни тази дума пребъдване.” Нека и аз да обясня нещо. Пчеличката събира прашец, събира сладък сок от цветята с цел да прави мед. Ние сме като пчеличките. Значи, пчеличката лети, вижда едно цветенце, каца на цветенцето отгоре и започва да пие сок докато има сок на това цветенце. Като свърши сока, тогава пчеличката преминава на друго цветенце. Ако пчеличката само ей така кацва на цветчетата, няма нищо да пие, нали така? И ти така правиш – това се нарича пребъдване. Ти стоиш на цвета, докато има сок в него. Стоиш на стиха и пребъдваш върху него и го преживяш този стих докато има какво да ядеш от него. Като усетиш, че това нещо приключва, преминаваш към друг стих. Ти така ли правиш?

        Брат Айдън: Ето, например в Матей 6-та глава, там се говори, че когато постим да не показваме пред хората, че постим. И ето, аз пребъдвам в момента: „Исусе, Ти казваш така, добре.” Хайде сега да го практикувам и почвам да го правя това нещо, както е казал Исус.

        Пастор Пламен Петров: Виждате един ключ. Първо, научава стиха добре; второ, както казва Яков 1-ва глава: „Който вникне в съвършения закон на свободата…”. Значи, да вникнеш в стиха, да разбереш духа на стиха, защото „буквата убива, Духът дава живот“.  И третата стъпка след вникването е изпълнението, която много пъти ни убягва. Значи, не само да го научиш, не само да вникнеш в него, но и да го изпълниш. И вече, който го изпълни, се казва „той става блажен в дейността си“. Аз вярвам, че на мен ми помага и на вас ви помага тази простота и яснота на действието в Христа. Защото, вижте, този стих, който разглеждахме тези дни – 2 Коринтяни 11:3, където Павел казва:

Да не отпадаме от простотата и чистотата, която дължим на Христос

        Простота и чистота. Трябва да не отпадаме от простотата и чистотата, която дължим на Христос. Така че, виждате, човекът е хванал първо моите поучения в интернет. Можете да ги намерите – видео поучения в youtube (www.youtube.com/renewal21), има в wordpress (pouchenia.wordpress.com), имаме писмени поучения и аудио поучения също има, можете да намерите и в website (plamen.hristianstvo.net), можете и във фейсбука (https://www.facebook.com/profile.php?id=100004115671607&fref=ts) да потърсите – видео, аудио и писмени поучения, на които целта им е да ви заведе при Божието слово и да ви заведе при Святия Дух, да познавате словото и Духа на Бога. Един път като ви заведе при Словото, вече можете и да се задълбочавате в Божието слово.

        Нека да ви кажа нещо, което вярвам, че е много важно. Искам да ви споделя как можете да станете силни в Духа, за да не се налага постоянно да плачете на някого и да търсите помощ: „Защо с мене така става? Защо нямам сила, защо се чувствам слаб?” Как можеш да станеш силен? Ето, сега ще ви дам ключове, ама ключове, които като ги разберете, трябва и да ги изпълните.

        Първият ключ е Божието слово. Току що това, което братът говори. Значи той не стои да се оплаква, да роптае и т.н. Той се концентрира върху Словото на Бога. Храни се с това слово и става силен духовно. Укрепява се, че укрепява и други. Тука ги е хванал с едни тетрадки преди известно време, купил тетрадки, купил химикалки, седнали хората и започнали стихче по стихче да изучават Божието слово, да заякват с Божието слово. Вижте какво е започнал да прави! Значи, първото е словото на Бога. Съсредоточете се в него, хранете се най-вече с Новия Завет, нека то да стане като храна. И нека бъдем като преживните животни – овчици, козици, кравички. Като се храниш с това слово, да започнеш да го преживяш, да го размишляваш, да пребъдваш върху словото, така че словото да стане кръв в тебе. Както овцата преживя, преживя тази тревичка, докато тя стане сок и този сок вече се превръща в кръв. Ето това е,  което е необходимо да стане с Божието слово. Словото да стане кръв, да стане плът във вас. Както пише: „И словото стана плът….” Това е първото, което е много важно, ама ако го правите редовно. Да се храните редовно със Словото на Бога.

        № 2 – това е молитвата. Искам да ви покажа, да ви науча. Имам някои такива молитви. Как проповядва един проповедник? Проповедникът проповядва на отворена Библия. Отваря Библията, чете стихове и проповядва върху тях. Обикновено, сега има по-модерни проповедници без Библия, но правилният модел, който вярвам, че е – четеш Словото Божие и проповядваш върху Словото. Четене и проповядване.

Как трябва да се молим? Същият модел – четеш Словото и се молиш върху него. Днес можем да направим още една демонстрация. Не да зависиш в молитвата от твоите нужди. Искам да ви кажа – молитвите трябва да са насочени към търсене на Бога:

Псалм 105:4

Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги

        Това трябва да е молитвата – търсене на Бога, търсене на Неговото присъствие, търсене на Неговата сила, търсене на Неговото лице. Това трябва да е същността на молитвата, както Господната молитва казва:

Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти

        Преди да кажеш „дай ми днес ежедневния хляб”, защото в противен случай ние влизаме в една въртележка на постоянни нужди, постоянно искане, обаче изпускаме главното. А ти, ако търсиш Бога и Неговото царство, другите неща могат да ти се прибавят дори и без специфично да си ги поискал. Може да получиш отговор на молитвата дори и да не си точно поискал това, което искаш. Знам, че има учения, които казват какво трябва точно да кажеш. Трябва да ви кажа друго – Бог знае от какво имаш нужда. По-скоро приближавайки се до Него, ти можеш да получиш това, от което се нуждаеш без специално толкова да го искаш и се молиш. Искай го, но нека това да не е сърцевината на твоята молитва, нека твоята молитва да не бъде ориентирана около нуждите толкова, колкото да е ориентирана около Господа и Неговото слово. Затова вземи словото Му, чети словото и молитвата ти ще се обогати, езикът ти ще се обогати и молитвата ти ще се основе на словото. Ти ще Му кажеш: „Ти си казал, Ти си писал, Ти си обещал” и вече твоята молитва се основава на обещанията на Бога, а не нуждите, защото Бог не отговаря на база на нужди, Той отговаря на база на вяра и на база на Неговите обещания. Затова трябва да вземеш словото и да основеш молитвата си на словото. Както проповедта е основана върху словото, така трябва да основем и молитвения си живот върху Божието  слово, така че, да смесим словото и молитвата. Като застанеш да изучаваш словото, да не е само изучаване на словото, а да бъде пребъдване в словото и молитвата. Като застанеш да се молиш, да не е да се чудиш какво да кажеш, да кажеш две-три думи и да ги повтаряш, а като си върху словото, твоята молитва се обогатява, Святия Дух те води на различни места, ти Му говориш, Той ти говори и става едно смесване между слово и молитва.Това е невероятна сила. Тези две неща – словото и молитвата; включваш се в мрежата и електричеството на Святия Дух започва да тече през тебе.

        № 3 ключ, който е също много важен – приятелят на мъдрите ще стане мъдър.

Който ходи с мъдрите, ще стане мъдър, приятеля на глупаците зле ще пострада.

        Който ходи със силния, ще стане силен. Който ходи със слабия, ще стане слаб, който ходи с праведния, ще стане праведен; който ходи с грешния, ще стане грешен. Който ходи с глупавия ще стане глупав и ще пострада, казва Библията. С кого ходиш? С кого се срещаш? С кого си приятел? Твоите приятели до голяма степен определят твоето развитие в каква посока ще тръгнеш. Библията казва:

Лошите другари, покваряват добрите нрави

        Трябват ти добри приятели. И аз не говоря само за приятели, които лично срещаш. Говоря за приятели, които срещаш в интернет, по телевизора, приятели, които срещаш в книгите. Кои са твоите приятели? Това много определя нещата, защото с каквито се събираш, такъв ще станеш. Трябва да се научиш да общуваш с праведни и с помазани Божии хора. Те дори може да не са на земята вече, може да са на небесата. Например, да вземем един Смит Уидълсуърд, който има книги. Какви книги четеш? Смит Уидълсуърд, помазан, човек със силна вяра от Бога. Нека той да ти бъде приятел. Кой друг приятел? Да вземем Джон Джилейк например. Да вземем А. А. Алън, Оръл Робъртс, Кетрин Кулман, Уим Уорли и други такива Божии хора, които наистина са помазани. Дори да са на небесата, те са оставили своето служение тука под формата на видео материали, аудио материали, книги. Вие можете да черпите от тях, но внимавайте какви книги четете; Внимавайте кого слушате, защото от това кого слушате много зависи какво ще стане в живота ви. Ако искате да бъдете наистина силни, трябва да търсите и правилните хора, с които да общувате.

И така: Библията – Божието слово, молитвата и хората, с които общуваш, определят посоката ти в живота.

И аз искам да прочета какво се казва в Марк 4:23. Исус казва:

Ако има някои уши да слуша, нека слуша. И после казва: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, ще ви се отмери и на вас, които слушате ще ви се прибави

        Значи, Исус казва: Как слушате? Дали слушаш с едното ухо или слушаш с двете уши? Дали слушаш с вътрешното си ухо или не? Другото, което казва Исус: Внимавайте какво слушате?

Има проповедници, има даже и във фейсбук има християни, които са постоянно негативно настроени – в това не вярва, в онова не вярва. Гледам, един писал там под един клип, че мнозина ще дойдат и ще кажат: „Не в Твое име ли чудеса извършихме, а Аз ще ви кажа не ви познавам вас, които вършите беззаконие.” Един вид, тези които вършат чудеса, на тях ще им каже не ви познавам. Което абсолютно не е вярно, и знаете ли колко хора са се хванали на тази въдица. Не защото вършат чудеса, не защото гонят демони, а защото вършат неправда. Човек, ако върши неправда, дори чудеса да върши, дори и демони да гони, Господ казва – не ви познавам. Така ще ви каже, но Той е заповядал ние да ги вършим тези неща. Така че, ключът не е в това да не вършим. Ти може да не вършиш и пак да ти каже същите думи, даже е много вероятно да ги каже като не ги вършиш. Въпросът е, като ги вършиш да не разчиташ на това, че ги вършиш, но да живееш свят и чист живот пред Бога.

Но ето,  има толкова негативно настроени християни. Не общувайте с такива хора, да ви кажа. „Ама, брат, той може да се обърне.” Не, не, не! Не става така тая работа, приятели. Нека да погледнем случая, пак да ви го кажа с котенцето и с котарака. Котенцето си гони опашката и котаракът казва: „Какво правиш?” „Ами, гоня си опашката и все не мога да я стигна.” Котаракът казва: „И аз като тебе бях едно време, гонех си опашката. В един момент разбрах, че няма нужда да си гоня опашката, аз си вървя напред и тя ме следва.”  Ти върви напред и този, който трябва, ще те последва. Този, който иска да слуша, ще слуша.

Ето, както този брат дойде от 3 хиляди километра и повече, от Кърджали дойде, за да може да види, да можем да общуваме. Нито съм го познавал, нито съм го търсил, но човекът търси истината и тръгва. Виждате какво казва Исус. Затова ви казвам – търсете общение с правилните хора. Ако се събирате с неправилните хора, има дух, който действа чрез негативно настроените хора. Вие не виждате духа, обаче има духове, които действат като пиявица, лепват се на тебе и почват да ти пият кръвта, да ти пият силата, да ти пият помазанието. И след това: „О, брат, защо така се чувствам зле? Като вляза в общение с тези хора, след това се чувствам зле.” Бягай за живота си! Ако нямаш сила – бягай за живота си! Дори да имаш сила, защо трябва да се събираш с невярващи хора, защо трябва да слушаш невярващо слово. Вярата идва от слушане и слушането на Божието слово, а не слушане на негативно слово. Мнозина християни са болни от слушане на негативни неща. С кого общуваш? С кого си приятел?

Аз ви казах, че някъде 92-ра, 93-та година на най-близките си хора, на най-близкия си човек му казах: „След като няма да следваш Христос, нашите пътища се разделят.” И тръгнах в друга посока, тръгнах да следвам Христос. Девет години аз съм се провалял поради това, че съм бил с неправилна компания около себе си. Никой не е толкова силен да победи изкушенията на неправилната компания. Трябва да вземеш ножицата и да отрежеш нещата, да вземеш секирата и да отрежеш нещата и да тръгнеш в правилната посока. Затова казва в

Йоан 15 глава  Баща ви казва е лозарят с ножицата. Всеки, който принася плод, Той го орязва, орязва го, за да принася повече плод.

        И ние сме така – тръгвам да принасям плод, обаче имам някои неправилни взаимоотношения, които ми теглят силата. Вместо да давам плод, аз си използвам силата в неправилна посока, неправилно общение, неправилни разговори. Да се караме примерно с някои, да спорим с някои и други такива неща, които ти изпиват силата, която е предназначена да принасяш плод за Царството. И лозарят – Отец какво прави? – отрязва тия взаимоотношения. Казва: „Не ща с тия хора да общуваш, недей да си хвърляш силата на пътя. Иди сей в черноземната почва и да не се опитваш да се занимаваш с хора, които не щат и са застанали като магаре на мост. Има хора, които стоят с гладно сърце, стоят и чакат семето на Божието слово, за да бъдат спасени, но ти не отиваш при тях, защото си използваш силата на лошата почва. Никой инвеститор не инвестира в губещо предприятие, освен ако не иска да го промени, да го направи печелившо. Никой не купува лоша нива, за да сее семе на нея. Всеки купува хубава нива, с хубава почва, за да сее семето си там. Така и ние трябва да бъдем добри земеделци. Семето на Божието слово да знаем къде да го сеем – там, където ще даде изобилен плод. И по същия начин трябва да разберем, че ние се влияем.

И така – Словото на Бога № 1, молитвата № 2 и трето – общението с правилните хора, правилни служители, правилни книги, правилно видео, всичко което носи сила.

Ако не знаеш, ако се чудиш, пиши на някой служител като мене. Кажи: „Моля те, кажи ми тоя автор добър ли е, дали да чета тази книга?” Или кажи: „Препоръчай ми книга, която да чета.” И ето, ще получиш препоръчване от хора, които са минали по тоя път и могат да ти помогнат да се развиеш нататък. Защото моята цел не е само да се моля да привдигам някого. Малко го привдигна и той- буф, падне долу. Малко го привдигна в молитва хайде буф, падне долу. Няма ли най-сетне да привдигнем хората да станат силни! Какво казва апостол Павел в Ефесяни 6:19:

Най-сетне, най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество

        Най-сетне няма ли да вземем да заякнем в Господа, или постоянно трябва да сме слаби. Какво казва Исус в Матей 26:41?

Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение

        Той ни дава изходния път от изкушенията. Колко хора са хванати в грях, защото не следват рецептата на Исус – бдете и молете се. Искаме да излезем от изкушенията, обаче не можем. Защо? Защото не следваме рецептата – бдете и молете се, за да не паднете в изкушения. Молитвата те пази от изкушенията, дори може да те извади от изкушенията, когато вече си влязъл, макар че по-добре е да не влизаш, защото един път ако влезеш в ямата по-трудно се излиза, отколкото да се пазиш да не влизаш в ямата. И много хора не разбират, че превантивните мерки са по-добри. Молитвата, прекарвай време в молитвата, прекарвай време в словото, общувай с вярващи. Недей с невярващи-вярващи да се събираш. Има хора, които  са невярващи-вярващи. На име са вярващи, но всъщност са невярващи. В нищо не вярват. Почти всеки ден някой ми пише, аз даже не им обръщам внимание. Какво правя с такъв вид хора? Като видя, че някой гледа да се заяжда, с ножицата – бам и приключвам. Аз няма защо да си губя силите и времето с такива хора, които така или иначе няма да ме слушат. Защо да не се занимавам с хора, които са жадни и искат да получат. Ето както Айдън тука, например, иска да се учи, иска да напредва. Ами, инвестирай в това, храни го.

Да ви кажа един такъв случай. Преди години ходих в една църква и се връщаме с автобус с едно момче от църквата, което беше от шест месеца в църквата. И той разбра, че съм от 10-ина години в освободително служение, вярвам че някой от вас го знаят. Тогава бяха десетина години. През цялото време докато бяхме в автобуса, той ме учеше как да гоня демони. И аз го слушах и през цялото време нито един път не ми зададе въпрос: „А можеш ли да ме научиш на нещо?“ Защото той е прочел някоя книга и от книгата говори това, което е прочел. Аз пък съм чел повече книги, отколкото той е прочел, но освен че съм ги прочел, съм ги прилагал нещата повече от десет години. Едно е да четеш, друго е да го приложиш. И вместо този човек да оцени и да каже: „Брат, научи ме на нещо. Помогни ми, научи ме на нещо.” И аз като го слушах момчето, нищо не му казах, оставих го да говори и накрая се сбогувахме и си тръгнахме. Но аз в такъв човек например не бих инвестирал усилия, защото той не е отворен да се учи, той е отворен да те учи. И всеки трябва да знае кога е времето да се учи и кога е времето да учи. Той трябва да хване някой невярващ и да го обърне и да го учи, защото той знае повече от него, но като види някой, който знае повече от него, тогава трябва да отиде и да каже: „Искам да знам, искам да науча, покажи ми това, покажи ми онова.” И така вървят нещата. Като се срещнеш с хора и ти кажеш едно, другият каже две, ти кажеш едно, той спори с тебе, така може ли да се учат нещата? Не. Иди намери учителя, от когото можеш да се учиш, когото ще почиташ, когото ще уважаваш. Иди го намери. Не стой там, където презираш учителя си! Ако няма да го уважаваш, защо трябва да го слушаш, за да се дразниш или да търсиш кусурите? Иди там, където ще се учиш наистина, където ще има резултати, където ще има напредък. Бъдете позитивни, бъдете напредничави в Господа. Бъдете хора на вяра, хора на молитва, хора на словото, хора на Духа. Крайно време е вече да заякваме в Господа и в силата на Неговото могъщество.

И в това последно време Господ подготвя своята армия. И аз затова накарах брат Айдън да говори, защото той показва по какъв начин чрез тези онлайн богослужения той се е учил. Той не е имал проповедник около себе си, който да го учи. Господ, Неговото слово и тези предавания по интернет. Той е записвал стиховете, изследвал е стиховете, учил ги и после даже на други е предавал, и в същото време изучава словото. Написва си стихове и след това ходи по хората, дава стихове, записва дискове и дава дискове с проповеди, с хваление, с изцелителни клипове. Пита Бога на кого какво да даде. Това всичко със собствените си средства дава и служи на хора. Хората придобиват и се обръщат. Не само, че той се храни, но храни и другите. Ето това е, което трябва да правим.

        И аз казвам на хората: „Скъпи братя и сестри, служете  на Бога. Служете на Бога не си губете времето, защото, както се казва в:

1 Коринтяни 15:58 Трудът ви в Господа не е напразен

        Както сестра Нина с някои сестри, които й помагат, вече направиха повече над 200 поучения, които са в wordpress сложени. Повече от 200 поучения са написани, буквално, както съм ги изговорил, написани почти без никаква корекция. Всеки един от вас може да отиде там, да се абонира и да ги получава. Всеки един от вас може да ги изпринти и да ги чете. Всеки може не само да ги изпринти и да ги чете, но можеш и да ги дадеш на някой, който има нужда да ги чете. Това е свободно, това е безплатно, никой пари не ви иска за това. Разбира се, за да изпринтиш ти трябват малко пари, за да вложиш или на твоя принтер, или някъде другаде да ги дадеш да се принтират, но това е инвестиция в Царството. Това инвестираме в Божието слово. Там в wordpress имаме сложени аудио поучения, можеш да ги свалиш, да ги запишеш на диск и да даваш на хората. Да даваш за евангелизиране, за поучение. Хората имат нужда от словото на Бога. Ето, виждате ли, човек може да използва тези материали за напредване, за развитие. От друга страна да изучаваш Библията в чист вид и да се храниш с нея. Вярата идва от слушане и слушането от Божието слово, казва Библията.

Бог да ви благослови!

Амин!