Писанието и откровенията

Писанието (откритата Божия вола) ни е дадено от Бога, за да Го търсим и да вършим волята Му! Изяж тази Книга от кора до кора и Словото ще стане живот в теб! Всяко друго откровение има второстепенно значение и трябва задължително да отговаря на Библейските стандарти, за да не влезнем в заблуда и да не заблудим и други!

Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на тоя закон. (Второзаконие 29:29 BG1940).

Пламен Петров