1 Коринтяни 9:16 …горко ми, ако не благовествам

Посланието на Евангелието е предадено в нашите ръце. Нито Бог, нито ангелите ще го проповядват. На нас е дадена отговорността да изпълним великото поръчение.

И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. (Марко 16:15 )

Матей 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи …

Лука 19:10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

Нямаме отговорност за приемането, но имаме отговорност за благовестването.

1 Коринтяни 9:16  … горко ми ако не благовествувам. 

Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; а ти си избавил душата си. (Езекил 3:18, 19 BG1940)

Докато философстваме, спорим за доктрини и движения, докато търсим да докажем себе си, хората погиват. Кой да ги потърси?

Исая 6:8 После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.

Римляни 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? 

Матей 4:19  И казва им: Дойдете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. 

Advertisements