Да вървим само направо. Нека решенията ни да са светли от Христа!

пеу1

* * *

Да вървим само направо. Нека решенията ни да са светли от Христа!

Когато пилотите попаднат в бyря, трябва да карат само направо – да не завиват и да не се връщат.
Когато има атака, тъмни часове,  то трябва да вървим само направо.
Никога не взимай решения в тунела, в мъглата, защото и решението ти ще е мъгливо и тъмно.

Нека да бъде светло от Христа!

* * *

Откъсът е от поучението Не се предавай! Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.11.2011, София

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18576348

Изтеглете като Wallpaper