Обръщение към вярващите

Скъпи братя и сестри в Господа,

Благодат и мир да ви се умножават чрез познаването на Нашия Господ Исус Христос!

Не се смущавайте, нито се поклащайте от вятър на учение. Бъдете твърди във вярата! Не се плашете от човешки авторитети! Има само едно Име, което е над всяко друго име, от което трябва да се боим.

Както се е получвало често в историята на църквата, врагът иска да спре движението на Святия Дух чрез всяване на съмнение, страх, объркване и неверие. При атаки срещу Пълното Евангелие, трябва да устоим твърдо основани на Канарата!

Врагът желае да манипулира човечеството необезпокояван. Ако ние не му се съпротивим, тогава кой?

Стойте здраво основани върху Свещените Писания!

1 Петрово 5:8  Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 

1 Петрово 5:9  Съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в света. 

Исус и Неговото служение не се е променило и няма да се промени до края!

Евреи 13:8  Исус Христос е СЪЩИЯТ вчера днес и до века.

Кои са две от основните неща, които вършеше и продължава да върши?

Марк 1:39  И влизаше в СИНАГОГИТЕ им по цяла Галилея, като ПРОПОВЯДВАШЕ и ИЗГОНВАШЕ БЕСОВЕТЕ. 

Има хора и днес в Синагогите (църквите), които също се нуждаят от освобождение!

Защо упрекна учениците си? Какво не може да търпи Исус?

Матей 17:16  И доведох го при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. 

Матей 17:17  Исус в отговор каза: О РОДЕ НЕВЯРВАЩ и ИЗВРАТЕН, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.

Има ли връзка между болестта и демона?

Матей 17:18  И Исус СМЪМРИ БЕСА и той излезе от него; и момчето ОЗДРАВЯ в същия час. 

Лука 13:11  и ето една жена, която имаше ДУХ, който – беше причинявал НЕМОЩ за осемнадесет години; тя беше СГЪРБЕНА и не можеше никак да се изправи. 

Вярваща, но държана и вързана! (Аврам – баща на вярата)

Лука 13:16  А тая, като е АВРАМОВА ДЪЩЕРЯ, която САТАНА Е ДЪРЖАЛ цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде РАЗВЪРЗАНА от тая връзка в съботен ден? 

Как Исус изцели този ням човек?

Матей 9:32  И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един НЯМ човек, ХВАНАТ ОТ БЯС. 

Матей 9:33  И СЛЕД КАТО БЕШЕ ИЗГОНЕН БЕСА, НЕМИЯТ ПРОГОВОРИ; и множествата се чудеха и думаха: Никога не се е виждало такова нещо в Израиля. 

Как реагираха фарисеите на освободителното служение на Исус?

Матей 9:34  А фарисеите казваха: Чрез началника на бесовете Той изгонва бесовете. 

Матей 9:35  Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. 

Какво беше причинило немота и глухота?

Марк 9:25  А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: ДУШЕ НЕМИ И ГЛУХИ, Аз ти заповядвам: излез от него, и да не влезеш вече в него. 

Марк 9:26  И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така щото болшинството думаха, че е умряло.

Как Исус изцели слепота и немота?

Матей 12:22  Тогава доведоха при Него един ХВАНАТ ОТ БЯС, СЛЯП И НЯМ; и го ИЗЦЕЛИ, тъй щото немият и проговори и прогледа.

Матей 12:24  А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не ИЗГОНВА БЕСОВЕТЕ, освен чрез началника на бесовете, Веелзевула.

Чрез кой Дух изгони бесовете?

Матей 12:28  Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.

Какво предупреждение отправи Исус?

Матей 12:30  Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява. 

Матей 12:31  Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. 

Матей 12:32  И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят(Или: век.), нито в бъдещия.  

Служел ли е Павел с освобождение?

Деяния на апостолите 16:18  Това тя правеше много дни наред, А понеже твърде дотегна на Павла,

той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час. 

А Филип?

Деяния на апостолите 8:7  Защото НЕЧИСТИТЕ ДУХОВЕ, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени; 

Какво обеща Исус, че ВЯРВАЩИТЕ ще вършат в Неговото Име? Да вярваме или не?

Марк 16:17  И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име БЕСОВЕ ЩЕ ИЗГОНВАТ…

Какво Исус ни заповядва ДА УЧИМ другите? Всичко или общоприетото?

Матей 28:20  като ги учите ДА ПАЗЯТ ВСИЧКО що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. 

С уважение в Христа,

Пламен Петров

break the chains