Изцеление и победа в Исус

ИЗЦЕЛЕНИЕ  И  ПОБЕДА  В  ИСУС

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 31.01.2013 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/28943408

 

Алилуя! Радваме се и в Господа сме щастливи. Нека да кажем: „Аз в Тебе съм щастлив, аз в Тебе съм благословен, благодаря Ти, благодарим Ти, Господи, в името на Исус Христос. И сега Те молим за това богослужение, Ти да го помажеш, да помажеш всеки един от нас. Нека Твоето масло да тече, маслото на Святия Дух. Нека реката на живота Господи да тече. В името на Исус помажи ни, благослови ни, дай ни ново пророческо откровение. Дай ни да виждаме, да виждаме в настоящето и в бъдещето. Отвори очите ни, нека очите ни да виждат, нека очите ни да виждат, ушите ни да чуват. Алилуя, слава на Тебе, Господи. Амин.”

Както започваме богослужението, сега е много важно да отворим духовните си уши и очи към Господа. Знам, че има много хора, които идват на службата с нуждите си. Обаче аз колкото и да искам, не съм в състояние да ви помогна, нито Мими може да ви помогне. Това, което може да помогне, е словото на Бога. Затова Псалм 107:20 казва:

Господ изпраща словото Си и така ни изцелява, и така ни освобождава от оковите, в които лежим.

Така че това, което трябва да очакваме е словото, което Господ ще даде тази вечер. И когато ние отворим духовните си уши да слушаме словото, се изпълнява словото в Римляни 10:17, че

вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово, което Бог изпраща.

Когато Бог изпрати словото и ние го слушаме с духа си, то поражда в нас вяра. А вярата е тази, която мести планините.

Искам да ви кажа нещо – молитвата е тази, която променя първо нас. В молитва Бог променя нас и бидейки променени, тогава ние с вяра местим планините. Виждате ли го това? Но вярата идва от слушане и слушане на Божието слово. Затова ви препоръчвам, когато идвате, идвайте не само с нуждите, но идвайте със слушането, защото слушането е това, което ще позволи на вярата да ви изпълни. Вярата идва от слушане, не само от проповядване. Този, който слуша словото, в него ще се породи вярата. И когато вярата се породи в тебе – „няма нищо невъзможно за този, който вярва.”

 Този свят е пълен с нужди, но Бог не се задвижва от нуждите, а се задвижва от вярата.  Бог не се задвижва от нуждите, а се задвижва от сеитбата. Жътвата идва в резултат на сеитба. Това е, което правим ние – сеем Божието слово, за да можем да имаме Божията жътва. Така че ако искаш чудо, имаш нужда да отвориш почвата на твоето сърце, за да се посее семето на Божието слово, което ще произрасти благословението – жътвата или чудото, от което ти се нуждаеш. Затова когато се събираме, винаги на първо място трябва да има Божието слово. Първо място, преди нуждите, защото колкото и да искаме не можем да си помогнем без Божието слово. Този, който се дави, не може да се хване за себе си и да се измъкне нагоре. Само един е Спасителят, Който може да те спаси и протегне ръката Си, и Той се нарича Божието слово.

Словото стана плът и пребиваваше помежду нас.

Така, че Той, Господ  изпраща словото Си и изцелява. Кой изпраща – Исус. Исус е Божието слово. Според Йоан 1:1

В началото бе словото и словото бе у Бога,

 и словото бе Бог.

И след това в 14-ти стих:

Йоан 1:14. словото стана плът и пребиваваше между нас.

Това е самият Исус, Той е словото на Бога, което Бог изпраща, за да те изцелява. Така, че приемайки Божието слово, ти приемаш самия Исус.  А приемайки самия Исус,  ти приемаш живота и възкресението, защото Той каза:

Аз съм животът и възкресението.

Виждате ли как работят нещата? По същия начин човек може да има огромна нива и да каже: „Имам огромна нужда, имам нужда от жътва. Намирам се във време на криза, намирам се във време на проблеми, искам жътва. Господи, прати дъжд, Господи, прати дъжд.”  И Господ праща дъжд, обаче, ако той не излезе да сее семето на нивата, ще пожъне тръни и бодили. И така, семето, което трябва да сеем, е Божието слово в нашите сърца, за да може то да породи и израсне жътвата. И когато жътвата израсне, когато растението израсне, тогава идва сърпът и започва да жъне, и тогава започваш да жънеш добрите плодове. Днес жънем това, което сме сели вчера. Днес жънем това, което сме сели вчера, или тази година жънем това, което сме сели миналата година. А другата година ще жънем това, което сме сели тази година, или утре ще жънеш това, което сееш днес. Така, че ако искаш утрешният ден да е по-добър от днешния, тогава промени семето, което сееш. Започни да сееш Божието семе, за да можеш да имаш Божията жътва. Ето, това е нещото, което трябва да променим, да разберем закона за сеитбата и за жътвата.

Галатяни 6:6 Каквото посее човек, това и ще пожъне.

Бог не е за подиграване, казва апостол Павел,

защото каквото посее човек, това е което човек ще пожъне.

Който сее за Духа, ще пожъне от Духа вечен живот, който сее за плътта, от плътта жъне тление.

Затова нека да се научим да сеем правилното семе. Ако схванем този духовен закон, каква промяна ще имаме в живота си! Каква промяна ще имаме в живота си, защото има винаги взаимовръзка между причина и следствие – семе и жътва. Това е закон, положен от Бога. Ако искаме наистина да живеем Божиите благословения, трябва да знаем как да влезем в законите на Божието царство. Исус какво каза?

Матей 6:33 Търсете първо Божието царство и Божията правда и всичко останало ще ви се прибави.

 Какво да търсим първо – Божието царство. Как го търсиш? Като търсиш Царя и като търсиш законите на Царството. Божието Царство си има свои закони, чрез които оперира. И ако ние тръгнем да търсим тези закони, да търсим Царя и Неговите закони и да се смиряваме и подчиняваме на законите на Божието царство, тогава ще влезем не просто в това да получим чудо сега и да получим чудо другата година, защото не може човек да живее само с чудеса. Има хора, които имат лош начин на живот, лош стил на живот и постоянно поради това се нуждаят от чудо. Разбира се, всеки се нуждае от време на време от някакво чудо, но ако държиш лош стил на живот, сееш лоши неща, нормално е да жънеш лоша жътва и да се нуждаеш постоянно от чудеса. Но Бог не иска ние да търсим постоянно чудесата. Бог иска да се научим да ходим и да живеем в благословенията. Благословенията са постоянно състояние. Благодатта и благословенията са постоянно състояние. Чудесата са моментни, чудесата са нещо, което се случва в даден момент. Второзаконие 28-ма глава казва:

Второзаконие 28:1 Ако слушаш внимателно гласа на Твоя Бог и вършиш онова, което ти заповядвам, тогава всички тия благословения ще дойдат върху тебе, но не само ще дойдат, а и ще почиват на тебе.

Тоест благословенията ще станат част от живота ти и няма да си отидат. Ооо, колко е прекрасно това нещо! И ако можем да разберем тази мъдрост, че Божието слово носи със себе си живот. Божието слово носи със себе си благословение. Ако ние го приемаме с кротост, ако ние се подчиняваме на това слово със страхопочитание към Бога, ще можем наистина да живеем един живот на благословение. И ако днес вземеш решението да живееш по този начин, да бъдеш богобоязлив и да имаш страхопочитание към Божието слово, да почиташ и да уважаваш това слово и да го приемеш като най-големия авторитет на небето и на земята, живота ти драстично ще се промени. Защото нещата не се случват случайно, няма случайност.

 Както беше случаят с Джон Остин, някои от вас го знаят този случай. Когато Джон Остин, един много уважаван от мене проповедник, даже вчера си пуснах малко от него и се освежих. Такива насърчителни проповедници! Толкова имаме нужда от тях. Не говоря за Джоуй Остин, говоря за Джон Остин, бащата. Джоуй Остин е друго нещо.

Но Джон Остин казва – като е бил малък баща му е имал нива с памук, сеели са памук. И баща му е дал една кошница със семе и му казва: върви да сееш памука. И Джон Остин, малко момче, не му се работело, но му се играело и си казва: „Къде ще ходя да сея памук сега, вместо да ходя да се забавлявам някъде.” И момчето решило набързо да свърши работата, изкопал една дупка и изсипал семето в тази дупка. Заринал семето и си казал: „Свърших работата, скрих семето и няма да се разбере какво съм направил.” Минали обаче няколко месеца и един ден баща му го вика и му казал: „Я, ела да ми кажеш какво си направил. Отива Джон Остин на същото място и вижда едно дебело стъбло от памуци, сгъстено, да се издига нагоре. Бащата казва: „Какво си направил тука, мойто момче?!” И се оказва, че Джон Остин не можал да скрие белята, която е направил. Защото казва Библията: „Каквото посееш, това и ще пожънеш.” Ако беше посял семето навсякъде, навсякъде щеше да има по малко. Но понеже той в една дупка е посял цялото семе, затова дебело стъбло с памук е излязло.

Не може да остане скрито семето, не може да остане без плод. Онова, което говориш, онова, което вършиш, онова, което мислиш, онова, което четеш, независимо дали скришно или не, онова, което слушаш, то дава своя резултат. Затова, скъпи приятели, помислете си какво сеем на нашата нива. Какво сея аз на моята нива и да реша да започна от днес да сея доброто семе, за да живея в благословенията на Господ. Може би няма да го видиш за един ден, но ако ти започнеш упорито да работиш в тази посока, ще видиш чувствителна промяна в живота си във всяко едно отношение. Защото благословението Господне ще е това, което ще донесе промяна в живота ти, то ще дойде чрез Божието слово.

Както казах в

Псалм 107:20 Господ изпраща словото Си и чрез словото Си ви изцелява.

И аз съм казал и друг път и пак го казвам, когато човек има нужда, нужда от изцеление, например, нека да дойде самият той да слуша словото и то да подейства на неговото тяло. Разбира се, ако има уважителни причини и не може да присъства на богослужението, може друг да представи нуждата му. Но ако няма уважителни причини, хубаво е той самият да присъства на службата. Защото повечето пъти хората идват, но нуждата е за някой друг, който не присъства, или може би не иска да дойде. Обаче, разберете едно – Господ използва като средство за промяна на живота, за изцеление от болести, за освобождение от демони, за благословение в живота, средството, инструмента, който използва се нарича Божие слово. Помнете какво казва:

Ефесяни 6:17 Вземете меча на Духа, който е Божието слово.

Кой е инструментът на Святия Дух? Инструментът, който Святия Дух използва, е Божието слово, мечът, с който Святият Дух воюва, е Божието слово. Искаш Святият Дух да воюва в живота ти – къде е словото? „Ами, нека да го използва.” Той трябва да го използва чрез твоята уста, защото Святият Дух използва тяло. Той трябва да използва или моето тяло, или твоето тяло, за да може да действа. Затова, когато се проповядва словото стават чудеса, защото мечът на Духа, който е  Божието слово, действа и върши чудеса. Святият Дух действа и върши чудеса, но ако ние не проповядваме словото, връзваме ръцете на Святия Дух да действа лично в нашия живот или както казва Библията за фарисеите:

те осуетиха Божията воля за себе си като не се кръстиха с Йоановото кръщение.

Те осуетиха Божията воля, не осуетиха изобщо, а за себе си. Тоест ти можеш да осуетиш Божиите благословения за своя живот като пренебрегнеш Божията заповед и се обърнеш към твоите традиции, обичаи и каквото си решил. Хората идват и искат молитва, а това, което ще те изцели, е словото. Затова в интернет аз слагам в youtube, които са отишли са видели, специално съм направил един списък, който се нарича молитви за освобождение. И в този списък водя хората в молитва за освобождение, молитва за изцеление или молитва за разчупване на проклятие, но това не е просто молитва. Това е молитва, която е преплетена със словото на Бога и всъщност ви водя в тази молитва, водя ви да изповядвате Божието слово и на основа на Божието слово, вие се молите Бог да ви освободи, изцели или да разчупи проклятието. Тоест ние използваме като основа отново словото. Когато идваш при Бога в молитва, не идвай просто с нуждата.

Да ви дам един ключ да имате повече успех в молитвата си. Разбира се, някои го знаят, но не всеки го знае – когато идваш не просто милост, милост, милост, милост. Това е добре, това е добре, но не е достатъчно. Не винаги това върши работа, защото когато идваш при Бога, в Библията се казва:

Молитвата, която е с вяра, избавя страдалеца.

Или казва също в:

Яков 1:6–8. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най–малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни блъскани и тласкани от ветровете – такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, защото е колеблив и непостоянен във всичките си пътища.

 Значи, когато идваш при Господа трябва да дойдеш с вяра. На какво ще е основана тази вяра? Вярата се основава само на едно нещо и това  е словото на Бога. Словото на Бога е основа на твоята вяра. Ако ти не положиш вярата си върху словото, твоята вяра е суетна. Библията говори за суетна вяра. Има хора, които вярват неща за Бога, които не са верни. Затова винаги, като дойдеш при Бога и искаш нещо:  „Господи, аз съм в такава нужда, аз съм в такъв проблем, но Ти си казал…” Знаеш ли къде го е казал? Значи, Ти си казал и му казваш стиха или словото. Носиш при Него нуждата, но носиш пред Него и разрешението на нуждата чрез словото, обещанието на Бог за тази се нужда.  Ти казваш: „Аз имам тази огромна нужда, но в същото време Ти си казал, Ти си обещал, Ти държиш на обещанията си, Ти не лъжеш и затова въз основа на Твоето слово, аз Те моля тази нужда да бъде снабдена.” И ти всъщност основаваш твоята молитва не на нуждата, а на словото на Бога, защото Бог е обещал да изпълни словото си и точно това е, на което ние трябва да стъпим. Виждате ли, не просто: „Брат, моли се за мен, брат, моли се за мен, брат, моли се за мен.” Аз получавам огромно количество такива писма, но съм сложил нарочно в youtube тези молитви, за да може вие с мене там да се молите в единство. Аз ви водя в молитва и вие ме следвате в молитва, и ние се молим в молитва за власт, дори и чрез видео работи това. Въз основа на Матей 18:18,19 – връзваме и развързваме. Каквото и да поискаме в съгласие, получаваме – ето, то работи.  Но ние го основаваме върху словото, защото словото казва да се молим в единство. Защото словото, което изговаряме там, то върши работа и ние не просто казваме: „Милост, Господи!”, но ние основаваме молитвата си върху писаното слово.

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Затова ги слагам тези неща там, защото повечето хора вярват, че: „Ето, Господ слуша брат еди кой си, ама мен не ще да ме слуша!” Обаче, Господ на лице не гледа, така че ти просто трябва да хванеш Неговите обещания от Библията и да основеш твоя молитвен живот върху тях. Има хора, които искат неща, примерно изцеление, но като ги попитам за стиховете за изцеление, не ги знаят или знаят примерно два-три стиха. Ами ако имаш нужда от това, ще хванеш от Битие и ще отидеш до Откровение да намериш стиховете за твойта нужда.

Аз сега мога да ви ги кажа наизуст почти всичките, които аз знам, разбира се. Почти всичките мога да ви ги кажа.

Ако започнете Изход 15:26 – стих за изцеление. След това Изход 23:25; след това можете да отидете на Второзаконие 7:14 – отново говори за изцеление. След това за изцеление можете да вземете обещанията, които са във Второзаконие 28-ма глава – за благословение и изцеление. След това можете да отидете в Исус Навиев 1:8, където е обещано, че ако внимателно се отнасяме към словото на Бог ще успяваме, което говори за успех във всяко едно отношение. Добре, след това къде да отидем? Хайде, да отскочим направо на Псалмите – Псалм 103:1-3

Благославяй душе моя, Господа

После какво казва:

Той е Този, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести, изкупва от гроба живота ти и те увенчава с милосърдие и благи милости.

Казва, че

Той подновява младостта ти като на орел,

Господ отсъжда правото на подтиснатите

Това са тия, които са подтиснати от демони. После ще отидеш в Псалм 105:37, много интересен стих, в който се казва, че израилтяните излязоха от Египет. Как излязоха от Египет? Излязоха от Египет със злато и със сребро. Взеха от египтяните златото и среброто, което означава, че като излезем от робството на света, Господ ни изважда от там и ни благославя, изважда ни с благословение. Ама какво благословение? Всякакво – казва се злато и сребро.

И нямаше нито един от тях, ни един от тях не се препъваше по пътя.

Значи, ни един от тях не беше болен. След като излязоха от робството, те бяха не само благословени със свобода, не само финансово бяха благословени, но също така благословени и с изцеление. Псалм 105:37, разсъждавай върху него, така ще дойдат нещата. Изповядвай го, така ще дойдат нещата; вярвай го, така ще дойдат.

След това отиваш Псалм 107:20

Изпраща словото Си и ги изцелява, и ги освобождава от ямите или гробовете, в които лежат.

Значи, изважда ги от гроб, това говори за възкресенска сила, за живот. Един нов стих ще ви кажа, сега ми идва в момента, даже Господ ми дава нови неща. Отиваш примерно в Псалм 146 и там се казва, че Господ изцелява слепите, глухите, вързаните освобождава; за сирачето, за вдовицата, за чужденеца се грижи и т.н. Ами, ако отидеш в Псалм 149 там ще видиш, че ние можем да връзваме началства и власти, да връзваме силите на тъмнината включително и болестите.

Отиваме в книгата Притчи 4:20-23:

Сине мой, слушай внимателно думите, приклони ухото си към тях, защото те са живот.

Те са живот за тия, които ги намират.

Ама кои ги намират? Тия, които ги търсят,

и здраве или лекарство за цялото им тяло.

Значи живот и здраве. Ето ти го в словото. Къде? В словото. После ще прескочим и ще отидем в Исая, прочутия стих в Исая 53:4,5. Да ви кажа, на немски език видях невероятно нещо – от трети стих започва, от трети до пети стих. На различните езици има леки нюанси, обаче 3,4,5 стих, всички говорят за изцеление. Направо изумително! Много ми хареса това. Ето, от трети до пети стих. Вярвайте, че е за изцеление, хора! Ама как, на каква основа? Ами, погледни, Исус го цитира същия стих. Исус взима същия пасаж Исая 53:4, точно това и го цитира в Матей 8:17, във връзка с Матей 8:16, защото какво стана в 16-ти стих?

Той изгони много бесове и изцели всичките болни.

Защо? За да се сбъдне реченото къде, в пророк

Исая 53:4 Той взе на Себе си нашите немощи

и понесе  нашите болести.

Виждате взаимовръзката между тия неща. После Исая 53:5, във връзка с 1 Петрово 2:24. Ама аз не чета, в момента не чета и не съм го планирал да го говоря. „Брат, как го научи?” Знаете ли как го научих? Който търси, той намира. Това е търсене, братко, защото ти мене можеш да не ме виждаш, тя и съпругата ми може да го потвърди. Вие не знаете аз какво мисля. Като легна в леглото, не знаеш какво мисля. Като легна в леглото, не мисля глупости. Като гледам в компютъра, не гледам глупости, аз мисля словото. Като ходя по улицата мисля словото или слушам, или чета. Разбира се, не само словото, но въпросът е, че търсенето продължава 24 часа в денонощието. Затова ги знам тия неща. И след това се връщаме отново. Ще видим в Еремия 30:17, например, Господ обещава, че ще ни изцели. Ще ни изцели от раните ни, говори за душевно изцеление, за физическо изцеление.

Ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти.

След това нека да отскочим направо в Малахия 4:2, Господ казва:

Тези, които се боят от Моето име

Какво ще се случи с тях?

Над тях ще изгрее Слънцето на правдата.

Тези, които са като слънчогледи, нали, над тях ще изгрее Слънцето на какво? На правдата, тоест, слънцето Христос. Христос е нашето Слънце на правда, ще донесе правда, тоест, прощение и правда с изцеление в лъчите Си или крилата Си.  В лъчите Си, значи правдата като дойде. Някои казват: „Не ме интересува грехът, мен ме интересува изцелението.” Е, да, ама първо идва правдата, идва прощението и след това идва изцелението. Първо Слънцето на правдата и след това изцелението в лъчите Му. Те са свързани двете. Както Псалм 103, какво казва 3-ти стих?

Той прощава всичките ти беззакония и след това изцелява всичките ти болести

И второ, не можеш да пренебрегнеш греха, защото грехът е първопричината за смъртта. Грехът е първопричината за болестта, грехът е първопричината за демоните. Някои искат освобождение, но не искат да се откажат от греха си. Нали точно грехът е веригата, с която дяволът те е вързал? Нали точно грехът е вратата, през която той влиза в живота ти. Ако ти искаш свобода от дявола, трябва да се освободиш.

Нека да го кажа по друг начин – къщата ти пълна с хлебарки. Какво трябва да направиш? Не само да слагаш отрова, но да се изчисти хубаво къщата. Да се излъска, да се изчисти не само къщата, а цялата кооперация ще излъскате, ще изчистите да няма никакви боклуци и тогава тия хлебарки ще умрат от глад. Така е и в нашия живот. Да не храним демоните в живота си, да не храним болестите в живота си чрез нашите мръсотийки, чрез нашите гряхчета, които се крием да ги вършим. Но да бъдем чисти, святи. Думата святост означава отделяне. Да си свят, значи да си отделен; да си отделен от дявола, значи да си свят. Да си отделен от греха, значи да си свят. Да си отделен от света, значи да си свят. И когато ти си отделен, той няма нищо в тебе, както Исус каза:

Князът на този свят идва, но той няма нищо в Мен, няма нищо в Мен.

Не стоя на компютъра и с едно оченце да поглеждам някоя гола, нали, и после „слава на Бога, брате”, с вратовръзката и с костюма в неделя. Обаче, вкъщи тайничко… ама и Бог те вижда, и дяволът те вижда, и затова няма сила. Защото Исая 59:1,2 казва:

Не се е скъсила ръката Ми /тоест, не ми е отслабнала силата/, не Ми е оглушало ухото, не е отъпяло, но вашите грехове са тези, които ви отделят, отлъчват ви от Мене.

И какво казва словото в Евреи 13?

Не сте се още съпротивили до кръв на греха.

Както Исус се съпротиви до кръв в Гетсиманската градина, трябва да можем да кажем „НЕ” на греха и на дявола. Исус е обещал, ето, нека да видим за освобождението.

Започвам да ви давам за стихове освобождението. Ще ви дам само два основни. Погледнете в Йоан 8:32:

Ще  познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Йоан 8:36. Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни.

Истината е словото на Бога, истината е Синът на Бога. Ако Той ви освободи, ще бъдете свободни. Значи трябва да се приближиш до Него. Когато се приближаваш до светлината, ето един ключ  как се отдалечава тъмнината от тебе – като се приближаваш до светлината. Това е най-добрият начин. Разбира се, „вън, в името на Исус!”, трябва да го направим, знаете го това нещо. Но само „вън, в името на Исус!” не става.

Приближавайте се към Мене и Аз ще се приближавам към вас.

Това, което казва, е – приближавайте се към Мене и дяволът ще се отдалечава от вас. Какво казва по-нататък?

Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола.

Противете се на греха и дяволът ще бяга от вас. Значи стигнахме до Малахия 4:2, ето, това беше Старият Завет. А сега като започнем Новия Завет – в Евангелията, аз не виждам къде няма изцеление в тях. Ами че то цялото Евангелие е едно изцеление. Някои казват: „Ама, иска ли Господ да изцелява?” Боже, Господи! Четете Евангелието с отворени очи, с отворени духовни очи да видите къде няма изцеление! Това е въпросът, къде няма изцеление? Иска ли Господ да възкресява – всеки път, когато Исус отива, където има мъртъв човек, възкресява, нали, на всяко едно погребение възкресяване. Обаче, хора, това е Исус! Ако искаме тези неща да стават, трябва словото да стане плът в нас. Доколкото словото е плът в тебе, дотолкова вършиш делата Му. Исус казва в:

Йоан 14:12  Който вярва в мен, делата, които Аз върша и той ще ги върши.

Кой е този „онзи, който вярва в Мен, ще върши Моите дела”?  Тоест, вярата, ама вярата в Него, вярата в словото, не вярата в теология, не вярата в доктрина, вярата в Личността Исус Христос. Разбира се, че има доктрина, разбира се, че има словото, обаче не толкова доктрината, хвани живото слово, хвани живата Личност. Който вярва в Него, който истински вярва в Него, той истински ще върши Неговите дела. Или да го кажа по друг начин – дотолкова, доколкото вярвам в Него, дотолкова върша делата Му. Дотолкова, доколкото не вярвам в Него, дотолкова не върша делата Му. Значи, зависи от степента на моята вяра в Него, това определя нещата. И това също определя ефективността на една молитва. Основен критерий за отговорена молитва е вярата по време на молитвата.

Аз пак ще кажа, старозаветният пророк Елисей, каква молитва, Господи, Боже! Моли се „Господи, отвори очите на слугата ми” и Господ отваря очите на слугата и навсякъде около себе си вижда видение. Пророческо видение, не за Елисей, слугата му го вижда. Той го вижда през цялото време това. Слугата му вижда огнени коне и колесници около Елисей. Тогава Елисей се помолва на Бога и казва:

Господи, нека да ослепеят тези врагове там.

– хиляди войски ослепяха. Ама, няма тръшкане, няма викане, няма връзване. Толкова – взаимоотношение, вяра. Закара ги при царя и той каза „Какво, да ги убивам ли?” Какво ще ги убиваш? Виж ги горките, слепи са всичките! Вземи ги нахрани и ги заведи при царя. Пък и милостив пророк. И тогава се помолва и казва:

Господи, отвори им очите.

Господ им отваря очите и те се прибират в Сирия. Не посмя повече сирийският цар да изпрати войски против тях. Представете си за какво превъзходство става въпрос! Каква молитва е това, старозаветна молитва. Какво да кажем за молитвата на Илия, човек с нашето естество. Даже той не е бил новороден за времето си. Той е старозаветен пророк,

помоли се да не вали дъжд – три години и половина не валя; помоли се Илия и заваля дъжда.

Ето ти молитва. Каква молитва братко, ама това става въпрос за вяра. Не е въпросът колко количество, а въпросът е какво качество. Затова молитвата трябва много да е свързана със словото, защото вярата има един източник и тя е Божието слово. Живото Божие слово, което е Исус и писаното Божие слово, което е Библията. Писаното Божие слово е Библията, живото слово е Исус. Така че имаме нужда от това общение с Исус и да се храним с Божието слово. Молитвата ти започва да придобива друг характер, започва да придобива мощ, молитвата ти започва да дава резултати, защото се заздравяват взаимоотношенията между тебе и Бога.

И както казахме в Йоан 14:12,  какво Исус казва там?

Който вярва в Мене, ще върши Моите дела.

И ние обичаме да казваме и втората част

и по-големи от тях ще върши.

Аз пък обичам да казвам – нека първо да започнем да вършим Неговите дела, пък тогава да тръгнем към останалите, защото покрай по-големите забравяме за Неговите. Значи има си различни стъпала за развитие. Ние сме на етапа да търсим да вършим Неговите дела. Когато вече започнем да вършим Неговите дела, тогава трябва да се обърнем към етапа вършене на по-големи от Неговите дела, но смятам, че не сме стигнали още до този момент. Затова нека да се спрем на първата точка – да търсим да вършим Неговите дела. Обаче, за да вършим Неговите дела, трябва вяра в Него. Не вяра в теологии. Аз сложих един коментар във Фейсбук във връзка с освободителното служение. Понеже има атака срещу освободителното служение и сложих един коментар, в който сложих стихове, стихове, стихове и примери за освобождение с някои въпроси вътре, като разбира се не съм изчерпал всичко. Просто нахвърлих някои неща. Леле, леле, леле какви коментари след това! Какви коментари, какви дискусии! Колко неверие, удивих се. Библейски основано неверие, направо се удивлявам да ви кажа. Хора, бягайте от тази фарисейщина, защото важно е не буквата да хванеш, а Духът да хванеш. Исус каза:

Моите думи Дух са не са буква и живот са.

Когато хванеш Духа на словото, ще носиш живот, когато хванеш буквата, ще убиваш хората, ще убиваш служителите. Това е, което може да направи човек с буквата. Може да е много начетен, може да е много интелигентен, обаче казвам ви – няма да носи живот. Както фарисеите не носеха живот, те накрая даже убиха Исус, те хванаха и убиха Стефан /Деяния на апостолите 7/, те убиха Стефан нали? Разбира се, апостолите знаете колко са пострадали всички от това нещо. Удивително обаче е това, което знам от църковната история, че апостол Йоан, знаете той е останал последният апостол някъде около 100 години, обаче преди това са се опитали да го убият като са го хвърлили жив във врящо масло, врящо олио. Какво ще кажете за това? Хвърлен във врящо олио и не могъл да изгори! От какво е направен апостол Йоан? Аз вярвам, че Господ е искал да даде откровението на Йоан и поради тази причина не е позволил горещото олио да го изгори. Вие знаете, баба като пържи нещо и като хвръкне една капчица да ти капне на ръката или някъде другаде, какво скачане става, каква болка. И после почервенява и даже мехурчета излизат, от една капка олио. И вече като са видели, че не могат да го убият, те го пращат тогава на заточение на остров Патмос, не на екскурзия. И там Господ му дава откровение на Йоан. Какво ще кажете за вярата на апостол Йоан? Това не става току-така, това става с вяра.

И няма нищо невъзможно за този, който вярва в Бога.

И ние трябва да се научим да вярваме в Бога.

И аз искам да ви окуража, братя и сестри – не слушайте негативизъм, не слушайте нечистота. Нека да ви насърча с един пасаж, който вярвам, че ще ви помогне, защото аз друго слово имам за днеска, но просто така тръгнаха нещата. И вярвам, че Господ използва тези неща покрай които минаваме, за да може да ни научи на нещо. Искам да ви покажа един пасаж:

Филипяни 4:8. Най-после, братя всичко, което е истинно това зачитайте, всичко което е честно, това зачитайте; всичко, което е праведно, това зачитайте; всичко що е любезно, това зачитайте; всичко що е благодатно, това зачитайте. Ако има нещо добродетелно и нещо похвално, това зачитайте.

Аз го чета по мой начин, за да схванем смисъла. Това е урок от Бога какво да зачитам. Да зачитам негативни приказки, да зачитам неверие обосновано с буквата на Библията? Какво да зачитам? Зачитай онова, което е истинно, него зачитай и него приемай, онова, което е честно, онова, което е праведно, онова, което е любезно, онова, което е благодатно. Не думи на съмнение, на неверие, на страхове, на притеснения, на клюкарство, на одумване – не, не, не. Онова, което е добродетелно, онова което е похвално, не онова, което е за порицаване, но онова, което е похвално. Търсете доброто, търсете благодатното, търсете хубавото, търсете красивото, търсете онова, което е горе, не онова, което е долу, както се казва в Колосяните 3-та глава. Вижте Павел как започва? Представям си го апостол Павел просто наистина да ти е приятно с такъв Божий човек да седиш и да слушаш такива приказки.

Колосяни 3:1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.

Какво да търсим – онова, което е горе. Ами там няма такива лоши неща! Там няма цинични работи, няма обиди, няма омраза, няма ревност, няма завист. Аз се удивлявам понякога като чета как християни помежду си се обиждат – това не е отгоре, приятели! Независимо кой колко е прав. Това не може да бъде от Бога. Вижте какво казва – да търсим това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога.

2,3. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.

Нашият живот е скрит, още не е явен.

4. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

Тогава ще стане ясно кой какъв е.

5. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство.

Какво казва той? Умъртвете ги тия неща, ходете в благост, в чистота, просто бъдете духовно чистоплътни. И наистина не е лесно, приятели. Аз го знам, защото знаете ли колко много хора са отпадали от вярата и стоят болни и си ближат раните вкъщи поради това, че някой някога ги е наранил, било то с дума, било то с действие, било то с предателство, било то с омраза, било то с нечестност или нещо друго. И тия хора знаете ли колко много са болни и всички ние минаваме през това нещо. Разбира се, едни повече, други по-малко. Особено, когато си служител, атаките са много повече. От хора, които не ги знаеш какви са, получаваш писма, получаваш съобщение с обиди, вътре с такива въпроси заядливи, хапливи, обвинителни, да ти вкарат съмнение, да ти вкарат вина и т.н. И някои хора падат от това нещо. Но трябва всеки един и аз сега ви казвам – трябва всеки един от вас, всеки един от нас трябва да вземе това решение в кого ще вярваме. Когато към мене дойде отрова, длъжен ли съм да я пия? Дават ми една чаша с чай и ако има отрова вътре, горчи. Отрова има вътре и аз ако знам, че това е отрова, да го пия ли – не! Казвам: „Извинете, не искам да пия това нещо, защото в него има отрова. Не го искам, предпочитам да пия бистра водица, но това не го искам, защото има отрова.” Така трябва да подхождаме към всяко нещо. Когато някой ти поднесе нещо, ама то изглежда хубаво, ама може да изглежда много вярно. Някои неща, когато дойде дяволът да те обвинява, някои неща изглеждат точни. Ей, ти знаеш ли, че този май има право? Разбираш ли, да, ама не е въпросът в това?! Господ не говори по този начин. Когато Господ донесе изобличение, Той носи заедно с изобличението изходен път. Той носи заедно с изобличението любов и живот, така че човек от сърце да се покае за това, което трябва да се покае. Но когато дойде дяволът да обвинява, той обвинява с омраза, има смърт зад това, което говори, има за цел да те затапи, няма изход за тебе, ти си свършил и т.н. И ако го приемеш това нещо, умираш. Какво трябва да направиш? Трябва да кажеш: „Благодаря, не го искам.” Истината трябва да дойде с любов, а не с отрова, защото истината принесена с отрова, вече не е истина. Истината принесена с отрова вече е лъжа, защото зад това, което говори вече стои дяволът, който е човекоубиец.

Йоан 10:10 Крадецът идва да открадне, да убие и да разруши.

Това са неговите цели. Как ще ги постигне, отделен въпрос. Той дори дойде при Исус в пустинята и му цитира Библията:

Хвърли се от тука (самоубий се), хвърли се от тука, защото е писано: „ще заповяда на ангелите си за Тебе, да Те пазят и на ръце ще Те вдигат, да не удариш о камък ногата Си”.

Така че той Му казва част от истината, частично Му казва писанието, но не Му казва пълната истина. Винаги врагът ще донесе частична истина, с която да те обвини и да те победи.

И аз искам да окуража всеки един, който е в позиция на наранен. Пълно е с ранени войни. Ако си наранен войн, погледни Езекиил 37-ма глава – Господ издава глас и казва мъртвите да възкръснат, мъртвата армия да възкръсне, мъртвите войни да възкръснат. Извади стрелата от сърцето, изхвърли отровата от себе си. Горчилката, отровата изхвърли от себе си и бъди точно като слънчогледа. Нека твоя поглед, нека твоето лице да бъде насочено винаги към Слънцето на правдата, което грее с изцеление в Своите лъчи.  Ще бъдеш изцелен и ще бъдеш здрав. Ако гледаш към Слънцето на правдата, ще бъдеш здрав, ще бъдеш изцелен. Затова ви съветвам – гледайте към Господа, гледайте към Божието слово. Не е лесно, не е лесно. Трябва да можеш да се отърсиш.

В Стария завет, Господ някъде в Исая казва:

Сионова дъще, стани от пръста, отърси се от прахта!

И това Господ на теб го казва сега: „Стани от пръста, стани и се отърси. Отърси се от плътските работи, отърси се от праха, който е хвърлен срещу тебе, от обидите, от лъжите, от обвиненията, от осъжденията.” Вижте, в Библията се казва в Откровение на Йоан 12:10, че сатана е обвинителят или клеветникът на нашите братя. Сатана на български значи клеветник, на английски е обвинител. Обвинителят на нашите братя или клеветникът на нашите братя – сатана. Ние сме били използвани да клеветим, ние сме били използвани да обвиняваме, но не сме ние тия, които трябва да го правим. Нека да оставим Бог да го прави. Нека Бог да бъде съдията, а ние да бъдем изпълнителите. Нека да не сме ние тези, които да взимаме ножа и според нас справедливо да убиваме брата. Нека да не сме ние тези, които да повреждат брата дори и да мислим, че сме справедливи. Нека да оставим Господ да прецени, нека да оставим Той да отсъди, защото Той е великият съдия. Нека да не даваме място на нашия гняв, нека да дадем място на Божия гняв.

Да бъдем бързи да слушаме, бавни на говорене и бавни на гняв.

Не е лесно, казвам ви, особено когато си наранен, защото много пъти съм минавал през това нещо, но като че ли с течение на времето, минавайки през това, постепенно човек започва да придобива един нагръдник тука. Един нагръден мазол ли да го кажа или нагръдник, бронен нагръдник се казва и все по-малко и по-малко тия стрели бодват сърцето, защото сърцето вече е тренирано. Колкото повече ти побеждаваш, толкова по-силен ставаш. Колкото повече побеждаваш, по-силен ставаш, а победата е осигурена, приятели. Ето, сега говорим за победа. Искаш да победиш, а живееш в поражение. Знаеш ли стиховете за победа? Знаеш ли ги, как ще победиш тогава?

Нека започнем от Римляни 8:37,  какво казва:

че във всичките тия проблеми, всичките тия неща, ние ставаме повече от победители чрез Исус Христос, Който ни е възлюбил

Значи Римляни 8:37. След това отиваш 1 Коринтяни 15:57:

Благодарение на Бога, Който винаги ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

Затова, възлюбени братя, по-нататък в 58-ми стих, да се трудим, да работим,

защото трудът ни в Господа не е напразен, ние имаме победа.

След това отиваш във 2 Коринтяни 2:14, където се казва, че

Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса.

Виждате ли победата? Навсякъде тука едно, две, три – победа.   Нека да отидем в 1 Йоан 4:4, какво казва Божието слово:

Вие сте от Бога, дечица, Тоест, родени от Бога и победили сте ги, победили сте антихристите, защо? Защото по-велик е Този, Който е във вас /по-велик е Святият Дух/ от онзи, който е в света – дяволът.

Ето победата – по-великият е в нас, след това сме победители. Нека да отскочим в 1 Йоан 5-та глава, ако погледнете в началото ще видите кой е този, който побеждава?

Не ли онзи, който вярва, че Исус Христос е Божият Син? Той е този, който побеждава. И тази победа е спечелила нашата вяра.

И после като отидеш в откровение на Йоан 12:11 ще видиш, че

тези светии победиха дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до долкоз, че да бягат от смърт.

Ето, вижте победа, победа, победа, победа. Колко шест стиха станаха.

За поражението отиваш в Исая 54:17

Никакво оръжие скроено против тебе няма да успее, и ти ще победиш всеки език, който би се издигнал на съд против тебе. Това ти е наследството като Господен слуга и правдата ти е от Господа.

 

Господ е моята правда, Господ е моя правда.

 Кой е безгрешен? Господ е моя правда, Той е безгрешен, Господ е моя правда. Ето, виждате победата.

Ти ще победиш всеки език, а на английски ти ще осъдиш всеки език.

Никое оръжие скроено против тебе няма да успее

 Имаш обещание за защита, имаш обещание за протекция. И ето, виждате стихове, стихове. Тия стихове трябва да влязат в сърцето ти и тогава ти можеш да станеш победител. А както една сестра каза: „Брат, брат еди кой си ни дава всяка седмица по един стих да учим и една сестра вдигна кръвно чак.” Викам – брех, от един стих в седмицата кръвно вдигна, за да го научи! Толкова глупости научават хората, гледат какви ли не сериали по телевизията, какви ли не глупости говорят. Един стих за цяла седмица не могат да научат, затова духовното състояние е такова, защото седнала да учи един стих от Библията и вдигнала била кръвно. Затова ли вдигна кръвно, защото Божието слово ще научиш? Това слово дето идва да ти даде живот. Защо не вземете да го хванете и наизуст да го научите това слово. Ще загубиш ли нещо?

Гледах един филм по youtube за исляма в България и дават там някъде из Южна България един, който дава курсове по ислям, и казва: „Тука идват хората и учим наизуст корана, вика за две-три години корана наизуст го научават.” Викам – бре, тия хора за две-три години целият коран наизуст научават! Колко от нас не цялата Библия, Новият Завет наизуст го знаем, а?  Има християни не могат да ти кажат книгите в Новия Завет, да не говорим за книгите в Стария Завет, после говорим за победа ли? Ако започнем да говорим за малките пророци, не знаят къде се намират, не знаят как са им имената и после искаме победа. Ами то така победа не става, то цена се плаща за тази победа, скъпи приятелю. Мюсюлманите учат целия коран наизуст, за две-три години го научават, ходят доброволно да го учат. И затова може да преодолеят. От нас зависи, Господ ни е дал власт и сила, обаче въпросът е колко ползваш от тази власт и сила. Ако това слово ти го изядеш, го сдъвчеш, никой дявол не може да ти излезе насреща. Защото Исус като беше в пустинята пълен със Святия Дух, минал водното кръщение, и Бог му каза:

Ти си Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

Като дойде дявола, Исус не му каза: „Аз съм Божият Син, Неговото благоволение е в Мене, къде си тръгнал?” Той не му каза така. Всеки път Той му казваше : „Писано е, писано е, писано е!” – това е, с което ще работим. Какво е писано. Защото дяволът не го интересува какво мислиш, каква теория имаш, какви разсъждения имаш. Него го интересува знаеш ли какво е писано и можеш ли да вземеш меча на Духа и да воюваш с него на правилния момент, на правилното място, с правилния стих да го удариш и да го поразиш. Защото той те удря тука (в ума), ти можеш ли тука (в ума) също да използваш Божието слово? Ето, това е победа, приятели, това е победа. Иначе се превръщаме в оплакватели. Има хора цял живот само се оплакват от поражението, но победата, нека да ви го кажа така – видяхте тези стихове които ви казах, шест- седем стиха, а то има много повече. Ето, да вземем например Исус Навиев 1:8:

Тогава ще успяваш в пътя си и ще имаш добър успех

Как идва това нещо? Ако внимаваш на словото на Бога, това е което е решаващо. Ама няма значение, ти може 30 години да си християнин и да си паднал християнин, ако не си в словото. Някой може да е новогодишен християнин и да е по-силен от тебе. Да, някои разчитат на години. Не разчитай на години, разчитай на Господ,

защото който мисли че стои, да гледа да не падне

Затова нека да се хванем здраво за словото и виждате, че във всичките тия стихове се казва, че ние имаме победата, повече от победители сме, имаме победата. Води ни в победоносно шествие, побеждаваме дявола, никакво оръжие скроено против нас няма да успее, ние ще победим. Все победа, победа, победа, победа, ама как става това нещо? Става чрез словото на Бога, така идва победата – чрез писаното слово. Искаме ли, ще го направим чрез Божието слово. Ще станем силни войни. Няма силен човек, има силно слово. Ако словото стане плът в теб, ти ставаш силен, ако словото стане кръв в теб, ти ставаш силен. Това е ключът към силата. Ключът към силата не е еди кой си брат е силен, еди кой си брат е слаб. Ето, погледнете, нека още един стих да ви покажа, да се уверим. Аз знам, че някои хора са съгласни с мен, но вярата идва от слушане, така че е хубаво да го слушаме това нещо.

Нека да отидем в Исая 40:29. Там се казва за Бога, че

Той дава сила на кого – на отслабналите и умножава мощта на немощните.

Исая 40:30. Младите дори ще отслабнат и ще се уморят и отбраните момци съвсем ще паднат.

Виждате ли, може да са много силни, много отбрани, но ще паднат, ще отпаднат, ще отслабнат, защото това е плътска сила и с годините отслабва. Ако не се храни добре, ако не спи добре, пак ще отслабне. Плътската сила отслабва. Обаче, Господ дава сила на кого? На отслабналите, умножава мощта на немощните. Как става това нещо?

Йоан 40:31. Онези, които чакат Господа, те ще подновят силата си.

Тоест, имаме едно постоянно подновяване на силата си, нова сила, нова сила, нова сила, нова сила – ето, така идва силата от Господа чрез Неговото слово.

Ония, които чакат Господа, ще подновят силата си и ще се издигат с крила като на орли.

Започват да се издигат нагоре и започват да растат, да растат в сила, растат в слава, растат във вяра. Растат, издигат се с крила като орли, тичат, но няма да се уморят. Това означава, че можеш бързо да се движиш, можеш бързо да движиш служението си и ти няма да се умориш даже.

Ще ходят, но няма да отслабнат.

Ето, виждате ли – няма отслабване, няма умора, защото Господ става твоята сила. Тази сила се инжектира в тебе чрез Неговото слово. Неговото слово носи в себе си Неговата сила. Неговото слово е като хапче, което има сила в себе си. Нали помните в Притчи 4:20–23, където се казва, че

словото е живот за тези, които го намират и здраве, а друг превод казва лекарство за цялото им тяло.

Даже Дерек Принс има книга „Шишенцето с Божието лекарство”. То е като хапче, словото има сила в себе си, има живот в себе си, има святост, има чистота, има всичко, има изцеление, има освобождение. Словото носи тия неща в живота ти и тогава ставаш силен, силен с Божията сила, не с човешка сила, защото Господ, както казва Йоан 1-ва глава:

В началото бе словото, словото бе у Бога  и словото бе Бог.

Словото бе Бог, словото е Бог. Словото е Бог Исус Христос, така че приемаш словото, приемаш Бога. Приемаш словото, приемаш Исус Христос да обитава в тебе, да пребъдва в тебе, както казва Йоан 15-та глава:

Пребъдвайте в Мене и Аз ще пребъдвам във вас. Ако пребъдвате в Мене и Моите думи пребъдват във вас, казва Исус, ако пребъдвате в Мене, Моите думи…..

Виждате ли, Той пребъдва чрез Неговото слово в нас. Това слово ни дава живота, ама не да го учиш с цел да спориш с хората. Някои учат словото с цел да спорят. Забрави, изгубил си фронта! Ако учиш словото, за да спориш, нека да ви кажа. Някой наскоро чух да казва, че никой не е издигнал паметник на критика. Не, че трябва да вдигаме паметници. Смисълът е, четох една книга за Смит Уидълсуърт, пише: „Много бяха критиците на Смит Уидълсудърт, но днес всички те са забравени, а Смит Уидърусърт го помнят”. Критиците обикновено са хора, които не могат нищо да направят и понеже не могат нищо да направят, критикуват другите. Не ставай критик, стани човек, който да следва Господа, който да твори история, който да допринася за това общество, който да допринася за църквата, за изграждането на църквата. Стани конструктивна сила в Бог. Нека Бог да те използва за добро, не да събаряш служители, не да събаряш християни, не да обвиняваш, не да черниш. Някой във Фейсбук беше написал за въглена и казва: „Лошият човек е като въглена, ако не те опари, ще те очерни”. Да не бъдем като въглените да палим хората и да ги черним. Да бъдем хора, които наистина правят нещо с Божието дело, защото какъв смисъл има да станеш лош Божий човек и вместо да вършиш Божията работа, да събаряш Божията работа.

Помните ли какво каза Гамалаил на онези фарисеи, които хванаха апостолите и мислеха да ги убият? Гамалаил ги събра и каза: „Изкарайте апостолите навън”. Гамалаил, вижте какъв мъдър човек, изпитвам уважение към такива хора. Той е бил много голям учител по онова време, учител на апостол Павел е бил. Той казва:

Слушайте, ако това, което тия хора правят е от човеците, ще пропадне, но ако е от Бога, няма да можете да го съборите, внимавайте, обаче, да не се намерите богопротивници.

Виждате ли какво нещо? Затова ние трябва да бъдем внимателни да не се намерим противници на Бога. Можем да си мислим, че всичко е наред и всичко е точно, но да не се окажем противници на Бога. Затова трябва да бъдем внимателни какво правим и как го правим. Затова най-правилното е – търси Господа, подчинявай се на Господа, обичай Господа и обичай Неговите деца, и обичай Неговата църква. Така няма никога да сбъркаш.

Любовта е тази, която покрива множество грешки

и любовта е тази, която ни носи благословение, успех  и вечен живот. Така че нека в тази посока да се движим. И аз започнах да говоря, скъпи приятели, просто така, обаче, като че ли Бог ме води да ви кажа всичките тези неща. И се надявам да е от полза на всеки един от вас. И ако някой се намери от лошата страна, недей да се упрекваш толкова или недей да упрекваш другите, просто обърни се към Господа: „Боже, помогни ми да изляза от това. Помогни ми, много съм критичен, много съм жлъчен, много горчилка имам в мене, помогни ми, води ме.” И ако искрено искаш, може да не стане на момента, но Господ ще те освободи от това нещо. И не е задължително демон да излезе от тебе. Понякога има нужда решение да се вземе, защото някои хора… Нека да ви кажа и тази крайност, някои хора като направят нещо винаги обвиняват дявола. Ох, че е хубаво това! Направиш белята и след това казваш: „Ама, той дяволът го направи, нали, аз съм невинен.” Обаче, какво казва Библията:

първото учение е покаяние от мъртви дела,

Не, дяволът няма да се покае, ти трябва да се покаеш и аз трябва да се покая. Това е учението, че като направим нещо, не дяволът да е виновен, а трябва да се покаем. И трябва да разберем това, че демоните не можеш да ги разпънеш на кръста, плътта трябва да разпънеш на кръста. Демоните трябва да се изгонят, а плътта трябва да се разпъне на кръста. Но плътта също не можеш да я изгониш, нея трябва да я разпънеш, така че всяко нещо трябва да си намери правилното място. Плътта ми трябва да се разпъне, а пък демоните трябва да се изгонят. Сега някои казват: „Няма демони.” Ок, но други пък казват: „Проблемът е с дявола” – значи и едното, и другото, никога не е само едното, приятели. Демоните трябва да се изгонят, но да се изгонят не е достатъчно. Трябва да се разпъва плътта ежедневно. Исус каза:

да вземеш кръста си, да го носиш ежедневно.

Трябва да Го следваш, защото ако не разпънеш плътта, плътта не е умряла и тогава ще дойдат обратно да те атакуват. Затова трябва да бъдем балансирани, ни едната крайност, нито другата крайност – и двете трябва да ги имаме. Освобождение и разпъване на плътта. Ако имаш нужда от освобождение, трябва да го получиш, но ако получаваш освобождение, а пък не можеш да се оправиш, значи какво – трябва да разпънеш тази плът, трябва да се съпротивиш на греха. Това е, така че нека да тръгнем и да следваме Господа с кръста на гърба си.

Бог да ви благослови всички.

 

Амин.