В отговор на заплахите и клетвите да се молим, както е писано

Благодаря на милостивият и любящ Бог, че е толкова добър и милостив! Ако не беше милостта Му чрез Сина Му Исус към нас, още преди много години щях да съм се предал и отказал, разочарован и наранен.

Но знам, че Изкупителят ми е жив! И Той няма да ме предаде в ръката на врага! В Него съм положил упованието си и живота Си!

Това не е моя битка, а Господна. Всичко започна, когато се съпротивих на контрола и настоях Божията воля да се върши. Тогава силите на мрака изригнаха срещу мен, защото им преча като служител, не като човек. Врагът иска да отстрани освобождението като служение от църквата и търси начини да дескредитира служението и служителя, така че никой да не вярва и да не приема. Но битката е спечелена в Духа чрез Исус, който го победи! Слава на Неговото велико Име!

А сега на война срещу силите на мрака, не срещу хора!

Псалм 18:1  (По слав. 17). За първия певец. Псалом на Господния слуга Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече: Любя Те, Господи, сило моя. 

Псалм 18:2  Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула 

Исая 54:17 Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ. 

 

1 Йоан 3:8 … Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола, 

Откровение на Йоан 12:10 … защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. 

Откровение на Йоан 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт.

Псалм 91:10 Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти. 

Псалм 91:11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. 

 

1 Коринтяни Co 15:57 но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. 

 

Римляни 8:37 Не; във всичко това отиваме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. 

2 Коринтяни 2:14 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.

1 Йоан 4:4  Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е с вас от онзи, който е в света.