Свидетелите на Йехова 2

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 28 февруари 2013

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/29629680

 

        Бих ви посъветвал да си вземете тетрадки и химикалки, защото днес словото ще бъде малко по-различно. Вярвам, че ще изучаваме един предмет, който напоследък взе да ни се набива в очите. Тези дни ми направи впечатление във Фейсбук, че една жена, беше културна жената, но започна да слага едни коментари – забележки относно определени стихове и относно Исус Христос, които бях поместил в профила си. И забелязах в забележките нещо нередно и искам да обърна внимание на това, защото в продължение на доста време чувам от християни, че се свързват по някакъв начин с така наречените „Свидетели на Йехова” и  казват: „Брат, те вярват като нас. Те са почти същите като нас.” Това го чувам в Испания, проблеми със „Свидетелите на Йехова”, в Италия, в България, в целия свят. Искам днес поне сърцевината на този проблем да изясним. Не е въпросът само да разберете каква е истината, важно е също да можете да го докажете от словото. Много християни не са в състояние да докажат истината. Като кажем, че Исус Христос е Бог, например, или че Исус Христос е Божият Син, всички казват: „Да, да, навсякъде в Словото го пише.” „Къде го пише?” И вече тогава започват да стават проблемите, защото хората не знаят кое къде го пише в словото. И днес точно върху това нещо ще се спрем.

        Първото нещо, което прави силно впечатление, и дори тази жена, която писа във Фейсбук, тя каза, че Исус Христос бил творение на Бога. Представяте ли си? Това е учението на „Свидетелите на Йехова”. И някои християни изобщо не им прави впечатление това. Първото творение на Бога бил Исус Христос.

        Другото което е, че Исус Христос не е Бог. И аз искам да обърнем внимание на тези стихове, за да можете не само вие да имате увереност в Божието слово, но да можете и да докажете истинността. Защото „Свидетелите на Йехова” казват, доколкото разбирам, че Исус Христос не е Божият Син, но те вярват, че Той е архангел Михаил. Обаче, архангел Михаил е един ангел. Вие, както знаете, ангелите са сътворени същества, а Бог е Творец. Самият Сатана е паднал ангел, тоест той е творение, а не творец. Има огромна разлика между творението и Твореца. Каквато е разликата между художника и картината, такава е разликата между Исус Христос и архангел Михаил. Смятам, че художникът е доста по-жив от картината.

        Нека сега да се спрем на този въпрос – Исус Христос Бог ли е? И нека погледнем в Божието слово. Много е приятно да се разглеждат тези неща, но аз ще ви помоля, когато разглеждате тези въпроси, трябва да имате под ръка превод на Библията като православен или Цариградски превод, защото в тези преводи има някои неща, които аз вярвам, че са по-точни. Ето, например сега отиваме в 1 Тимотей 3:16, един много важен пасаж. Тука се казва така:

1 Тимотей 3:16 И без противоречие, велика е тайната на благочестието – Бог се яви в плът

         Защо ви казвам Цариградски или Православен превод? Защото в някои от другите преводи ще видите –„той се яви в плът”. Кой е той? Кой е този той? Това е много важен въпрос – кой е той? Аз съм го погледнал това в оригинален гръцки, думата е „теос”. Значи не е той, а е Бог, защото теос е гръцката дума за Бог. Бог се яви в плът. Интересно защо от Бог трябва да се обърне на той. Кой има интерес от това? Значи – Бог се яви в плът. Как се нарича като се яви в плът – Исус.

Бог се яви в плът, оправда се в Дух, показа се на ангелите, проповядван бе сред езичниците, повярван в света, възнесе се в слава

        Кой се възнесе в слава – Той. Вижте, това е първият стих, който е изключително важен – 1 Тимотей3:16 – Бог се яви в плът. Ще ви покажа също един друг, който е също много съществен пасаж, който се намира в 1 Йоан 5:20. Апостол Йоан казва:

1 Йоан 5:20 Знаем още, че Синът Божий дойде и ни даде разум да познаваме истинния Бог и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа; Той е истинен Бог и живот вечен

        Кой е Той? Исуса Христа, Той е истинен Бог и вечен живот. Защо го казваме това? Защото такива учения като например „Свидетели на Йехова” казват, че Йехова е Бог Отец и вече, когато дойде време до Исус – Той не е Бог. Святият Дух за тях не е Бог. Обаче, виждате какво казва Божието слово, като вземем само тези два пасажа.

Разбира се, има и други пасажи, които аз само ще ви кажа, например: Колосяни 2:9; Филипяни 2:5-8; Йоан 1:1. Искам да обърнете внимание на Евангелие от Йоан 1:1, където се казва следното:

Йоан 1:1 В началото бе словото. /Сега вече ще чета превода от 40-та година/. В началото бе словото, словото беше у Бога и словото бе Бог

        Словото бе какво – Бог. Значи Божието слово е Бог. Кой е Божието слово? Знаем, че Божието слово е Исус, това можете да го видите в 14-ти стих, където се казва:

14. И словото стана плът и пребиваваше между нас

        Виждате, че словото беше плът и се нарече Исус, пребиваваше между нас, а в първи стих се казва, че словото бе Бог. Нещо друго, още един стих, който можете да запишете – Евреи 13:8.

Евреи 13:8 Исус Христос е същия – вчера, днес и завинаги

        Той не се е променил, няма и да се промени. Разбира се, ние можем да отидем и в Исая 9:6, защото това е също един много показателен стих за това, че Исус е Бог. Той не само е Господ, не само е Божий Син, той е Бог. Много е хубаво да си записвате и да ги имате под ръка тези стихове, даже да ги научите ако можете кое къде се намира, за да можете да опровергавате онези, които противоречат на здравото учение. Защото някои могат да загубят спасението си вярвайки заблуди.

Исая 9:6 Защото ни се роди дете,

        Много интересно. Идва една сестра и вика: „Брат, те идват едни от „Свидетелите на Йехова” и казват същото като нашето. Само дето говорят, че ще живеем в мир с животните.”

        Първият път, когато се усъмних, защото също съм се срещал едно време със „Свидетелите на Йехова” и ми носеха едни книжки. И не стига, че ги носеха, ами искаха и да ги купувам на всичкото отгоре. И това, което ми направи впечатление, защото ние бяхме в проблем, бяхме в трудност, а те идват да ми говорят за мир с животните. Аз нямам мир със себе си, нямам мир с Бога, нямам мир с хората, те ми говорят за мир с животните. Какво ме интересуват мене лъвовете в момента? В момента това няма нищо общо с нашата реалност тука. Говорят за някакъв мир с животните. Разбира се, това нещо Господ го е обещал в хиляда годишното царство, че ще бъде така, но това, което те говорят за мир с животните, няма общо с настоящото. Вижте сега какво става тука.

Исая 9:6 Защото ни се роди дете, Син ни се даде; управлението Му ще бъде на рамото

        За кого е пророчеството? Даде ни се Син, дете, управлението ще бъде на рамото Му, защото е Господ.

И името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Всемогъщ

        Ето, това  е пророчество за Исус. Какво ще е името? – Бог Всемогъщ. Вижте, дори в пророчеството в Исая 9:6 се казва, че Той ще бъде Бог Всемогъщ. Има нещо друго. Виждате тука няколко стиха показах – 1 Тимотей 3:16; 1 Йоан 5:20 и сега това в Исая 9:6, старозаветен пример за това, че Исус е Бог. Разбира се, след това можем да докажем, че и Святия Дух е Бог, защото за „Свидетелите на Йехова” Святият Дух е просто една сила, Божия сила, но за тях това е една безлична сила, а това е голямо оскърбление и обида за Святия Дух. Защото Святият Дух не е просто сила, Той е личност. И ние можем да го докажем в Библията, но нека да стигнем до Святия Дух.

        „Свидетелите на Йехова” не вярват в триединството на Бога. Те вярват в Йехова, но не вярват в това, че Бог е триединен и аз искам отново да ви покажа. Отворете си или Православния превод, или Цариградски превод. Това е много важно в случая, защото това са стабилни преводи. В 1 Йоан 5:7 се казва:

Защото трима /и в православния, и тука се казва/, защото трима са, които свидетелстват на небесата – Отец, /в някои от преводите няма да го намерите това, този стих в много от Библиите липсва/.

        Говори за три личности, които свидетелстват на небесата – кои са те?

Отец, словото, което е Исус, и Дух Святий.

        Тримата, три личности. Виждате ли? Святият Дух не е представен тука като сила, а словото Исус свидетелства. Трима са, които свидетелстват на небесата – Отец, словото и Святия Дух. И тия тримата са едно.

Йоан 17: Отче, да бъдат едно,  както Аз и Ти сме едно

        Това значи единство на личност, това значи единство на цел, това значи единство на мотивация, единство в Духа. Този стих е изключително важен да се използва – 1 Йоан 5:7, защото трима са, които свидетелствата на небесата – Отец, словото и Святия Дух. Ако искате дори по отношение на Троицата можете да отидете в Битие 1:1 се казва, че:

В началото Бог създаде небето и земята

        Обаче, думата Бог е Елохим, където на еврейски Елохим означава Бог в множествено число, защото „ел” или „елои”, /аз не съм спецалист по еврейски език/, но Исус каза – „Елои, Елои, лама саватани” или „Ели, ели, лама саватани” – „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?”, обаче Елохим се използва, когато говорим за множествено число. Значи в началото е Бог, думата не е боговете, че са множество богове, но Бог в множествено число създаде небето и земята. Вие виждате, че още в първия стих на Библията се представя триединството на Бога. Не само това, но можете да видите

Земята беше пуста и неустроена, тъмнина беше върху бездната и Духът Божий се носеше над водата и Бог рече – да бъде светлина и стана светлина

        Виждате тука имаме Отец, имаме Духа Божий и Словото, което в случая беше изречено. Разбира се, има много пасажи в Стария Завет, където Бог е представен като Троица. Аз сега няма да се спирам, не съм и даже подготвен за тия неща, но който има желание може да проучи този въпрос, за да видите, че дори в Стария Завет Бог е представен като Троица. Така, че не можем да кажем, че само Отец е Бог, но Отец, Син и Святи Дух. Ние вече доказахме, че Исус е Бог, три стиха ни стигат, няма смисъл от повече, защото „от двама или трима свидетели всяко дело ще се потвърди”. Святия Дух също е пренебрегнат при учението на „Свидетелите на Йехова”. Аз съм сложил между другото един филм специално за „Свидетелите на Йехова” и който иска може да го гледа, да видите за какво става на въпрос. Аз няма да влизам толкова в детайли, по-скоро хващам доктриналната основа – изобщо, Исус не е архангел Михаил, Исус е Синът на Бога и няма нищо общо с архангел Михаил. Архангел Михаил е един ангел и вие можете да видите в Евреи 1-ва глава, където се представя разликата между ангелите и между Божия Син Исус Христос. Много ясно се представя тази разлика.

На кой от ангелите, Бог е казал – седни отдясно Ми, докато положа враговете Ти в подножието на нозете Ти и т.н.

        Цялата глава говори за това и накрая завършва в 14-ия стих с това, че

ангелите са служебни духове, които са изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение, тоест на нас,

на новородените християни, а не ние да им слугуваме на ангелите. Докато ние сме тия, които трябва да слугуваме на Христа. Съвсем различно е. Няма нищо общо с истината. Който казва, че тези хора от „Свидетели на Йехова” вярват същото като нас, това не е вярно. За тях например, Святия Дух, както казах, е една сила, но Той не е личност.

        И аз сега ще ви покажа, че Той не само е личност, но Той е и Бог. Можете да отворите на 2 Коринтяни 3:17. И там се казва така:

А Духът е Господ и където е Господния Дух, там е свобода

        Духът е какво? – Господ! Значи Духът – Святия Дух е какво? – Господ. Ако ние сме личности, колко повече Господ е личност! Как може някой да каже, че Духът не бил Господ и не бил личност! Това е омаловажаване на Святия Дух. Нека да видим нещо друго в

Ефесяни 4:30 Не оскърбявайте Святия Дух

        Ти не оскърбяваш сила, ти оскърбяваш личност. Оскърбяваш човек, оскърбяваш Бог. Не оскърбявате Святия Дух, казва Ефесяни 4:30. Какво се казва в

1 Коринтяни 12:11  Духът дава дарбите според волята Си.

        Значи Той има и воля, не само има емоции, чувства, които могат да бъдат наскърбени, но също има и воля. По волята Си прави нещата.

11. Всичко това се върши от един и същи Дух, Който разпределя на всекиго според дарбата, според волята Си

        Ако отидете в Римляни 8:27, (26-ти стих е за молитвата), че Духа ни помага, Той е наш Помощник, Той е личност, която ни помага

27.Защото Той ходатайства за светиите според волята на Бога

        и после се казва,

че Бог знае умът на Духа

        Виждате, Той има и ум. Така, че видяхме – има емоции, има воля, има ум. Всичко което е характерно за личност. Във 2 Коринтяни 3:17 се казва, че

Духът е Господ и където е Господния Дух, там е свобода

        Можем ли да кажем, че Духът е Бог? Ето, можем да го докажем разбира се. Обърнете на Деяния на апостолите 5:3,4. Разбира се, това не е толкова лесно за изучаване, защото това е доктринално, обаче хора, трябва да го кажем и трябва да ги знаете стиховете. Като ви застане някой от „Свидетелите на Йехова” не да му казвате: „Да, така е”. То всеки знае, че е така, обаче въпроса е можеш ли от словото да го покажеш, конкретния стих. Деяния на апостолите 5:3, това е случая с Анани и Сапфира.

Деяния на апостолите 5:3 Петър рече: Ананий, защо изпълни сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух?

4. …не си излъгал хора, но Бога.

        Така завършва четвъртия стих. Значи в третия стих се казва, че той лъже Духа, в четвъртия се казва, че лъже Бога. Виждате ли го? Какъв е изводът – Святият Дух е Бог – в Деяния на апостолите 5:3,4. Разбира се, има и друго доказателство. Ще ви го покажа, защото някои от вас може да го направи. Това е също едно добро доказателство. Това е в Деяния на апостолите 28:25, където се казва така:

И те, понеже не бяха съгласни помежду си, се разотиваха, като рече Павел една дума – добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл – иди и кажи на тези люде…

        Това е пророчество на пророк Исая. Обаче, какво казва Павел? Павел казва – добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исая. Обаче, ако намерите същия стих, който е цитиран чрез Исая, ще видите, че там се казва: – „Добре е говорил Господ на бащите ни”. В Исая се казва, че Господ е говорил, в Деяния на апостолите – Святия Дух. Така, че още едно потвърждение, че Святия Дух е Господ. Виждате колко им е крива доктрината на „Свидетелите на Иехова”.

        Аз ще покрия още един материал в тази област – това дали Исус е Господ или не, защото те твърдят, че Исус е господар, а не Господ. Но аз искам да ви кажа – има много господари, всеки си е господар. Един е господар в дома си, един е господар във фирмата си. Всеки някъде си е господар, обаче един е Господ. Ние вярваме в Господ Исус Христос и вижте къде удря. Римляни 10:9,10 казва се, че

Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш

        С други думи, ако не изповядаш с устата си, че Исус е Господ, а изповядаш, че Той просто е господар, ама не е Господ, ти не можеш да се спасиш. Защо? Ами, как може един господар да те спаси? Тебе трябва Господ да те спаси. Само Господ има власт и сила да те спаси. Виждате колко е хитро всичко, за да не могат хората да бъдат спасени. Аз искам да минем малко по-нататък, ще засегна още някои неща в тази връзка. Разбира се, не всичко. Който иска всичко, може да проучи, даже и на мене да ми помогне в тази посока, за да можем наистина да се борим с такива лъжеучения, които могат да объркат Божиите хора. Защото, както виждате, че „Свидетелите на Йехова” вярват, че Христос е първото творение на Бога. Всъщност Библията казва, че

всичко чрез Него стана.

        Тоест, чрез Него всичко е сътворено. Той не е творение, Той е Творец.

        Още едно, много интересно нещо, приятели, което се наблюдава, че те държат на това, че Христос не е умрял на кръст, а е умрял на дървен стълб да го наречем. Умрял е на дървен стълб, а не на кръст. Интересно, защо наблягат толкова на това, че не е кръст. И ако искате можем да отворим сега и аз ще ви покажа. Да отворим на Матей 27:42, виждате всичко това не е библейско. Цели доктрини направени без да имат нищо общо с Библията. Ето, например какво казва тука?

Други е избавил, а Себе си не може да избави, упрекват Исус. Тоя е Израилевия Цар, нека слезе сега от кръста /а не от пръта/ и ще повярваме в Него

        Нали виждате? Откъде да слезе? – от кръста. Разбира се, има и много други пасажи, например в Йоан 20:25-27.

Другите ученици Му казаха: Видяхме Господа и той им рече:

        Извинете, това не е по този въпрос, но ще ви го прочета, въпреки всичко, защото е много хубав пасажа. Този пасаж не се отнася до кръста, а се отнася до това, че Исус е умрял и е възкръснал в тяло, защото „Свидетелите на Йехова“, казват че Той е възкръснал като дух, не като тяло. И затова се отнася този пасаж и искам да ви го покажа. Значи, Тома казва:

Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни, учениците Му бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда като бе заключена вратата, застана насред и каза: Мир вам! И каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми и дай ръката си и тури я в ребрата Ми и не бъде невярващ, а вярващ

        Забележете нещо. Исус позволи на Тома да бръкне в раните Му, които са в тялото, което доказва, че Христос възкръсна в тяло и тялото Му го нямаше в гроба. А виждате лъжливите учения какво правят – искат да докажат, че Той не е възкръснал в тяло. Разбирате ли? Ето, това е едното от нещата, които изповядват именно тези „Свидетели на Йехова”, че Той не е възкръснал в тяло. Но Исус позволи на Тома да бръкне в Неговите рани. Даже на друго място Той каза:

Защото дух няма кости и плът

         В Лука 24:39 Исус казва:

Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че Аз съм същия. Попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете Си

        Виждате ли колко ясно е Божието слово. То направо е все едно го пипаш. Казва – попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса, няма кости, вижте, че Аз имам след възкресението.

        Нека да отидем в един много хубав пасаж – в Йоан 2-ра глава. Много е хубаво да изучаваме словото, за да не влизаме в заблуди, защото в последните времена много заблудителни учения идват и все повече ще идват. И ако не знаете словото, ще изпаднете в заблуда. Ние трябва да изобличаваме тези лъжи.

Йоан 2:19 В отговор Исус им рече: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна, затова юдеите рекоха: 46 години е бил граден този храм, Ти за три дена ли ще го издигнеш? Но Той говореше за храма на тялото Си и тъй като бе възкресен от мъртвите, и учениците си спомниха това и повярваха написаното и словото, което Исус бе говорил

        Виждате ли какво Исус им казва? – разрушете този храм, тоест, разпънете Моето тяло, убийте Моето тяло и за три дни ще го издигна и го възкреся. Те, обаче мислеха за храма в Ерусалим и казват: 46 години е граден, Той обаче говореше за Своето тяло, защото тялото Му беше храма на Святия Дух. И като възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха. Кое възкръсна от мъртвите? Възкресението от мъртвите е свързано с тялото. Така, че трябва това нещо добре да го разберете – Христос възкръсна в тяло и се възнесе на небесата в тяло и ще дойде отново в тяло.

Лука 18:8  Когато дойде Човешкия Син /говори за тяло/, ще намери ли вяра на земята?

        Слава на Бога. Но нека се върнем на другия пасаж, защото аз не го довърших. Говорихме за това дали става въпрос за кръст, или става въпрос за дървен стълб. Това, че е дървен е ясно, защото се казва:

Галатяни 3:13,14 …Проклет всеки, който виси на дърво.  

        Но въпросът е за това дали е кръст или стълб. Казахме, че в Матей 27:42 се говори за кръст. И сега ще ви дам още пет стиха, които говорят също за кръст. Разбира се, има и други, но аз тези съм взел до този момент и смятам, че са достатъчни.

1 Коринтяни 1:17  …да не лишим Христовия кръст от силата му.

Галатяни 6:12 …ако не проповядваме благовестието, ще се отмахне съблазънта на кръста (кръстът съблазнява).

 Филипяни 2:8; Филипяни 3:18; Колосяни 1:20. Разбира се, и други пасажи, но смятам, че тези са достатъчни.

 Винаги следвайте принципа от:

2 Коринтяни 13:1 От устата на двама или трима свидетели всяко слово ще се потвърди

        Ето, виждате тука имаме доста свидетели за това, че става въпрос за кръст, е потвърдено от Божието слово. И ако ще каквито ще организации да дойдат и да ни кажат, че Христос не бил Бог и т.н. За Божии Син вече сме говорили, когато ставаше въпрос за исляма и съм ви давал доста стихове.

        Друг пасаж, който всъщност е доста важен също е, че ние очакваме ново небе и нова земя, в които да царуват правда, докато „Свидетелите на Йехова“ не вярват в това. Те вярват в тази земя и това небе, че на тази земя ще се установи царството. Ако искате да видите за ново небе и нова земя, много важни пасажи има в Откровение 21-ва глава:

…ето, ново небе и нова земя.

Исая 66:22 А очакването ни е ново небе и нова земя, в която да царува правда.

Много е важно, приятели, това да го разберем, защото различни учения има, които буквално се опитват да съсипят Христовото учение. В Библията се казва, че тази земя ще се отмахне като мръсна дрипа, това небе и тая земя. Този процес на разлагане, който е започнал на земята, в един момент ще стигне такова положение, че няма връщане обратно. Просто Бог ще направи така, че ще я унищожи.

2 Петрово 3:7

Така със същото слово, днешното небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. Още това нещо да не забравяте, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.

 

10. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие като очаквате и копнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите нажежени ще се стопят. А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее правда

        Значи, според обещанието Му /2 Петрово 3:13/ очакваме ново небе и нова земя. В тази ситуация в случая, това, което нас ни касае, защото Божието слово е изключително дълбоко и не можем да се разпръснем върху всичко, но това, което Бог е обещал е старото небе и старата земя да си отидат и да създаде ново небе и нова земя, в която да царува правда. Това, че казват, че няма да има ново небе и нова земя са си криви учения, защото това е същината на нашата вяра. И да ми казват хората: „Те също като нас вярват, брат, почти като нас, само малко разлика.” Само малко разлика.

        Освен това, другото което те вярват е, че в Откровение на Йоан се говори за 144 хиляди праведници от Израел. Те вярват, че само 144 хиляди ще отидат на небето и ще управляват с Христос, което изобщо няма нищо общо с истината, защото в Библията се казва в Откровение на Йоан за тези, които ще се спасят:

и видях неизброимо множество, които са измити с кръвта на Христа.

        Можете да прочетете, бих ви насърчил да търсите в тази посока. Някои, ако има на сърце да разработи темата. Аз ще ви дам материалите, които имам дотук, да разработи някой материал за това, как да говорим със „Свидетелите на Йехова” със стиховете, опроверженията, за да може да се помогне на Божия народ да стои в истината, а не да си мисли, че всичко е наред. Защото не всичко, което лети се яде. Разбира се, има и други неща – например преливане на кръв и други такива неща. Те не вярват в тези работи. Няма да ги засягам, те не са библейски. Ние не намираме такива неща в Библията също, но въпроса с Исус Христос, тяхната вяра, че Той е архангел Михаил ми се струва, че е много съществен.

Евреи 1:13 На кого от ангелите е рекъл седни отдясно Ми, докато подложа враговете Ти за твое подножие

Евреи 1:14. Не са ли те всички служебни духове изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение

        За „Свидетелите на Йехова” да се покланяме на Сина, тоест на Исус е идолопоклонство.Тази жена беше писала, че е идолопоклонство да се покланяме на Исус.

        Искам да ви кажа, че не е идолопоклонство да се покланяме на Исус, защото нашата работа е да се покланяме на Бога, а Исус е Бог. Така, че не е никакво идолопоклонство да се покланяме на Исус. Какво каза Исус Христос?

Който приема Мене, приема Този, който Ме е изпратил

        Който не приема Мене, какво става? – отхвърля Този, Който Ме е изпратил. Така, че ние трябва да бъдем много внимателни как се отнасяме към Исуса Христа.

        И така, нека да видим дали още нещо можем да отбележим в тази връзка. Разбира се, има едни други неща, които могат да се засегнат, но смятам, че засегнах най-важните въпроси, за да може, скъпи приятели, да знаете и да побеждавате чрез словото на вашето свидетелство. Помнете, че Исус Христос е единствения път към Бога. Премахнат ли ви, вземат ли ви Исуса Христа, няма път към Бога. Пазете се и внимавайте някой да не ви отнеме Исуса по някакъв начин. Било то да каже, че Исус не е Божий Син или че Исус не е Господ, защото Исус казва:

Аз съм Пътят, истината и живота. Никой не може да дойде при Отца освен чрез Мен

        Разбира се, има и други неща, на които няма да се спираме, – например това, че човека нямал бил дух, или че когато умре, душата му също умира и други подобни неща. Но има един съществен момент, че „Свидетелите на Йехова” вярват, че има така да се каже царство на мъртвите. Всеки, който умре отива на това място, но те не вярват в огнения пъкъл. А това смятам, че е едно много важно учение в Библията, защото и самия Исус говори на много места за огнения пъкъл. Знаете в Матей 25-та глава говори за това, в Матей 5-та глава говори също за това, като казва: „По-добре да си отсечеш ръката, отколкото да влезеш с двете си ръце в огнения пъкъл”, и т.н. Виждате това са неща, на които ние трябва да обърнем внимание.

Матей 5:30  …ако те изкушава ръката, отсечи я…

        Дотук ще се занимая с този въпрос. Няма да се простирам повече, но вие видяхте най-основите неща. Доказахме, че Исус Христос е не само Божия Син, но Той е Бог наравно с Отца. Това е много важно, че Исус е Божий Син, Той е Бог, и че Той е Господ. „Свидетелите на Йехова” са си направили една библия, в която на мястото на думата Господ слагат Йехова, така, че да не може да се разбере. Има някои християни, които четат библии на „Свидетели на Йехова”, без дори да знаят. Тя се казва New World Translation, нов световен превод ли как ще се нарече на български. Имайте го това нещо в предвид.

        Благодарим на Бога. С това приключваме поучението за „Свидетелите на Йехова”. Ако има хора, които да имат проблеми с това, давайте им това поучение да го слушат.  В youtube можете да намерите също филм, който е специално за „Свидетелите на Йехова”. Там ще намерите и много други фактологически проблеми, като например този, че те вярват, че Исус Христос е дошъл през 1914 г., само че не с тяло. На няколко пъти е трябвало да дойде, все нещо се е разминал с идването по техните изчисления. Въпросът е, че в крайна сметка са решили, че е 1914 г. така или иначе е дошъл, но някак си незабелязано е дошъл. И са влезли в някакъв особен период. Просто много, много неща. Ако видите филма, който съм го сложил там, намерете го, гледайте го, и ще видите, че нещата са твърде далече от истината. Има свидетелства от хора, които са бивши от тази, как да я нарека, думата „секта” ще използвам. Аз смятам, че е нормално да я използвам тая дума. Не искам да ги обиждам, но вярвам, че има някои хора, които съвсем искрено вярват, но искам да ви кажа, че ние трябва да се пазим. И се пазете. И ако някой е влязъл в контакт с такива хора, няма нужда да се карате, напротив, с любов трябва да ги обърнете. И ето, давам ви стиховете. Вземете, научете стиховете, покажете им ги, обърнете ги тия хора. Те разбира се, са подготвени да спорят с вас. Те знаят само тия стихове. Сектите знаят само стиховете, които защитават тяхната доктрина, други стихове не знаят. Примерно, съботяните при тях всичко е събота. Всяко едно отклонение набляга на едно нещо, но най-важното е да се набляга на Господа.

 Псалм 105:4

Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги.

        Наблегнете ли на Исус, никога няма да сбъркате. Но ето, едни наблягат на събота, други на тяхната си организация, примерно „Свидетели на Йехова”, мормоните си наблягат на тяхната организация, на тяхната си книга. Всеки си има свои си работи. Ние какво имаме – имаме един Господ, Исус, Пътят, истината и живота, Който трябва да следваме, имаме една Библия и това е. Следвайте си Господа.

        Тука някой пише – „Баща ми има познати йеховисти. Животът на това семейство е съсипан, тежки болести, смърт, злополуки”. Ами, приятели, какво да ви кажа: „Пазете се!”, защото Галатяни 1-ва глава, какво казва?

 Ако и ангел небесен, или някой от нас дори ви говори друго Евангелие…  ето Павел го казва.

         И аз казвам за себе си – ако аз ви донеса друго Евангелие, да не ми вярвате. Ако аз, Пламен, ви проповядвам друго Евангелие, което не съм ви проповядвал, да не ми вярвате, защото казва апостол Павел:

 проклет да бъде.

И както казахме сега и аз сега казвам – ако някой ви проповядва друго благовестие да бъде проклет.

 Два пъти казва – да бъде проклет. Значи, има проклятие, идващо от проповядване на фалшиво благовестие. Човек може да си мисли, че е много добър, може да е спрял цигарите и да си мисли, че това е много добре, че не пуши, може да е спрял да пие. Това всичкото е добро, да не пушиш, да не пиеш. Всичкото това е необходимо, но недостатъчно условие. Ако си в кривото учение си на опасно място. Нека всеки един, който е влязъл в тази клопка, помоли се, потърси и излизай колкото се може по-бързо. Бягай за живота си.

        Бог да ви благослови във всичко в името на Исус Христос.

И сега искам да се помоля.

        „В името на Исус Христос от Назарет, Боже, ако има някой, който да е вързан от такава лъжлива доктрина, ако някой който гледа сега, било на живо, било гледа на запис, аз те моля в името на Исус да изпратиш Твоите ангели да го развържат от заблудата. Отвори очите на сърцето да познаят истината и да се спасят, Господи. В името на Исус Те молим и Ти благодарим.”

        И нека да кажем:

Амин.