Posted in април 2013

Изцеление на куцородения

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 18.04.2013г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/31633181 Деяние на апостолите 3-та глава – апостол Павел казва на Тимотей да набляга на прочитането. Значи трябва да знаем, че прочитането на Библията е важно, защото понякога ние проповедниците така обичаме да проповядваме, че почти не прочитаме Библията, а прочитането е важно. Деяния на апостолите 3:1  … Има още

Свидетелството на Йоана

Здравейте. Искам да свидетелствам за изцелението, което Бог извърши в мен. Пуснах си клипче (от Ютуб), на което се молите за изцеление. Молих се заедно с вас и усетих, че Бог ме изцели. Вчера ме болеше по-малко, а днес след молитвата още по-малко. Знам, че болката напълно ще изчезне. СЛАВА ДА БЪДЕ НА НАШИЯ ГОСПОД … Има още

Свидетелство от Румяна от Библейска Лига

Свидетелство от Румяна от Библейска Лига. Цялата слава отдаваме на Господ Исус! Вчера бях на група от 20 жени. Една сестра разказа как Господ я е изцелил след като си се молил за нея оня ден на службата. Тази, на която кракът беше по-къс и Бог го удължи. После цяла нощ не е спала от … Има още

Усъвършенстване на вярата

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 4 април 2013 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/30879149           Да отворим на Исус Навиев 1:8. Искам да ви говоря за вярата. Трябва да имате предвид, че без вяра не само, че никой не може да угоди на Бога, ами без вяра никой не може да получи от Бога. Господ отговаря на … Има още

Посредникът и служителите

Скъпи братя и сестри, Като вярващи не вярваме в себе си нито в плът и кръв. Ние вярваме в Бога Отца, Господа Исуса Христа и Господ Святия Дух! Само Исус е Пътят и Истината и Вечният Живот. Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен … Има още

Съвършената жертва и важността на нашата активна вяра

Жертвата на Исус е съвършена, но за спасението на душата, човек трябва да призове Името на Исус и да се покае, иначе не получава спасението, което е подарено чрез кръста. Мнозина обаче избират смъртта пред живота, въпреки съвършената жертва на Христос. Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш … Има още