Posted in май 2013

70 библейски проклятия

70 Библейски проклятия:   1.     Тези които кълнят или се отнасят зле с името на Исус Христос: Второзаконие 27:26 Проклет, който не потвърждава думите на този закон, като ги изпълнява. И всички люде да кажат: Амин!   2.     Победа в Божието име над неприятелите си:  Числа 24:19 Един, произлязъл от Якова ще завладее и ще … Има още

Божието пасхално жертвено агне е Христос!

Божието пасхално жертвено агне е Христос! … Христос, пасхата наша заклан биде жертва за нас. (1 Коринтяни 5:7 BG1871) … Ето Агнеца Божий който взема греховете на света. (Йоан 1:29 BG1871) Защото тогоз, който грях не е знаял, Бог за нас го грешен направи, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. (2 Коринтяни 5:21 BG1871) … … Има още

Спасение на човешки души

Най-важни са човешките души. Христос дойде да спаси душите ни! Нека се трудим да издирване начини за спасение на мнозина! Разпространявайте тези стихове, които сложих на стената си! Слагайте ги по стените си! Чрез тях изгубени души може да се спасят. Това е животоспасяващо Слово. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. … Има още

Победа в кръвта на Исус

ПОБЕДА В КРЪВТА НА ИСУСА Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16 май 2013 Видео: http://bibliata.tv/watch_video.php?v=WBODRGXHA4R4 http://www.ustream.tv/recorded/32914683  Много се радвам отново да бъдем заедно и да можем да споделяме Божието слово. Сега слушайте ме внимателно, защото много важни неща ще можем да говорим. Една тема, която преди няколко дена Бог положи в сърцето ми и … Има още

Свидетелство на Güray Özcan

Слава на Бога. По време на службата имаше много Силно помазание на Святия Дух, до края на молитвата не можех да стана от леглото, само се молих. Благодаря на Бога за пастор Пламен и службите, които провеждаме. Нека това служение да расте, да расте и се умножава и Святия Дух да използва службите, като изцелява, … Има още

Освобождение от демон в резултат на изпълване със Святия Дух

Пастор Пламен здравейте… Снощи като се молихме на езици се случи нещо, което беше плашещо. Както се молех и аз на езици, изведнъж гласът ми се промени, не говорех аз а друг лош и зловещ глас излизаше от мен. Първо се уплаших, но бързо продължих да се моля и то съскаше и виеше, опъваше се, … Има още

Освобождение от сексуален порок!

Здравей брат Пламене. Искам да дам свидетелство за нещо, което ми се случи преди броени минути. Първо да кажа, че съм приел Христос преди година и нещо в живота си и от тогава раста с всеки изминал ден и използвам интернет за това, защото има неща, с които се боря постоянно и някой крепости падат … Има още

За изцелението на Ваня (от Нина Димитрова)

Пастор Пламене, искам да свидетелствам за тази сестра и за мъжът й с шиповете. С нея сме в една молитвена група и я познавам може би от половин – една година. Тя е чувала за твойто служение, понякога сме се молили за това. Дадох й да чете твоите проповеди (тя няма интернет) и беше много … Има още

Изграждане на вярата – 2

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 май 2013 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/32613403                http://www.ustream.tv/recorded/32615003          Отворете си Библиите на Матей 17-та глава. Ще започнем от 14 до 21 стих. Слушайте сега внимателно. Матей 17:14-16 Когато дойдоха при народа, приближи се до Нeго един човек, който коленичи пред Него и каза – Господи, смили се за сина … Има още

Изграждане на вярата

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 2 май 2013г., Еквадор, Кито Видео: http://www.ustream.tv/recorded/32253749         Нека отворим на Йоан 14:12. Днес имам на сърце да говорим за вярата. Вярата се оказва нещо много важно. Живеем в едно време на голямо неверие и скептицизъм, дори в църквата хората не вярват. Много от тях не вярват, просто се … Има още