Победа в кръвта на Исус

ПОБЕДА В КРЪВТА НА ИСУСА

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16 май 2013

Видео: http://bibliata.tv/watch_video.php?v=WBODRGXHA4R4

http://www.ustream.tv/recorded/32914683

 Много се радвам отново да бъдем заедно и да можем да споделяме Божието слово. Сега слушайте ме внимателно, защото много важни неща ще можем да говорим. Една тема, която преди няколко дена Бог положи в сърцето ми и е свързана с кръвта на Исус.      Нека да започна по този начин. Често има братя или сестри, които ми споделят проблем, проблем с грях. Грях, който е завладял сърцето на Божието дете,  грях, който се е превърнал в порок,  грях, който владее Божието дете. Грях, който владее Божието дете или дух, който владее Божието дете. И ние виждаме едно голямо противоречие между Божието слово и реалността, в която някои братя и сестри се намират и това не е нещо срамно, това е реалността. Обаче, като погледнем Божието слово виждаме, че там се казва, че имаме победа чрез Исус Христос. Благодарим на Бога, че имаме победа.

Вие можете да го видите в 1 Коринтяни 15:57, можете да го видите във 2 Коринтяни 2:14 , че

Бог ни води в победоносно шествие винаги, винаги, винаги, винаги в победоносно шествие в Христа Исуса.

Можете да го видите в Римляни 8, може би 37, където пак се казва:

Благодарение Богу, във всичко това ние ставаме повече от победители.

Можете да видите в Откровение на Йоан 12:11, където се говори за дявола, че ние, тоест християните –

ние побеждаваме дявола как – чрез кръвта на Агнето. Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на агнето.

Идва въпроса: добре, ако ние живеем в поражение, каква е причината? Може ли Бог да лъже? Нима Божието слово не е верно? Ще ви кажа – изводът, до който стигам, причината за да не успяваме или причината да не успяват някои хора да се преборят с определен грях и този грях да се превърне в страст или да се превърне в порок, причината е, че ние като хора се опитваме да победим грехът или да победим порока, или да победим дявола не с Божиите средства, а с човешки средства. Не с Божиите средства, а с човешки напъни – искам да обърнете внимание на това. Бог е осигурил чрез Христовата благодат живот на постоянна победа в името на Исус и Неговата кръв. Бог е осигурил живот на постоянна победа над силите на мрака, осигурил го е това за всяко Божие дете, за всяко Божие дете. Не би трябвало да живеем нито един момент в поражение не поради това кои сме ние, а поради това кой е Той и какво Той е направил за нас. Не поради това колко се напъваме или опитваме, а поради това, което Той е извършил за нас на кръста.

Искам да обърнете внимание на това нещо, скъпи приятели. И аз искам за това да говоря днес. Не просто да ви говоря поучение. Поучения достатъчно, поучения много. Нека това, което ви говоря да не бъде просто едно поучение, а да бъде една реалност, да бъде една истина. Повярвайте ми има победа, има начин да живееш в победа, има начин да живееш в победа, да излезеш от поражението. Има начин. Просто трябва да се приложат правилните средства. Повярвайте ми, че Бог е снабдил изходен път.

Спомнете си нещо, нека да започна с това нещо. Спомнете си за 2 Коринтяни 5:21, това е много интересно. Искам да прочетем този стих и да му обърнем внимание– 2 Коринтяни. Трябва да си го прибавя даже там, защото вярвам че ако ние това слово го схванем и го приложим, ще има свидетелства на хора, които ще излязат от това в което са. Говори се в този стих,  започва така:

 2 Коринтяни 5:21  Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.

Значи Бог, слушайте ме сега внимателно, Бог направи на кръста, /на кръста говоря/, Бог направи на кръста грешен Исус. Даже отдолу виждате на гръцки пише, не просто грешен, а го направи грях. Бог направи грях Исус. Исус, който е Божията правда на кръста стана грях. Бог направи грях този, който не е знаел грях.  Исус, който никога не е извършил грях на кръста стана грях, за да може ние чрез Него да станем не просто праведни, а да станем Божията правда в Христа Исус. Искам да обърнете внимание на това нещо, че Той стана грях на кръста. След като Той стана грях на кръста, грехът беше разпънат на кръст. Грехът беше убит на кръста, грехът беше убит на кръста. Чрез Неговото тяло, грехът умря на кръста. Следователно, грехът след като  е умрял няма сила, няма власт над нас. Само чрез кръста ние можем да победим греха, само чрез кръста. Само чрез кръвта на Божието агне грехът може да бъде победен.

Споделят ми братя и сестри грехове, в които стоят десетки години. Вярват и са измъчвани, съвестта им е измъчвана, душите им са измъчвани от този грях. Те мразят греха, мразят себе си поради този грях, борят се и сами не могат да се преборят с него. Има едно оръжие, което побеждава греха и това е дървения Голготски кръст, това е святата кръв на Исус Христос, която има власт да победи този твой грях, да излезнеш от това състояние. Ти може да кажеш – брат, аз се опитвам. Не, не, не става въпрос за опитване, не е въпроса само да опитваш. Въпросът е дали се опитваш правилно, въпроса е дали го правиш правилно и аз за това говоря в момента, за да го хванем това нещо. Христос на кръста стана грях, Той стана твоя грях. Той стана грехът, грехът като цяло. Всички тези грехове, които се извършват те са част от този грях. Грехът като цяло Христос го понесе на кръста върху себе си. Той е, който не е знаел грях, за да може чрез Неговата смърт, чрез смъртта на Христос да умре греха и да можем ние да станем праведни, да бъдем праведни и да бъдем Божията правда чрез Христа Исус. Ето, вижте колко важен стих.

Нека да ви покажа още един стих, който смятам че е изключително важен, за победата ни и това е стих, който използвам често – той е в

Галатяни 3:13,14  Христос ни изкупи от проклетието на закона

Христос ни изкупи от проклятието на закона. Какво  представлява това проклятия на закона? Ако погледнете Второзаконие 28 ще видите, че проклятието на закона се състои в три основни неща – №1 – резултатите от проклятието са болести, болести от различен характер – това е в резултат на проклятието, болести. №2 – бедност, недоимък, сиромашия. Не, че човек не може да изпадне в състояние на бедност- Не означава това, но може да мине за кратко време през това. Когато бедността е стил на живот, не се излиза от това може да се мисли вече за това дали няма проклятие. Примерно, ако погледнете състоянието на България като цяло, аз смятам, че това е просто да го нарека едно така да се каже национално проклятие, което трябва да бъде разрушено, просто като един тъмен облак на мизерия, който покрива народа.

Значи казахме болест, казахме бедност и третото нещо преждевременна смърт, преждевременна нелепа смърт. Например деца оставени сирачета – това смятате ли че е за слава на Бога? Смятате ли, че Бог го е направил това, за да може тия деца да останат сирачета, защото е имал някакъв специален план?

Искам да ви кажа, че Божията воля е написана – 70, където има сили 80 години поне, защото има място където пише и 120 години, но айде да кажем 70, поне 80 години. Това не означава, че ако някой почине по-рано ще кажем – еее, тоя беше проклет. Не, хора! Не за това говоря, не за да обвиняваме хората. Човек ,когато мрази винаги може да използва словото, за да убие другия. Въпросът е дали можем да използваме словото, за да съживим и това е целта на това, което правим в момента – да съживим хората чрез Божието слово. Значи преждевременна, нелепа смърт, ето ви го. Например деца, които умират и родителите им остават нещастни от това. Една болест, която просто атакува и за съжаление не само невярващите, а и вярващите и ние трябва да се преборим, защото аз вярвам, че зад тази болест стои духа на смъртта, това е рак. Ракът е болест, която атакува и аз вярвам че да не кажа зад всичките случаи, защото не мога да кажа, че разбирам толкова от медицина и т.н., аз не съм доктор, но съм проповедник и от гледна точка на Библията, да кажа за мене, зад рака стои духа на смъртта.

Йоан 10:10  Крадецът

        Кой е крадецът според вас?

идва да открадне, да убие и да разруши.

Едната от функциите на крадеца е да убие. Той използва болести, за да убива хората, включително и Божии деца. И аз вярвам, че ако ние се научим да използваме силата в кръвта на Исус, не смърт, а живот ще дойде. Защото Христос умря, за да не умрем ние. Христос умря, за да оживеем ние. Така, че Неговата смърт не е била напразно и съдържа много повече отколкото понякога ние използваме. И сега ще се върна на този пасаж, където каза: „Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет и също казва -проклятие стана на кръста“. Не само грях стана на кръста, Той стана проклятието на кръста. Стана проклятието за нас, защото е писано: „проклет всеки, който виси на дърво”. Запомнете, че кръста е дървен, не е златен, не е сребърен – дървото е специфично нещо. Значи, „проклет всеки , който виси на дърво”.

Галатяни 3:14,  за да може благословението, дадено на Авраама, да дойде на народите чрез Христа Исуса,

Като кажеш народите е по-приятно. Израел и народите, Израел и езичниците.

за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Сега – „благословението дадено на Аврам”. Можете да го видите в Битие 24:1. Най-кратко казано, Авраам вече в края на живота си, можете да го видите в какво благословение е бил. И това благословение е за народите, за нас. Чрез Христос, който стана проклятието за нас идва благословението. Аз като ви говоря, приятели, не ви говоря просто доктрина. Ако някой търси да се заяде може да се заяде, може да намери кусури, но аз ви говоря за реалности тука. Защото мене не ме интересува просто някаква доктрина, а мен ме интересува за учението на Бога, което ще носи живот на нас, на всеки един от нас. Мен ме интересува да намерим наистина изворите в Христос, да намерим живота в Него.

Ето, 24-та глава казва: „Аврам беше вече стар”. Какво е първото благословение, което виждаме тука – че Аврам беше стар. Значи с това иска да каже, че не е благословен човек да си отиде млад, не е благословение деца да си отидат, повярвайте ми. Пак ви казвам – това не означава да отидеш при някой родител и да кажеш: детето ти умря, защото ти си проклет. Не, това е зло, това е лошо. Въпросът е как да помогнем на хората в това, не да ги упрекваме, не да ги обвиняваме – ти си болен от това, значи си проклет от Бога. Не това е начина, скъпи приятели. Не, това не  е любов, това е омраза. Христос не обвиняваше никого, Той просто ги изцеряваше. Какво се казва – Божия агнец, който какво прави – носи греха на света. И когато ги изцеляваше в Матей 8:16,17 се казва, че Той изцеляваше болните, гонеше демони, за да се изпълни за Него писаното в пророк Исая:

„Той взе на себе си нашите болести и понесе нашите немощи”.

Тоест, Той в момента ги е взимал върху себе си. Още тогава ги е взимал върху себе си и финала беше на кръста. Още оттогава е започнал да носи и греха.

Йоан 1  Божия агнец, който носи греха на света.

Още преди да иде на кръста, носи греха. Още преди да иде на кръста, носи болестите и немощите на хората, но на кръста Той вече е грехът. Той е болестта, Той е немощта, Той е проклятието – взима всичко върху себе си. Там е победата, помни че победата е кръста. И тука се връщам:

 Битие 24:1  Аврам беше вече стар и напреднал във възраст.

        Това е право за всеки един от нас да стигнем до това положение. Сега някой ще каже – да, ама има хора, които са прославили Бога. Разбира се, Христос не стигна до старост, на 33,5 години си отиде, за да прослави своя Отец, за да понесе греха на света. Той го направи. Стефан не стигна до старост, прослави Бога със своята смърт. Йоан достигна до старост и пак прослави Бога. Но, ако смъртта на един човек ще донесе слава на Бога, ако той ще отиде да свидетелства и ще го изгорят на кладата, ще го разпънат на кръст, ще го застрелят или по друг начин ще го убият, но това ще донесе слава на Бога е съвсем различно. Някои са били давани на лъвовете, други са били заравяни живи, но и до днес знаем за тези неща. И за всяка една душа, която е била мъченик и е страдала за Христовото евангелие, след това стотици други са повярвали, защото са видели славата на Бога. Видели са силата на евангелието, но тук аз не говоря за това. Тука аз говоря за нелепа смърт чрез болести, които дявола вкарва в тялото на човек, инжектира в тялото на човека с цел да унищожи човека, с цел да убие човека, с цел да го изроди, с цел човека който е Божий образ и подобие да придобие съвсем друг вид, да изроди човека – това не носи славата на Бога и това е дело на сатана, а не на Бога. Запомнете, това е дело на сатана, не на Бога, защото в Яков 1 се казва:

всеки добър и съвършен дар идва от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна.

        Ракът добър дар ли е? Туморът добър дар ли е? Диабетът добър дар ли е? Глухотата добър дар ли е? Слепотата добър дар ли? Нямостта добър дар ли е? Парализата добър дар ли е – това е дело на сатана. Всеки път, когато Христос се докосваше до някого, Той го развързваше, освобождаваше, изцеляваше, прогледваха, прочуваха, изцеляваха се. Нямаше нито един, когото Той да върже, но „където е Господния дух там е свобода“. Така, че:

Битие 24:1  Авраам беше вече стар и в напреднала възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко.

Господ беше благословил Авраам във всичко, всичко. Ето го благословението на Авраам. Като питате за какво благословение – във всичко. Ама, брат това с благословението включва ли също и финансите, както Божието слово казва всичко? Не казва всичко минус финанси, не казва всичко минус семейство, не казва всичко минус бизнес, не казва всичко минус работа, не казва всичко минус здраве, не казва всичко минус мир в сърцето. Всичко значи всичко. Всичко значи няма нищо, в което да не е бил благословен Авраам. И за същото благословение се говори в Галатяни 3,

за да може благословението на Аврам да дойде чрез Христа Исуса върху нас.

Ама как ще дойде благословението  – това са две стъпки, първата, да се отмахне проклятието чрез Христос, който стана проклятие за нас и увисна на кръста, само така може да се отмахне проклятието чрез Христос, който стана проклятие за нас. И втората стъпка, да дойде благословението. Не може да се застъпи проклятие и благословение. Затова някои казват – защо трябва да има молитви за разчупване на проклятие, за какво ги слагаш тия молитви в интернет?      Ами, да предположим, че някой живее в проклятие и има нужда да се разруши това проклятие, защо да не го направим. Ако се помоли с тази молитва лошо няма да стане, но може добро да стане, ако има такова проклятие и може да се разруши. Ако този човек го направи с вяра, с искрено сърце, ако изпълни условията на Бога, може да се разруши и да дойде благословението на Авраам. Защото това писмо дето го четох от онова момче, което казва, че е хубаво момче и не може да разбере защо не може да установи взаимоотношение с момиче и това наистина е учудващо. Обаче, човек не може да види в невидимия свят, че там има една невидима бариера. Има една невидима стена, в която това момче си блъска главата и не може да мине от другата страна, защото тази стена стои пред него. Тя е невидима и тази стена му пречи да има пробив. И той се зацикля. Човек, който е в проклятие се зацикля, едно и също, едни и същи цикли минава, минава, минава и не може да излезне от тях. Но аз пак ви казвам, Господ е предвидил лекарство и това лекарство се нарича кръвта на Исус срещу която никой дявол, никое проклятие и никой грях не може да устои, стига да знаеш как да приложиш това лекарство, и за това говорим в момента.

Надявам се че това, което говоря е достатъчно ясно, защото, приятели, ако не ви е ясно това, което говоря, няма да можете да го направите. А много е важно да ви се изясни и да получиш откровение.   Боже дай ми откровение, помоли се и кажи: Боже, дай ми откровение върху кръвта на Исус! Дай ми да разбера как да изляза от това, дай ми Господи откровение. В името на Исус ми дай откровение върху кръвта.

И аз искам да отидем в Евреи 11, един прекрасен стих, 28.  Когато четете Библията четете ясно, бавно, не като че ли го знаеш. Ако четеш Библията като че ли я знаеш, няма нищо да научиш. Трябва да имаш отношението на човек, който не е знаещ. Трябва да имаш отношение на човек, който е изследовател, човек който е търсещ. Исус не казва, че нуждаещите се ще намерят. Искам да обърнете внимание, никъде няма обещания за това в Библията. Много хора се чудят на това. Казват – ами, аз имам нужда, Бог не вижда ли? Словото на Бога не казва, че нуждаещите се ще намерят . Никъде няма такова нещо. Много нуждаещи се има, които умират в нуждите си. Библията казва, че само търсещите ще намерят. Дали се нуждаеш или не, не  определя резултата. Резултатът дали ще намериш се определя от това дали наистина търсиш. Казвам думата наистина, не на думи. Онзи, който наистина търси, обаче Исус казва: „който търси”. Думата „търси”, означава процес на търсене, не просто потърсих и няма. Не, това е процес на търсене. Който има отношение на търсач, все едно търсиш съкровище. Който има отношение на търсач, той ще намери, който търси намира.

Всеки, който търси намира, казва Христос.

Колко – всеки. Ако не намирам, значи не търся както трябва. Не като не намирам да кажа Бог не е прав. Бог не е никога крив. Ако не го вярваш това нещо, значи нещо е нередно в доктрината. Повярвай, че Бог никога не може да сгреши, никога не прави грешка, никога не е крив. Ние сме криви, даже Господ казва на едно място:

„Защо, народе мой казвате, че аз съм крив, не сте ли вие кривите и вашите пътища”.

Ние често пъти го упрекваме, че Той е виновен, Той не видя, Той не направи. Той каза: „ако ти наистина търсиш ще намериш, ако наистина искаш ще получиш, ако наистина хлопаш, ще ти се отвори”. Това трябва да бъде отношението, което да имаме. Не да четеш някоя книга и да приемеш готовата истина и да кажеш най-сетне намерих Го. Не, не, не. Всяка книга може да съдържа истина, но пълната истина се съдържа в Библията. Но дори и в Библията пълната истина не ти се сервира наготово, повярвай ми. Бог дава откровение на ония, които с търсещо сърце четат Библията. Копаеш в Библията, буквално копаеш. Когато четеш, да копаеш в Библията,  когато четеш, да търсиш скрити съкровища. Соломон го казва в Притчи:

„ако Ме търсите както се търсят скрити съкровища, ще Ме намерите”.

Разбирате ли за какво става въпрос? Тука става въпрос за начин на живот. Ти не просто потърсваш от време на време, ти си в процес на живот на търсене, денем, нощем. Когато говориш с хората, вътре в сърцето си ти търсиш истината и ако я търсиш, ще я намериш. Изглежда трудно това, което ви казвам, но ви казвам, това може да спаси мнозина. Ако се научиш да бъдеш търсач на Господа, търсач на истината, ще намериш. Най-лесният начин да бъдеш излъган е да се хванеш на евтина истина, евтин фалшификат, да ти предложат някоя валута, която е фалшива. Започни да изследваш истинската валута така да се каже, да изследваш истинските пари, Божиите пари, духовни пари. Започни да изследваш, да опознаеш истината и когато опознаеш истината, това е най-правилния, най-верния, най-естествения начин да разбереш всяка друга заблуда, защото всяка фалшива банкнота ще се различава от истинската. Малко може да е, но ще се различава. И ти като познаваш истинската ще можеш да различиш всяка фалшива банкнота. Не е толкова нужно да изучаваш всички фалшиви банкноти, нужно ти е да опознаеш истинската и тогава ще ти е лесно да разпознаеш другите.

Имало е един сляп човек, който познавал парите като ги пипнел и само като му дадат пари, и той като ги пипне, разпознава истински ли са не са ли, по усещането на хартията, грапавина и т.н. Ние трябва да бъдем такива да можем да изпитваме. Това което Йов казва:

„както небцето вкусва ястието – като хапнеш нещо – мм, това е сладко, това е солено, това е кисело, това е горчиво, това е вкусно, това не е – както небцето вкусва ястието, така ухото изпитва думите”.

Ухото ти трябва да може да вкусва думите и да каже тия думи са от Бога, а тия думи не са от Бога, ухото ти трябва да има разпознаване.  Но толкова не това ухо, а това ухо, което е в сърцето ти, трябва да може да разпознае гласа на твоя баща. Като чуеш гласа да кажеш – това  е тати, това  е Той, Той се грижи за мене, Той ме обича, Той … Ти разпознаваш, че е тати. В друг случай – не, не, не. Това е гласа на вълка, той идва да ни изяде, както там приказката със седемте козлета. Вълкът дойде и си показа лапата натопена в брашно, вика аз съм вашата майка. И козлетата – ти не си нашата майка, нашата майка има друго гласче. Следващия път, обаче той отиде и с пилата гласчето си нещо оправи и дойде с нежно гласче – аз съм вашата майка. Разбирате ли, трябва да можеш да разпознаваш гласа на майката, тоест на бащата и гласа на вълка, защото той се преправя на светъл ангел, но от това ни зависи живота. Така че това е изключително важно.

И нека сега да отидем в този стих 28-ми и ето, взимам си го и си разсъждавам върху него, приятели. Тука стиха е за Мойсей, вие помните това е във връзка с 12-та глава на Изход. Мойсей, когато трябваше да освободи еврейският народ от Египет, Бог му даде да направи десет чудеса, всяко едно чудо удари отделно божество на Египет. Върху това няма да се спираме, всяко едно чудо. Виждате ли Господ освободи Израел от египтяните от египетското робство, което е образ на робството на сатана на Фараона. Но Господ освободи не със сладки думи, а със сила на чудеса, знамения и велики дела. Някои казват няма нужда, брат. Няма ли сила братко, не можеш да освободиш хората от другото царство. Другото царство има сила, Божието царство има далеч по-голяма сила, обаче трябва да има сила.     Исус го казва в Матей 12:28:

„ако Аз чрез Божия дух изгонвам бесове, тогава Божието царство е дошло върху вас”.

Това не е просто – айде, стана.То трябва да има някакво изместване на силата на тъмнината. Трябва да дойде със сила Божието слово да се разрушат делата на дявола и тогава да дойде Божието царство. Не може да стоиш на основата на сатана и да строиш Божиите сгради. Трябва да дойде да разоре Господ, да събори.

Затова се яви Божият син да разруши, да съсипе /професия разрушител/ делата на дявола.

Грях, болести, проклятие всичко да разруши, да съсипе. Той дойде да разруши делата на дявола, това е целта, с която дойде. Ти не можеш върху делата на дявола да действаш отгоре, затова ние трябва да имаме евангелие, което да се движи в силата. Мойсей ги извади оттам със сила, но последното което реши нещата беше кръвта на агнето, кръвта на пасхалното агне. Бог заповяда във всеки дом да се заколи едно агне без недостатък, едногодишно мъжко. Виждате образ на Исус Христос, защото той мъж стана, нали. Божият син стана мъж, мъжко без недостатък, както Христос беше свят и чист. Да се заколи и да се опече, да ядат вечерта от агнето, което между другото днес се прилага при нас чрез Господната трапеза, но освен това да се събере кръвта в един съд и с този съд да се намажат праговете на вратата с кръв. Вижте, всичко става с кръв, с кръв. Без жертва нещата не стават. Удивително е как Бог принесе жертва, но жертвата която принесе не беше обикновено агне. В Стария Завет се принасяха агнета в жертва, но те бяха пророчески образ на истинското Божие агне, което не беше просто агне, животно, а Божието агне беше човек. Свят човек, човешкият син, вторият Адам, Човешкият син, който не просто беше Човешкият син, а също и Божият син. Та се принесе в жертва човешко тяло, тялото на Човешкия син, на Божия син Исус Христос. И се проля кръв. Без проливане на кръв няма прошка, без проливане на кръв, няма живот. Вижтеу ние не вярваме в безкръвна религия, ние вярваме в кръвта на Исус. Хората толкова не могат да приемат кръвта. Даже и по онова време Христос им каза:

„който не пие кръвта ми и не яде плътта ми, няма живот в себе си” Йоан 6.

Неговите собствени ученици, 72 плюс други го напуснаха в тоя момент, защото Той им каза ако не пиете кръвта ми и не ядете плътта ми, нямате живот в себе си, без да им обяснява какво има в предвид. Те се съблазниха в това, тежко е това учение кой може да го приеме, да не сме канибали. На мене лично са ми го казвали това, когато цитирах този стих на един англичанин. Да не сме канибали, такава съпротива срещу кръвта на Исус, само тя носи живот. Но Христос не каза който пие символи, защото както казва Дерек Принс, който пие символи, яде символи, ще има символистичен живот. Говорим за истински живот, който се приема с вяра. Разбира се, не е лесно това учение. Само 12 ученика Му останаха на Исус след тия думи, само 12. Той единия каза дявол, значи 11 останаха. 11 човека от множества издържаха на думата кръвта. Но искам да ви кажа, че в кръвта е живота и в кръвта е силата. Даже в момента чувствам свръхестествена сила да идва върху мене докато ви говоря тия думи, защото това не са просто думи, а това е живот. Това е кръвта на живота. Помнете Йоан 12:11 –

те го победиха християните кого – дявола, как – чрез кръвта.

Това е кръвта на победата. Те го победиха, ние го побеждаваме как – чрез кръвта. Ние го побеждаваме как – чрез кръвта. Искаш победа – кръвта. Победа къде – в кръвта на Исус. Победата не е в моите мускули, победата не е в моите напъни, победата не е в това колко пъти аз ще се опитам да направя или ще чета или не знам какво си, победата е в кръвта. Там е победата, защото там Той понесе всичко.

Нека да се върна на пасажа тук. Когато Мойсей каза те да намажат праговете, той каза ще мине смъртта, когато мине разрушителят, като мине разрушителя в Египетската земя… Той не прави разлика между израилтянин и между египтянин. Това, че ти се наричаш за християнин или някой друг се има за християнин и се нарича християнин… Вижте той разпознава едно нещо, той разпознава кръвта. Разрушителят когато мине той убива, дявола когато мине той какво прави – той убива. Разберете го това нещо. Искам много ясно да го разберем. Това е природата на дявола да убива. Това е неговата природа да разрушава. Той може да разруши семейство, той може да убива, той може да ограбва, това е неговата природа. Разрушителят минаваше през нощта през Египетската земя и убиваше всяко първородно и това, което Бог заповяда и Моисей им каза:

Белегът по който, когато мине разрушителя ще ви отмине и няма да влезе да убие първородно е, ако имате кръв на портите си, когато види кръвта, няма да влезне”.

Защо? Защото убиецът трябва да види кръв. Види ли кръв, той е удовлетворен. Дяволът иска да види кръв, той иска да убива, иска да види кръв, той мрази човека. Вижте колко кръв се е проляла през годините, през вековете и продължава да се пролива в момента – това е дело на сатана. Той обича да гледа кръв. Ако присъствате на освободително служение и се сблъскате с нечист дух, който е предизвиквал хората да вършат жертвоприношения на хора, на животни, на бебета и т.н., ще видите каква стръв, какво удовлетворение на тия демони им носи да видят кръв, че някой е бил убит. Те се радват на това нещо, защото мразят човека, искат смърт, искат убийство. Разбирате ли го това нещо? Вие трябва да разберете, че имаме враг на нашите души, който ни мрази със съвършена омраза и трябва да влезем в тази война адекватно. Когато мине този ангел на погубление и види кръв, той няма право да убива два пъти. Казва се в Библията:

дадено е на човек да умре веднъж и след това настава съд.

Когато дойде духът и иска да те убие тебе, да убие семейството преждевременно, иска да нанесе нещо и той ако види кръв върху тебе и семейството, кръвта на Божието агне, той ще отмине. Защото тогава те са използвали кръвта на обикновено агне и ги е опазила, целия народ е бил опазен от погубителя, опазен от смъртта. Ако кръв на агне успя да ги опази, тогава преди закона още, колко повече днес кръвта на святото Божие агне ще ни опази от смъртта и разрушението на сатана! Помислете реално това нещо, там е силата. Колко повече ще ни опази кръвта!

Нека да се върна на пасажа, защото така и не го прочетох:

Евреи 11:28  С вяра Моисей установи пасхата

Пасхата е празникът. Тука българската дума е установи, на английски е celebrate, празнува се казва. С вяра Моисей празнува пасхата или установи пасхата.

пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните.

Нека първо да ви изясня нещо, пасхата. Ако погледнете в 1 Коринтяни 5:7, слушайте внимателно, на някой живота му зависи от това и то не само на някой, а на мнозина. Казва се в края на този стих няма да го чета целия:

„нашата пасха Христос беше заклан за нас”.

Нашата пасха Христос беше заклан за нас. Виждате под думата пасха се има впредвид агнето от Изход 12. Нашето пасхално агне, значи Христос беше заклан или убит за нас. Сега искам да обърнете внимание, че когато в Изход 12 се говори за агне, то е пророческо за Христос. Неговото убиване е равносилно на кръста, то е образ на кръста. След това обаче, кръвта му се събира и кой трябва да приложи кръвта върху портите? Бог ли да приложи кръвта върху портите? Не. Главата на семейството трябваше да приложи кръвта върху портите, да намаже с кръв горния праг и двата странични прага, за да не може през вратата да влезе убиеца, да не може да е смъртта там. Ето, виждате ли каква голяма роля има главата на фамилията. Аз знам има жени ще кажат: ами, моя мъж като не вярва – като не вярва твоя мъж, ти ще прилагаш кръвта. Децата: ами, моите родители не вярват – като не вярват твоите родители, ти ще прилагаш кръвта, ти си главата тогава. Действай, но трябва да се научиш да прилагаш. Нека да се върнем сега.

С вяра Мойсей установи пасхата, тоест, закла пасхалното агне номер едно и номер две, поръсването с кръвта. Виждате две неща – първо заколването на пасхалното агне, което е образ на Христос, който умря за нас и поръсването на кръвта.  Значи, при нас случая е следния – агнето е вече заклано, защото Христос вече е разпънат преди 2000 години на кръста, но сега легенчето с кръвта стои. Въпросът е, ти ще вземеш ли от тази кръв и ще я поставиш ли на твоите порти. Не от това колко казваш, че си християнин, колко си духовен, а зависи като мине разрушителя, като мине крадеца, като мине убиеца, той се интересува има ли кръв върху тебе или няма. Има ли кръв върху портата ти или семейството ти или няма? Има ли кръвта на Исуса върху бизнеса ти, кръвта на Исуса върху служението ти, кръвта на Исуса върху децата ти, има ли я кръвта или не? Защото мнозина страдат въпреки, че са много добри християни. Може да са направили много добри дела, но разберете че Божието дело е по-важно. Христовото дело е по-важно от нашите добри дела. Нека се хванем за това, което Той е направил, нека се хванем за Неговата скъпоценна и свята кръв и да се научим да я прилагаме. И мен ме питат: „Как, как, брате да я приложим кръвта? Как да я приложим кръвта в живота си?“ Но, нека преди да отговоря на въпроса как да приложим кръвта в живота ни, да погледнем защо трябваше да има поръсването на кръвта. Значи заколването на агнето е едно, кръвта се пролива, тоест, има разлика между проливане и поръсване. Проливане и поръсване, едно-две, едно-две, запомнете го това. И това между другото за първи път го видях в едно от поученията на Дейвид Уилкерсън, понеже днес стана въпрос за него, разликата между проливане на кръвта и поръсването на кръвта. Проливането на кръвта направи Бог като предаде своя син на смърт заради нас. Те не просто го убиха, Той предаде себе се на смърт заради нас. Това е проливането преди 2000 години, поръсването днес ние го правим.

Как се поръсва кръвта – номер едно, Господната трапеза. Господната трапеза е поръсването на кръвта в живота ни. Даже нека да го кажа по този начин – агнето, което те изядоха е Господната трапеза. Но поръсването на кръвта казва се тука чрез вяра, чрез вяра той го установи. Чрез вяра трябва да взимаме Господна трапеза, чрез вяра трябва да поръсим кръвта. Как я поръсваш – побеждаваме дявола чрез кръвта на агнето /това е Неговата смърт/ и поръсването и словото на нашето свидетелство. Виждате ли как поръсваме – с устни. Когато ти свидетелстваш какво Христос направи на кръста за тебе и за домът ти, когато ти изповядваш, когато ти се молиш и прилагаш кръвта върху себе си и върху семейството си. Моята съпруга например, тя е по-редовна от мене в това нещо. Тя прилага кръвта на Исус сутрин, прилага и вечер, даже понякога и повече пъти. Господ е снабдил защита 24 часа в денонощието, обаче след това отново трябва. Трябва, скъпи приятели да прилагаме кръвта на Исус върху нас и домовете ни. Това не само ще разруши делата на дявола, но и ще ни опази от делата на дявола. Ето, искам да ви го покажа още тук:

„с вяра Мойсей установи Пасхата, тоест, закла агнето и поръсването с кръвта“.

Вижте целта обаче, „за да“ означава цел. С каква цел? За какво Мойсей закла агнето? За какво Моисей поръси портите? Ето, –

„за да не се допре до тях, за да не се докосне до тях“.

Кой? За да не се докосне до тях кой – онзи, който погубваше или убиваше първородните, разрушителят, убиецът. За да не може убиецът да се докосне ,Моисей прилагаше кръвта и научи целият народ да прилага кръвта. Египтените такъв писък се е надал, какъвто не се е чувало в цял Египет, но при израилтяните не. Не, защото са израилтяни хора, а защото имат кръв на портите си. Някой израилтянин пропускаше да направи това и нямаше спасение. Даже, казва:

„ако някой излезе извън портите, няма гаранция навън“.

Гаранцията е вътре. Нека домовете ни да бъдат запечатани с кръвта, нека църквите ни да бъдат запечатани с кръвта, нека бизнесът ти да бъде запечатан с кръвта на Исус, защото дявола не може да мине през него. Защото той идва да убие, обаче като види кръв казва – вече има смърт, нямам право за повече. Ето, за това имаме вечен живот и за това толкова благословения идват върху нас, защото онова което дявола иска на нас да ни направи, той го направи на Исус и когато го приемем с вяра и го приложим в живота си, той не може един път на Исус да го направи и втори път на нас да го напарви. Той няма право на това нещо. Няма право на два пъти, всичкото това го понесе Христос. Той е жертвата. Виждате ли какво значи жертва? Дефакто Той е жертва на всичко онова, на което ние трябва да бъдем жертви. За това е жертва. Ами, те всички религии използват жертва, всички религии използват жертвоприношение, защото те искат по някакъв начин да отклонят удара на злото. Те искат да отклонят удара на злото, не върху тях да падне, да падне върху жертвата. Обаче не върши работа, защото апостол Павел казва в 1 Коринтяни 10:20, че

това, което народите правят, те може да мислят, че на Бога го правят, обаче те принасят жертви на демони и влизат в общение с демони и казва ние не можем така, не можем да ядем от Господнята трапеза и да пием също от демонската чаша и демонската трапеза.

Така, че те с кръвта влизат в общение с нечист дух, а ние с кръвта на Исус, влизаме в общение със Святия Дух. Вижте го то го пише 1 Коринтяни 10:20. Четете го, четете и се задълбочавайте в това. Но  това, което искам да кажа, че когато дявола се опитва да удари тебе, вече е ударил Христос, той няма право да те удари.  Няма право. Христос понесе върху себе си проклятията, клетвите, болестите, немощите. Той понесе и греховете ни, за да можем да живеем в постоянна победа над греха. Не, брат не мога да се справя с греха. Можеш, стига да намериш лекарството, можеш. Вижте какво казва:

„за да не се докосне до тях този, който убиваше първородните“.

Значи, ако ти прилагаш кръвта, ако поръсваш кръвта върху твоите порти, върху твоето семейство, върху твоя дом, даваш ли си сметка, че врагът няма да може, врагът няма да може да се докосне до теб! Няма да може да се докосне до твоето семейство, няма да може да мине през кръвта. Трябва обаче ние да се научим как да го правим.  Алилуя. Това не е ли насърчително?

Част 2:

        Стигнахме до това – победа в кръвта на Исус.

Нека се върна на пасажа тука. Видяхте тази победа, която Мойсей и еврейския народ имаха, на този дух, който беше дошъл да убива първородните. Бог е обещал да имаме същата победа. И аз искам да обърна внимание тука. Нека да обърнем много интересен пасаж в Галатяни 2-ра глава накрая. Павел говори от 20-21 стих:

Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а живота който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене

Какъв духовен човек, а? Съразпнал се и вече не живее той, живее Христос в него и чрез него. Това е нещо, което е истинско. Нека продължа нататък.

Не отхвълям Божията благодат, защото ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял без причина

Искам да обърнете внимание на това дали Христос е умрял с причина или е умрял без причина. И ако е умрял с причина, ние дали достатъчно обръщаме внимание на тази причина. Дали достатъчно съзнаваме причината, поради която Той умря. Ако Христос е умрял, дали наистина ние се възползваме така да го кажа, /тя не е хубава думата, но няма как да го кажа по друг начин/, в своя живот от това, което Той извърши със Своята смърт, или само частично, или се опитваме да се оправим с човешки средства. Божието средство е кръвта на Неговия син. Чрез кръвта на Неговия син, ние имаме победата. Говорим за грях. Независимо какъв е – можеш да имаш проблеми, съблазни, изкушения. Бориш се, изповядваш се, бориш се, покайваш се, изповядваш се. Ето, тука е ключа – в кръвта, победата е там. Той разпна греха, защото Той стана грях на кръста, както казва 2 Коринтяни 3 глава, 21 стих. Там е победата от грях в Неговата кръв. Как се прилага? С Господната вечеря ви казах, че се прилага. Казах ви, че се прилага чрез нашата уста, но се прилага с вашето сърце. Защото когато четохме Евреи 11:28 стих се казва –

с вяра Мойсей празнува пасхата или закла пасхата.

Как – с вяра. Как прилагаш кръвта на Исус? Трябва да я прилагаш чрез вяра. Как ще дойде вяра – чрез Божието слово. Ето, затова сега в момента говорим. Защото има нужда с вяра и с устни да приложиш кръвта. Най-ясно се вижда по време на освобождение. Виждате дявола много мрази освобождение. Даже, ако отидете на един клип във you tube, аз даже публикувах някои неща във Фейсбук, един клип с освобождения и някой на английски коментира – защо трябва така да става? Защо трябва да има такива проявления? Недоволен християнин. И малко след това пише един, който излиза с името – Луцифер хелд. Тоест, Луцифер Ад, две имена. Луцифер знаете кой е, а ад знаете какво е – hell. С това име излиза, очевидно е, ако не е сатанист, поне му харесват тия неща, защото името му го издава. Аз никога не бих си сложил такова име във фейсбук. Както и да е. И той казва в коментара си, от този сорт – не, недей, мразя те! Недей да ги изгонваш от моите хора! Какво казва той? Той каза – мразя те, защото ти ги гониш от моите хора. И аз първоначално помислих, че той за демоните казва – моите хора. После се сетих нещо –той мисли, че хората които са завладяни по някакъв начин от демоните, той ги смята за своя собственост. Защото има демон, вътре, прав е. Той смята тия хора за свои. Как ще са твои, бе!? Те са Божий деца, те са купени с кръвта на Исуса! Те не са твои, защото някакъв демон влязъл вътре по някакъв начин, или е бил вътре. Те не са твои, те не са собственост на Сатана! Това, че Сатана е успял да прекара някой демон вътре, те са купени, те имат вечен живот. Отде накъде ще са твои?! Мразя те, вика, защото ги изгонваш от моите хора. Вижте, той е горе-долу единодушен с християнина преди това. Само че християнина не казва, че ме мрази. Просто е възмутен от начина, по който се гонят демоните. Обаче, сатаниста не се вълнува как се гонят. Него го яд, че се гонят, искат да не се гонят. И аз му сложих стихове от словото. Той пише – не, недей да го правиш това нещо! Казва ми да не го правя повече. Вика не са истина тия неща, недей да го правиш повече! Разбирате ли? Може някой, ако иска да отиде да ги види. Аз вече не помня коментарите какви бяха, но беше интересна беседата. Обаче, аз какво направиш? Не се обяснявам, просто  сложих стихве. И какви стихове сложих?

Тия знамения ще придружават повярвалите, в Мое име бесове ще изгонват.

Дяволът направо се вбесява от това, че го има!

Ето, давам ви власт да настъпвате над змии и над скорпии, власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.

По-велик е Този, който е във вас, от оня, кото е в света.

Те го победиха чрез кръвта на Агнето и словото на тяхното свидетелство

        И тия са все силни стихове.

Затова се яви Божия Син да съсипе делата на дявола.

Ключови стихове и те буквално разбиват делата на дявола. Защо? Защото ние побеждаваме чрез кръвта на Агнето и словото. Затова трябва словото да е напред. Аз няма нужда да философствам. Пускам словото и оставям словото като меч на духа да работи дори в сатаниста. То е като един скалпел, изрязва. Той в момента се бунтува, яд го е на това слово. Обаче, това слово вече се заби в сърцето. Той ляга да спи, това слово няма да го остави спокоен. Защото самото слово работи,

то е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър от двете страни. Пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето

Буквално го блокира, затова използвайте словото на Бога като меча на духа да видите какви резултати ще даде. Пускаме словото да работи и гледаме резултатите, които стават.

Нека да ви кажа едно друго нещо. По какъв начин, защото примерно решаваш нещо да направиш, нека ви го кажа по този начин. Решаваш примерно да основеш църква, решаваш да започнеш бизнес, решаваш да завладееш нова територия за Божието царство. Но трябва да ви кажа едно нещо, което трябва да знаете. Всяко нещо, което го получаваш, го получаваш въз основа на цена. Било то в естествения свят, или в бъдещия. Сега ние получаваме спасение на душите си, нали така? Обаче, безплатно е за нас, защото друг плати сметката. Не забравяйте това и сметката беше много скъпа. Това не го забравяй. Във физическо, в духовно или каквото и да е отношение има цена, която се плаща. И цената, за всяко нещо, която Сатана изисква е кръв. Даже си спомням, това няма да го говорим сега в момента, но цената е кръв. Искаш да завладееш нова територия – има нужда да се плати цената. И затова много пъти нека да ви го кажа това, това е много важно между другото, обърнете му внимание.

Отиваш да започнеш нещо ново и резултата от това, че си започнал нещо ново може да бъде болест, може да бъде немощ. Някои хора дори плащат със смърт. Мисионер, отива да започне нова църква, някъде ново дело, може да завърши. Не говоря гонения, става въпрос разболява се и си заминава. Цената се плаща. Започваш нещо ново – бам, или болест, или немощ. Вие го знаете това нещо – атака. Защо? Защото ти атакуваш врага и врага контраатакува. Трябва да имаш защита. Ето каква е защитата – защитата е кръвта. Ти атакуваш, врага контраатакува, обаче атаката му не отива върху тебе, а върху кръвта на Исус, върху жертвата. Тоест, вече някой е пожертвал и трябва атаката да се отбие в Него. Разбирате ли за какво става въпрос?  Ти атакуваш напред, врага контраатакува, но вместо стрелата да удари тебе, тя се отклонява и отива на кръста. Тя се отклонява и отива в кръвта. Виж каква защита! Тоест, врагът не може да те докосне, защото някой вече е ударен, някой вече е платил цената, някой вече е бил убит; някой вече е понесъл болестта, някои вече е понесъл проклятието, някой вече е понесъл клетвите, някой вече е понесъл магиите, някой вече е понесъл чародействата. Така че те правят чародейства, правят магии, правят това и онова, но ако ти вече знаеш как да прилагаш кръвта на Исуса, всичко отива там. Хора, ние сме християни. Вие знаете ли, че дори служителите на Сатана го разбират по-добре от нас? Знаете ли, че един служител на Сатана преди да направи някоя магия или да атакува някой друг,  се застрахова, ако евентуално не успее и има удар да дойде върху жертвата, а не върху него. Те така правят. За какво мислите правят тия жертви? За да може като отиде там да се върне при жертвата, а не при него. Ама, ние това нещо го имаме съвършено! Жертвата на кръста имаме съвършена, кръвта на Исуса пролята съвършено, вечна кръв, мощна кръв, свята кръв. Когато атакуваме царството на мрака, удара трябва да се отклони и да отиде. Но как? Чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство. Много ясно се виждат нещата по време на време на освобождение. Затова врагът толкова ги е страх от освободителното служение. Защото в освободителното служение, както и Дерек Принс го казва, това се вижда в Матей 12 глава. Там се виждат много ясно две царства – царството на Бога и царството на Сатана. По време на освободителното служение се очертават и изявяват двете царства – Божието царство и царството на Сатана.  Това можете да го видите 26,27,28 стих на 12 глава на Матей, когато Исус казва –

дом разделен против себе си не може да устои.

И казва Сатана срещу Сатана, как ще устои неговото царство. В 28-ми стих казва:

Ако Аз изгонвам бесове чрез Духа на Бога, тогава кое царство – Божието царство вече се установява сред вас

Виждате ли? За двете царства говори. Какво се получава? В един момент се изявява царството на Сатана – почват да крещят демони, започват да говорят, да псуват, да говорят глупости. Които са участвали виждат го това нещо, и в един момент обаче, се вижда как идва Божията сила и бесовете излизат и хората се освобождават. И тогава какво се вижда, не само че има две царства, но се вижда, че царството на Бога е по-мощно от царството на Сатана и го изгонва и го подчинява и го покорява. Слава на Бога. Е, как ще иска Сатана да има освободително служение, обяснете ми! Той е тъмнина. Който ходи в тъмнина се крие, не иска да се изяви. Вие можете да го видите в Йоан 3 глава, че оня който е в тъмнината, той не иска да излезе на светлина. Сатана е така, той не иска да излезе на светло, той иска да бъде скрит. Той иска да е таен, той иска да работи в тъмното. Обаче, като дойде светлината, изявява тъмнината и из един път той губи силата си. Защото неговата сила е в тъмно, но като дойде светлината на евангелието и на Святия Дух, той излиза наяве и го изгонваме. Затова има нужда. Колко е важно това нещо.

Обаче, искам да ви кажа – ние каквото и да правим, било то освобождение, било то спасение, било то да се молим за семейството,  каквото и да е – нека молитвите ни минават през кръста. Нека минават през Христовата кръв. Нека, когато четем словото да търсим. И аз много бих се радвал, ако някой ми споделя откровение върху кръвта на Исус. Може нещо полезно да има, което да науча. Търсете, защото в жертвата Му се състои всичко, което имаме. В Неговата кръв се състои всичко, което имаме. Погледнете какво пише в Левит 17:11. Казва се

Животът на тялото е в кръвта

Къде е живота – в кръвта. Животът в Христовото тяло е в кръвта на Христос. Животът на църквата е в кръвта на Христос. Животът на твоето тяло е в твоята кръв. Ако нямаш кръв в тялото – отиде. Затова се прелива кръв, когато човек губи кръв, защото без кръв човек умира. Така че животът на църквата е в кръвта на Исуса Христа. И ние трябва да позволим тази кръв обилно да ни покрива и да ни защитава, защото в нея имаме победата си. Никой демон не може да мине през кръвта на Исус, повярвайте. Ако ние живеем в поражение, ние не сме се научили. Забравили сме, може би сме забравили. Ще кажеш как ще забравиш? Ами, ето сега ще ви прочета Галатяни 3 глава:

О, неразумни, галатяни! А на английски O, fulish Galations! /глупави галатяни/ Кой ми омагьося вас, или омая вас, и тука в някои ръкописи се казва – да не се покорявате на истината, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно изобразен като разпнат

Вижте Павел какво проповядва – Исус Христос ясно изобразен като разпнат. Като какво? Като разпнат – кръвта. А в 1 Коринтяни 2-ра глава казва:

Аз като дойдох при вас не говорих мъдро, бях избрал да не знам нищо освен Исус Христос и то Него разпнат

Говори за кръвта. И казва:

Говоренето ми, проповядването ми не беше с убедителни думи на човешка мъдрост, но с доказателства от дух и от сила

Ето, къде е духа, ето, къде е силата – в кръвта. Защото духа винаги идва там, където е кръвта. Където се проповядва кръвта на Исус, там е духът. Едно време какво са правили /Левит 14/, свещеника намазва ухото, палеца на крака с кръв на прокажения, след това отгоре масло, на същите места. Където е кръвта, там маслото. Където е кръвта, там е помазанието. И той е бил изцеляван. Помнете – където е приложена кръвта в твоя живот, твоето семейство, там ще дойде помазанието на Святия Дух. Помазанието на Святия Дух идва само върху кръвта на Исус. Защо? Защото за помазанието в Стария Завет се казва в закона – върху човешка плът да не се поставя. Забранено е върху човешка плът да се слага маслото. Това означава, че там където няма кръвта, няма право маслото да дойде. Това означава, че ако някой се съпротивлява на делото на кръста, ако се съпротивлява на кръвта, има да чака за Святия Дух. Друг дух може да дойде да се направи на Святия Дух, но Святия Дух винаги идва в резултат на кръвта. Христос трябваше да умре, за да възкреси Святия Дух. Трябваше да пролее кръвта си, за да го възкреси Святия Дух. Христос трябваше да пролее кръвта си, за да дойде Петдесятница. Трябва да проповядваме разпнатия Христос, за да видим силата на Святия Дух. Ако не проповядваме, няма да я видим. Така че Павел казва:

Неразумни, галатяни! Кой ми омагьося вас пред чиито очи /кой/ Исус Христос е бил ясно изобразен като разпнат. Това само желая да науча от вас, че чрез дела по закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание

Кое е евангелието? Смърт, погребение и възкресение на Христос. Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът?

Значи, ние можем да почнем в духа и да излезем в плътта да се усъвършенстваме. Съвършени учения, много интересни учения, брат. Много интересни и мъдри неща. Я, си стой в простотата на евангелието, защото не е важно колко мъдро изглежда, а е важно има ли сила, няма ли. Защото Божията сила те държи жив, Божията сила те държи свободен от грях и от демони. Божията сила те държи в победа. Без Божията сила си загубен, а Божията сила е в кръвта. Амин.

Напразно ли толкова се радвахте, ако наистина е било напразно. Този, който ви дава духа и върши велики дела между вас, чрез дела по закона ли върши това или чрез вяра в посланието?

Виждате тия хора дори са видели великите дела на Бога и са отпаднали и са влезли в плът. Знаете ли – има вярващи и църкви, които тръгват в силата на Бога и след това завършват в плът. Така че нека това нещо да не бъде с нас така. Благодари Ги, Господи.

Този въпрос с кръвта на Исуса имам още много неща, които бих желал да споделя, обаче чувствам че трябва да приключвам с това, което казах дотук. И бих ви посъветвал просто да търсим по този въпрос, пишете ми свидетелства, пишете ми откровения, които Бог ви дава за кръвта. Пишете ми за Божието Агне, за Неговата кръв, за Неговия кръст. Нека да Го познаем повече и повече.

И аз ще ви кажа между другото, да ви споделя имаше едно време даваха един филм, който е светски казваше се „Деймиян“ и става въпрос за Антихриста, в три серии беше. И много силно ми подейства тогава този филм. Който може да го гледа вижте го, той е стар филм, може би преди 20 години. И във филма се говори за раждането на Антихриста и много интересно беше, че едно момченце което се ражда и има на главата си три шестици и с каква сила демонична разполага и някои хора разбираха, че всъщност той е Антихриста. Но всеки, който разбереше, че той е Антихриста и се опитваше по някакъв начин да изяви това, завършваше със смърт. Спря един камион, едно стъкло излезе, отсече главата на единия, най-различни работи, някой падна отнякъде. Все нещо се случваше с този човек, който разбираше, че Деймиън всъщност е Антихриста и умираше. Имаше един свещеник, който ходеше при хората и им казваше – няма да можете да успеете така. Трябва да пиете кръвта и да ядете плътта на Човешкия син. Много силно беше това нещо. И той всъщност беше прав. Той всъщност казваше – вие няма да можете да се опазите, няма да можете да победите, това е демонична сила. Вие не можете да я победите така, вие трябва да ядете плътта и да пиете кръвта. И той им даваше всъщност ключа към избавлението.

И аз днес бих го казал същото нещо. Смъртта може да ви атакува, болестта може да атакува. Сатана атакува по различни начини. Разбери, Сатана не се страхува от друго, той се страхува от кръвта на Исус, защото това е кръвта на победата – Откровение 11:12. Те го победиха, става въпрос за християните. Не става въпрос, че Христос само победи. Той победи, но чрез Неговата кръв, ние побеждаваме. Ние трябва да се научим как да прилагаме тази кръв в живота си. Чрез Господната трапеза и чрез думите на нашето свидетелство. Трябва да се научим как да побеждаваме врага. И аз ви казвам в момента на него никак не му харесва, че вие го слушате това поучение. Защото вие намирате път към истината, път към силата на Бога, път към защитата, протекцията на Бога, но в същото време той няма какво да направи срещу вас. Той не може да мине през тази преграда. Сложете кръвта на вашите порти – дух, душа и тяло, на вашите семейства. Научете се да прилагате, търсете сила. И аз ви казвам, ако търсите наистина, ще намерите Божията сила в Неговата кръв. Ще получите изцеление, защото какво казва словото:

С Неговите рани, /а раната какво е кръв излиза от нея, раната съдържа кръв и плът/, с Неговите рани ние се изцелихме.

Тоест, Той беше наранен, за да можем ние да получим изцеление. Виждате ли? Той увисна на дървото, за да може проклятието, което е в рода ти, в семейството ти, или в тялото ти да се отмахне от тебе, за да може тия демони да напуснат и да не се върнат повече. Той проля кръвта Си, за да може грехът да бъде победен, а не да се бориш с него десетилетия. Той проля кръвта си, за да може ти да не я проливаш, за да може ти да бъдеш опазен от нещастни случаи, нелепа смърт, смъртоносни болести. Ти и  твоето семейство да бъдете опазени чрез Неговата свята и скъпоценна кръв.

О, благодаря Ти, святи Боже, за кръвта на Твоя свят син! Благодарим Ти за кръвта на Твоя свят син. Както в Евреи 11:28 е писано:

За да може разрушителя да не се докосне до тях

За да може разрушителя да не се докосне до нас, до нашите деца, до нашите семейства.

И сега в мощното име на Твоя Син Исус, Господи, аз прилагам святата кръв на Исус Христос, върху себе си – дух, душа и тяло. Аз прилагам святата Христова кръв върху семейството ми, дух, душа и тяло. Върху Мими, върху Йосиф, върху Стефан, върху майките ни, върху бабата на Мими, върху леля ми. Прилагам кръвта на Божието агне Исус Христос. Прилагам кръвта на Исус върху служението, което имаме, върху бизнеса, който възнамеряваме да вършим, прилагам кръвта на Исус. Прилагам кръвта на Исус върху всичко, което сме и всичко, което имаме. В името на Исус Христос, поръси ни със святата кръв. Освети ни, очисти ни, освободи ни, изцели ни, скъпи Господи, Исусе! Аз Ти благодаря и вярвам, че чрез кръвта на Твоя син имам победа над Сатана. И имам победа над греха и имам победа над болестите и над немощите, и имам победа над проклятието в името на Исус. Имам победа над смъртта!

Благодаря Ти за живота, вечния и изобилен живот. В името на Твоя син, Исус Христос и нека кажем:  Амин. Алелуя!