Божието пасхално жертвено агне е Христос!

Божието пасхално жертвено агне е Христос!

… Христос, пасхата наша заклан биде жертва за нас. (1 Коринтяни 5:7 BG1871)

… Ето Агнеца Божий който взема греховете на света. (Йоан 1:29 BG1871)

Защото тогоз, който грях не е знаял, Бог за нас го грешен направи, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. (2 Коринтяни 5:21 BG1871)

… Той взе на себе си нашите немощи, и болестите наши понесе. (Матей 8:17 BG1871)

Христос ни изкупи от клетвата на закона, понеже той стана клетва за нас; защото е писано: „Проклет всеки който виси на дърво;“ (Галатяни 3:13 BG1871)

Защото знаете благодатта на Господа нашего Исуса Христа, че богат като бе стана сиромах за вас за да се обогатите вие с неговата сиромашия. (2 Коринтяни 8:9 BG1871)

И те го победиха (дявола) с кръвта на Агнето… (Откровение 12:11 BG1871)

Защото животът на тялото е в кръвта; и аз ви я дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е която прави умилостивение за душата. (Левит 17:11 BG1871)

Йоан 6:53 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

Йоан 6:54 Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Откровение на Йоан 1:5  и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе.

На Този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

Колосяни 1:13  Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

Колосяни 1:14  В Него имаме изкуплението си, ЧРЕЗ КРЪВТА МУ, прощението на греховете;

Ефесяни 1:7  в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

Римляни 5:8  Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.

Римляни 5:9  Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

Ефесяни 2:13  А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близу чрез кръвта на Христа.

Ефесяни 2:14  Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги отделяше,

Колосяни 2:13  И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;

Колосяни 2:14  и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;

Колояни 2:15  и като ограби всички началства и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях явно чрез Него.