Усърдна молитва (и пост) за служението в България през септември 2013!

Скъпи приятели, братя и сестри!

Да се молим за посещението и служението ни в България през Септември!

Църквата и България се нуждаят от действието на Святия Дух!

Нека това да бъде време на посещение и действие на Святия Дух!

За тази цел имаме отговорност и време да се молим, постим и вярваме!

Не става въпрос само за изцеление на няколко болни или изгонване на няколко демона или спасение на няколко души.

Става въпрос за мобилизиране на Божията Армия в България за война срещу царството на мрака и за разширяване и установяване на Божието Царство в лицето на Царя на царете – Исус, Синът на Бога!

Матей 12:28  Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. 

Само Господ и Неговото Царство могат да спасят децата ни и България!

Нека гласуваме в Духа за Него и Царството Му с цялото си сърце!

Да изберем Неговата бюлетина с вяра, надежда, любов, усърдна молитва и пост!

 Матей 6:10  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; 

 Пламен Петров

Advertisements