Божията невидима войска

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 18 юли 2013г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/36019025

 

        Да слушаме словото с вътрешните си духовни очи, със сърцето си. Да слушаме с духа си.

Нека да отидем в 4 Царе 6 глава, от 8 стих нататък:

А сирийския цар воюваше против Израел

        Сирийският цар, образ на Сатана, царя на този свят, воюва против Израел, против църквата. И днес сирийския цар воюва и против Израел и против църквата.

И съветвайки се със слугите си, каза на еди-кое си място ще разположа стана си

        Врагът има своите планове, своите съвети за това какво ще прави. Врагът има план срещу семейството ти, врага има план срещу църквата в България, врага има план лично срещу теб, срещу твоето служение, лично срещу твоя бизнес. Врагът има своите планове, тайни кроежи, както казва Исая 54:17,

Никакво оръжие скроено против теб, план скроен против теб няма да успее

        Врагът крои планове, те са тайни, скришни планове, секретни планове, но ги крои. Ние трябва да знаем. Както ап-Павел каза:

Ние не сме в неведение относно неговите планове

        И той казва:

На еди-кое си място ще разположа стана си, ще разположа армията си.

        Врагът разполага армията си на различни места по различно време. Той каза – ще я разположа там. Тогава Божия човек, ние знаем, че това е Елисей, който е образ на Исус. Много интересно, Илия е образ на Йоан Кръстител, защото самия Исус казва, че е Илия, а Елисей е образ на Исус.

Божият човек прати да кажат на Израилевия цар – пази се да не минеш  през това място, защото сирийците са слезли там.

        Божият човек имаше повече военна информация отколкото имаше Израилевия цар. Божият човек разбираше повече от тия неща, защото получаваше откровение от Бога. Казва, прати да кажат на Израилевия цар пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. Знаете, че Елисей е пророк и Бог чрез пророк Елисей предупреждаваше царя на Израел какво да прави и какво да не прави.

И Израилевия цар прати съгледвачи до мястото, за което Божия човек беше казал и предупредил, и опази се оттам, не веднъж и не дваж

        Израилевият цар искаше да провери верен ли е тоя пророк. Искаше да провери този пророк наистина ли е от Бога или си говори от себе си. Защото и днес има много пророци. Както знаете пророците могат да бъдат истински пророци, могат да бъдат лъжливи пророци, а могат да пророкуват и от себе си. Но тук царят праща да види дали е верно това, което казва Божия човек и той вижда че са верни тия неща. Всеки път, когато Елисей му каже там е врага, врага наистина се оказва, че е там. Елисей, Божия пророк знае плановете на врага.

Виждате ли за какво е пророческото служение? Една от целите му е да се знаят плановете на врага, да не ходим в слепота, както казва словото:

Ние, които гледаме на невидимите, а не на видимите неща, понеже видимите са временни, невидимите вечни

        Гледане, обаче, виждане в невидимия свят. Това е 2 Коринтяни 4:18. И тук се казва, че израилевия цар се опази не един път, два пъти, а много пъти. Виждате ли колко е важно това служение? Когато го има, ние можем да бъдем предупредени предварително в духа за атаки, които могат да сполетят нас, семействата ни, църквите ни. Защото всяко нещо, преди да стане в материалния свят, вече е станало в духовния свят. И Господ дава откровение чрез Святия си Дух за ония неща, които още не са се материализирали, но са станали в духовния свят да можем да ги виждаме. Казва се в евангелието от Йоан, Исус казва, че

Святия Дух като дойде, Той ще ни разкрива идните неща.

11.И сърцето на сирийския цар се смути поради това и свика слугите си и каза – няма ли да ми кажете, кой от нашите е за Израилевия цар?

        Сирийският цар видя, че неговите планове стават известни и той реши, че има някой шпионин, който го издава на израилевия цар.

12.А един от слугите му каза – никой, господарю мой, /никой не е шпионин, никой не те издава/, но пророка, който е в Израел Елисей, известява на израилевия цар думите, които говориш в спалнята си

        С други думи, пророкът, който е в Израел получава откровение от Бога за всички твои действия, всички твои планове, включително това което говориш в спалнята си със жена си. Представете си до каква степен е имал пророческо откровение Елисей! След като царя чува това нещо, той решава, че трябва да вземе мерки и вижда, че на него проблема не му е царя на Израел, защото той щеше отдавна да го е победил, защото той ходи като сляп, не знае за какво става на въпрос. Но проблема му е пророка на Израел, защото той е окото на Израел. И помните царя какво казва на Елисей:

Татко, мой! Татко, мой! Колесница Израелева и конница негова!

        Тоест, военната сила на Израел е бил Божия пророк. Божият служител е бил военната сила на Израел.

И днес, приятели, военната сила на България не е армията, а военната сила на България са Божиите помазани слуги! Истинските Божии слуги, истинските Божии пророци са истинската армия на България. И това, което решава да направи царят на Сирия, каза на един от слугите си:

13. Така и рече: идете научете се къде е пророк Елисей, за да пратя да го заловят

        Той казва – докато този пророк не го хванем и не го озаптим, ние няма да можем да победим Израел! Ние трябва да премахнем пророка. И виждате винаги Божия човек е на мерника. Илия беше проблема на Езавел. Езавел се прицели в Илия, той беше проблема за нея. Йоан Кръстител беше проблема за жената на Ирод, защото той всъщност беше гласът на Бога, който й пречеше тя да си реализира нейните планове. И затова какво поиска тя – тя иска главата на пророка. Поиска главата на Божия служител. Врагът иска главите на Божиите служители, защото те са войската на Бога. И по-нататък:

Научете се да пратят да го заловят. И известиха му – ето, в Дотан е.

        Разбраха къде се намира пророка.

Тогава царят прати там коне, колесници и голяма войска. И дойдоха през нощта и обиколиха града.

        Виждате царя, сирийския цар изпрати толкова войска не срещу израилевия цар, а прати войска срещу пророка в Израел. Обаче, там трябва да атакува, изпрати коне, конници, колесници, изпрати голяма войска. Това е най-голямата войска, която по онова време съществува, защото тогава не е имало танкове, самолети и такива неща. Значи коне, конница, колесници, голяма войска и дойдоха през нощта. Искат изненадата, искат да се скрият. Виждате ли врага атакува през нощта. Врагът не излиза наяве, той се крие. Плановете на врага са скришни, обаче слава на Бога за Святия Дух, че Той извява скришните планове на врага. Той ги изявяваше на Елисей. Интересно този цар защо си мисли, че няма Бог да изяви този план на пророка. Елисей също, защо си мисли така, но той изпраща тази войска, за да залови Божия човек. През нощта заобиколиха града. Градът Дотан е заобиколен от войската на сирийците. Значи доста голяма войска, цял град да е заобиколен от войската, нали така. Обаче, забележете, Елисей получава откровение за това нещо и някакво безпокойство и тревоги да има в Елисей, не се усеща тука. Елисей спи спокойно през нощта, не пие хапчета за сън, не пости цяла нощ, не се тръшка, спи си спокойно и на сутринта слугата на Божия човек стана преди Елисей. Елисей продължава да си спи. Стана слугата на Божия човек, излезе навънка да се протегне и да пие едно кафе и ето, а, войска – коне, конници, колесници, беше обиколила града. Войска обиколила града. И тогава слугата влиза вътре и казва на господаря си:

Ах, господарю, мой! Какво ще правим?

        Ето, това е въпроса – какво ще правим сега? Закъсахме. Виждате ли колко е важно ние като християни да се научим да живеем и ходим в духа.

Не ходим с виждане, а ходим с вярване и казва 2 Кор.5:7 стих.

        Не ходим в естествения свят, а ходим в духа. И ето, този слуга, който е имал Елисей, за съжаление. Представете си какъв Божий служител е Елисей и колко плътски слуга е имал! И накрая не можа да го научи. Слугата на Елисей накрая завърши като прокажен, за съжаление. Знаете за Гиезий и Елисей остава без ученик. Горкият Елисей! Сигурно не е можел да обучава ученици достатъчно. Не знам, обаче вижте какво е положението – Елисей имаше ученик и той завърши прокажен, не можа да последва примера на учителя си. Илия също имаше ученик, но неговия ученик го надмина. Неговият ученик беше Елисей. И единият, и другия са имали по един ученик, сериозен обаче. В единия случай е успех, в другия случай – неуспех. Много зависи от учителя, много зависи и от ученика. Зависи от какво е направен учителя и какво получава учителя, но зависи и от какъв материал е направен ученика. Ако материала не е наред, каквото и да го правиш, ще бъде или чуплив, или нещо друго и няма да стане нищо от него. Както в случая – живее с такъв Божий човек, такова помазание и такова пророческо видение и той се безпокой за това, което виждат очите му. Елисей обаче е търпелив. Той каза: какво ще правим.

А Елисей отговори – не бой се,

        Вижте, Бог, когато говори, думата му е винаги – не бой се! Елисей отговори – не бой се на слугата,

защото онези, които са с нас.

        Кои са тези, които са с вас? Няма никой! Израилевият цар не е с вас. Вие сте двама. Онези, които са с нас, значи той говори за някой, който естественото око не го вижда. Елисей казва – не бой се, защото има някои, които са с нас.

Онези, които са с нас са повече /на брой, а друг превод казва важат повече. Значи са по-силни, хем са повече, хем/ и са по-силни от онези, които са с тях

        Но Елисей не казва „от тях“, не казва „от сирийската армия“. Той изобщо не обръща внимание на сирийската армия. Това е удивително! Той не казва тези, които са откъм нас са по-силни от тях. Нито казва ние сме по-силни от тях, нито казва, тези които са откъм нас са по-силни  от тях. Той казва –

тия, които са откъм нас са по-силни и повече от онези, които са откъм тях.

        Говори отново за невидима армия. Тук говори за две невидими армии – онази която е откъм нас и онази, която е откъм тях. Две различни армии, които не се виждат. Елисей с други думи казва – не е важно колко голяма армия застава срещу тебе във видимия свят, важно е каква армия застава срещу тебе в невидимия свят! Още по-важно е каква е армията откъм тебе в невидимия свят. Той казва – не бой се, защото онези, които са с нас са повече от онези, които са с тях. И след това Елисей започва да демонстрира това за което говори. Защото в естествения свят се виждат двама човека –  Елисей и слугата му. Единият притеснен, а другия – спокоен. И от другата страна се вижда една огромна войска, която е заобиколила целия град. В естествения свят тази битка вече е изгубена. Защото примерно не може двама човека да излязат срещу 200 хиляди, нали! Това просто е глупаво! Обаче, какво се получава? След като казва тия думи, Елисей да окуражи слугата си, той продължава с молитва. Помоли се, на кого се помоли – на Бога. Вижте какво казва:

Помоли се Елисей – Господи, отвори очите му, за да види!

        Забележете каква молитва! Молитва състояща се само от няколко думи. Оказва се, че не е толкова важно колко ти е продължителна молитва, нито колко са думите в молитвата, а е важно какви са ти взаимоотношенията с Господа! Елисей се обръща веднага след като говори със слугата си, веднага влиза в молитва и казва: Господи, отвори му очите, за да вижда! Една молитва. Слава на Бога за тази молитва под закона. Той не казва в името на Исус, това е молитва още под закона. Още завесата не е раздрана, не е Великия Първосвещеник Исус там, посредника между Бога и човека. Представете си за каква молитва става въпрос! Казва: отвори очите му, за да види и резултата –

Господ отвори очите на слугата.

        В резултат на молитва се отвориха очите на слугата.

Какъв е извода? Ако ние искаме да започнем да виждаме в духовния свят, молитвата е онова, което ще ни въведе там. Молитвата отваря духовните ни очи. И то не баш молитвата, Господ ги отваря в резултат на молитвата.

И Господ отвори очите на слугата и той видя – ето, хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей

        Срещу Елисей има конница, има колесници, има огромна армия, но тя е от обикновени хора и обикновени коне, но около Елисей е имало конница, имало е колесници, имало е огромна армия. Обаче тя не е била от обикновени хора, нито от обикновени коне, а се казва „огнени коне и колесници“. От което се вижда, че тук не става въпрос за конница, която е този свят, но конница, която е от Божието царство. И тези, които са били около Елисай са наречени ангели, пратеници, посланици на Бога.  Вражеската войска беше около града, обаче огнената армия не беше около града, тя беше около Елисей. Затова градът има привилегията, честта, когато Божий служител е в града. Това е голяма привилегия и чест, защото както пророка е ограден от огнена армия, така и града бива ограден от огнена армия. Но когато в града няма помазани слуги, когато няма такива слуги, които да имат свръхестествената охрана на Бога, тогава града е отворен за атаките на града. Затова е голяма чест и привилегия да има помазани Божий хора и ние трябва да ги приемем с радост и благодарение, а не да ги пъдим и гоним. Защото имаше в Гадъра, Исус когато освободи този, който беше обладан от легион, хората от града специално излязоха да Го поканят да си ходи. Не да го поканят да дойде да хапне, не да го поканят в домовете си и да кажат – толкова имаме нужда от тебе! Знаеш ли колко още свине има да си отидат оттука? Знаеш ли още колко демони има? Но не, те го помолиха да си отиде, защото за тях свинете бяха по-скъпи от живота на човека и от освобождението на човека. И днес много пъти е така! Хората ценят икономиката повече от човешката душа. Хората ценят много неща повече отколкото ценят човека. Но виждате Христос премина през езерото, укроти бурята с цел да отиде да освободи един вързан човек. Дяволът направи всичко възможно докато минаваше през морето с лодката да потопи тая лодка. Надигна се огромна буря, обаче Исус спеше на възглавница. Много ми харесва, че спи на възглавница – пълен мир, упование в Неговия Отец. Той е сигурен, че ще си завърши задачата. И не може дявола да го потопи. Учениците обаче се уплашиха:

О, Господи, не те ли е грижа за нас? Виж, че потъваме тука?!

        Знаете ли колко много хора днес упрекват Господа, че не го грижа за тях? Огорчени, обидени на Бога. Той казва  –

Къде ви е вярата? Стана, смъмри вълните, успокои се и Той отиде от другата страна.

        Дяволът искаше да Го спре, да не Му позволи да проведе освободителното служение. Виждате, врагът се опитва да спира Христос, но не може да го спре. Нека да се върнем на този пасаж.

Хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей

        И аз се сещам тука, искам да ви покажа нещо прекрасно, което видях. Деяния на апостолите, 12:15 стих. Петър хлопа по вратата на къщата, където хората се молят. Домашната църква или домашната група се моли за освобождението на Петър с огромна вяра. Петър хлопа на вратата, слугинята казва, че Петър хлопа на вратата. Те казват – ти си луда. С други думи, не е възможно Петър да е освободен от затвора! Ние знаем, че Петър е в затвора, ние се молим Петър да бъде освободен от затвора, но Петър е в затвора. Обаче, тя се опитва да им каже, че те се молят на Бога Петър да бъде освободен, Господ вече е освободил Петър от затвора и Петър хлопа отвънка. Но те казват ти си луда. Виждате просто колко невъзможно им се е виждало той да бъде освободен от затвора през нощта, но въпреки всичко те се молят. Удивително е, че Господ слуша понякога молитви, които не са поднесени с достатъчно вяра. Така, че искам да насърча някои хора. Виждате в тая ситуация те не вярват, че Петър е освободен, продължават да се молят. Господ дава отговора, вече отговора го има, обаче те продължават – Господи, дай, постим, молим се. Господ дава отговора. Дай, Господи! Искаме още, Господи! Абе, дадох ви го вече! Не, още Господи! Искаме Петър да го освободиш! Ама, той хлопа на вратата. Не, Господи, тя е луда, ние искаме Петър да го освободиш.

Но тя настояваше, че това което им казва, че е вярно. Тогава те смениха мнението си и започнаха да говорят: това ще да е неговия ангел, тоест, ангел-пазител

        На тях им се виждаше по-вероятно ангелът на Петър да се яви, отколкото самия Петър да се яви.

Искам да ви покажа колко свръхестествено се е движела първата църква. Не става въпрос за въображаем ангел. Те са виждали истински ангели. Те са смятали, че ангелът в Петър се е явил. Но искам да обърна тук внимание на друго. Петър е имал персонален ангел, както хората имат бодигард. И когато си сам, когато си в трудна ситуация, когато ходиш по улицата и се срещаш с хора, когато ходиш по тъмни улици, на опасно място, кучета наоколо и т.н., сещаш ли се, че до тебе има твоят личен ангел-пазител? Тоест, ти не си сам. Твоят ангел-пазител е там до теб. Той е изпратен от Бога. Ангел-хранител се казва тука, но думата е хранител, охрана, охранител. Ангел-охранител, тоест, ти имаш персонална охрана и аз имам персонална охрана. Имаме си персонален ангел, който ни пази. Но въпросът е всички хора ли имат такива ангели, защото хората в света също претендират за такива ангели.

И аз искам да ви покажа един стих, който дава много точен отговор. Евреи 1:14, казва:

Не са ли всички те служебни духове /говори се за ангелите/ изпращани да слугуват на кого – на онези, които ще наследят спасение

        Значи ангелите са служебни духове, служители, обаче духове служители, не от плът и кръв. Ангелите са служители духове, които са изпращани от Бог Отец. Бог Отец изпраща ангелите да слугуват на кого – на невярващите ли, на невярващи или на всички? На онези, които ще наследят спасение. Тоест, на онези, които са вярващи. Онези, които са новородени християни. На всеки новороден християнин. Ако ти си новороден християнин, можеш да кажеш – Боже, благодаря Ти много. Много се радвам за това, което разбирам. Все го мислех, обаче някак си не ми беше толкова в мисълта, обаче сега разбирам, че аз като новороден християнин имам персонален ангел-охрана, който ме пази. Всеки един новороден има личен, персонален ангел-пазител или ангел охрана. Това го виждате в Евреи 1:14. След като го пише там,

небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат

        Слава на Бога. Вървиш по улицата, вярващ, невярващ човек, има разлика. До нас има някой, когото те не виждат. До теб има някой, когото другите не виждат. Ама, вярваш ли, че има този някой. До теб казвам, не в теб. Защото в теб има друг. Исус казва за Святия Дух, Йоан 14 глава –

Той е с вас, как – чрез Христос, и ще бъде във вас.

        Виждате ли разликата? Святият Дух къде е? Той е в нас, в това тяло. Нашето тяло е храм на Святия Дух и Святия Дух оперира чрез тялото. Но ангелите не са в нас, те са до нас. Значи ангел-пазител, те се движат независимо от нас. Святият Дух се движи с нас, ние сме храма и Святия Дух се движи с нас, тоест в нас се движи навсякъде. Докато ангелите се движат около. Те се движат в пространството около нас. Надявам се това нещо да дава яснота по въпроса. Понеже тръгнахме да говорим за това, но това е за всеки новороден християнин.

Нека да видим тука нещо друго интересно. В Псалм 34:7 се казва:

Ангелът на Господа се опълчва, /или друг превод казва/ прави стан, къмпинг, около онези, които му се боят и ги избавя

        Сега, как може един ангел да бъде около тебе от всички страни? Тука иска да се каже, не само един ангел, но един ангел вече със своята военна единица. Ангелите са военни духове. Както при раждането на Исус, при овчарите се явиха ангелско войнство. Защо войнство? Те хвалят Бога, но в  същото време воюват. Значи ангелите са воини. Те са войската на Господа. Огнената войска, невидимата армия на Бога. Така че този ангел в Псалм 34:7 е направил стан около онези, които му се боят. Същото нещо, което четем за Елисей, защото какво се казва:

Когато на слугата му се отвориха очите, видя хълма, беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей

        Точно изпълнение на Псалм 34:7 – ангелът на Господа прави стан около ония, които му се боят и ги избавя. И сега ще видите избавлението. Ето ви, свръхестествено ходене не според както очите гледат, а според както сърцето вярва. Не според видимата реалност, а според невидимата реалност.

Защото видимата е временна и променлива, а невидимата е вечна.

        Нека още нещо да ви покажа, което се намира в Псалм 91:10-13. Вярвам, че това са неща, които ви насърчават и просто да обърнете внимание на този въпрос, защото ние трябва да сме наясно, както казват англичаните да бъдем – awere, да бъдем наясно. Защото ние на ангелите на трябва да се молим. Трябва да се молим само на Бога. На ангел никога не трябва да се молим. На ангел никога не трябва да се покланяме. Трябва да се покланяме само на Бога. Но в същото време в Библията достатъчно пише за  ангелите, за да можем да осъзнаем за какво става въпрос. Виждате, че се казва, че те са Божии слуги, изпращани от Бога да слугуват на кого – на нас. Те са Божии слуги, обаче Бог ги изпраща да слугуват на нас. Евреи 1:14 се казва –

служебни духове изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение.

        Тоест, ние имаме нужда от слугуване, ние имаме нужда от тяхната защита. Вижте какво казва в Деяния 12:15:

Това е неговия ангел /ангел охранител/

        Значи ние имаме нужда от охрана. Ние имаме нужда от духовна охрана. Ако мислите, че сме много силни и нямаме нужда от  тая духовна охрана. В много случаи не си даваме сметка как ангела на Господа ни е избавил. А може и да си давате сметка, но някои не си давате сметка. Ангелът на Господа ви избавя от ситуации. На кого трябва да благодарим? На Господа, не на ангела. Но трябва да си даваме сметка за това. И Псалм 91:10-13 казва:

Затова няма да те сполети никакво зло, /кого няма да го сполети/, който живее под покрива на всевишния, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва, епидемия до шатъра ти, до жилището ти – обещание.

        Никакво зло казва няма да те сполети. Нека да го вярваме това,  да го приемем. Защо? Защо няма да те сполети никакво зло? Защо няма да се приближи язва до шатъра ти?

Защото ще заповяда, кой – Бог  на ангелите си за тебе

        Бог заповядва на ангелите си за тебе.

Да те пазят във всичките ти пътища

        Ето ги охранителите. Тук говори за ангелите в множествено число.

На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си

        Камък – слово, камък – клопка от врага. Подложил ти е клопка, камък. Първо говори защита, казва защитата е чрез ангелите, и след това казва:

Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия

        Чрез тази невидима армия, това което се случи с Елисей. Срещу него има естествена армия, подкрепена с демонични сили, разбира се. Обаче откъм неговата страна огнената армия на Бога, която му даде да стъпче лъв и аспид, да стъпче млад лъв и змия. И вие ще видите по-нататък какво се случва. Как врагът ослепява и губи битката. Слава на Тебе, скъпи Исусе!

Още нещо искам да ви покажа, един прекрасен стих. Видяхте около всеки един новороден християнин има ангел-пазител. Ако си новороден християнин, кажи – слава на Бога, не съм сам! Ангел има до мене, Святия Дух има в мене! Святият Дух е в теб, когато си кръстен със Святия Дух. Ако не си кръстен със Святия Дух, това е друг въпрос. Кръстените със Святия Дух имат Святия Дух в себе си. Новородените християни имат ангела до себе си.

Матей 26:53. Видяхме, че всеки новороден християнин има ангел до себе си. Видяхме, обаче че тези, които се боят от Господа според Псалм 34:7, „ангела на Господа прави стан около тях и ги избавя“. Както беше случая с Елисей. Елисей имаше един легион предполагам, не знаем колко са точно, но предполагам легион от ангели около него, за да го пазят. Така че врагът не можеше да го пипне. Но нека видим случая с Христос, който е нашия пример. Петър решава да защитава Христос. И ние понякога решаваме да защитаваме Христос. То сме измислили вече наука за защитаване на вярата, наука за защитаване на Христос. Ние си мислим, че Той има нужда от нашата защита ли какво. Ама, Той самия си защитава Себе си. Не само себе си защитава, Той нас защитава. Да ви кажа, Той няма много нужда от нашата защита. Ние имаме нужда от Неговата защита. Петър реши да защити Христос, извади един нож и отсече ухото на слугата на първосвещеника. Исус каза – недей, Петре. Това ухо му трябва. Трябва да може да слуша този човек. Как ще чуе евангелието, ако му отрежеш ушите? Слагай обратно ухото! И казва –

който вади нож, от нож умира.

        С други думи, Той казва – не се бийте в естественото, защото каквото посеете, това ще пожънете. И добавя – 26 глава, 53 стих на Матей:

Или не мислиш /с други думи му казва –не мислиш достатъчно/, че мога да се примоля на Отца си

        Значи Той казва – Аз мога да се помоля на Отца си. Отново молитва, виждате ли, молитва. Както Елисей се помоли слугата да прогледа. Както Елисей се помоли войската на противника да ослепее, така тук Той казва –

Мислиш ли, че Аз не мога да се помоля на Отца си и Той би ми изпратил

        Вижте какъв е отговора на Отца! Отец не идва при Него лично, а в същото време Святия Дух е в Исус. Обаче, тук какво каза Той?

Той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели

        Не му стига един. Иска 12 легиона ангели. Вероятно иска ангели за себе си, иска по един легион за всеки от апостолите. Не знам каква му е причината да иска повече от 12 легиона ангели, но виждаме ясно, че това е била сериозна духовна битка. И казва – ако Аз исках да се спася от тази смърт, щях да се помоля на Отец и щеше да ми прати ангелите тука. И щяха да хвърчат първосвещеници, книжници, фарисеи, садукеи, римляни. Всичко щеше да лети, обаче каза:

Аз за това дойдох, за да умра за света.

        Така че не се моля за избавление нарочно, за да мога да си изпълня докрай задачата. Но, ето избавлението как е – 12 легиона ангели, повече от 12 легиона. Казват някъде, че около шест хиляди войника. Повече от 72 хиляди ангела, казва Исус може в резултат на молитвата да дойдат. Огромна война, огромна битка, огромна победа. Благодаря на Бога. Виждате колко реални са тези неща. Исус казва – ако се помоля, Отец ще ми изпрати ангели. Слава на Тебе, Господи!

Искам още един стих да ви покажа – Матей 18:10.

Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото  ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, който е на небесата

        Сега, виждате колко е интересно това. Казва техните ангели на небесата гледат винаги лицето на Отца Ми. Стоят пред Отец и гледат лицето Му. Защо? Гледат Го и очакват заповед. Гледат Отец в лицето, в устата и чакат заповед от Отец да им каже. И Той казва – Отиди при Николайчо и му помогни! И ангела отива, слиза долу – помага. Свърша работата. Разбирате ли? Техните ангели, казва винаги гледат лицето на Отеца Ми, който е на небесата. Но кои са тези малките? Очевидно, че говори за деца, но в същото време говори за онези малките, които вярват в Него. Няколко стиха по-рано казва –

Оня, който съблазни един от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да си окачи воденичен камък и да се хвърли в дълбините на морето

        Хем казва за малките, хем казва за малките, които вярват в Него. Ситуацията е такава – ние казваме, понеже децата си имат ангел, който ги пази, обаче в същото време Той казва – малките, които вярват в Мене. Очевидно става въпрос за онези, които са малки в очите на другите, незначителни християнчета. Вашите колеги, вашите приятели, вашите роднини ви презират, считат ви за дребни, за малки. Той казва – внимавайте да не презирате нито един от тези малките. Тия малките, дребните, които вярват в Мене, дето ги смятате за едно нищо! Внимавайте казва да не презирате, защото ангелите им гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. Можете ли да си представите?! Дори казва: никой да не ви презира, защото какво толкова децата да ги презират? Нас, християните, има толкова хора, които ни презират и Той казва – внимавайте да не презирате тези, които вярват в Мене, тия малките, незначителните, които са християни. Ама, този ли? Остави ги тези, те са секта там. Внимавайте да не ги презирате, защото техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. С други думи, ангелите слушат от Бога какво Той ще каже за вас. И вие като се помолите в молитва, Той изпраща ангелите да им помагат. Има смисъл от молитвите. Как стават нещата? Ето, виждате как стават нещата – с молитва и с вяра.

И аз искам тук да довърша случая с Елисей. 18-ти стих на 4 Царе 6 глава:

Когато сирийците се спуснаха към него

        Сирийците се спусках към Елисей да го нападнат.  А, хванахме го!

Елисей се помоли на Господ

        Вижте, той не взе меч, не взе копие да се бие с тях.

Елисей се помоли на Господа казвайки – поръси тези люде със слепота

        Сега, аз искам да предупредя хората да не вземете да се молите хората да ослепяват! Хората около вас. Това е Стария Завет, за нас това важи да се молим Господ да ослепи силите на тъмнината, а не да се молите хората да ослепеят. Някои християни като се ядосат отиват в друга крайност. С един брат пътувахме преди години с колата и като минавахме някъде Хърватско, сръбско, той – Господи, моля те да ослепиш тези митничари! Викам – недей да ги ослепяваш. Просто да можем да минем успешно, защото знаете там винаги имаше проблеми. Елисей се помоли –

Порази със слепота. И Бог ги порази със слепота, както каза Елисей

        Кратка молитва. Цялата армия на врага, конете ослепяха, хората ослепяха, всичко ослепя. И Елисей им каза –

Не е този пътя, нито този е града. Последвайте ме и аз ще ви заведа при човека, когото търсите. И заведе ги в Самария

        Той ги води при царя. Казва – какво ме търсите мене? Аз не съм политик, не съм военен стратег, а съм просто един пророк. Ще ви водя при царя.

Когато стигнаха Самария, Елисей каза: Господи, отвори очите на тези да видят. И Господ отвори очите им и те видяха – и ето, бяха сред Самария

        Елисей се помолва с друга молитва, не ги оставя слепи. Той е милостив. Господи, отвори очите да видят и те отварят очите, виждат че са сред Самария.

А когато видя израилевия цар, рече: Да ги поразя ли, татко, да ги поразя ли?

        Царят казва на Елисей татко. Смята го за духовен баща. Да ги поразя ли, татко?

А той в отговор каза – не ги поразявай. /Ето, отново е милостив Елисей./ Поразил ли би ти тези, които би пленил с меча си и лъка си?

        С други думи, той казва – тези са пленени, те са пленници. Цяла армия пленена от един човек! Ама, тоя човек зад него има огромна, невидима, огнена армия.

Сложи им хляб и вода и нека ядат и пият, и нека отидат при господаря си. И така, той им сложи много ястия и след като ядоха и пиха, пусна ги и те отидоха при господаря си. И сирийските чети не дойдоха повече в израилевата земя

        Сирийският цар получи такъв сериозен урок. Той просто разбра, че срещу свръхестественото царство на Бога не може да се бори с естествени средства.

Скъпи братя и сестри, скъпа църква! Ние сме призовани да воюваме по този начин! Не да воюваме по плът. Ние трябва да се научим да бъдем Божии служители, Божии пророци, мощни в сила. И да можем да поразяваме врага, както Елисей е показал. Той го е направил това под закона.

Аз искам да ви прочета един друг стих, който много ми хареса. В него не пише за ангели, но е прекрасен стих. Те са два стиха.

Псалм 105:14,15: Той /Бог/ не остави никого да им напакости, дори заради тях изобличи царе

        Ето, както в този случай с Елисей. Царят беше изобличен на практика, не само с думи. Защото Божието царство не е в думи, а е в сила и Елисей го показа. Божието царство беше в откровение, Божието царство беше в сила. Той показа на царя на Сирия и на войската на Сирия, стана им ясно, че тука има нещо, което не виждат. Има армия, която  не виждат и видяха много голяма сила и опозиция срещу тях, която ги порази. Тук се казва:

Той не остави никого да им напакости, дори заради тях изобличи царе, като каза – да не докачите помазаните ми

        Помазаникът е Христос, а ние които сме кръстени със Святия Дух сме помазаните Му. Така че Той казва да не докачите помазаните ми. Господ се грижи и пази със словото Си.

И да не сторите зло на пророците Ми

        Виждате ли каква свръхестествена защита! Благодаря Ти, Господи! Насърчавам се като го чета словото на Бога. Ето сега, още един пасаж, който е прекрасен искам  и него да ви прочета. Псалм 139:5. Подарявам ви ги тия стихове, в името на Исус Христос. Вземете ги, дъвчете ги, яжте ги, хранете се с тях, защото това е сила от Бога.

Псалм 139:5. Ти си пред мен, ти си зад мен и Твоята ръка е върху мен

        Мария направи една такава песен. Ти си пред мен, ти си зад мен и турил си върху мен ръката Си. Присъствието ти в мене, ангелите пред мен и около мен. Виждате каква прекрасна защита имаме от Господа. И последен стих – Псалм 103:20, за ангелите е това.

Благославяйте Господа – заповед е това, вие, ангели Негови. Мощни със сила.

        Ангелите са мощни със сила. Не слаби, а мощни. Те са много по-мощни от нас. Ангелите са мощни със сила. Няма да ги подценяваме.

Мощни със сила, които изпълняват словото Му

        Виждате ли какво правят ангелите Му – те изпълняват словото. Затова, когато ти проповядваш Неговото слово, ангелите го изпълняват. Когато изповядваш Неговото слово, ангелите го изпълняват. Те са мощни със сила да изпълняват Словото Му като слушат гласа на Неговото слово. Трябва да слушат. Затова трябва да се изповяда словото. Обаче трябва да се слуша гласа на Господа. Трябва да се говори под помазанието, не в буквата, която убива. Не законнически, легалистично, а да бъде под помазанието и водителството на Святия Дух. Да слушаш гласа на Господа и тогава ангелите изпълняват словото на Господа, мощни със сила.

Благославяйте Господа, вие, ангели Негови. Мощни със сила, които изпълняват словото Му като слушат гласа на Неговото слово

        Така че, благодаря Ти, Господи за Твоите ангелски легиони. Благодаря Ти, че всеки един от нас има ангел-пазител. Ангел, който винаги е с нас, който винаги гледа Твоето лице и слуша Твоя глас. Благодаря Ти, че тези, които се боят от Тебе, има легиони от ангели, който ги окръжава и пази, според Псалм 34:7,

„Ангелът на Господа е направил стан около ония, които му се боят и ги избавя“.

        Благодаря също, че Ти Господи дори не се ограничаваш с легион от ангели, но ти си казал дори повече от 12 легиона ангели. Така че както беше около Елисей и както беше около Исус, ние те молим за ангелско присъствие. Огнени коне и колесници да защитават нас, домовете ни, служенията ни, църквите ни, бизнеса ни. Да защитават градовете ни и да защитават България. Моля те, в името на Исус, Ти да издигаш мощни Твои слуги, пророци като Елисей, които наистина да променят духовния климат. Наистина да бъдат армията на България. Тези до които ще се допитват управниците и ще кажат – „Татко мой, колесница израилева и конница негова! Татко мои, да ги поразя ли?“ Аз Те моля, преди да издигнеш авторитета на Твоята църква, да я направиш да ходи мощно и силно в духа, а не мощно и силно в плътта. Моля Те, църквата ти да скочи в реката на Святия Дух и да се движи и ходи в Духа. В името на Исус, Ти благодаря за това откровение за ангелите. И Те моля, да уякчиш църквата с ангелско присъствие в мощното име на Исус Христос от Назарет! Ние признаваме, че

Само на Господа, Твоя Бог да се поклониш и само на Него ще се покориш.

        Ние признаваме, че на Господа само ще се молим. Ние признаваме Господи, че на Господа ще се молим и ангелите са Твои слуги. Но също така вярваме, Господи че Ти изпращаш Твоите ангели да слугуват на нас. И ти също изпращаш Твоите ангели да ни бъдат охрана, да ни бъдат пазители, да ни пазят във всичките ни пътища. Ти изпращаш ангелите Си да ни бъдат охрана, наша защита, войска която да е около нас, както беше около Елисей. Ти изпращаш Своите ангели да слугуват на всичките ни нужди. В името на Исус Христос от Назарет, ти благодарим за това и Ти отдаваме слава и хвала.

И аз Те моля, всяко Твое дете, което се чувства слабо, немощно, отхвърлено, самотно, Боже дай откровение и мъдрост, за да научим, че

По-велик е този, който е в нас, от онзи, който е в света

        И това е Святия Дух, който е в нас е по-велик от дявола, който е в света. И че онези, които са откъм нас, около нас, с нас са повече и важат повече от онези, които са със света. Благодарим Ти за Твоята невидима армия в мощното име на Исус Христос от Назарет. Отдаваме слава и хвала. Нека кажем всички на това амин. Не се съмнявайте,

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!