Помазаното Слово

Здравей, брат Пламен,

Искам да ти благодаря за помазаното Слово по интернет. Много ме докосва. Всичко, което Бог ми говори и ме води, се потвърждава от теб, все едно ме познаваш и се ме чул какво мисля, говоря и какво ме измъчва. Даваш отговори на въпросите ми. Благодаря и слава на Бога, че те употребява да ми потвърждава Словото си.

Молех се заедно с теб и ми се повдигна да повръщам, когато ти се моли. И днес се молих с теб за освобождение „Молитва за освобождение 1“ и много се прозявах.

http://www.youtube.com/watch?v=7iVaqvUbTjw&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=1

Вярвам, че Бог ме освобождава, Бог да те благослови, Амин!