Господи, спаси България!

Псалм 33:12  Блажен оня народ, на когото Бог е Господ…

Да се молим за спасение и промяна в България!

Антихризмът да напусне родината ни!
Бог да спаси страната ни в Името на Сина Си Исус!
Нека Исус Христос да бъде Господ и Цар на България!

Църквите да се обединят в молитва и пост за България!
България да бъде измита в кръвта на Божието Агне!
Да се събори духът на антихрист
и да се установи Господството и Царството на Христос в родината ни!
Бог да постави богобоязливи и праведни управници!

1 Йоаново 4:4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги;
защото по-велик е Оня, Който е във вас,
от онзи, който е в света.

Притчи 14:34 Правдата възвишава народ,
А грехът е позор за племената.

Притчи 11:10-11 Когато благоденствуват праведните, градът се весели;
И когато погиват нечестивите става тържество.
Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
А чрез устата на нечестивите се съсипва.

Притчи 28:28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият,
Но когато те загиват, праведните се умножават.

Притчи 28:15 Като ревящ лъв и гладна мечка
Е нечестив управител над беден народ.

Притчи 29:14 Когато цар съди вярно сиромасите,
Престолът му ще бъде утвърден за винаги.

Притчи 16:12 Да се върши беззаконие е мерзост на царете,
Защото престолът се утвърждава с правда.

Съдии 13:1 И израилтяните пак сториха зло пред Господа;
и Господ ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години.

Псалм 33:12 Блажена онази нация, чийто Бог е Господ,
народът, който Той е избрал за Свое наследство.