Препоръки за болни от смъртоносни болести

1. Молете се върху водата, която пие болният. Полагайте ръце върху шишето. Изговаряйте живот и благословение!

2. Молете се върху храната! Изговаряйте живот и благословение!

1 Тимотей 4:5  Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

3. Болният да взема често, поне веднъж седмично Господна вечеря с вино, не със сок.

Йоан 6:53  Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

4. Да се храни със Словото (стихове) за Живот.

Псалм 107:20  Изпраща словото Си та ги изцелява,
И ги отървава от ямите (гробовете), в които лежат.

5. Имам поучение за духа на смъртта и Духът на Живота. Прочетете го.

6. Имаме книжки със свидетелства за изцеление. Прочетете ги и Бог ще ви насърчи във вярата.

7. Идвайте на Интернет службите ни в четвъртък. Молим се за болните. Бог изцелява и разстоянието не е преграда за Него.

Йоан 11:25  Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;

Евреи 2:14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,

Евреи 2:15 и да избави всички ония, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.

Псалм 118:17  Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни,

1 Коринтяни 15:55  О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

1 Коринтяни 15:56  Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

1 Коринтяни 15:57  но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос.