Бог освободи един брат от алкохола

Писах Ви тогава, че след онлайн службата Бог освободи един брат от алкохола, в който отново беше потънал. Велик, милостив и дълготърпелив е нашият Господ. Благословени бъдете!