Божиите хора трябва да имат работа

Отдаваме цялата слава на Господ Исус!

По повод свидетелството на сестрата за започване на работа, аз искам да прославя Бога, че вече 5г. и 4м. съм на моята работа сега, благодарение на молитвата на бр. Пламен. Току що се бяхме върнали от България в Америка и започнах поредното подаване на молби и търсене на работа. Познавахмесе отскоро с бр. Пламен и аз споделих нуждата си, че търся работа. Той само ме изслуша и каза: „Как така, Божиите хора трябва да имат работа. Сега ще се помолим и очаквай работа скоро.“ Мисля, че на другия ден ми се обадиха от летището, където бях подала молба и процедурата се разви докрай. Благодаря на Бога за искрената молитва на моя брат.

Diana Dimov

***

Фейсбук група за християнски бизнес, търсене и предлагане на работа

Advertisements