Докосвате хора, които живеят на места, където няма местна църква

Пастор Пламен, щастлива съм, че имаме жив Бог, който отговаря на молитвите ни поради своята огромна милост към нас. Бог да Ви благослови, защото чрез Вашето служение докосвате хора като мен, които живеят на места, където няма местна църква. На една от Вашите онлайн служби /16.01.2013г/ получих изцеление. Имах болка под мишницата в продължение на 5-6 дни, която се предаваше и наоколо – към ръката и гърдите. Но още на другия ден нямаше и помен от нея. Благодаря Ви и за Господната вечеря! Това беше нещо, от което имах огромна нужда. Чрез нея се вливам в едно с Христос! Цялата слава отдавам на нашия Господ! А Вие и Вашето семейство бъдете благословени с всяко духовно благословение в небесни места!

Ваша сестра Веска