Проста и лесна молитва в Божието присъствие

Проста и лесна молитва в Божието присъствие

Интернет предаване на живо с Пастор Пламен Петров на 03.09.2013г.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=5GmkLtXdV1A

http://www.youtube.com/watch?v=BK3AbBjy6sA

Нека да отворим на Второ послание към Коринтяните 13-тата глава, 14-ти стих – така е в протестанската Библия. В православната Библия се явява 13-ти стих. И този стих ще бъде като основа за нашата молитва. Нека да видим текстовете. Православният текст казва:

2 Коринтяни. 13:13 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа и любовта на Бога Отца и общуването на Святия Дух (Светаго Духа) да бъдат с всички нас. Амин!

Колко прекрасно е това! В православната се казва: общуването на Святия Дух. Ние го наричаме общението на Святия Дух, защото в протестанския превод се казва:

2 Коринтяни. 13:13 Благодатта на Господа  Исуса Христа и любовта на Бога и общението на Святия Дух  да бъдат с всички нас. Амин!

 Но това общуването ми хареса, защото говори за общуване – общуването на Святия Дух или общението със Святия Дух.

Молитва:

„И сега Те молим, святи Боже, Ти да ни даваш мъдрост и откровение, да ни водиш и учиш в тази молитва, в това събрание, както е писано, че ако двама или трима се съберат в името на Исус, Ти си сред тях. И така, ние Те каним сред нас, святи Господи – ние сме двама или трима и повече сме се събрали тук.”

Искам да кажа няколко думи върху този стих, преди да продължим нататък. Виждам в него концентрирано Евангелието, Виждам в него концентрирано най-важното от Библията. Забележете, отзад напред ще започна: първо – да бъдат с всички вас. Тука Божията воля е всичкото това в този стих да бъде с всички нас.

До кого е написано това послание? Към коринтяните. Коринтяните са вярващи, това е църквата в Коринт. Но то не е само до вярващите в Коринт, ако беше само до вярващите в Коринт нямаше да бъде в Библията, то щеше да бъде само в писмото до коринтяните. Което пише в Библията е до всички вярващи, включително до тебе и до мене. И се казва да бъдат с всички вас. В този стих се вижда Божията воля за всички нас – за мен и за теб, и за всички нас. Прекрасно.

В този стих виждаме небесата, виждаме каква е волята на небесата по отношение на нас, преди всичко виждаме нас. Всичко това да бъде с всички нас – с мене и с тебе, не само с пастира и проповедника, не само с апостоли, пророци и евангелизатори, но да бъде с всички нас. Благодарим на Бога! Каже Му: „Господи, това е за мен”. Явно Божията воля е не само за отделни хора, а включително и за мене, и за тебе.

И в първи стих като погледнем, този прекрасен стих. В този стих виждаме Бог, божеството, виждаме Светата Троица – Отец, Син и Святи Дух. Много е важно това, защото понякога търсим Святия Дух, понякога търсим Исус Христос, понякога търсим Отца. Но тука имаме и Отец, и Син и Святия Дух. Какво трябва да ни бъде отношението към Отца, Сина и Святия Дух? Благодарим ти, Господи. Нека да бъде Твоята воля с всички нас – ето с мене, с братята, сестрите, които в момента участват в това богослужение. Нека да бъде Твоята воля за всички нас. Алилуя!

Отвори очите ни за Бога Отца, за Господа Исуса Христа и за Господа Святия Дух – да виждаме Отец, Син и Святия Дух. Слава на Бога!

И виждаме още, че тук се говори за благодат, любов и за общуване. Любовта е свързана с Отца – Бог е любов; благодатта е свързана с Господа Исуса Христа – благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа; а общението или общуването е свързано със Святия Дух. И като тръгнем отзад напред или отгоре надолу, защото ние сме на земята, а Бог е горе на небесата, на третото небе. Отец е горе на небесата и като тръгнем от тука виждаме, че ни има нас, всичко това да бъде с всички нас. „Господи, тази пълнота да бъде с всички нас. И като тръгнем отдолу нагоре трябва да тръгнем от Святия Дух.

Но забележете, че като казва „да бъде с всички вас”, може и да не бъде с всички нас, може и да не стигнем до тези неща, които са написани тука. Имаме нужда с вяра и устояване да наследим тези обещания и благословения.

И като тръгнем отдолу нагоре виждаме Святия Дух. Защо? Защото ние, които сме кръстени със Святия Дух, които сме изпълнени със Святия Дух и нашето тяло е храм на Святия Дух и Святия Дух живее в нас. Но това не означава още, че имаме общението или общуването със Святия Дух. На времето говорих с един брат, който завърши християнски институт с гръцки език, и го попитах за тази дума какво означава, и той каза, че 60% от преводите казват: общението на Святия Дух, а 40% със Святия Дух, общението със Святия Дух. Много ми харесва общението със Святия Дух.

И като се моля молете се и вие, съвсем естествено, нормално, като дечицата. Вижте какво казва Исус:

7 Ако не станете като дечицата, не можете да влезете в Божието царство.

Разбира се, човек се ражда като бебе, не може като възрастен да се роди. Също не можеш да влезеш в Царството като възрастен, трябва да се родиш. Но това е прекрасно, защото ние трябва да се научим да се молим с детска молитва, с детско отношение да идваме при нашия небесен Баща. Алилуя! Като децата. И тука се говори за общението със Святия Дух. „Господи, научи ни на общението със Святия Дух.” Когато говорим за Святия Дух, ние трябва да се научим да общуваме с Него, трябва да имаме единство с Духа.

Нека да се помолим.

„Небесни Отче, научи ме да общувам със Святия Дух, научи ме на общението със Святия Дух, как да общувам с Него, как да Го опозная. Научи ме да общувам със Святия Дух, Когото не виждам с естествените си очи и не Го чувам с естествените си уши – научи ме да общувам със Святия Дух. И чрез това общение със Святия Дух да се издигам нагоре, и нагоре, и нагоре в Твоето присъствие. Ония, които чакат Господа ще подновят силата си. Които чакат, очакват Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с криле като орли. И ето това издигане искам, да ни научиш за чакаме, да Те очакваме и да се издигаме в Твоето пресвято присъствие чрез общуването на Святия Дух. Алилуя!”

Така че ние имаме нужда от това общуване, за да можем да достигнем до благодатта на Господа Исуса Христа.

Всичко идва от Отца на висините, у Когото няма и сянка на промяна.

Това е нашият небесен Баща, Който е любов и Който ни обича.

„Небесни Отче, ние Ти благодарим за Твоята безгранична, безкрайна, безусловна любов към нас.”

Святият дух е невероятен. Ето, знаех си, че го има. Четях протестанския превод – любовта на Бога и си казвах, тука липсва Отца, защото любовта не е свързана само с Бога, но е свързана с Бога Отца. И тука имаме Отец, Син и Святия Дух, а излиза иначе Бог, Син и Святия Дух (все едно че Сина и Святия Дух не са Бог). Но тука казва в православния превод Бога Отца. Благодаря Ти, Господи, за това нещо. Точно това, което Святият Дух ми подсказа, в превода го има. Святият Дух дава превъзходни преводи. Дори да не знаеш езика дава превъзходни преводи, защото Той ни учи на всяка една истина. На едно място в Библията дори се казва, че нямате нужда някой да ви учи, защото самия Дух ви учи, помазанието ви учи на всяка истина. И аз Ти благодаря, Господи.

Така че, любовта на Отца да дойде върху нас. Но за да дойде любовта на Отца върху нас ние имаме нужда от благодатта на Господа Исуса Христа, тоест, незаслужено да ни се даде чрез Исуса Христа и Неговата кръв, Неговия кръст онази любов, която Отец има за нас.

„Господи Исусе Христе, аз Ти благодаря за жертвата на кръста и затова Отче, че Ти даде Своя Единороден Син да пострада за нас, Който проля кръвта Си, даде живота Си за нас. Той е пътят. И нека тази Твоя любов да слезе към нас посредством единствения, уникалния път, който е логоса, който е словото на Всемогъщия Бог, Който е Сина на Бога, единственият път. Чрез Твоето тяло и кръв Господи Исусе ние имаме достъп до тази любов. Любовта на Отца се излива върху нас и ние можем да се докоснем до нея. Благодаря за необятното богатство на Христовата благодат. Любовта на Отца нека да слиза върху нас посредством благодатта на Господа Исуса Христа и да дойде до нас тук на земята посредством общуването със Святия Дух. Любовта – посредством благодатта – посредством общуването със Святия Дух. И ето нашето взаимоотношение с Отца, и Сина и Святия Дух – в името на Отца, Сина и Святия Дух. Защото трима са, които свидетелстват на небесата: Отец, Словото и Духът, и тези тримата са едно. И аз Ти благодаря затова, че Твоят Дух е и горе, Той е и долу, и посредством Святия Дух ние имаме достъп до Христовата благодат и достъп до любовта на Отца. Алилуя!”

Прекрасен стих – 2 Коринтяни 13:14. Тука има същината, сърцевината на нашите взаимоотношения с Бога. Отношенията ни с Бога Отца – отношения на любов; отношенията ни с Господа Исуса Христа, Който е нашата благодат, и отношението със Святия Дух, с Който имаме общение. И всичко това, казва апостол Павел, да бъде с всички вас. Не само с някои, но с всеки един вярващ, с всяко едно Божие дете. Ако ти преживяваш любовта на Отца, о, не се безпокой! Няма депресия, няма отчаяние в любовта на Отца. Ако ти преживяваш благодатта на Господа Исуса Христа, преживяваш общението със Святия Дух.

„Слава на Тебе, Господи! И аз Те моля да ни научиш на лесен и бърз начин да влизаме в Твоето прекрасно присъствие, да влизаме в Духа Ти, да се молим в Святия Дух. Дай ни, Господи, да търсим Тебе и Твоето лице.”

Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги (Псалм 105:4).

Ето ново откровение. Първото беше върху 2 Коринтяни 13:14, а следващото е върху

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги

Едно, две, три – Отец, Син и Святия Дух. Търсете Господа – има се предвид Отца; търсете Неговата сила – има се предвид Духа; търсете лицето Му винаги – лицето е Исус Христос, защото в лицето на Исус Христос ние виждаме Бога Отца. За мен това е едно откровение – не да търся Духа и да търся Сина или да търся Отца, но трябва да търся Отца и Сина, и Святия Дух. Защото Бог е в три личности и трябва да търся и Отца, и Сина, и Святия Дух. Благодаря Ти, Отче. Не единия, или другия или третия, но и тримата.

Господ е извън нас – Отец и Син на небесата, и Духът даже казва, но в същото време и в нас. В словото се казва: „Ще слезнем и ще направим във вас обиталище”. Ще слезнем – казва се в множествено число. Така че чрез Святия Дух, Който живее в нас, Отец и Сина имат достъп до нас. Така че Бог живее в нас. Благодарим Ти, Господи. Нека да намерим Бога извън нас, нека да Го намерим и вътре в нас. Да намерим Бог и да намерим Божията почивка, да влезем в Твоята съботна почивка. Не да пазим буквата на съботата, а да влезем в истинската Божия почивка.

„Дай ни тази простота, тази чистота, тази невинност, тази истина да Ти се покланяме и да Ти се молим с Дух и с истина.”

Може да се молите с мен, с ваши думи от вашето сърце. Или ако ви е трудно тръгнете с това, което аз говоря, а след това можете да продължите, както Духът ви води. Но просто използвайте времето, влезте в молитвата, не се занимавайте с други неща в момента. Не си отклонявайте вниманието, а влезте в Неговото присъствие, което е пълнота.

„Господи, дай ни тази пълнота; в Твоето присъствие е пълнота, радост, веселие – пълнота от радост и винаги веселие. Дай ни тази простота, тази чистота, тази невинност, тази истина да Ти се покланяме и да Ти се молим с Дух и с истина. С Божия Дух и с Божието слово да Ти се покланяме, защото Божието слово е истината. Искаме, Господи, всичко от Теб, всичко, което идва към мен да бъде от Теб. Не искам нищо от дявола, не искам човешки неща, плътски работи. Всичко от Теб, всичко чрез Теб и всичко за Теб. Ти си изворът на живота. Това е съвършенството. Помогни ми в молитва да прилагам сърцето си, сърцето ми да се моли. Помогни ми цялото ми сърце да участва в молитвата. Поискай Му, Той чува – „Небесни Отче, помогни ми чрез Твоя Свят Дух в името на Твоя Син Исус, сърцето ми да се моли. Сърцето ми да се срещне с Твоето сърце, сърцето ми да пребъдва в Твоето сърце, сърцата ни да се свържат в любовна връзка, любовни взаимоотношения с моя небесен Баща. Научи сърцето ми да Те обича, цялото ми сърце, безрезевно, да бъде изпълнено с Божията любов, която умът не може да разбере и да схване. Изпълни сърцето ми с Твоята любов, изпълни сърцето ми с Твоя мир и с Твоята почивка. Искам да си почина от делата си. Предавам се в Твоите ръце, искам да си почина от делата си. Уморен съм от себе си, уморен съм от хората, уморен съм от грижи и проблеми, уморен съм от новините, от Европейския съюз, от политиката и икономиката в България, от духовното състояние на църквите, уморен съм. Имам нужда да пия от извора на живота. Имам нужда да дойда при Теб без посредник, да дойда при Тебе с единствения посредник – човекът Христос Исус, Великият Първосвещеник, Ходатай и Адвокат. Да няма никой между мен и Исус, да няма плът и кръв между мен и Исус. Не допитване до плът и кръв, а допитване до Тебе, идване при Тебе, защото при Тебе е истинската почивка. Ти си съботната почивка. В Теб има почивка, извън Теб няма почивка. В Теб е съвършеният мир, извън Теб мир няма. В Теб депресия няма, отчаяние няма, безпокойство няма, страхове няма. В Теб има святост, чистота, хармония. Божествена атмосфера – правда, мир и радост във Святия Дух. Моля Те дай ни да преживяваме небето на земята. Дай ми да ходя в небесна атмосфера, да дишам небесния въздух. Няма никой друг като Тебе, небесни Татко, не Ме лишавай от Твоето присъствие, не ме отхвърляй от Твоето присъствие и никога не отнемай от мен Святия Си Дух. Аз имам нужда от любящо сърце, дай ми любящо сърце, с което да Те обичам безрезервно. Дай ми това съвършено щастие, този съвършен мир, тази радост и съвършена почивка в Твоето свято присъствие. Пълнота от радост и отдясно на Тебе е винаги веселие (Псалм 16:11). В Твоето присъствие е пълнота, няма празнота. Искаме пълнотата на Твоето присъствие, и то пълнота от радост, бликаща радост, извори, извори от радост, фонтани от радост.

Мир като река, любов като планина, вятърът на Святия Ти Дух се носи навсякъде. Радост като фонтан, извор на изцеление. Ела Святи Душе, нека падне Твоя огън  (песен).

Огънят и славата на Святия Дух, тежка слава на Святия Дух да слезе върху нас, Алелуя!

Отворете Песен на Песните 1-вата глава. Това е една прекрасна книга за любовта на Невястата и Младоженеца – 1. Нека ме целува той с целувките на устата си – това е близост между Невястата и Младоженеца, това е близост между теб и Христос, между мен и Христос.

„Ние искаме Твоята близост, Господи, искаме, Татко, Твоята близост, Твоята милувка, Твоята любов. Всяка човешка душа се нуждае от тази любов. Моля Те Ти да ни прегърнеш, Ти да ни целунеш, и да ни утешиш. Всеки от нас се нуждае от това. Твоята близост в любовта. …Защото любовта Ти е по-желателна от виното. Любовта Ти е по-сладка от виното, по-силна от живота. Виното е живот. Твоята любов е по-хубава от всичко. Животът без Твоята любов е съществувание. И аз Те моля за Твоята любов да се излее върху нас. 2. Ароматът на благоуханието Ти е приятен; Името Ти е ароматно като изляно масло; затова Те обичат девиците. Святи Отче, ароматът на Твоето благоухание е приятен. Ароматът на Твоето помазание се носи. Искаме аромата на Твоето помазание в живота си. Името Ти, името на Исус е като изляно масло. Има помазание в Твоето име; има сила в Твоето име, изляно масло, в името Ти има масло. Името Господно е яка кула, праведният бяга в него и е в безопасност… Скрий ни в скривалището на Твоето присъствие, скрий ни в скривалището на Твоето име. Затова Те обичат девиците – затова християните Те обичат, затова църквите Те обичат, затова аз и моите братя и сестри Те обичаме, защото Ти имаш аромат, имаш помазание, има любов,  има сила у Тебе. Дай ни да познаем аромата на Твоето присъствие, дай ни да познаем помазанието в Твоето име. В Твоето име бесовете да бягат.

Исус, скъпо име си за мен, Исус, демоните треперят в страх (защо? Защото помазание има в това име). От името на Исуса, Той е най-велик, скъпо име, името Исус (песен).

4. Отведи ме (друг превод казва Привлечи ме)

Нека да Му кажем на Господа. Знаете ли, че не можем да се приближим при Господа, ако Той не се приближи, не можем да се приближим при Господа, ако Той не ни привлече. Даже в Псалм 80:18 се казва: …Съживи ни и ще призовем Твоето име. Нека да го кажем това нещо: „Съживи ме и ще призова Твоето име. Святи Господи, съживи ни и ще призовем Твоето име. Привлечи ме. Кажи Му да те привлече. Кажи Му: „Привлечи ме” и ние ще тичаме след Тебе. Царят ме въведе в покоите си.

„Ние Те молим, святи Отче, да ни въведеш в Своето присъствие, да познаем дълбочината на Твоето присъствие. Аз Те моля Ти да ни заведеш по-дълбоко и по-дълбоко в Твоето свято присъствие. Въведи ни в Светая Светих. Да минем през дворовете, да минем през светилището и да влезем в Светая Светих – едно, две, три. Въведи ни в дворовете, в светилището и после в Светая Светих. През завесата, която е раздрана, която е образ на тялото на Христос, което беше разкъсано за нас. Да влезем в самото Ти присъствие и да чуем Твоя глас. Благодаря Ти, Господи!”

Нека се върнем на Псалм 80:18 Така ние няма да се отклоним от Тебе; Съживи ни и ще призовем Твоето име. 19. възвърни ни, Господи, Боже на Силите; Осияй с лицето Си, и ще се спасим. Прекрасно е.

Знам, че има много хора, които се нуждаят от освобождение и изцеление. Но трябва да ви кажа нещо: Ако ние се научим да влизаме в присъствието на Бога и да стоим в него, много по-малко ще имаме нужда от такива молитви. Защото в Матей 6:33 се казва: Търсете първо Божието царство и Неговото присъствие (Неговата правда) и всичко останало естествено ще дойде (ще ви се прибави). Така да го кажем – търсете Божието царство или Божието присъствие и всичко останало ще ви се прибави. Така и ние няма да се отклоним от Тебе. Как? Съживи ме, Господи. Нека се молим: „Съживи ни, Господи. Твоят живот вътре в мене да бълбука, да извира животът Ти от утробата ми, от утробата ми реки от жива вода да потекат, нека да извира този живот от мене. Съживи ни и ще призовем Твоето свято име. Господи, възвърни ме, обърни ме (това е покаяние), Боже на Силите.”

Тази дума „Силите” вече започна да ми става ясна. Господ е Бог на Силите, Господ Бог на ангелските сили, Господ Бог на ангелските легиони. Започна да добива съдържание.

Осияй ни с лицето Си – осияй ни, както слънцето ни осиява, само че седем пъти по-силно, тоест много по-силно. Осияй ни с лицето Си, осияй ни с присъствието Си и ще се спасим. Ето: Осияй ни с присъствието Си и ще се изцелим. Осияй ни с присъствието Си и ще се освободим. Прекрасен Псалм. Благодаря Ти, Господи.

Не умствена молитва, Господи, а сърдечна молитва. Кажи:

„Господи, искам да ме научиш не да се моля с умствена молитва, а със сърдечна молитва.” Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Вижте думата „Усърдна”. Идва от сърдце (едно време така се е пишело – сърдце). Значи „усърдна” молитва е молитва у сърцето. Не само молитвата е настойчива, но и усърдна. „Господи, научи ни на тази усърдна молитва в сърцето ни. Не ментална, не просто умствена молитва, не устна молитва, защото Ти гледаш на сърцето, но сърдечна молитва, която не може да бъде спряна посредством заниманията на ума. Но дори да има хора наоколо, но дори да има занимания наоколо, тази усърдна, сърдечна молитва продължава 24 часа в денонощието и седем дена в седмицата. Научи ни на тази молитва, святи Господи.”

„Научи ни Господи на размишление върху Твоето свято слово.”

Вземаме словото, вземаш святото слово на Господа и прочиташ стих, върху който те води Господ. Стих, недей повече, недей да се разпростираш нашироко, разпростри се на дълбоко.

„Боже, помогни ни да не се разпростираме на широко, а на дълбоко; да пуснем дълбоко корени, да пуснем дълбоки корени в Духа. Научи ни на молитва размишление върху Твоето слово, научи ни на молитва върху Твоето слово. Алилуя! Да намерим удовлетворение в това, което четем. Моля Те, Господи, да ни научиш да бъдем като пчеличките – като видим едно хубаво цветенце да кацнем на това цветенце, да кацнем на този стих и да стоим на този стих, докато изпием всичкия сок, който се намира в него. Научи ни Господи, да кацнем на някой стих, както например сега на 2 Коринтяни 13:14 или Псалм 80:18,19. Да кацна върху този стих и да изпия целия нектар от него. Да се удовлетворя от този стих; този стих да ме напои; този стих да ме нахрани; да изпия всичкия мед от него; всичките жизнени сокове, които предлага днешния ден. Защото тази манна идва ежедневно – Дай ни днес ежедневния хляб, дай ни днес ежедневната манна.”

Чувствам присъствието на Бога, благодаря Ти, Господи.

„Дай ни днес ежедневния нектар, дай ни днес ежедневния ни хляб, ежедневната манна, с която да се нахрани душата ми, с която да се нахрани вътрешността ми. Не количеството на това, което чета в молитвата, а дълбочината в Духа на това, което чета, да храни душата ми. Научи ме да си почивам в Твоето слово, да си почивам върху стиха. Не да летя около цялата Библия, но да си почивам в Твоето слово. Дай ми да вляза в почивката в Твоето слово. Както е пчеличката, да вляза вътре, във вътрешността  и да Ти се поклоня с духа ми, с дух да се поклонение в молитва. Не с устни само, не с ум само, но с духа си да Ти се поклоня. Алилия! Дай ми да поглъщам Твоето слово, да се храня с Твоето слово в молитвата. Храни ме, Господи. Храни душите ни и на братята и сестрите ми, аз те моля. Да не тичам от една истина или от един предмет на друг, но да стоя само на една истина, докато не получа пълнотата от нея. Дай ми да не тичам, да не бързам в молитва, да не съм припрян в молитва, но да стоя, да почивам и да чакам от тебе небесната храна, небесния нектар по време на молитвата. Искам Господи да ме научиш да общувам с Тебе, чрез твоя Дух. Научи ме да общувам с тебе и Ти общувай с мене. Твоето огромно желание е да общуваш с нас и вложи в нас желание да общуваме с Тебе повече от всичко друго. Не общуване с плът и кръв, но общуване с Всемогъщия Бог, Който е Дух. Бог е Дух и който идва при Бога с дух и истина трябва да идва да Му се покланя. Аз Ти благодаря, Святи Господи. Алилуя! Благодаря Ти!”

След като изговориш дума в молитва, стой за момент в тишина, докато почувстваш нейното въздействие върху твоята душа и дори и върху Бога. Защото трябва думите да имат вкус, те не трябва да са като люспите, но трябва да са като семката. Прави всичко в тишина и спокойствие, и мир. Нека молитвата ти да бъде в твоето скришно място, в твоето тихо място, както се казва: „тихо време”. Научи ни Господи на това тихо време. Да имаме тиха и спокойна молитва, в която да се предаваме на Твоето присъствие. В молитвата да Ти се предаваме напълно. Римляни 12:1 И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, свята, богоугодна на Бога, и това ще бъде вашето духовно богослужение (православен превод).

„И така, небесни Татко, в името на Твоя Син помогни ни в молитва така да се предаваме на олтара Ти, така да разпъваме плътта си на кръста чрез Твоя Дух, че да представим нашите тела в жертва жива, свята, и угодна на Бога, като наше духовно богослужение. Аз Ти благодаря сега, Отче, за това откровение – за нашето духовно богослужение. Алилуя!”

Его го нашето духовно богослужение. Благодаря ти, Боже. Не да вършим религиозни дела, а да представим телата си всеки ден в жертва жива, свята и угодна на Бога – това е нашето духовно служение. Не дела по плът, не религиозни дела, не добри дела, а предаване на тялото ни като жертва жива, свята, благоугодна на Бога – това е нашето духовно служение. Слава на Тебе, Господи. Това означава да се предаваме в молитва, да предаваш греха си на Господа в молитва на олтара. Тялото си да предаваш на олтара. Това означава, че ако това тяло си го използвал за грехове, предавайки тялото си на олтара ти спираш да вършиш греховете. Това означава, че тялото ти става жертва жива, но свята и богоугодна на Бога. Да живеем, като телата ни разпъваме на кръста, телата ни предадени на олтара на Бога.

„Слава на Тебе, Господи Исусе! Благодаря Ти! Дай ни, Господи, да се предадем, да се отдадем на Тебе, ето това е истинското служение. Научи ме на молитва на простота, детско отношение, детска искреност, детска чистота, детска простота в молитва, за да мога да вляза в Твоето царство. Научи ме на молитвата на тишината. Какво казва Псалм? Мълчи и знай, че Аз съм Бог. Господи, научи ни не само да говорим, но да знаем и да мълчим. Душата ни да стане чувствителна към Твоето присъствие. Да остана за кратко време в тишина в Твоето присъствие. Когато палиш огъня, духаш, за да го запалиш. Но един път като се е запалил, няма нужда да духаш в огъня, за да не го изгасиш. Когато влизаш в молитва говориш, но в един момент, когато се е запалил огъня, по-добре е да млъкнеш, да влезеш в почивката, да не бързаш, да чакаш търпеливо в молитва, до завръщането на нашия Възлюбен. Господи, научи ни на това. Благодаря Ти! Научи ме Господи да оставя себе си на олтара, научи ме да оставя тялото си в жертва жива, свята, богоугодна на Бога и да не си вземам тялото обратно от олтара. Не да го слагам и да го взимам, но да го оставя и да не го взимам. Научи ме на пътя на съвършенството в името на Исус. Да оставя себе си и да забравя за себе си в молитвата. Да забравя външния свят и в сърцето си, и в духа си да Ти се покланям. Да обичам Тебе, Боже, Отче, и да обичам Христовия кръст. Да възлюбя Тебе Боже, и да възлюбя Христовия кръст, не само Христос, Който е на кръста, но да възлюбя, че и аз съм на кръста, заедно с Христос. Моята плът да бъде на кръста, разпната на кръста. Да понеса онези страдания на кръста с радост, без роптание да ги понасям – кръстните болки. Както Павел каза: Имам на себе си белезите от кръста на Христос. Да мога да нося ситуацията, да я понасям без притеснения, без безпокойство, но с търпение. Както е писано: достатъчно ти е Моята благодат, защото в човешката слабост Божията сила действа съвършено и безпрепятствено.”

И сега го разбрах, още едно откровение, благодаря Ти, Господи 1 Коринтяни 12:12, където се казва: Белезите на апостола се показаха сред вас с пълно търпение, чрез чудеса, знамения и велики дела. Единият смисъл е не търпение, а постоянство на чудеса, знамения и велики дела. Знамения, за апостолското служение, постоянство на чудеса, знамения и велики дела.  Но другият смисъл е търпение. Белезите на апостолите се показаха с пълно търпение между вас с чудеса, знамения и велики дела. Какво търпение? Търпение във всичките страдания, в които Павел премина. И той пише по-горе за тях – трън в неговата плът, гонения, изпитания заради Христос…

„Господи, аз Те моля ти да ни научиш на това търпение. Да не роптаем, Господи, когато идват изпитания, когато идват трудности, когато идват атаките.”

Наистина признаците на един апостол знамения и велики дела се показаха сред вас с пълно постоянство (има друг превод, който казва с пълно търпение). Търпение през всичкото това, през което минаваме. И двата превода са верни. Благодаря Ти, Господи Исусе.

„Господи, научи ни да не сме роптатели, но дори да минаваме през огън, да запазваме вярата и любовта в Тебе. Дори да преминаваме през трудности да можем да държим. Господи, Ти си нашият център, научи ни, помогни ни да тичаме към Тебе, движени от Твоя Дух. Нека Твоят Дух да ни движи, да бъдем като платноходките, с опънати платна и Ти духай в платната ни, колкото се може по-бързо и ни приближавай към Себе Си. Ти си казал: Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Но аз Те моля Ти да духнеш в нашите платна и да ни помогнеш да се приближаваме. Защото ако Ти не ни помогнеш да се приближаваме, няма да успеем да се приближаваме при Теб. Аз Те моля Ти да ни помогнеш в приближаването ни към Тебе. Води ни, съживи ни, духни върху платната ни, приближавай ни, защото имаме нужда от Твоята святост.”

Този прекрасен стих в Захария 4:6 Не чрез войска, нито чрез мощ, а чрез Духа Ми, казва Господ на войските. Не чрез човешка войска, тоест чрез човешки сили, но чрез Духа Ми, казва Господ на ангелските войнства.

„И аз Те моля, Господи, за ангелски войски, както Елисей беше заграден с ангелски войски и главатарят Исус на ангелските войски. Искам Господи, ангелски войски, в името на Исус! Научи ни Господи, не само да влизаме в Твоето присъствие, но да ходим в Твоето присъствие и да не излизаме. Да останем в присъствието Ти, да пребъдваме в присъствието Ти. Искам да ни научиш пребъдвайки, да ходим и да живеем в Твоето присъствие. Научи ни да ходим в Твоята тишина, научи ни да мълчим, когато трябва, и да говорим, когато трябва. Да бъде душата ни в мир – мир и любов, и да живеем с детска простота. Както детето се обляга на родителите си, така и ние да се облягаме на Тебе.”

В Песен на песните се казва за Годеницата, за Невястата, че се обляга на Възлюбения Си. Църквата трябва да се обляга на Възлюбения Си.

„Научи ни да се облягаме на Тебе, Господи, аз Те моля, в мощното име на Исус Христос от Назарет. И да ти благодаря, святи Боже за всичкото това, което правиш.”

И искам да завърша отново с 2 Коринтяни 13:14 „Благодатта на нашия Господ Исус Христос и любовта на Бога Отца, и общуването на (или със) Святия Дух да бъде с всички вас (и с всички нас).”

„Благодарим ти скъпи Отче. Сега това, което вземаме и получаваме от Тебе, искам да не свърши, но сега да започне занапред.”

В името на Исус пребъдвай: Търсете Господа (това е Бог Отец) и Неговата сила (Святия Дух), търсете лицето Му (Исус Христос) винаги. (Псалм 105:4)

Амин!

Част 2

Това, което до сега правихме – молитва за влизане в Божието присъствие по бърз и лесен начин, това е молитва в Духа, молитва в сътрудничество със Святия Дух. Молитва, управлявана и водена от Святия Дух.

Сега обаче нека да почнем да се молим и с духа си – молитва в Святия Дух и молитва с нашия си дух – молитва на езици. Защото духът ти се моли на език, който ти не разбираш. Това е също начин за влизане в присъствието на Бога. Понякога това е един много добър начин за влизане в присъствието на Бога, влизането в духовните дарби.

Отворете устата си и се молете. Ако знаем да се молим, както трябва, много от проблемите няма смисъл да ги казваме в молитва. Казва се в:

Матей 6:33 Търсете първо Божието царство и неговата правда и всичко друго ще ви се прибави.

Ако заместите в този стих Божието царство с Божието присъствие, защото царството е където присъства Царят, се получава: Търсете първо Божието присъствие и всичко друго ще ви се прибави.

Не се удовлетворявайте само с първото ниво на молитва, което е искането, но влезте във второто ниво на молитва, което е търсенето на Бога. И накрая, третото ниво на молитва – хлопането, влизането в Неговото свято присъствие и там са всички отговори на молитвите.

Евреи 2:17 Затова трябваше да прилича във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник (Господи, благодаря Ти за милостивия и верен Първосвещеник), за да извърши умилостивление за греховете на людете, понеже сам Той пострада като изкушаван, може и на изкушаваните да помага.

И още:

Евреи 4:15 Защото нямаме такъв Първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушаван като нас, без да се открие у Него грях.

16. Затова нека пристъпваме с дързост (смелост) към престола на благодатта (Светая Светих – в небесни места, където е Отец), за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.

Така че с дързост да влизаме в Твоето присъствие, Господи. Моля Те, Господи, научи ни на това.

Отвори устатата си и ще я напълня, казва Господ. Някой казва: Нямам език. Отвори устатата си и ще я напълня. Молиш се за непознат език, молиш се за кръщение в Святия Дух, ето: Отвори устатата си, казва Господ, и ще я напълня.

Молим се за всички нужди тук. Но най-голямата нужда е как да влизаме в Божието присъствие и от присъствието Ти да черпим от водата на живота.

Еремия 1:13 …Оставиха Мене, изворът на живите води.

Господи, нека се хванем към извора на живата вода и да се върнем към извора на живата вода.

Йоан 7:37 Който е жаден, нека да дойде при Мене и да пие от живата вода.

Нека да имаме жажда и да дойдем при Тебе да пием. Помогни ни Господи да се приближим при Теб и да пием, научи ни как да пием от Тебе. Вложи в нас жажда, помогни ни да се приближим да извора на живота, да се наведем (да се смирим) и да пием от извора на живота. Аз Те Моля, Отче, в името на Исус за извора на живота – Ако някой е жаден, нека да дойде при Мене и да пие.

Започни да се молиш на езици. В името на Исус отвори устата си и започни да се молиш на езици.

Деяния на апостолите: Когато настана денят на Петдесятница те всички бяха събрани на едно място (единомислие) и внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.

Господи, аз искам внезапно да дойде шум от небето като фученето на силен вятър и да изпълни цялата къща, да изпълни домовете, където стоим, и да се явят езици като огнени, които да се разделят и да се спират по един на всеки от нас. И всички да се изпълнят със Святия Дух и да започнат да говорят на други езици, както Духът им дава способност да говорят. Господи, имаме нужда от Духа Ти. Да опознаем Тебе и Твоето присъствие.

Е, прекрасно е Господи, че имахме тази възможност да се молим заедно.

Бъдете изцелени в името на Исус!

Ето тука Нели казва: „Чувствам се прекрасно. Отначало ми се просълзиха очите и нещо ме стягаше в гушата, после Святият Дух ме освободи и се почувствах в пълнотата на святото присъствие. Алилия! Покрай мен се движеше хладина и в сърдечната област чувствах топлина. Благодаря Ти, святи Отче.”

Ето, това е прекрасно – без да се молим за твоето изцеление, самото присъствие на Святия Дух носи изцеление. Защото „Където е Духът на Господа, там е свобода.” Присъствието на Святия Дух, естеството на Бога е такова, че в Неговото присъствие не могат да издържат болести, в Неговото присъствие не могат да издържат демони. Той е огън пояждащ за силите на тъмнината. Така че, Господи, ние каним Твоя Свят Дух. Благодаря за това прекрасно свидетелство. В мощното име на Исуса Христа. Нещо те е стягало в гушата, но Святият Дух те освободи. Почувствала си пълнотата на Святия Дух. Просълзиха ти се очите, а покрай тебе се движеше хладина (като вятър), а в сърдечната област топлина. Божието присъствие е изцелило сърцето ти. В името на Исус смъмряме всяка болест и немощ в гушата и в сърцето ти, и бъди изцелена от този ден нататък. И отдай Му слава на Неговото име.

Ето едно потвърждение да търсим Неговото присъствие. В Неговото присъствие е пълнота от радост и изцеление. Защото пълнота какво значи? Цялостно, значи да станеш цял. В Неговото присъствие е пълнота от радост и изцеление, отдясно на Него винаги веселие (не винаги депресия). Не е въпросът само да изгоним депресията, но да я заменим с радостта на Господа, с присъствието на Святия Дух.

Мир като река, любов като планина, вятърът на Святия Ти Дух се носи навсякъде. Радост като фонтан, извор на изцеление. Ела, Святи Душе, нека падне Твоя огън  (песен).

Отдаваме Ти почит, чест и слава, издигаме ръце, и очи, и сърца към Теб, обичаме Ме Те, Татко наш. Велик Си Ти, чудеса извършваш Ти (даже и сега извършваш чудеса, ето точно сега извършваш чудеса, ето сега сърце получава изцеление в момента), няма никой като Теб. (песен)

Нека се порадваме още на Божието присъствие. Божието слово казва, че двама или трима събрани в Неговото име, Той е сред тях.

И аз Те моля, Господи, научи ни и след като сме двама или трима и си отидем и ходим сами, научи ни да ходим, както Енох е ходил с Теб, моля Те да ни научиш да ходим с Теб през всичките дни на живота си и аз ще живея завинаги в дома Господен (Псалм 23).

Ето, тези две молитви за повечето хора това ще бъде един хубав урок, други знаят това, но много хора не го правят.

Псалм 23:6 Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея завинаги в дома Господен.

Нека да го направим на молитва:

„Наистина Господи, благост, Твоята благост и Твоята милост да ме следват през всичките дни на живота ми и да живея винаги в присъствието, в дома на Господа.”

Нека да отидем в 5-ти стих.

Псалм 23:5. Приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива.

„Господи, приготви трапеза в присъствието на неприятелите ми. Не ми харесва това с неприятелите ми, Господи. Ако можеш да ми приготвиш трапеза без неприятелите ми. Но ако не е възможно, по-добре да имам трапеза в присъствието на неприятелите ми, отколкото да няма трапеза и да няма неприятели. Приготви трапеза за мене, та ако трябва и в присъствието на неприятелите ми, но моля Те, ако може да ги няма там. Приготви трапеза, помажи с помазание, миро главата ми и Те моля чашата ми да прелива в ново вино. Помажи с прясно помазание главата ми в името на Исус! Господи, Бъди мой Пастир, Иехова Рафа. Води ме, Господи, и не ме оставяй в никаква нужда. На зелени пасбища ме успокоявай, при тихи води ме завеждай, освежавай и възстановявай душата ми. Води ме през прави пътеки заради името Си. Дори и в долината на мрачната сянка, ако ходя (моля Те да ме избавиш от тази долина), да не се плаша от никакво зло, Ти бъди с мене винаги. Твоят жезъл и Твоята тояга те да ме утешават, аз Те моля. В името на Исус!

Псалм 27:4 Едно нещо искам от Тебе Господи, това търся от Тебе, Господи, искам да живея в Твоя дом, в Твоето присъствие през всичките дни на живота ми и да гледам Твоята красота, и да Те търся в храма Ти. В лош ден ме скрий в скривалището на Твоето присъствие и ме скрий в скривалището на шатъра Си. Искам всичко това, Господи.

Святи Господи, аз се моля и Ти отдавам славата и хвалата.

Вие сте хора гладни и жадни за Бога.

„Благодаря Ти, Господи, за братята и сестрите. Помажи ни всичките, излей святото Си масло върху нас. Исусе, Господи, Ти си Този, Който кръщаваш със Святия Дух. Аз искам повече от Духа Ти, искам повече от Святия Дух, искам повече от огъня Ти, искам повече, не ми е достатъчно това, което имам, Господи. Не искам повече да живея в пустиня, искам да живея в духовна жажда; не искам да живея в духовна немощ. Моля Те излей от Духа Си, помажи ме с прясно миро.

Нека да извикаме за Духа на Бога. Ето, сега четохме за Петдесятница.

„Моля Те, Господи, нека Твоят вятър на Святия Ти Дух, фученето на силен вятър, искам Твоя вятър да духне върху нас. Искам огъня на Святия Дух, славата на Бога, огъня и облака, искам маслото, искам реката на живота, искам живите води. Искам, Боже, повече, повече и повече от Теб. Изпълвай този съд (тялото ми), изпълвай този храм до преливане, да няма некакъв нечист дух да няма в него, нищо от плътта да няма. Изпълвай този съд, всяко неверие, всяка немощ и всичко, което е от сатана да се махне. Нека Твоят огън да изгори всяка верига в мене, всяка верига да падне, всяко робство да падне, в името на Исус Христос!”

Слагайте ръце върху себе си и искайте от Господ.

Огън, огън, огън! Кръвта на Исуса да бъде поръсена върху нас и домовете ни, кръвта на Исус да бъде поръсена върху нас и децата ни (и внуците ни), върху бизнес, служение. Върху всичко що сме и всичко що имаме кръвта на Исус да бъде поръсена.

1 Петрово 1:2 Избрани по предузнанието на Бога Отца чрез освещението на Духа, (освети ни със Святия Дух) за да сте послушни (дай ни да бъдем послушни, Господи) и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос;

Виждате – послушание и след това идва поръсване с кръвта. Ако искаме кръвта да ни поръси, трябва да сме послушни. Кръвта на Бога поръсва ония, които Го слушат, които Му се покоряват, които Му се подчиняват. Затова при някои хора кръвта не действа по същия начин, както при други. Действа, само че не със същата мярка. Има разлика в мярката, има разлика в силата, с която действа кръвта на Исуса. Този, който е послушен на Бога, кръвта на Исус го защитава и го пази съвършено. Но този, който не е послушен, кръвта на Исус го защитава, но не съвършено, не напълно. Има някои отворени врати. Хората питат: „Защо се случи това, той е християнин?” Защото явно има нещо.

…благодат и мир да ви се умножи. Кръвта като дойде, идва благодат и мир се умножава.

„Господи, чрез кръвта Ти, Исусе, искаме Христовата благодат и Христовия мир да се умножават. Не само да се приближава, но да се умножава в името на Исус Христос от Назарет. Слава на Тебе, Господи. Алилуя!”

Ръцете натежават, чувстваш нещо, че става с тези ръце, в името на Исус! Сложете ръце върху екраните си, върху моите ръце, и в името на Исус предавам помазанието на Святия Дух. Нека това да бъде точка на контакт, силата на Бога да дойде върху тебе. Изпълване, изпълване, изпълване, огънят, огънят, огънят на Святия Дух в мощното име на Исус Христос. Приеми помазанието. Благодаря Ти, Исусе, Господи! Отдаваме Ти почит, Господи, и хвала.

И сега виждате, че аз се моля пред вас на Бога, но не е същото, когато се моля насаме с Бога, защото като съм насаме с Бога мога да говоря още по-интимно, още по-искрено, отколкото като е пред хора. Човек малко или много се смущава пред хората. Но ето имате възможност, учете се, напредвайте, навлизайте… Най-съвършеното нещо е да възлюбиш Господа, най-съвършеното нещо е да ходиш в Неговото присъствие. За това не ти трябва нищо. Трябва ти едно небе, от което идва Неговият Дух, и ти трябва една Библия, даже и с Нов Завет. Ако наистина го изядеш Новия Завет ще видиш резултата. Не толкова в широчината на четенето, колкото в дълбочината – навлизане във взаимоотношенията с Бога.

„Отдаваме Ти слава, небесни Татко, в името на Твоя Син Исус чрез Святия Дух.”

И така ще ви пожелая лека нощ.

„Господи, говори ни пред нощта, давай ни сънища, давай ни видения. Запуши ушите ни за гласа на сатана и отвори ушите ни за гласа на Святия Дух, да чуваме Твоя глас. Служи ни нощно време, както е писано в

Псалм 127 Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не бди, напразно стои стражарят.

Излишно е да ставаш рано и да лягаш късно и да ядеш хляба на труда си, защото в сън Господ дава на възлюбения Си.

Нека Господ да ви дава в сън благодатта Си, нека Господ да ви говори в сън, да ни говори в почивка, да ви дава сънища, да ви дава видения в сън в името на Исус Христос!

Това не означава, че няма да строиш дома, но трябва да го строиш с Господа. Това не означава, че не трябва да пазиш дома или града, но трябва да го пазиш с Господа. Това не означава, че не трябва да ходиш на работа, но трябва да ходиш на работа с Господа. Ни надясно, ни наляво, нито мързел, нито пък упование на плътта. Нека да ходим по тесния път, заедно с Тебе, Господи, през всичките дни на живота си.

Алилуя! Благодарим Ти, Господи! Отдаваме Ти славата и хвалата.

И ще видиш, сънят ти ще бъде като мед.

Амин!

благодатта на Господа Исуса Христа