Влизане в присъствието – скиния, порта и олтар

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 19.09.2013 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/38979641

 

        Във вторник имахме едно събрание, в което се молихме върху скинията като модел и който иска може да види видеото в youtube, смятам че е много важно, защото този модел на скинията ни показва как ние да навлизаме в присъствието на всемогъщия Бог. И аз сега просто искам да ви кажа няколко думи в тази връзка и да продължим нататък. Знаете скинията в пустинята е една палатка, която е била специална, за да може Божието присъствие да бъде в тази палатка и да може свещениците да влизат, за да служат вътре, както и първосвещеникът да влиза един път годишно в Светая Светиях. Тази палатка се състои от три части, по-точно от две части – светилище и Светая Светих. Но е имало един двор, така че можем да кажем от три части – външен двор, светилище и Светая Светих, които са били отделени едно от друго с порта, врата, завеса. Казахме, че портата, вратата и завесата, които водят в присъствието на Бога, имам предвид Божия ковчег, но знаете, че тази земна скиния е образ на небето, където е Бог, така че ние можем да разберем по какъв начин да влизаме в Неговото присъствие. Пътят е чрез портата, от портата се влиза в двора, през вратата в светилището, през завесата се влиза в Светая Светих и евреите наричат портата – пътят, вратата – истината, а завесата – животът. Сега разбирате Исус казва в  Йоан 14:6:

Аз съм Пътят, истината и животът

        Той казва – Аз съм пътят към Отца, Аз съм портата, аз съм вратата и Аз съм завесата. И вие знаете, че когато Исус умря, завесата се разкъса и вече имаше вход в Светая Светих осигурен. И в тази връзка няма да минавам през целия материал, понеже съм го минал вече този материал. То е молитва, но също така и обяснение, така че можете да разберете много неща в тази връзка. Единствено там трябва да обърнете внимание на кандилния олтар. Просто наименованието му не намерих.

        Нека минем сега по-нататък. В детайл искам да разгледам нещата. За да влезе някой в присъствието на Бога, първо трябва да мине през портата, портата е Пътят. Като стане човек християнин, първото нещо, което той познава, той познава Исус като Пътя, единствения път. Това е първото нещо. Човекът става християнин, новоражда се и опознава Исус като Пътя. След време опознава Исус като Истината, защото казва:

Истината ще ви направи свободни

        Докато не познаваш истината, не можеш да бъдеш свободен. Можеш да влезеш, може да си спасен, но не и да си свободен в истинския смисъл на думата. Виждате ли тука в този преобраз, колко бъркат хората между спасението и освобождението. Първо влизаш  в портата, ти го познаваш Исус като Пътя, минаваш през медния олтар, който е образ на кръста. Меден, защото медта е страдание, в двора всичко е от мед. В другите части всичко е от злато, което е слава. Минаваш през медния олтар, там където е кръста, където се изповядваш, там където те умива Господ и ти представяш себе си като жертва. След това минаваш през умивалника, където словото те очиства, тогава вече започваш да опознаваш Исус като Истината и влизаш в светилището, където познавайки Исус като Истината, там вече минавайки ти ставаш свободен. Защото Йоан 8:32:

Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни

Йоан 8:36. Ако Синът ви освободи, наистината ще бъдете свободни

          Истината е Той. Като го опознаеш Него като Истината, като опознаеш Словото като Истината, ти влизаш в свободата. Значи не е нужно само освобождение, нужно е да опознаеш Христос като истината, да познаеш Словото като Истината. След това вече като минеш през светилището /върху това няма да се спирам/, стигаш до завесата, което е тялото на Христос, тя се раздра, тя е пътят към Христос, но завесата се нарича Животът. Тоест, ти тогава вече идва момента да опознаеш Исус не само като Пътят, не само дори като Истината, но да го опознаеш като Животът. Тогава вече ти влизаш в истинския живот. Затова много хора в личния си живот и в молитвения си живот преживяват много бедно Христа. Защо? Защото не знаят как да навлязат навътре – стоят някъде отвън, или стоят някъде в началото. Стигат примерно до кръста, стигат до умивалника и стоят все още в двора, където е мърсотия, където всичко е мед, страдание, но не могат да влязат в славата, не могат да видят славата, не могат да усетят присъствието на Бога, не могат да влязат по-навътре. Затова тук се учим, това е за ежедневния ни живот, но това е и за молитвения ни живот. Затова слушайте в духа. Отвори ни, Господи ушите, духовното ни ухо, сърдечното ни ухо да разбираме тези неща. Защото всичките тези неща със скинията са сянка и преобраз на небесните неща, на онова което става на небето. И помнете нещо, Петър какво каза:

Скоро ще напускам тази земна скиния

        Значи, тялото ни е скиния и ако погледнете това означава, че влизането в присъствието не представлява нещо да влизаш навън, а по-скоро да влизаш някъде навътре. Виждате ли? В духа нещата са навътре, не са навън, защото казва „тази телесна скиния“. Твоето сърце и твоя дух е светая светих. Твоят дух, да влезеш в духа е мястото на светая светих. Душата не е светая светих, все още. Разбирате ли? Душевната област може да е светилището, обаче не е още Светая Светих. Така че ние трябва да се научим как да влезем през плътта си, през душевното в духовното, за да влезем в присъствието на Бога. Вижте, има много повече, отколкото ние сме преживели, много повече в молитвата, много повече в нашия живот, отколкото сме преживели. Затова аз искам да започнем отначалото и слушайте го добре това нещо, не се старайте детайлите да запомняте, по-скоро си ги записвайте.

        Първо, за да влезе някой дори в двора, трябва да мине през портата. И портата е пътят, Исус каза – Аз съм Пътят. Пътят е най-общо. Той е Пътят за спасение, обаче след това ти трябва да го познаеш в пълнотата като истината, да опознаеш Словото, тогава вече можеш да влезеш в светилището. И като го познаеш като живота, тогава вече влизаш в живота. Аз вярвам, че влизайки в Светая Светих, влизаме в областта на възкресенската молитва, в областта на оная сила да възкресяваш мъртвите. Всеки казва, ама ние имаме власт, ние можем да направим… Ти не можеш да възкресиш мъртъв, ако се намираш в двора, тоест в плътта. Не можеш да възкресиш мъртъв, ако се намираш в светилището, тоест в душевната област. Ти трябва да влезеш в духа. Затова много неща не са възможни и Исус какво казва в Йоан 15:7 стих? Той казва:

Ако пребъдвате в Мене и Моите думи пребъдват във вас,

искайте каквото и да пожелаете и ще ви бъде

Това е пребъдване в Него, думите Му в нас, това е да си в Светая Светих вече. И тогава каквото и да поискаш, казва – получаваш го! Ама съгласете се, че това е различно нещо, не е просто да цитираш един стих от Библията. Това е реално навлизане в нещата. Ние трябва да започнем да навлизаме реално в духовните истини, не само да държим в ума си някои думи. Има служения, които наблягат само на обновяването на ума. Обновяването на ума все още не е Светая Светих, защото ума е в областта на душата. Трябва да се влезе в областта на духа, по-дълбоко. Затова тия служения, които само наблягат на обновяването на ума, което е необходимо, но недостатъчно условие. В тези служения, където само умът се обновява, ти не можеш да видиш много от свръхестествената сила на Бога, защото те не знаят как да влязат по-надълбоко.

И нека да се върнем към портата. Казахме портата е Исус, Пътят. Това е въведение в присъствието на Бога, съвсем в началото. Той казва – Аз съм Пътят. И какво казва Деяние 4:12?

Няма спасение чрез никой друг, защото няма друго име дадено между човеците, чрез което да трябва се спасим

Това е времето, в което човек просто разбира, че само Исус може да го спаси. Не е Буда, не е Кришна, не е Мохамед, не е някой друг. Виждате ли, за да влезе през портата. Иначе не може. Никой не идва при Отца, освен чрез Мен. Някои казва ама, това е един и същи Бог. Как ще влязат при Отца без Исус, ми е въпроса, след като Той е портата? Той казва – някои прескачат през оградата, но те са разбойници и крадци. Не може да се влезе в присъствието на Бога. Единственият Бог е Христос.

По-нататък тази порта, през която се е влизало, е имала четири цвята – бял, червен, син и пурпурен. Червеният цвят е скарлет. Вие знаете, че имаме четири евангелия, тоест то е едно евангелие, но представено от четирима свидетели.

 От устата на двама или трима свидетели, всяка дума ще се потвърди, казва Библията

Тоест, то е едно евангелие, предствено от четирима свидетели. Всеки от своя страна го е погледнал, даже и Павел представя евангелието като пети свидетел. Той също от своя страна представя евангелието, ако обърнете внимание. Също в различните евангелия, Христос е представен по различен начин. Това, което е важно, белият цвят говори за праведност, за святост, за съвършенство. Белият цвят говори за Исус като праведен, като свят, като съвършен човек. Бели дрехи, набляга се на това, че Той е свят, праведен, съвършен човек. Това е много важно да е човек. Човек, за да може да влезне в живота трябва да разбере, че Исус Христос е бил и човек и като човек е заел твоето място, за да може да заеме твоето място на кръста. За да вземе твоето наказание върху Себе си, Той трябваше да стане човек. За да може да ти покаже пример, Той трябваше да стане човек. Така че, това което е необходимо, Господи, помогни ни ние да опознаем Исус като Човека, или като Човешкия син, с когото се идентифицираме. Когато се кръщаваме също във водното кръщение. И Той се идентифицира с грешната природа и Той стана нашия пример. Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти си праведния, съвършения, святия човек, който умря на кръста за моя грях. Понесе моето наказание и понесе моята смърт. Като човек, Ти си моят пример. Благодаря Ти. Белият цвят.

Червеният цвят е страдащият спасител. Това е нашият пострадал, страдащ спасител, Божието Агне, което пострада на кръста. Червеното е образ на кръвта. Благодаря Ти, Господи за кръвта, която проля. Ти си моят спасител,

 Ти си Божието Агне, което носи греха на света. Ти взе върху Себе си, нашите немощи, нашите болести. В Твоите рани ние сме изцелени. Ти ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас.

Благодаря Ти, Господи, че ти умря, за да можем ние да живеем.

Червеният цвят, цветът на кръвта. Трябва да те опознаем, Господи като Божието Агне, като пострадалия спасител. Приемаме Те, Господи, като Спасител. Моят личен спасител. Аз не съм спасен чрез вярата на баба ми, на майка ми, чрез вярата на дедите ми, или чрез вярата на моя народ, но съм спасен чрез личната си вяра в моя личен спасител Исус Христос от Назарет и Ти благодаря и Ти отдавам слава и хвала.

№3 – синият цвят говори за Божия син. Исус е не само Човешкия син, но и Божия син. И аз Ти благодаря, Исусе, че ти си Божият син. Може мнозина да казват, че Бог няма син, че ти не си синът на Бога, но аз вярвам и вярвам, и вярвам, и казвам „амин“, че ти си синът на живия Бог и чрез сина на живия Бог, аз станах син на Бога. И чрез Божия син аз станах син на Бога, бях кръстен в Святия Дух, защото ти си този, който ме кръсти. Благодарим Ти, Боже, отдаваме ти слава и хвала.

№ 4 – пурпурният цвят или виолетов. Това е образ на царственост, образ на идващия цар, нашият Господ, лъвът от Юдовото племе. Така че Ти си царят на Израел, ти си царят на царете, Ти си моят Господ, Ти си Господ на господарите, Ти си лъвът от Юдовото племе. Ти не само дойде на земята и пострада, ти не само беше съвършен човек, не само беше и си Божият син, но Ти си и идващият цар, Ти си Господ, който идва в слава, за да отдаде възмездие на враговете, да спаси своите си и да ги въведе във вечното царство. Благодаря Ти, Святи Душе. И ето, помазанието се усеща, че започва да идва. Благодаря Ти, Господи, защото Той идва. Лъвът от Юдовото племе идва да съди света. Всички нечестиви ще бъдат като плявата в огъня. Праведните ще сияят като звездите във вечни векове. Благодаря Ти, Господи.

 Римляни 10:9. И ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, не просто господар, а Господ, не както Свидетелите на Йехова го казват, а Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш.

1 Йоан 5:12. Този, който има Сина, има живот; който няма Сина на Бога, няма живот.

Псалм 100:4 Влезте в Неговите порти с благодарение.

 Ето, сега ние минаваме през портата в момента. Благодаря Ти, Господи, чрез благодарение да влизаме в Твойта порта

 и в Неговите дворове с хваление.

 През портата в двора, още сме отвънка, благодарение и хваление. Вижте, не казва поклонение, поклонението е вътре. Поклонението е между светилището и Светая Светих. Там ще видите кандилния олтар е образ на молитва и на поклонение. И тогава се минава през завесата. Алилуя. Господи, благодарим Ти и Те хвалим. Въведи ни в Твоите дворове и благославяйте Неговото име. Как му е името? Исус. Какво означава Исус – Спасителят. Няма друг спасител. Спасителят, от какво спасява – от всичко. От какво спасява – от смърт, от грях, от болести, от демони, от бедност, от мизерия, от всичко каквото може да ти дойде на ум. Той е спасителят. Благодаря Ти, Господи, отдавам ти слава и хвала. Искам не само да търсим как да влезем в присъствието. Просто търсете, но също комбинираме словото на Бога с молитвата. Вярвам, че това е много полезно.

Йоан 7:37-39. Ако е някой жаден, /дай ни жажда, скъпи Исусе! Жажда в душата, жажда в сърцето, жажда ни дай/, нека дойде при Мене и да пие

Как можем да влезем в дворовете, без да минем през Тебе във всичката ти пълнота? Това са основните неща, които трябва да вярваме в Христос, че Той е бил съвършен човек, че Той е бил страдащият спасител между нас, че Той е Божият Син, не само Човешкият син, и че Той е идващият цар, който ще иде да съди и да спасява, без да има общо с грях. Благодаря Ти, Исусе.

 И Еремия 2:13: Моите люде оставиха Мене, изворът на живите води

Така че минаваме през Твоята порта. Твоята порта е самият Твой син. Твоята порта е Божият син, Твоята порта е Човешкият син. Твоята порта е пострадалият Спасител, Твоята порта е идващият цар. Благодаря Ти, Господи. И влизайки вътре, ние минаваме и аз Ти благодаря за това, че ние минаваме първо, влизайки в двора – благодарение, хваление, Исус ние влизаме чрез Исус. Ние не можем без Исус да влезем. Личността на Исус, чрез Него влизаме вътре. Идващият цар е идващият Господ. И влизайки вече в двора срещаме олтара. Господи, Твоя олтар! Медта – образ на страдание, олтара сянка и образ на кръста. Олтарът има двойно значение – първо мястото или кръста, на който Христос умря за нас и второ, олтара на който ние трябва да предадем себе си, телата си, в жертва, жива, угодна на Него – Римляни 12:1,2 стих. С други думи, Той предаде Себе си на олтара, за да предадем и ние себе си на олтара. Така, че в молитвата, ако искаме да пожънем нещо, трябва да има разпъване на плътта на кръста. Минаваш през кръста, минаваш през олтара, трябва да жертваш там, трябва да жертваш какво – да пожерстваш себе си, както Той пожертва Себе си. Така че Господи, помогни ни да схванем ние всичко онова, което Христос, Твоят син направи за нас на кръста. Дай ни откровение, дай ни мъдрост, да схванем онова, което Той направи на дървения Голготски кръст, защото проклет всеки, който виси на дърво. Той понесе проклятието върху дървото. Кръстът не е златен, кръстът е дървен. Медният олтар е меден, страдание. В двора всичко е от мед, а пък в светилището и Светая Светих е от злато. Златото образ на слава, медта образ на страдание, затова, скъпи приятели, когато ние сме още в двора, често пъти християнският живот изглежда страдание, страдание. И много хора казват защо се чувствам зле, само съм депресиран, само за греховете си мисля, все падам в това, все падам в онова, защото си все още в двора. Когато влезеш в светилището и в Светая Светих там е славата на Бога, там е друго нещо. Там е присъствието на Бога. Господи, помогни ни да влезем там. Ти не можеш да влезеш дори в двора, без да познаеш Исус като пътят, без да Го познаеш като Господ, без да Го познаеш като спасител, без да Го познаеш като Божия син, без да Го познаеш като Човешкия син. Ти не можеш да влезеш там. Така че влизаш вътре в двора чрез Него, обаче веднага отиваш при кръста. Не само Христос, а Христос на кръста. Както Павел каза:

 Като дойдох при вас знаех едно нещо Христос и то Него разпнат

Христос и то Него разпнат, не просто Христос. Така че кръстът е ключ към влизането на присъствието. Кръвта на Исус е ключ към влизане на присъствието. Там, където Той стана Божието Агне, където извоюва за нас вечно изкупление, освещение, помирение, кръвния завет. Благодаря Ти, Господи. И този олтар има четири рога. И аз Ти благодаря, Господи за тези рогове. Първият – прощение и освобождение от греха, спасение и новорождение на духа. Не само прощение на греха, но и освобождение от греха. Нека да кажем – Господи, аз Те моля не само да ми бъдат простени греховете, аз Те моля, Ти да ме освободиш от греховете ми, защото много хора просто само се оплакват, че не могат да бъдат освободени от греха. Не само прошка, искаме освобождение от греха. Спасение и новорождение на духа. Както се казва в 1 Йоан 1:9:

 Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда

 Тоест, да ни прости и да ни освободи от греха. Благодаря Ти, Господи, за това нещо. Римляни 3:25:

 Когото Бог постави като умилостивление чрез кръвта Му – милост, чрез вяра, за да демонстрира Своята праведност в Своето дълготърпение, което Бог показа върху греховете, които по-преди бяха извършени

Я, да видим как е тука в православната Библия. Римляни 3:25. Благодаря Ти, Господи.

Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си омилостивителна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение

Благодаря Ти за кръвта. Благодаря Ти за омилостивителната жертва на Твоето Агне. И благодаря Ти, за прощението на всичките грехове, в името на Исуса Христа, нашия Господ.

 Този, който повярва и бъде кръстен, ще бъде спасен; този, който не повярва, ще бъде осъден

 Аз Ти благодаря, Господи, за водното кръщение. О, Боже Исусе, Господи. Това е прекрасно, вижте какво откровение получавам в момента. Вижте първо повярваме в Исус /това е портата/, второ, минаваме през олтара, кръста. Кръвта ни измива от греховете. И трето, минаваме през умивалника, водното кръщение. Слава на Бога, толкова символи има тука! Благодаря Ти. Който повярва и се кръсти. Какво повярва – Христос и кръста и се кръсти в умивалника, измит, ще бъде спасен. И 2 Коринтяни 5:21:

Защото Той направи Този, който не знаеше грях да стане грях за нас, за да може ние да станем Божията праведност в Него

Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Отче, за това, че ти направи Исус грях на кръста. Не защото се радвам, че пострада, не защото се радвам, че стана грях, а защото ние не можем да се справим с греха. Благодаря Ти, че Ти направи Христос грях на кръста, за да може чрез Него, аз, ние, всички да станем Божията праведност в Христос. Само в Христос сме праведни. Чрез Христос и в Христос. Благодаря Ти. Така че първият рог – прощение, освобождение от греха; прощение и освобождение от греха. Благодаря Ти, Господи за всичко това. Аз Те моля, Господи, никой от нас да не бъде в това състояние, в което постоянно да стои с нечиста съвест, виновна съвест и да се чувствам непростен. Аз Те моля за това нещо. Не само да получим прощение и освобождение от греха, но аз Те моля, Господи да осъзнаем, че сме простени и да осъзнаем, че сме освободени от греха. Сега е момента, виждате ли на олтара да осъзнаем това. Но как става това?  Ако изповядваме греховете си пред кръста на Христос,

 ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греха и ни очисти от всяка неправда

Олтарът е място, където да изповядаш греха си. Който не е направил това, нека сега да го направим. Господи, моля Те, Ти да ни водиш в изповед на греховете. Ето, тук е мястото, където е болката, не само болката на Христос, който понесе нашите грехове и нашата смърт. Но това е мястото на нашата болка, където трябва да си признаем греховете. Това е мястото на нашето умиране, където трябва да бъдем честни с Тебе, където да кажем – прав си, Господи, аз съм крив. Това е мястото, където моята плът и гордост и моето его, и моето себе се разпъва и аз трябва да кажа – виновен съм, грешен съм. Прости на мене, грешника. И трябва да ти кажем, че има грях. О, Боже, тази Твоя кръв! Тази свята кръв, нека да ни измие и очисти съвършено. Аз те моля за всеки един от нас, за всеки един, който гледа това видео. Нека нито един да не остане неновороден. Не искам Господи да бъде така хора да ходят на църква с години и накрая да се окаже, че не са новородени. Защото Ти каза Исусе в Йоан 3 глава,

 Ако някой не се роди отгоре, или ако някой не се роди отново, не може да види, нито може да влезе в Божието царство

 И затова, аз Те моля за истинско новорождение. Не това, което човека нарича новорождение. Не изповядване на Исус с устни, но без вяра, а истинско изповядване на Христос и с устни, и със сърце и с вяра, и изповед на греховете. Истинско новорождение, истинско спасение, истинско прощение на грехове, истинско освобождение от грехове, в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Плътта да се разпне. Да съблечем стария човек и да се облечем в новия. Аз Те моля, умий ни, очисти ни отвътре! Молете се за това нещо, изповядвайте греховете си на олтара, на кръста. Не само трябва да познаеш Христос, ами както казва:

Плачете и ридайте и смехът ви да се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Бога и Той ще ви възвишава

 Така че тук е мястото на покаяние пред Тебе, в мощното име на Исуса Христа се молим Господи и Ти благодарим.

И втория рог на олтара – освобождение от дявола, от проклятие и от болести на душата и на тялото. Видяхте, първия рог прощение и освобождение от грях, спасение и новорождение на духа; вторият рог осовобождение от дявола, от проклятие, от болести на душата и на тялото. Забележете, че не казвам на духа, защото дявола няма власт над новородения дух. Той може да има претенции към душата, или към тялото, може да има крепости все още в душата или в тялото, но не и в духа на новородения човек. Защото новорождението е – всичко стана ново! Новороденият дух е напълно нов и дявола няма пръст в него вече. Благодарим Ти, Господи. Обаче, кръвта на Исуса, Господи, Твоя син проля Своята кръв, за да ни освободи от сатана. Както е писано:

 Затова се яви Божия син, да разруши и да съсипе делата на дявола

Благодарим Ти. Плановете на дявола, робството на дявола, всички проклятия, робство, разрушени на кръста. Благодарим Ти и ти отдаваме слава и хвала. Така че имаме освобождение на кръста, имаме право на освобождение на кръста. Освободи ни, Господи. Ако има някакво скрито действие на сатана в живота ни, някъде в ума ни, емоциите ни, във волята ни, хора с тумори, с кисти, с миоми, ракове и други смъртоносни болести, спин, да се освободят и очистят в името на Исус, защото затова се проля кръвта.

№ 3 – третият рог, кръщение в Святия Дух.

Марк 1:8. Той ще ви кръсти със Святия Дух

Кой Той – Христос Исус.  Той ще ви кръсти със Святия дух. Във вода може да те кръсти човек, в Святия Дух – само Христос. Благодаря Ти, Господи за кръщението в Святия Дух! Аз Те моля не само братята и сестрите да бъдат новородени, не само да бъдат освободени от властта  на сатана, но също те моля, Господи, за истинско кръщение в Святия Дух. Не просто на думи, но да приемем сила. Искам кръщение в сила, защото е писано:

 Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух

 Искам, Господи, кръщение в сила. Кръсти ни със силата на Святия Дух, в мощното име на Исуса Христа. Всеки, който не е приел кръщение в Святия Дух, да приеме кръщение и да приеме сила. Това го имаме чрез кръвта.

№ 4 – смърт на стария живот, стария човек, смърт на плътта. Пълно посвещение и предаване. Римляни 12:

 Предайте телата си в жертва жива, свята, угодна на Бога, като ваше духовно служение

 Нашето духовно служение е да се предадем. В името на Исус помогни ни, Боже, да се предадем, да се посветим, да се оставим на този олтар. Както Исус предаде Себе си на олтара, на кръста, така и ние да предадем стария човек, стария живот, плътта, греховете си, да предадем себе си, азът. Както каза и ап. Павел:

 Вече не аз живея, но Христос живее в мене

 Благодаря Ти. Както е писано в Римляни 6 глава. Няма смисъл да бързаме, нека да използваме времето да се молим. По-важен е процесът на молитвата, по-важен е процеса на пребъдване в Господа, отколкото търсене на крайната цел. Ако ние поддържаме процеса, ако натискаме постепенно спусъка, в един момент ще гръмне. Така че недейте да натискате прекалено. Спокойно, постепенно да влизаме в молитвата, да влизаме в присъствието. Вижте ние минаваме постепенно навлизаме по-навътре. Римляни 6:3,4:

 Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме

 Като сменим думата „кръстихме“ с думата „потопихме“, защото думата „кръстихме“ означава това. Думата „кръстихме“ не идва от кръст, а идва от baptizzo, гръцката дума потапяне. И да го сложим това нещо така:

Или не знаете, вие всички, които се потопихте в Христа Исуса, в Неговата смърт се потопихме

 С други думи, ние умряхме. Благодаря Ти, Господи, старият Пламен умря. Алилуя, старият Пламен умря и старият ти умря във водното кръщение. Нека да не го възкресяваме, както Христос умря. Кога умря Христос? Христос умря при водното кръщение, защото при водното кръщение Той умря и погреба Себе си. И останалото вече беше външно изпълнение на онова, което стана там.Благодаря Ти, Господи.

 Римляни 3:4. И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта.

Ние се погребахме чрез Тебе, в Тебе, чрез потапянето в смъртта, та както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца

 Ето го тука, възкресението чрез славата на Отца, тоест чрез Святия Дух.

 Както Ти възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в обновен или нов живот.

Благодарим Ти, Исусе скъпи, благодарим Ти за всичко, което направи. И след това 6-тия стих:

 Като знаем това, че вехтия или стария наш човек е разпнат с Него

Моят стар човек е разпънат в Него преди 2000 години в Неговото тяло. Благодаря Ти, Господи.

За да бъде унищожено греховното тяло, /то е било унищожено там/, та да не бъдем вече роби на греха.

 Ето я, победата над греха.

Защото, който е умрял, той е освободен, той се е освободил от греха

 Никой мъртъв човек не е роб на греха. А ние сме умрели заедно с Христос. Ето основанието над победата на греха. Благодаря Ти, Господи. Дай ни да осъзнаем това нещо, дай ни да влезе в нас, защото който е умрял, той е освободен от греха. Мъртвият не иска да пуши, не иска да пие, не иска да ходи по жени, мъртвият не иска да краде, не иска да убива, мъртвият е мъртъв. Така и ние да бъдем мъртви към греха, в името на Исус. Чрез Неговата смърт моето греховно естествено беше разпънато с Тебе на кръста. И вече не аз, а Христос живее в мене и чрез мене. Благодаря Ти, алилуя.

Прекрасен псалм 118:27. Аз ще го прочета този стих:

 Бог е Господ, Той ни е дал светлина, вържете жертвата с въжета към роговете на олтара

 Господи, помогни да вържем себе си към роговете на Твоя олтар. Да вържем себе съм към кръста. И жертвата, която сме пожертвали, никога вече да не я връщаме назад. Никога да не възкресяваме плътта, да не възкресяваме греха в живота си. Моля се в името на Исуса Христа.

 Филипяни 3:10. За да мога да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението на Неговите страдания като ставам едно с Неговата смърт

 Господи, нека да познаем Тебе! Да позная възкресението Ти, Твоята сила, общението с Тебе. И наистина да съм мъртъв за греха, в името на Исус Христос от Назарет! И ето, ние минахме през портата, която е Христос, Пътят, който е Човешкият Син, който е нашият спасител, който пострада за нас, Божият Син, идващият цар или идващият Господ. Като те познаем като Господ, като Те познаем като Божия син, като Те приемем за свой спасител и като повярваме, че ти си Човешкия син, който понесе нашите грехове, ние се спасяваме. И аз Ти благодаря, затова че влизаме в дворовете, където се срещаме с медния олтар на страданието, където ние страдаме заедно с Христа, тоест Той пострада за нас, за да поеме всичко негативно от нас, но ние също предаваме нашата грешна плът на олтара. В името на Исус Христос, за да може да имаме живот чрез смъртта. Смъртта носи живота, чрез олтара, чрез кръста дойде живота. И аз Ти благодаря за това нещо, Господи, в името на Исуса Христа. И аз Ти благодаря за това, че кръвта на Божието Агне се проля за нас. В името на Исус Христос. И кръвта на Исус бе поръсена седмократно, за да може да ни избави.

№ 1 – Галатяни 3:13,14 от проклятие към благословение. Кръвта на Исус е пролята, за да ни премести от проклятие към благословение, защото

 Той стана проклет, проклятие за нас, защото е писано „проклет всеки, който виси на дърво“, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас

Благодаря Ти, Исус. Чрез кръвта минаваме от проклятие към благословение.

№ 2 – чрез кръвта преминаваме от смърт към живот, който е вечен живот и изобилен живот. Благодаря Ти.

 Йоан 10:10. Аз дойдох да ви дам живот и да го дам изобилно

Йоан 3:16 Бог толкова възлюби света, че предаде Своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот

 Благодаря Ти за вечния живот и за изобилния живот чрез кръвта. Кръвта бе пролята, за да минем от проклятие в благословение, за да минем от смърт в живот.

№ 3 – кръвта ти бе пролята, за да минем от грях към прощение и от неправедност към праведност.

Отново 2 Коринтяни 5:21:

 Бе направен грях, за да можем ние да станем Божията правда в Него

 Благодаря Ти, Римляни 3:25 отново: омилостивление чрез кръвта за нашите грехове. Благодаря Ти, Господи.

№ 4 – чрез кръвта минаваме от болест към изцеление и към здраве. Има изцеление в кръвта на Исус, но има и божествено здраве. Матей 8:17:

 Той взе на Себе си нашите немощи и понесе нашите болести

 

1 Петрово 2:24: С Неговите рани ние се изцелихме

 Благодаря Ти, Господи.

№ 5 – Чрез кръвта на Исус минаваме от робство в свобода.

 Колосяни 1:13. Той ни освободи от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Неговия възлюбен син (или Сина на Неговата любов)

Колко хубаво звучи тук на английски! Царството на Сина, на Неговата любов. Благодаря Ти! Ти ни освободи чрез Христа от властта на тъмнината, от царството на тъмнината и ни пресели в царството на Божия син, царството на сина на Твоята любов. Благодаря Ти за освобождението от робство.

№ 6 – Освобождение от бедност към изобилие.

 2 Коритнтяни 8:9. Като знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше стана сиромах, за да можем да се обогатим ние чрез Неговата сиромашия

2 Коринтяни 9:8. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

Тука виждате, Той понесе сиромашията, за да може изобилието да дойде. Като трябва да имате предвид, че този стих (2 Коринтяни 8:9) не се отнася само до финансова бедност, но във всяко едно отношение, но включително и това е платено. Благодаря Ти, Господи, че Ти освободи народа си от бедност към изобилие.

№ 7 – Ти ни освободи от провал към победа.

Откровение 12:11. Те го победиха дявола.

 Какво го направиха дявола – победиха го. Кои са те – ние. Какво правим с дявола – побеждаваме го. Нека да кажем – аз побеждавам дявола. Тази дума ни е убегнала малко. Ние побеждаваме дявола, значи можем да живеем в победа. Ние побеждаваме дявола как?

Чрез кръвта на Агнето

 Благодаря Ти за кръвта на Агнето. Научи ни Господи, да живеем в нея. Научи ни, Исусе!

 Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство,

защото не обичаха дотолкова живота си, че да бягат от смърт

 Така че, ето ги тези седем неща, които съм сложил тук, които получаваме. И аз Ти благодаря, Господи.

Чрез кръвта пролята на Голготския кръст, или този, за който говорим – медния олтар, жертвите за какво са принасяни. Преминаваме от проклятие в благословение, от смърт в живот, изобилен и вечен; от грях в прощение, от неправедност в праведност; четвърто, от болест в изцеление и здраве; пето, от робство в свобода; шесто, от бедност в изобилие; седмо, от провал в победа. Слава да бъде на святото Ти име, Господи.

Разбира се, тук има някои пасажи, които говорят за това. В Левит 14:7, казва се, че

 Трябва да се поръси седем пъти върху този, който се очиства от проказата и да се произнесе чист. И след това живата птица трябва да се пусне на открито поле да излети

 Значи, какво има – поръсване,  седмократно с кръвта, още в закона го е имало. Благодаря Ти, Господи, за това седмократно поръсване. И това очиства проказата, която е образ на греха.

И Левит 4:6 стих:

Свещеникът ще натопи пръста си в кръвта и ще поръси кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището

 Забележете тук завесата на светилището, макар че на светилището се нарича врата, тя и там е била завеса. Левит 4:17:

 И свещеника ще натопи пръста си в кръвта и ще поръси седем пъти пред Господа. Това е същият стих, казан отново.

Така че, ние Ти благодарим, Господи. Отдаваме ти славата и хвалата. Стигнахме до медния олтар. Не можахме да стигнем до умивалника, но виждате в молитва какво можем да правим. Можем да минаваме и да навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко в присъствието на Господа.

Отдаваме Ти почит и слава, святи Боже! Благодаря ти за Исус, който е нашата порта. Благодарим ти за медния олтар, образ на кръста, на който Христос предаде Себе си за нашите грехове. Благодарим Ти за кръвта на Исус, която ни очиства от всеки грях. Алелуя. Отдаваме Ти почит и слава.

Слава на Бога!