Програма на службите с пастор Пламен Петров в България, 25 септември – 06 октомври 2013

Молим за извинение, но не успяхме да отговорим на всички покани за служби. Да не се разочароваме, но да продължим да поддържаме връзка и вярваме, че при следващото ни посещение на България ще можем да отговорим и на останалите покани под ръководството на Святия Дух.

Обявявам верижен пост и молитва до 7 Октомври и да просим от Бога пророческо Слово и действие на Святия Дух, да изцелява всяка болест, да изгонва всеки демон и да стават чудеса в Името на Божия Син!

Бог с вас!

СЛУЖБИ 25 СЕПТЕМВРИ – 6 ОКТОМВРИ С ПАСТОР ПЛАМЕН ПЕТРОВ

Добре дошли на службите с пастор Пламен Петров. Елате с очакване и вяра, че Бог ще ви послужи и снабди нуждите ви! Бъдете благословени!

25 септември (сряда)София – малката зала на ул. Васил Друмев №37, кв. Подуене (спирката на трамваи № 20,22 и 23 по посока Подуене, перпендикулярна на ул. Мадрид, където вървят трамваите) от 18 ч. (3 часа)

26 септември (четвъртък) – интернет предаване (Хасково) от къщата на Нина

27 септември (петък) – от 18ч. в голямата зала на Бизнес центъра в град Хасково

28 септември (събота) – от 10ч. в село Странско – откриване на църква (п.с. църквата е новопостроена в с. Странско- ще дойдат хора и от други села и градове на откриването. Води я брат Сашо – дякон в Димитровската църква и помощник на пастор Трендафил).

(28 септември събота) – от 18ч. в село Узунджово, Хасковско

29 септември (неделя) – При Пастор Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света”, гр. Пловдив от 10ч.

29 септември (неделя) – При пастор Младен Младенов гр. Пловдив от 17ч.

02 октомври (сряда) – София – малката зала на ул. Васил Друмев № 37, кв. Подуене (спирката на трамваи № 20,22 и 23 по посока Подуене, перпендикулярна на ул. Мадрид, където вървят трамваите) от 18ч. (3 часа)

03 октомври (четвъртък) – интернет предаване

04 октомври (петък) – При пастор Томи Караколев гара Елин Пелин (не град Елин Пелин) от 18.30 ч.

05 октомври (събота) – голямата зала на ул. Васил Друмев № 37 гр. София, кв. Подуене (спирката на трамваи № 20,22 и 23 по посока Подуене, перпендикулярна на ул. Мадрид, където вървят трамваите) от 14 ч. (5 часа)

06 октомври (неделя)София – Банкя. Службата ще бъде в станция „Ясен“ от 10.30ч. Това е на предпоследната спирка на автобуси № 42 и 43 и ще питате за станция Ясен. Може би ще има човек да ви посреща и напътва.

06 октомври (неделя)София „Методистка църква” (с/у операта) гр. София от 17ч.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gal 1:3  Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, 

Скъпи братя и сестри,

Знаете, че през последната година преминахме през сериозни гонения.

2Co 1:8  Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че се отеготихме чрезмерно вън от силата си, така щото отчаяхме се дори за живота си: 

2Co 1:9  даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, Който възкресява мъртвите. 

2Co 1:10  И Той ни избави от толкоз близка смърт, и още избавя, и надяваме се на Него, че пак ще ни избави, 

2Co 1:11  като ни съдействувате вие чрез молитва, тъй щото, поради стореното на нас чрез мнозина добро, да благодарят мнозина за нас. 

Освен това тази година, Бог започна да върши промени в служението ни. През март месец се преместихме от Австрия в Испания. Все още сме в процес на установяване и възстановяване. Започнах да се предавам на молитва повече, с цел да търся Лицето Му и ръководството на Святия Дух. Не искам да служа по човешки, т.е. по плът.

Rom 8:14  Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 

От доста време се молим във връзка със служението ни и относно посещението и служението ни в България. Вярвам, че Бог ни води да преместим времето за посещението ни в България за месец Септември. Надявам се да ме разберете и подкрепите с вярата и молитвите си и с установяване на Божествени контакти за служение.

Нека пребъдваме в молитва за служението ни в България и за духовната, политическа и икономическа ситуация България! Бог да ни дава постоянна небесна благодат наистина да служим за съживление, трансформация и реформация на църквата и родината ни! Църквата и България се нуждаят изключително от действието на Всемогъщия Свят Дух! С човешки сили, способности и напъни не можем да победим, понеже борбата ни не е срещу хора.

Eph 6:12  Защото нашата борба (воюване, война) не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. 

2Co 13:14  Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. (Aмин) 

С уважение и любов в Христа,

Пламен Петров

Посещението ни в България ще бъде около 25. Септември 2013  и 06. Октомври 2013

Advertisements