Обща молитва за изцеление – Хасково (2013)

Обща молитва за изцеление – гр. Хасковоесента на 2013г.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=-dSADSDm65c

 

И сега нека да се помолим с тази молитва. Пригответе се, защото нещата ще напреднат неусетно и Бог ще започне да върши някои неща във вас. Ако нещо да не се чудите – ако почувствате горещина върху себе си, или треперене, или да чувстване някаква болка в тялото си, или нещо друго, или да почувствате облекчение или освобождение… Каквото и да почувствате, това е Божието действие във вас. Докато говоря дори, или се молим Господ може да ви изцелява, да ви освобождава… Даже някой като се приберат в къщи ще пипне и ще каже: „А, тук имах една буца, няма я тази буца вече, къде отиде тази буца, я да отида аз при доктора да я потърси, изчезна буцата”. Друг ще каже: „Брат, сутринта като се събудих няма болка вече, ходя нормално, какво стана с мене?” Това е Божието присъствие.

 Псалм 107:20 Господ изпраща Словото Си и те изцелява, и те освобождава…

  Това е, което се случва.

 Евреи 4:12 Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, разделя духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.”

 Така че, Господ действа във вас, няма нужда да го усещате, вие сте вече, така да се каже  пияни….

Така, нека сега да се помолим. Както така стоите, затворете си очите, даже няма да ви викам напред, започнете да се молите.

Тези, които никога не са приемали Исус Христос за свой Господ и Спасител… Може да кажеш: „Аз съм православен християнин, кръстен съм като бебе.” Ако ти не си вземал решение да приемеш Исус Христос за Свой Господ и Спасител, твоята традиция, наследствена или семейна традиция не върши работа. бог няма внуци. Или ставаш Негов син, или не си Му син. Така че не можеш да станеш Негов внук заради баба или дядо, или заради мама, или заради това, че твоите родители са били в църква. Ти лично трябва да се срещнеш с Него, и сега е момента за това. Това е първата група – които никога не са приемали Исус Христос за свой Господ и Спасител.

Другата група са тези, които са отпаднали от вярата. „Много охладнях, много се отдалечих, брат.” Сега е момента да се върнеш.

 Върнете се при Мене, казва Господ, и ще ви приема.

 Откровение на Йоан. 3:20 Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям (да общувам) с него, и той с Мене.

 Така, че Той сега хлопа на вратата на сърцето ти. Недей да се закоравяваш, ако чуеш гласа Му, отвори. Не тоя глас, който говори, моят глас, човешкия, а този глас, който ти говори в сърцето е важен.

И освен това има хора, които са вярващи, но се чувстват все едно живеят в пустинята, като че ли живеят на сухо място, хора, които живеят в духовна сухота. Сега е момента да се обърнете към Него.

Има хора, които нямат увереност, че са спасени от Бога. постоянно се чувстват виновни, чувстват, че нямат спасение, че не могат да отидат при Господа. И ти се моли с тази молитва.

Нека да започнем да се молим. Спокойно, от сърце, започни да се молиш, обърни се към Бога в името на Исус Христос. Името на Исус Христос е ключът към отговорената молитва. Единственият посредник между Бога и човека е Исус Христос. Не дева Мария, не Мохамед… – Исус Христос е посредникът между Бога и човека. Запомнете това. Само един път има. Кажи:

„Всемогъщи Боже, прости на мене грешника. Аз приемам Твоя Син Исус Христос за мой Спасител и за мой Господ. Вярвам, че Той умря за моите грехове, и възкръсна за моето оправдание. Исусе, спаси ме, дай ми вечен живот, прости ми греховете. Сега изповядвам греховете, които най-много ми тежат (моля да изповядайте на Господа онези грехове, които най-много ви тежат). Има товар, който носиш, Бог ще ти го припомни. Има слово в Библията:

 1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

 Така че трябва да го признаеш. Не е нужно да те чуват хората, нито аз искам да ти чувам греховете (наслушал съм се на много грехове). Но това, което е нужно – Бог да чуе твоето признание.

„Прости ми Боже, в името на Исус Христос, спаси душата ми и ми дай вечен живот. Амин! Благодаря Ти, Боже.”

Който от вас се е молил в вяра и с покаяно сърце е получил най-голямото чудо, наречено „Новорождение” – ставаш нов човек в Христа Исуса, Божие дете.

 Сега ще продължим да се молим, и искам да ви водя в една молитва, в която трябва да простите. Трябва да простиш (говоря в единствено число) на този, който ти е направил най-голямото зло, на този, на който ти е трудно да простиш.

 „Ако вие простите на вашите длъжници, то и Отец ще прости на вас вашите престъпления.

Но ако вие не прощавате на вашите длъжници, вашия Отец няма да ви прости вашите престъпления.”

Така че, за да бъдем напълно простени – това е както за вярващи, така и за невярвящи, както за тези, които ходят на църква, така и за тези, които не ходят на църква. Ако нямаш простителност, ако не вземеш решение да простиш, не можеш да получиш прощение. Това е, което Бог казва. Има прошка, но има и цена. Христос дава даром прошка за нашите грехове, но иска и ние да се научим да прощаваме на другите. Никак не е лесно, никой не е казал, че е лесно. И някои казват: „Как ще му простя, той ми провали живота.” Ако не му простиш, той ще ти провали останалата част от живота. Защото непростителността ти проваля целия живот. Искаш ли да ти е провален живота? „Брате, как ще простя, като ми направи зло.” Ако не ти е направил зло, за какво да му прощаваш. Нали се прощава злото, не се прощава доброто. Така че хора, не слушайте дявола. Отвори сърцето си и бъди щедър. Кажи: „Прощавам.” И кажи името на човека. Кажи пред Бога името на човека, името, което не ти се иска да чуеш, човека, когото не ти се иска да срещнеш. Отвори сърцето си и го кажи това нещо. Аз ви казвам, по време на прощение стават огромни чудеса.

Беше много интересно, което Джон Остин разказваше за една жена, която била парализирана, и иска молитва. Той я пита: „Простила ли си?” Тя казва: „Не съм”. „Хайде сега почни да прощаваш, говори на Бога и прощавай. Тя почнала да прощава: „Прощавам на този (единият пръст на ръката се раздвижил), прощавам на онзи (другият пръст се раздвижил), прощавам това, прощавам онова… Тя докато прощавала на всички хора започнала да тича. Непростителността те връзва. Някои хора не получават изцеление заради непростителност.

Искаш благодат – прости! Това е за твое добро.

Както някой беше казал: „Непростителността е като да пиеш отрова и да очакваш и другия, когото мразиш да се отрови.” Това е непростителността. Така че изхвърлете тази отрова и нека още сега да си затворим очите и да кажем:

„Господи, аз вземам решение, въпреки, че сърцето ми говори друго, аз вземам решение днес да простя на всеки човек, включително и на себе си, решавам да простя, и особено на…. (сега му кажи името на този човек, на този, който най-голямото зло ти е направил, който най-голямата болка ти е причинил.) Кажи го с устата си, не само в мислите. Кажи: Прощавам на Петко, прощавам на Ахмед….. кажи му името пред Бога, в името на Исус Христос. И Те моля, боже, смили се за мене и на мен ми прости. Аз го благославям този човек, моля Те и ти мен ме благослови. Амин!

Това е голяма победа, приятели. Нека кажем: Слава на Бога!

Тука се разбиват делата на тъмнината в момента, става очистване в момента. Благодаря Ти, Бома къде съм го видял?” Еми ако искаш да гледаш – този свят върви с гледане. Ние, християните ходим с вярване. Не ходим с виждане, ходим с вярване. Гледаме с очите на вярата, гледаме в невидимите неща, а не във видимите, защото видимите са временни, невидимите са вечни. Това, което не виждаш е по-вечно от това, което виждаш. Гледаш го например този синтезатор, след няколко години си представете на какво ще прилича – за боклука. Защо? Защото е от временните неща. Иначе може да е лъскав, бил е лъскав и съвсем няма да е лъскав в бъдещето.

Ето например, гледаш брат Пламен, аз едно време имах друг цвят брада (не бяла). Колкото повече време минава все по-свят ставам (шегувам се, разбира се). Искам да кажа, че ми е побеляла брадата. Някой да не вземе да каже: „Брат Пламен каза, че…..”

Нека да продължим с друга молитва: (Мими ела да ни водиш леко в хваление от време на време.) Аз карам спокойничко, без напрежение, но това не означава, че няма да стане нещо с вас. Защото ние не разчитаме за напрягане на атмосферата, да я напомпаме или да я надуваме, просто разчитаме на присъствието на Святия Дух. По някое време Святия Дух може да започне да действа във вас. Ако усетите силата на Бога във вас не се притеснявайте. Знаете ли какво става с някои хора? Някои хора като усетят присъствието на Святия Дух ги е срам. (Да, има си съпротивление, но няма да се притесняваме).

 По-велик е Този, който е в нас, отколкото този, който е в света. Амин!

 (песен) „Там, където Божи Дух е, там е свобода. Там където Божи Дух е живот. Аз живея чрез силата на Духа Свят, там, където Божи Дух е свобода.

Освободен да съм, освободен да съм, Свойта кръв за мен Той проля. Аз живея чрез силата на Духа Свят, там където Божи Дух е свобода.”

 Слава на Тебе, Боже. Нека сега да започнем да се молим за изцеление. Много е важно в молитвата за изцеление да не се опитвате да се изцелите сами. Колкото и да се опитвате няма да успеете. Ние се молим на Бога в името на Исус да ни изцелява. За тази цел е нужно да се отпуснете и да се успокоите. Така или иначе цял живот не сте успели да се изцелите и днес няма да успете да го направите. Но Той може да го направи. Затова облегнете се на Него. Който може да плува би го описал така: облегнете се на водата. Да се отпуснеш във водата по гръб и водата те носи. Библията казва в

 Исая 43:31 Ония, които уповават на Господа (или чакат на Господа, или друга дума – очакват Господа) ще подновят силата си, ще се издигнат с криле като орли…

 Как се издига орелът? Не като пърха с криле като врабче (не съм видял орел да пърха като врабче), той просто опъва крилата си и вятърът го дига нагоре. Ето така трябва – да се облегнете на Господа и да оставите Святия Дух да извърши това, което той иска да извърши. Облегнете се на Господа, отпуснете се и поемете дълбоко въздух, спокойно. Докато усетиш или докато ни усетиш Той ще свърши работата, няма нужда ти да я вършиш. Изцелението е по благодат, така че пълна почивка, влезте в Божията почивка, влезте в Божия съботен ден. Не само в събота (днес сме петък), но да живеете всеки ден в Божията почивка. Значи да станете такива, че всеки ден да ни е почивка, ето това е християнството. Облегнете се хубаво и уповавайте на Господа.

1 Петрово 5:7 Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

 Всяка ваша грижа – всяка, значи всяка грижа, всяка болка, всяка болест, всеки проблем в семейството, да го възложим днес на Него. Да Му възложим, значи да го вземеш и да го дадеш на Него. Ето аз сега вземам бутилката с водата и я давам на Мими, тя я взема и аз нямам бутилка – нямам грижа. Но после можеш пак да си а вземеш обратно. Като си тръгнеш не си вземайте грижите обратно. Остави си грижите на Господа. Дори ако ти е по-лесно (сега ми идва друга идея) ако имаш хартийка и молив вземи напиши му на Господа едно писъмце. Кажи Му: „Господи, днес ти възлагам това, това, това…” Да си сигурен какво му възлагаш на Господа. Кажи Му го, или напиши, каквото щеш направи, но просто остави товара си на Него, остави болестите си. Знаете ли какво казва Библията, че

Христос понесе нашите грехове върху Себе Си на дървото, на кръста.

 Казва се в:

Галатяни 3:13 Той ни изкупи от проклятието на закона, като взе на Себе Си нашето проклятие на кръста, защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво  (а Неговия кръст беше дървен).

 Казва се, че

 Той взе на Себе Си нашите болести, понесе нашите немощи, с Неговите рани ние се изцелихме.

 Вижте, Той понесе всичко това. Ако можеш да видиш Христос на кръста, как е взел онова, което ти носиш в момента и просто да Му го предадеш на Него и ще се освободиш от него. Не се опитвай да носиш товара си върху себе си, а го предай днес на Христос.

Някои хора са свикнали да се оправят сами в живота си, нямам вяра на никого, защото живеят в общество, както казват някои, че „човек за човека бил вълк”. Обаче Христос не е вълк, Той е агънце, Той е Божието Агне, Той е лъвът от Юдовото племе. Ама е лъв за вълка, а за нас той е грижовен, Той е нашия Баща, Той е Божието Агне, което понесе нашите болести. Така, че сега е момента да Му ги възложиш. Затвори си очите и ще ви моля да не гледате мене, защото аз няма да мога да ви изцеля, колкото и да имам желание. Наистина имам желание, но няма да успея да го направя. Ако вие гледате към мене и аз към вас, ще има да се гледаме. Трябва да погледнем към Христос, това е единственото спасение.

 „Към Господа погледнете и бъдете спасени всички земни краища.”

 Затова затворете си очите и погледнете към господа, Който на кръста понесе всичко, всичко негативно от вас – грях, смърт, проклятие, болести, немощи. Какво е проклятие? Проклятието са три основни неща. Проклятието са болестите, проклятието е мизерия постоянна, затворени врати, преждевременна смърт (четете Второзаконие 28-ма глава). Има само един ключ, и това е кръвта на Божието Агне – Исус. Ако вие днес се обърнете към Него и погледнете на това, което Той направи за вас на кръста, о, за Него няма нищо невъзможно. Така че днес можем да бъдем свидетели на чудеса. Само ако можем да си обърнем погледа към Христос. Той е нашата надежда, Той е спасението. Хората искат това, искат онова, искат второ, искат трето, искат пето, но Христос е отговорът. Той казва:

 Аз съм животът и възкресението.

Вечният живот, изобилният живот и възкресенската сила. Имаш ли това, всичко останало имаш.

„Господи Исусе, ние се обръщаме днес към Тебе, към единствената наша надежда, единствената наша помощ, както казва Божието слово:

 Псалм 18:1 Любя Те, Господи, канара моя, Господ е спасение мое, яката ми кула, Ти си моята надежда, Господ е сила моя.

  „Обръщам се към Тебе, Господи Исусе, и Ти възлагам всичките си грижи.”

Така, че започни да Му възлагаш всичките си грижи, безпокойства, всички тези неща, които ти тежат и започне да Му ги възлагаш с устата си и със сърцето си. Болестите си възложи, греховете си възложи, нуждите си възложи, бедността си възложи, семейни проблеми, безсъние, демонична опресия възложи на Него.

Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни.

 Ако Кой, ако Божият Син ви освободи. Човек не може, пророк не може, Синът на Бога може да ви освободи. Ако Божият Син ви освободи тази вечер, наистина ще бъдете свободни. Така, че като Йоан Кръстител да кажем:

Аз трябва да се смалявам, Той трябва да се възвишава.

Като Йоан Кръстител да кажем:

 Ето Божият Агнец, Който носи греховете на света.

Възложи Му ги сега. Кажи:

„Господи, вземи, не ги искам, така или иначе се борих цял живот, не мога да се оправя, давам Ти ги, Ти ми помогни, на Теб ти давам всичките си бремена и болестите си, и Ти благодаря, за това, че Ти ги понасяш върху Себе Си. Алелуя.

Сега кажи: „В името на Исус аз се отричам от дявола, от всеки договор с дявола в моя живот или в моя род, отричам се от всяко проклятие, от наследствено проклятие, отричам се от болести (можете да кажете името на болестта), отричам се от болестите. Господи, освободи ме, Господи изцели ме.”

Сложете ръка на болното място. Кажи:

„Господи Исусе, изцели ме. Ти си моя Доктор. Днес аз Те приемам за мой Изцелител и Доктор. Изцели ме, Господи. Милост, Исусе.”

Сега, в името на Исус, както сте така, започнете да заповядвате, използвайки името на Исус Христос на болестите да си отидат. Знаеш името на болестите, които имаш и започни да им заповядваш. Ако е асма – асма; ако е бронхит – бронхит; ако е високо кръвно – високо кръвно; ако е артрит – артрит; каквато и да е болест. Кажи:

„В мощното име на Исус Христос аз ти заповядвам на тебе болест, излез от мен. Аз ти заповядвам на тебе болест, вън от мен, ти немощ, вън от мен. В мощното име на Исус Христос от Назарет излез от мен. Разчупвам всяка окова, с която сатана ме е вързал, разчупвам всяка окова, с която сатана е вързал семейството ми, в мощното име на Исус Христос. Исус е моя Освободител. Призовавам името Господно, за да бъда освободен. Господи, освободи ме, освободи ме от всеки нечист дух.”

Така че сега започваме да заповядваме и на духовете:

„Депресия да напусне, безнадежност, глухота, слепота, заповядайте на тези духове да ви напуснат в мощното име на Исус Христос. Вън от мене! Благодаря Ти, Господи.

 В раните на Исус аз съм изцелен/а.

  Благодаря Ти, Господи Исусе. Благодаря Ти с вяра в изцелението преди да съм го видял. Благодаря Ти с вяра за това, че Ти си ме вече изцелил, в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Аз Те моля и Ти благодаря.”

Можете да хванете съседа за ръката и се моли за съседа си. Моли се за изцелението на съседа си, за неговата нужда, в името на Господа Исуса Христа. Аз се съгласявам с вас за изцелението ви, за освобождението ви, за разрушаване делата на дявола в мощното име на Исуса Христа. Нека огънят на Святия Дух, Господи, да мине през тях. Благодарим Ти, благодарим Ти. Отдаваме Ти слава и хвала. Алелуя!

 (песен) Ти си мой Бог, Освободител мой,

Ти си мой Бог Освободител. Чрез словото

изцеляваш ме сега, Ти си мой Бог Освободител.

 Сега сложете отново ръка на болното място и аз искам да се моля за вас. Ще се моля за вас и вие казвайте АМИН на това нещо. Вътре в сърцето си АМИН и с устата си АМИН, и просто да бъда „да”, „да”, „да”, съгласен съм с това нещо.

„В мощното име но Исус Христос от Назарет връзвам болест и немощ на това място и заповядвам всяка болест и немощ да си тръгнат от това място. В мощното име на Исус Христос от Назарет заповядам на болестите и немощите да се махнат от телата, нечистите духове да си отидат от телата в името на Исус Христос. Заповядваме на тези духове, заповядваме на тези болести, вън от телата! Телата са изкупени с кръвта на Божието Агне и нямате право да сте там Прокламираме изцеление на тези тела. В мощното име на Исус Христос заповядвам на уши да бъдат изцелени и да прочуят, дух на глухота излез от ушите! Заповядвам в името на Исус Христос ако има липсващи органи в ушите – вътрешно ухо или нерви, да бъдат образувани в ушите, творческо чудо да стане в ушите. Заповядвам на ушите да прочуят, да се отворят. Отвори се в мощното име на Исус Христос. В името на Исус „Ефата” – „Отвори се”. Заповядваме на ушите: Отвори се! Заповядваме на ушите да прочуят. Да се отворят и да прочуят в мощното име на Исус от Назарет. Амин! Благодаря Ти, Господи за отваряне на уши.

Сега се молим също за очи. Всяка болест и всяка немощ в очите заповядваме да напусне! Слепота, излез от очите! Слепота, излез в името на Исус Христос! Късогледство, далекогледство, далтонизъм, смъмряме, кривогледство смъмряме в мощното име на Исус Христос от Назарет! Всяка болест и немощ – перде, смъмряме, глаукома смъмряме, вън, вън, вън! Болести и немощи на очите, вън от хората в името на Исус от Назарет. Приемете своето изцеление.

В мощното име на Исус Христос заповядаме на дихателни болести, болести на дихателното система да напуснат!

Ето някои хора започват да чувстват, че нещо става. Ако ти се кашля, кашляй свободно, ако ти се плюе, ето, вън в името на Господа Исуса! Болести и немощи да напуснат в името на Исус! Ето Господ започва да действа. Всеки дух на немощ и болест – вън! Дишайте дълбоко, поемете дълбоко дъх, изкашляйте се! Болестите напускат в мощното име на Исуса Христа!

Пастор Пламен Петров служи на тези, в които Бог работи.

В името на Исус проклинаме всяка болест и немощ, да изсъхне, да се стопи от корен тази болест. Заповядвам на очите да бъдат освободени. В името на Исус Благодарим Ти, Господи.

Нека продължим нататък молитвата:

В името на Исус заповядваме на всяка немощ и болест да напусне.

Болести на дихателната система – бронхит, смъмряме, бронхит, вън! Бронхити да напуснат! Асма смъмряме в името на Исус, вън! Синозит смъмряме в името на Исус! Алергия, болести на гърлото, вън от хората в мощното име на Исус Христос от Назарет! (Дишайте дълбоко, сложете ръка на болното място.) В мощното име на Исус всяка болест на дихателната система да напусне! (Дишайте дълбоко, молим се за изцеление на дихателната ви система). В името на Исус всяка болест и немощ на дихателната система, вън!

След това, продължаваме нататък. Благодарим Ти, Господи!

Болести на костната система, всички болести на костната система смъмряме – ревматизъм смъмряме. Всяка болест на костите, на ставите, вън! Артрит, остеропороза, всякакви там кокатроза и всичките ..атрози ги смъмряме в името на Исус! (Има толкова разновидности на ..атрозата) смъмряме, да напуснат. Болести на костите да напуснат в името на Исус.

Болести на гръбначния стълб, вън! Болести на гръбначния стълб – дискове прешлени, да бъдат изцелени, да бъдат възстановени в мощното име на Исус Христос от Назарет.

Молим се и заповядваме на китките, на лактите, на раменете, на хълбоците, на колената, на стъпалата, в името на Исус да бъдат изцелени, да бъдат изцелени в мощното име на Исус!

Раздвижете тази част, която ви боли, раздвижете. Защото Господ изцелява в момент.

Огънят на Святия Дух да слезе върху Божиите хора в името на Исус!

Тези, които имат болки в костите, раздвижете ги. Раздвижете си костите, ставите, да усетите изцелението на Господа. Ако трябва се раздвижете, защото чрез вяра и дела – действие на вяра човек получава изцеление. Благодарим Ти, Господи.

Бронхита излиза, алергията излиза, в името на Исус! Благодарим Ти, Господи!

Слава на Тебе, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата!

Бъдете благословени в името на Исус!

Амин!