Обща молитва за изцеление – София (2013)

Обща молитва за изцеление

служба в София,  с Пастор Пламен Петров

ул. Васил Друмев №37, 06.10.2013г.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=7zPGgVuMzYo

Добре дошли. Знам, че много хора за дошли за изцеление, и сега започваме да се молим. Но преди това нека направим подготовка.

Матей 18:18-20

18. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята ще бъде развързано на небесата.

 Можем да връзваме и развръзваме – да връзваме демонични сили, а да развързваме хората, да развръзваме съдби. Можем да развръзваме и освобождаваме ангелски войнства. Благодарим Ти, Господи!

19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

Ние имаме словото за наша подкрепа.

Небето и земята ще преминат, но Божиите думи няма да преминат.

 Така че ние основаваме молитвите си на Божието слово. Кажи: „Господи, основавам молитвата си на Твоето слово според Матей 18:19 и се съгласяваме в молитва. Амин!”

Отиваме сега в:

Марк 11:23 Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му бъде.

 Това означава, че каквато и планина да имаш в живота си – планина на болест, планина от демони, планина от проблеми, планина в семейството, каквато и планина да имаш, ти си дошъл с тази планина тук. Исус казва, че трябва да говориш на тази планина и да й заповядаш. „Ама кой съм аз та да заповядам?” Ти си никой, обаче Исус е Някой. Той ти заповядва да го направиш. Когато започнем да се молим, аз ще ви кажа да заповядате на планината от болест да си отиде. Ти трябва да кажеш: „В името на Исус Христос заповядвам на тебе диабет, или каквато и да е друга болест, вън от мене!” Ти трябва да й заповядаш. Така че аз ще се съглася с тебе, но ти трябва да заповядаш. На някои хора може да не е привично това, но трябва да го направите.

Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето (бездната) и не се усъмни в сърцето си,

 Казваш на планината и няма да се съмняваш, но ще вярваш в Господа и в думите, които говориш. Тези думи, които говориш имат власт, имат сила в Духа. В името на Исус има сила и власт. Заповядваш и вярваш, и какво казва тука : ще му бъде – ще ти бъде това, което казваш. Само трябва да вярваш и с власт да го кажеш. След това:

Притчи 28:13

Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и остави ще намери милост.

 Който си крие престъпленията от Господа няма да успее. Днес трябва да изповядате скритите грехове пред Господа. И преди да започнеш да изповядаш, застани  и питай Бога: „Има ли грехове, които не съм ти ги изповядал, припомни ми ги.” И разсъждавай върху греховете си, ако трябва ги запиши. Но все пак трябва да осъзнаеш вината си. Не просто с приказки, но трябва да осъзнаеш какво си направил, нещо, което не е редно – какво си казал, какво не си казал, какво не си направил и други подобни неща. Нещо, което тежи на съвестта ти. Тези неща трябва да се изкажат пред Господа и да се изхвърлят от живота ти. И Господ казва:

И греховете ти ще простя и няма да ги помня вече.

 Господ казва, че не само ще ти прости греховете, но няма да ги помни вече. Той не е като хората да ги помни. Човек може да повтаря едно и също какво си направил, но Господ не прави така. В момента, в който се покаеш, в момента, в който се изповядаш с покаяно сърце, Той забравя греховете ти.

Който крие греховете си няма да успее

 Затова някои хора не успяват, защото имат чувство за себеправедност. Мислят, че все друг им е виновен, а те са правите, и поради тази причина не могат да успеят в живота си. И се казва: този, който ги изповяда, който ги признава ще намери милост у Бога. И като намери милост у Бога, ще намерим прошка у Бога и ще намери изцеление от Бога. Амин!

Това важи също и за освобождението от демони. Понякога нечистия дух упорства и не ще да излезе. Защо? Защото има някаква законова причина да е там. Но човекът, в който се намира е дал законното право на демона да стои там. Трябва тази законова основа да се разруши  – чрез изповед на греха, чрез отричане от завети, отричане от окултна дейност, отричане от идолопоклонство – отричане, покаяние, изповед. За да можем да премахнем законовата основа и тогава да заповядаме на нечистия дух да излезе, и той не само ще излезе, но няма да се върне. Защото ние не искаме нечисти духове да излизат, и после пак да влизат. Исус ни предупреди в Матей 12:43 -45 че нечистия дух като излезе иска отново да се върне. И даже успява понякога. Но за да не успее ние трябва да променим себе си, съдбата си чрез покаяние, изповед, отричане, за да може като излезе, да не влиза повече.

Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и остави ще намери милост.

Какво казва: и ги остави, не само да ги изповяда.

Например има църкви, в които хората се изповядат всяка неделя, обаче не оставят греховете си, а само ги изповядват.

Това е покаянието – да признаеш, да изповядаш и оставиш греховете си.

Някои казват: „Нямам сила да го оставя”. Нали затова си тука. Съгласяваме се с тебе и Бог ще ти даде сила. От тебе е решението, от тебе е желанието, от Бога е силата. И ако има дух, който ти пречи, ще го изгоним, за да можеш да бъдеш свободен.

Понякога дух се е прикачил към твоята воля и те е направил свой роб и не можеш да излезеш от това. Има християни в това състояние, даже има служители в това състояние. Дявола постоянно ще те кара да го правиш. Няма истинско освобождение от хомота на сатана. Християни и служители са роби на греха, защото демоните ги влитат в грехове – те ги дърпат, те ги изкушават, те ги вкарват в греховете и казват: за последен път, и другият път пак го правиш. И това се повтаря, и се повтаря…, защото си вързан. Но ако Синът на Бога те освободи, наистина ще бъдеш свободен. Да изповядаш греховете си, да ги оставиш и ще намериш милост от Бога – прошка и забравяне на греховете.

Грехът е много голям враг, той дава права на сатана над тебе. Грехът е като да не си си изчистил кухнята, да има храни, да има трохи, да има боклуци, развалени неща, и да гониш мухите и да гониш хлебарките и да гониш мишките и плъховете. Може да ги гониш много, но докато тези мръсотии стоят там, винаги ще има хлебарки, винаги ще има хлебарки, винаги ще има плъхове. Най-добрият начин да се освободиш от тях е да изчистиш кухнята, да я дезинфекцираш, с кръвта на Исуса Христа, да дезинфекцираш живота си с помазанието на Святия Дух и тогава ни хлебарки ще имаш, ни мухи ще имаш, нищо. Святостта и чистотата са тези, които те правят свободен. Защото свинята като се върне в тинята пак става мръсна. Искаш да си свободен – чистота и святост трябва да има.

И не пийте от различни източници. Библията е вашия източник – Божието слово. Всичко друго изглежда като него, както фалшивите пари приличат на истинските. Божието слово са истинските, духовни пари. Така че хванете се за истината и всички други учения ги захвърлете, защото те ви пият силата като пиявици.

Добре, нека сега да затворим очите си и нека всеки да застане пред Бога и Му сподели, признай, и изповядай греховете си.

„Господи, говори на хората, очиствай Господи, със святата Си кръв.”

1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

 Кажи Му това, което си направил, това, което си казал… Кажи Му: „Господи Исусе, прости ми.”

Деяния на апостолите 19:18-20

18. И мнозина от повярвалите идваха, та се изповядаха и изказваха делата си.

19. Мнозина още и от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че бе петдесет хиляди сребърници.

 Тези, които правеха магии ги донасяха и ги изгаряха пред всичките. Ако имаш окултна литература, ако имаш окултни предмети в дома си, може да носят проклятие на теб и на домът ти. Вземи да ги изгориш. Окултна литература, окултни предмети, куршуми, муски, талисмани, амалии, и какво ли не друго от този род.

20. Така силно растеше и преобладаваше Господното учение.

 Искаме свобода, ето вижте какво са правили.

Мнозина още и от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха публично.

Това се нарича дело на покаяние. Не да казваш: „Аз обичам Господа”, а да си държиш окултна литература в къщи. Така дяволът няма да се махне от дома ти. Трябва да намериш причината.

Нека сега се молим на глас:

„Отче небесни, в името на Исус Христос, аз се покайвам от всеки грях и го изповядам и признавам пред Теб (назови греха по име). Моля Те, Господи, прости ми греховете. Слава на Тебе, Господи!”

 Псалм 103:3,4

3.Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести;

4.Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости;

 Господ прощава всичките ти беззакония. Ако имаш беззакония, Господ ще ти прости. Колко? – всичките, да те очисти от всеки грях. И Той е Този, Който изцелява всичките ти болести. Ако прости беззаконията ти, ще изцери и всичките ти болести. Амин! Слава на Бога! Благодаря Ти, Господи!

 Марк 11:25,26

25. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата вашите престъпления.

26. (Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата ще ви прости съгрешенията).

 Така че, сега е момента всеки да си даде сметка дали е простил. Простил ли си? Има жени, които са били изоставени от мъже, наранени от мъже, тормозени, бити от мъже, и в сърцата си имат огорчение. Сега е момента да се справите с това нещо и да дойде прошката. Има мъже, които също са били изоставени и с подобна болка. Има деца, които са били тормозени от родители и родители, които са били тормозени от деца или изоставени от деца, от близки хора. Сега е момента, в който да застанеш в молитва и да простиш на всеки един. Защото Господ казва: „Ако ти простиш, Аз ще ти простя всичко.” А от това зависи животът ти. Нека да не бъдем християни с непростени грехове, защото от това произтичат проблемите. Както казах, това е мръсотия. Като има мръсотия резултатът е да се появят мухи, червеи, мравки, бубулечки и други, които тормозят живота ти. Така се прилепват към тебе демоните. Трябва да имаш чистота и святост, ако искаш да се прилепват към тебе. Някои хора привличан демоничните сили, защото има мръсотия в живота им. Изчисти се, нека кръвта на Исус, Божието Агне да те изчисти като те умие от всеки грях и ще стоят далече от тебе.

Нека се молим:

„Боже, в името на Господа Исуса Христа, прощавам (кажете имената на тези, на които прощавате – прости и освободи човека от връзката на непрошка). Прощавам на всеки, който ме е наранил или ми е причинил зло в името на Господа Исуса Христа. Прости и Ти на мен Боже!”

Това е победа. Приближаваме се към нещо много хубаво. Стигнахме до момента, в който да се  отречем от наследствено проклятие и наследствени болести!

Кажи:

„В името на Исус се отричам от наследствени грехове и наследствени проклятия, отричам се от наследствени болести по майчина и бащина линия и на предците ми поколения назад. Всяко проклятие и болест, които идват от баща ми и майка ми и от предците ми, аз се отричам от тях.

Галатяни 3:13

Христос ме изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за мен, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”

И сега скъпи приятели нека да започнем да се молим за изцеление. Сложете ръка на болното място и започваме да се молим:

„Скъпи Исусе, аз Те моля, Божий Сине, изцели ме. Моля Те изцели тялото ми, изцели душата ми, изцели ме Господи (кажи Му каква е болестта). Моля Те, изцели ме. Аз Ти давам болестта си. Ти взе моите болести на кръста, аз Ти давам моите болести. Вземи ги, Господи. Докосни ме. Амин!”

Сега, както сте сложили ръка на болното място започнете да заповядате планината на болестите да ви напуснат. Кажи:

„В името на Исус Христос от Назарет заповядвам ти болест  излез от мене, вън! Заповядам ти да ме напуснеш и не искам повече да се връщаш в мене. Аз ти заповядвам не в мое име, а в името на Исус Христос излез от мене ти болест, излез от мене ти нечисти душе, вън от моето тяло!”

Трябва да застанеш ребром, трябва да застанеш и да му заповядаш: „Вън от мене, не те искам . Не те искам болест, не те искам немощ, излез от мене (ето, аз се съгласявам с вас). Излез от мене и не се връщай вече в мене и отивай там, където Исус ти е определил.”

Назови болестта – ако е тумор кажи: „Тумор излез в името на Исус! Всеки израстък да изсъхне в името на Исус!” Заповядай да напусне, конфронтирай болестта в името на Исус, конфронтирай духа в името на Исус! Нека ръката ти да бъде на мястото, което те боли или което е болно и вярвай, че Божията сила действа върху тебе.

„В мощното име на Исус ние Те молим Господи и Ти благодарим, и Ти отдаваме слава, отдаваме Ти хвала. И заповядваме на всеки нечист наследствен дух да напусне в мощното име на Исус!”

Заповядай на всички наследствени духове също да напуснат в името на Исус!

Алелуя! Отдаваме Ти почит и слава! Благодарим Ти, Господи.

Хванете се сега за ръка и се молете един за друг, както казва Библията в

Яков 5:16

Молете се един за друг, за да оздравеете.

 Молете се сега един за друг в името на Исус.

„Аз сега се моля за моя съсед, Господи, да го изцелиш, моля Те, Господи да освободиш моя съсед. Аз се съгласявам с моя съсед за неговото изцеление, за неговото освобождение в името на Исус Христос от Назарет. Моля Те, святи Отче. Огънят на Святия Дух да слезе върху моя съсед. Благодаря Ти, Исусе.

Отдаваме Ти слава, отдаваме Ти хвала.”

Матей 8:17….Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе.

 

1 Петр. 2:24…с чията рана вие оздравяхте

 

Псалм 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония и всичките ти болести.

 

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

 

Изцеление искаме, Господи. В името на Господа Исуса Христа се молим и Ти благодарим!

Изход 15:26

Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните. Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

Иеова Рафа. Кажи: „Ти си Господ, Който ме изцеляваш.“

Изход 23:25. Но да служиш на Господа твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.

26. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

Виждате ли това обещание – числото на дните ти ще направя пълно. Ако някой ти е казал, че ще умреш, Господ обещава, че числото на дните ти ще направи пълно. Няма крадецът да ти открадне дните. Нека да кажем: Благодаря ти, Господи!

Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви, казва Господ. Аз ще благославя хляба ти и водата ти; Няма да има пометкиня или бездетна, казва Господ.

И знаете във

2 Кор.1:20 В Исуса Христа са „да” и „Амин” за всичките обещания, колкото много и да са те.

 Така че тези обещания са за вас. Кажи: за нас.

Второзаконие 7:14,15

14. Ще бъдеш благословен повече от всички племена, не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.

15. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

Слава на Бога за изцелението.

Благодарим ти, Господи за изцелението. Кажи:

„Господи, отстрани от мене всяка болест.”

Псалм 103:3

Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

 „Господи, прости ми всичките беззакония и изцели ми всичките болести.”

Псалм 105:37

И изведе людете Си със сребро и злато и нямаше нито едни между племената им, който се спъваше.

 Ето виждате, излизането от робството носи и благословения: изведе людете Си със сребро и злато и нямаше нито едни между племената им, който се спъваше. При освобождението от Египет Господ изцели цял един народ.

При освобождението от робството на сатана Господ може да изцели цял един народ.

Така че нека да кажем: „Господи, освободи ни, изцели ни в името на Исус!”

Вижте колко интересно – той първо ги освободи и после ги изцели.

Псалм 107:20

Изпраща словото Си и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.

 Господ изпраща словото Си днес – изцелява и отървава от ямите, или гробовете, в които лежат хората. Амин!

Притчи 4:20-23

20. Сине мой, (дъще моя), внимавай на думите Ми, приклони ухо към беседите ми.

21. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си.

22. Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялото им тяло.

 

Здраве за цялото им тяло – Божието слово е лекарство за цялото ти тяло.

23. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

 

Исая 53:4,5

4. Той наистина понесе печалта(болестите) ни и със скърбите (болките) ни се натовари; А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.

5.Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,

и с Неговите рани ние се изцелихме.

Исус понесе нашите болести и болки. И това е в комбинация с

Матей 8:16,17

Той наистина понесе болестите ни и с немощите ни се натовари.

 

1 Петр.2:24

….с Чиято рана вие оздравяхте.

 

Ерем. 30:17

Защото ще ти възстановя здравето, и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

 Ще ти възстановя здравето говори за изцеление, и ще те изцеля от раните ти говори за вътрешно изцеление. Така че не само тялото, но и сърцето може да изцелява Господ.

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

 Слънцето на правдата е Исус с изцеление в лъчите.

Благодаря Ти, Господи за правда и изцеление.

Господ дава правда и изцеление.

Кажи Му: „Благодаря Ти, Господи за правдата, благодаря Ти за изцелението.”

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!

 

Д.А.3:6 Петър рече: Нямам злато  и сребро, но това, което имам ти давам:В името на Исуса Христа стани  и ходи!

 Така че днес някои хора трябва да го направят това нещо.

Марк 10:27 За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; Защото за Бога всичко  е възможно.

 Всичко е възможно за Бога. Кажи: „Всичко е възможно за Бога. Моят случай е възможен за Бога.”

Благодарим Ти, Господи. Алелуя!

Нека да се помолим с още една молитва:

„Отче Небесен, в името на Господа Исуса Христа аз Ти благодаря, че си изработил спасението, освобождението и изцелението на кръста на Голгота за всеки един от нас, и за мен. Благодаря Ти за святата Ти кръв, благодаря за раните на Христа – „В Неговите рани сме изцелени”, благодаря Ти, Господи за тази благодат: „Ти изцеляваш всичките ми болести”. Ти Си Господ, Който ме оправдаваш и изцеляваш, Ти Си Този, Който ми прощаваш и изцеляваш. Благодаря Ти в името на Исуса Христа! Сега Те моля, Господи, да се докоснеш до моето тяло и моля Те да ме изцелиш (назови името на болестта, от която искаш да бъдеш изцелен(а)). Изцели ме, Боже, моля Те, в името на Господа Исуса Христа. Аз Ти благодаря и Ти отдавам слава и хвала. Алелуя!”

Още една молитва. Кажи:

„В името на Исус Христос, заповядвам на всяко нещо, което краде, убива и разрушава, да ме напусне, вън от мен! Всяко нещо, което краде, убива и разрушава, вън от тялото ми и вън от душата ми в името на Господа Исуса Христа! Всеки дух на разрушение, всеки дух на смърт, да ме напусне в името на Исуса Христа. Слава на Тебе, Всемогъщи Боже!”

Вярвайте и приемайте!

Отдаваме Ти слава и хвала, покланяме Ти се Отче святи, Исусе Христе. Ти Си нашия Спасител, Ти Си нашия лекар, Ти Си Освободител.

Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни.

 Нека Твоят огън да слезе върху нас в името на Исус от Назарет. Изпълни това помещение с Твоето присъствие    както е писано:

Захария 4:6

Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духът Ми, казва Господ на силите

 Сега ще се моля за вас: „В името на Исус Христос връзвам всяка сила, връзвам сатана на това място, и вие сте съгласни с мене, Амин! Заповядвам на всеки дух на болест, болка, немощ, смъмрям, вън от хората в името на Исус Христос. Нека Твоят огън да слезе върху хората на това място, Господи. Нека всеки дух на сатана да се махне от това място, всяко дело на сатана да се разруши, всяка верига и болест да падне в името на Исус Христос.

И сега заповядваме на всяка болест в двигателния апарат да се отмахне. В името на Господа Исуса Христа заповядам на кости, стави и гръбначен стълб, бъдете изцелени в мощното име на Исус Христос! Ръце, китки, лакти, рамена, бъдете изцелени! (Започнете да се движите, ако имате болки там). В името на Исус Христос всяка болка и болест в костите, в ръцете, в ставите, в рамената да се отмахне и заповядваме да бъдат освободени и изцелени!

Сега заповядваме на всяка болест на краката, ходилата, коленете, хълбоците, вън в името на Исус, бъдете изцелени!  (Започнете да ги движите в мощното име на Исус Христос. Огънят на Святия Дух е на това място, приемете своето изцеление). Благодарим ти, Исусе, Господи.

Сега смъмряме болести на  гръбначен стълб, всяка болест и немощ в гръбначния стълб да напусне, прешлени, дискове, нерви, сухожилия, мускули, да бъдат изцелени в името на Исус! Всяка немощ и болест в костите, ставите и гръбначния стълб да напуснат, вън, в името на Господа Исуса Христа!

Раздвижете си гръбначния стълб.

В мощното име на Исус заповядваме на дискова херния, дископатия, скулиоза, атрит, ревматизъм, остеропороза, шиповете да се стопят – вън от костната система на хората, вън в името на Исус Христос от Назарет!”

Започнете да движите ръцете, краката и гръбначния си стълб (кръста). Направи това, което не си можел да направиш в мощното име на Исус! Господ изцелява в момента.

Нека Твоят огън Господи слезе върху хората. И цялата слава отдаваме на Тебе Исусе Господи за това, което правиш в хората.

„Заповядам на ръце, китки, лакти, рамена да се движат! Заповядам на крака, ходила, колене, хълбоци да се движат и да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос! Гръбначният стълб да бъде изцелен, да се намести гръбначния стълб, нервите да се наместят, в името на Исус Христос Те молим. Да бъде изцелен гръбнака в името на Исус!

Отдаваме Ти слава и хвала.

Сложете ръка на болното място!

„Всяка болест на мускулната система заповядваме на напуснат в името на Исус Христос! (мускулна дистрофия).”

Всяка болест на мозъка и нервната система, смъмряме и заповядваме да напусне, в името на Исус Христос! Смъмряме мултипликационната склероза в името на Господа Исуса Христа! Смъмрям мускулна дистрофия в името на Господа Исуса Христа; Заповядам на мускулни и нервни болести да напуснат в името на Господ Исус Христос! Нервната система да бъде изцелена в името на Исус Христос!

„Господи, искаме Ти да наместиш гръбначния стълб и нерва да бъде възстановен – нов нерв да прекараш, Господи, там, където е прекъснат нерва – да се възстанови в името на Исус Христос! Искаме нов гръбначен стълб и нов нерв в името на Исус Христос – да бъде изцелен този човек, който страда от това!

Благодарим ти, Господи, Благодарим Ти, благодарим Ти!

Всеки проблем в мозъка (сложи ръка на главата си) – главен и малък мозък, гръбначен мозък, Костен мозък, всяка болест и немощ да напусне в името на Исус Христос!

Евреи 4:12

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Така че това слово прониква до ставите и мозъка, така че ние заповядваме на всяка болест и немощ да напусне в името на Исус Христос от Назарет! Болести и немощи в мозъка, да напуснат! Благодарим Ти, Господи Исусе! Болести и немощи в гръбначния и костен мозък в името на Господа Исуса Христа, напуснете!”

Също така заповядваме на болести като епилепсия, мигрена, алергия, парализа, дископатия, инсулт, вън от хората в името на Исус!  Епилепсия, смъмряме в името на Исус, мигрена, алергия, парализа, дископатия, инсулт (сложи ръка на главата си, ако имаш инсулт). Нека Божията сила да мине през мозъка и да съживи мозъчните центрове и мозъчните клетки в името на Исус от Назарет. Благодарим Ти, Господи.”

Стани от мястото си и се движи с вяра, стани и започне да правиш това, което не си могъл да правиш преди молитвата!

Молим се за зъби и венци. (Сложете ръка на болното място. Молете се с мен.)

„В името на Господ Исус Христос заповядваме на болест и немощ в зъбите, венците и корените излез вън! Възпаление, инфекция, гангрена, парадонтоза, заповядвам да напусне, вън, в името на Господ Исус Христос! Нека огънят Ти, Господи да мине през зъбите, венците, корените на Божия народ. Ако има кариес, да сложиш пломба, да сложиш свръхестествена пломба от устата на човека, в името на Исус – свръхестествена пломба от зъболекаря Исус Христос! Господи, хората нямат пари за зъболекари и аз Те моля Ти да дадеш свръхестествени пломби в устата на хората.

Нека да отдадем слава на Господа! Благодарете на Господа.

Молим се за кръвта, приятели – болести на кръвта, кръвоносната и сърдечно – съдовата система.

„В мощното име на Господ Исус Христос всяка болест и немощ в кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдове система да напусне! Всеки дух, който убива, краде и разрушава кръвта, кръвоносната и сърдечно-съдовата система на Божиите хора, заповядам да напусне, вън в името на Исус! Като отидете на изследвания кръвната ви картина да бъде съвършена, перфектна в името на Исус Христос! Смъмряме вредния хорестирол, вън в името на Исус и заповядваме на анемия, левкимия, диабет, спин, разширени вени, тромбофлебит, високо, ниско кръвно, сърдечна недостатъчност, сърдечен порок, заповядаме да напуснат кръвта и кръвоносната и сърдечно-съдовата система, вън в името на Исус! Господи, нека Твоят огън да мине през кръвоносната система и да изцели всичко. Съвършена кръвоносна система изискваме в мощното име на Исус! Имунната система да бъде възстановена, нова имунна система за всеки, който има разрушена имунна система. Имунната система да бъде изцелена и възстановена. Нека Твоят огън да слезе върху хората, Господи. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата.

Нека бъде благословена кръвта ти, кръвоносната и сърдечно-съдовата система Божие дете, в името на Господа Исуса Христа!”

Благодарете на Господа за изцелението, дори и да не го чувствате. Отдайте Му славата! Стойте в присъствието на Господа и не бързайте да излезете от него. Господ ви изцелява.

Очи – сложете ръка на очите си. Вчера една сестра беше изцелена от глаукома и едното й око прогледна. Слава на Бога).

„Болести и немощи на очите, слепота в очите в името на Господ Исус Христос смъмряме, напуснете, вън! Късогледство, далекогледство, астегматизъм, далтонизъм, катаракс (перде), глаукома, слепота, вън от очите на хората! Глаукомата, вън от очите на хората, пердето да се стопи в името на Исус Христос! Заповядвам на очите да се отворят и да прогледат в името на Господ Исус Христос! Да бъде светлина в очите ви! Алелуя! Благодарим Ти, Господи! Слава на Теб!”

Уши – сложете ръка на болното или глухо ухо.

„В мощното име на Господа Исуса Христа заповядвам на всяко болно ухо, на всяка болест, немощ, инфекция, глухота, шум в ушите, да напусне, вън! Глухи душе, заповядваме ти да напуснеш хората в името на Исус Христос от Назарет! Господи, направи творческо чудо в ушите! Ако има нещо, което липсва, Ти го направи. в мощното име на Господа Исуса Христа извикваме в съществувание ново тъпанче, чукче и наковалня, нерви, кости, вътрешно и средно ухо – всичко, от което се нуждае ухото нека да бъде създадено и сътворено от Теб, Господи, Който вършиш чудеса и сътворяваш нови неща.

Алелуя! Благодарим Ти, Господи Исусе Христе! Благодарим Ти, Господи за изцеленията и Ти отдаваме слава и хвала!”

Молим се за тези, които имат проблеми с Дихателна система (апарат): уши, нос, гърло. (Сложете ръка на дробовете си, или на гърлото, на синусите си – там, където е проблема и молете се с мен и започни да дишаш дълбоко).

„Болести и немощи на дихателните пътища – синозитхрема, полипи, (запушен нос), фарингит, възспаление и инфекция на сливиците, бронхит, асма, туберколоза,  заповядвам да напусне, вън от хората в името на Господа Исуса Христа! Смъмрям всяка болест и немощ в дихателните пътища! Заповядвам в името на Исус Христос на синуси, гърло, сливици, гласни връзки, бели дробове, бронхит, да бъдат изцелени! Всяка болест в уши, нос, гърло, заповядам да напусне! Благодаря Ти, Господи, Исусе Христе! Всеки такъв дух да напусне в името на Исус!”

Започни да дишаш дълбоко, дишай дълбоко през носа или през устата! Ако имаш проблеми със синуси, дишай пред носа, ако ти е запушен носа, дишай през носа. Господ изцелява в момента. Заповядваме на носа да се отпуши, в името на Исус, заповядваме на дробовете да се отворят, гърлото да бъде изцелено и всяка инфекция и възпаление да напусне в името на Исус! Бъдете изцелени в името на Исус Христос от Назарет! Заповядваме на синусите, на гърлото, на сливиците, на гласни връзки, бели дробове, да бъдат изцелени в името на Исус! Ушите, нос, гърло – всичко това да бъде изцелено в името на Исус!”

Нека да вдигнем ръце към Господа и да Му благодарим.

Отдаваме Ти слава и хвала Господи!

Храносмилателна система (стомашно-чревната система):

„В името на Исус Христос смъмряме всякакви проблеми на храносмилателната и стомашно-чревната система – колит, гастрит, язва,  нервен стомах, лениви черва, нервни черва, перитонит (преплитане на червата), рак на дебелото черво, хемороиди, и заповядвам да напуснат в мощното име на Господа Исуса Христа!  Ние Ти благодарим, Господи!”

„Жлези с вътрешна секреция да бъдат изцелени в името на Исус! – слюнните жлези, лимфните жлези, щитовидната жлеза (базедова болест) вън в името на Исус, щитовидната жлеза да произвежда хормони, хипофизната жлеза, надбъбречни жлези, задстомашна жлеза, жлезата, която произвежда инсулин,  диабетна болест да напусне в името на Исус, полови жлези (простата) да бъдат изцелена от всяка болест и немощ в нея в името на Исус!”

„Възпаление и инфекция на жлезите, заповядваме да напуснат в името на Исус Христос!

Болести на лимфните жлези в името на Исус Христос да напуснат (рак на лимфните възли) да напуснат!”

Благодарим ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата. Алелуя!

Възпроизводителна (репродуктивна) система:

„Болести на репродуктивната (възпроизводителна полова) система, безплодие, женски проблеми, спонтанни аборти, нередовен цикъл, тумори, кисти, миоми, кръвотечение, – напуснете в името на Исуса Христа! Всяка болест и немощ на репродуктивната система да напусне!”

„Сега се молим също за бъбреците – всяко възпаление и инфекция да се махне от бъбреците, пикочния мехур да бъде изцелен, всяко възпаление и инфекция да бъде изцелена в името на Исус! Тумори, кисти, миоми, рак да се стопят от корен! (Сложете ръка на болното място). Алегии (сенна хрема), смъмряме, кожни болести смъмряме в името на Исус! Възпаление, инфекция, екзема, рак на кожата, алергии, херпис зостър (по нервите и избива обрив), всичко това да се махне в името на Исус! Диабета (болест на панкриаса) смъмряме. Господи, изцели далака,  цироза на черния дроб, хепатит, камъни в жлъчката, камъни в бъбреците, апандисит, болести на вестибуларния (на равновесието) апарат, всичко това да се махне  в името на Исус! Господи, изцели диабета, далака, цироза на черния дроб, хепатит, камъни в жлъчката, камъни в бъбреците, апандисит, болести на вестибуларния апарат, всичко това изцели, Господи в мощното име на Исус Христос!”

Благодаря Ти, Господи! Отдаваме Ти слава и хвала!

И всяко едно растение, което Ти не си насадил да бъде изкоренено и да изсъхне, и да не даде плод до века в името на Исус Христос!

Кажи:

„Всяко едно растение, което Ти, Господи не си насадил, изкорени от мен в името на Исус!”

Матей 15:13 … Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.

 Нека да издигнем ръце и да благодарим на Бога за изцелението в името на Исус Христос от Назарет!

Вдигнете ръцете си и Му отдайте слава и хвала в името на Исус! Алелуя! Слава, слава, благодарим ти, Господи!

И сега започнете да се движите, направете това, което не си могъл да правиш. В името на Исуса Христа провери болестта там ли е? Някой ще види, че бучката е намаляла или изчезнала, някой ще види, че почва да се движи и болестта е изчезнала, болката е намаляла…

Започни да действаш с вяра! Отдай славата на Бог в името на Исус Христос!

Като получите изцелението си ни пишете, за да засвидетелствате това, което Господа е направил за вас!

И помнете: цялата слава трябва да отдаваме на Господа Исуса Христа!

Бог да ви благослови в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи!

Амин!