Кръщение в Святия Дух, 2

КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ, 2

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 17.10.2013

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/39929345

         Скъпи приятели, когато ме питат хора за кръщение в Святия Дух се оказва, че няма записано такова цялостно поучение за кръщение в Святия Дух. Или ако някой знае да имам такова да ми каже къде е, защото аз не мога да го намеря. Виждам, че в последно време това е един голям проблем сред християните. Една бъркотия от доктрини и не се знае кой прав и кой крив и къде са нещата. Трябва малко да сложим ред в тия неща, защото има християни ходят по църкви и нямат кръщение в Святия Дух. Направих няколко слово за норорождението и това е важно, защото новорождението е преди кръщението в Святия Дух. Има хора, които ходят по църкви и дори не са новородени, затова тези две неща са много важни. Днес даже някой ми написа и за водното кръщение. За водното кръщение съм говорил, има такива поучения. В youtube в моя профил Пламен Петров и там има едни списъци, на английски lists, а на български списък. Може да се отворят там са доста списъци. Там има за водното кръщение. Сега ще има и за кръщение в Святия Дух. И вече можете на други да изпращате. Нина казва, че има такова поучение. Дори и да го има написано, ще го говоря. Има го написано на книга, който иска може да го вземе от сестра Нина Димитрова. Тя казва, че е старо поучението, аз съм го забравил вече. Може би няма да мога да изчерпя от един път, така че можете да ми пращате въпроси във връзка с кръщението в Святия Дух, за да можем да ги изясняваме.

Нека започнем. Боже, дай ни мъдрост, дай ни откровение. Отвори уши в нас да разбираме. И те моля наистина да направиш братята и сестрите, да направиш църквите мощни и силни в духа, да не може никой да застане между нас. Както е писано – ще приемете сила, Деяния 1:8. Когато дойде върху вас Святия Дух.

Започваме с кръщение. На български е кръщение. Ние малко под формата на кръст или кръщение наричаме, или когато човек го кръщават с име, но всъщност думата на гръцки е baptizzo и означава потапяне. Ето това е чаша, когато чашата е пълна и пуснеш нещо вътре, едно камъче например, то е baptizzo, то е потопено във водата. Не е просто поръсване. Това е във връзка с водното кръщение. Потапяне отгоре до долу. Вие знаете при водното кръщение потапяме човека в реката и го вдигаме. Трябва да бъде целия отдолу, това е символ на смърт. Смърт, погребение и възкресение. Но сега не говорим за водното кръщение. Когато говорим обаче за кръщение в Святия Дух, това в което се потапя човека не е вода, а го потапяш в Святия Дух. И не ние го потапяне, а Исус Христос го потапя в Святия Дух, защото е писано, че Той е Този, който кръщава в Святия Дух. Това ще го видим след малко. Потапяне в Святия Дух. Това потамяне не е водата да е тук, а ти да се потапяш отгоре, а ти си тука, а духа идва отгоре върху тебе. Когато дойде върху теб Святия Дух. Значи духът идва отгоре, а потапянето малко като душ.Нали разбирате? Както в Деяния на апостолите 2 глава, фучене на силен вятър, който изпълни цялата стая, в която стояха и те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на езици. Това е било изпълване на помещението с духа и те са се изпълнили с духа и са започнали да говорят на езици. Това е едно пояснение за кръщенитео в Святия Дух. И искам да ви дам едно пророческо слово, което е в Езекил 36 глава. Общо взето две основни пророчески слова за кръщението в Святия Дух. Едното Езекил 36, от 25-27 стих. Вижте какво се казва тук. Бог говори:

Тогава казва Бог, ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите от всичките нечистотии и всичките ви идоли ще ви очистя

         Тая чиста вода е водата на Божието слово. Тая чиста вода е водата на водното кръщение. Господ говори за очистване със словото, с водата на кръщението, пророчески.

26. Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас 

        Това което говори тук не става въпрос за Святия Дух, става въпрос за човешкия дух – новорождението. След като сме очистени от греховете ни, Господ казва, че Той ни дава ново сърце и нов дух. Новият дух, това е човешкия дух, който е новороден спрямо Бога. Тук има обещание за новорождение. Това е много хубав стих, трябва да се говори и по темата на новорождението.

Нов дух ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от духа ви, ще ви дам меко сърце

        Всичко това говори за новорождението. Първо говори за очистване със словото, след това говори за новорождението и 27 стих, е това за което четем:

И ще вложа Духа Си /с главни букви/

Преди казва – ще ви дам нов дух /с малка буква/, а тук казва – ще вложа Духа Си вътре във вас. Трябва да правим разлика между човешкия дух и Божия дух, защото мнозина не правят разлика. Даже някои казват Божия ми дух. Не „Божия ми дух“, а твоя дух или Божия дух и когато говориш, когато се молиш на езици, кой се моли – Божия дух ли? Не, човешкия дух. Духът ми се моли казва Павел. А какво прави Божия дух – дава способност на духа ти да се моли. Тоест, Той помага.

Ще вложа Духа Си вътре във вас /ето, обещание за кръщение в Святия Дух/ и ще ви направя да ходите според постановленията Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате

Виждате, че когато Господ ви кръсти със Святия Дух, Той ни дава способност да ходим според Неговите постановления и да пазим Неговите закони и да ги извършваме. Това е верно, нали? Ако погледнете кръщението в Святия Дух кога е станала? В деня на Петдесятница – Деяния на апостолите 2 глава. Денят на Петдесятница е денят вкойто Святия Дух се излиза върху църквата за първи път. Денят на Петдесятница  е същия ден, в който Бог дава 10-те божии заповеди, плочите на завета. Дава ги тия плочи на Мойсей, същия ден е Петдесятница. Само че заповедите написани от Бога върху камък, а на деня на Петдесятница и оттам насетне при кръщението на Святия Дух, заповедите на Бога се написват на сърцата ни. Сърцата ни са тези плочи, върху които се написват Божиите заповеди. Ето, тук затова казва в 27-и стих – ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите според постановления Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате. Така че, необходимо е, ако искаме да ходим, да живеем според Божията постановления и заповеди да се научим, че ние трябва, ние имаме нужда от кръщението на Святия Дух. И това обещание видяхте в Езекил 36-та глава, 25 до 27 стих и дотук ще спрем с този пасаж. Има още пасаж, който е много важен във връзка с това и той се намира в Йоил 2 глава, 28-ми стих. Това е пророк Йоил. Виждате пророците пророкуват за идването на Духа. Благодаря Ти, Господи за пророците и най-вече ти благодаря за Духа.

И след това, ще излея Духа Си върху всяка плът или върху всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения. Също и върху слугите и върху слугините ви, ще изливам Духа Си в онези дни

Кои са тези дни – нашите дни. Слава на Бога!

след това, ще излея Духа Си върху всяка плът

Вижте, Духът като вода ще го излея. Това е пророчество в Йоил  2-ра глава, 28 стих. Виждате две старозаветни пророчества. Разбира се, повече има, но това ни стига засега. И отиваме в Деяния на апостолите 2 глава, 17 стих, за да се уверим че това е вярно, защото някой ще каже веднага– откъде пък знаеш, че за това става въпрос? Ами, ето ще видим. Когато Святия Дух се излива

и започват да говорят на чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят

Преди това някои казват, че те са пияни. Напили са се с ново вино. И те наистина са се напили с ново вино и това е виното на Святия Дух, но не е материално вино, а духовно вино на Святия дух, ново вино. Петър започва да проповядва една проповед под помазанието на Святия Дух, където три хиляди човека се обръщат към Господа. Какъв ли огън е било това? И той казва:

15. Тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третия час на деня /което говори, че е девет часа сутринта. Къде 9 часа сутринта ще са пияни?/, но това е казаното чрез пророк Йоил

Само си помислете какво кръщение в Святия Дух, че са помислили, че са пияни. Каква радост! Какво веселие в Духа!

В Неговото присъствие е пълнота от радост, в Неговото присъсвие е винаги веселие

Говорят на езици и целия град се чуди какво става. Той казва:

Това е казаното чрез пророк Йоил /пророк Йоил е цитиран, точно същия пасаж, където пророк Йоил им кава – ще изливам Духа Си на всяка твар!

И последните дни, казва Господ ще излея от Духа Си на всяка твар. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища и т.н.

Отново същия цитат, който е пророк  Йоил във връзка с Деяния на апостолите, 2-ра глава. Благодаря Ти, Господи! Вижте какво прекрасно нещо е това. Благодаря Ти, Боже!

Бог току-що ми показа, че те докато са говорили на езици са пророкували. Не бях се замислил върху това. С говоренето на тези езици, те са пророкували.

Нека да минем нататък и зададем един въпрос – кой може да ме кръсти със Святия Дух? И кой може да те кръсти със Святия Дух, защото някой мисли, че човек може да те кръсти със Святия Дух. Аз и всеки служител може да те кръсти във вода. Това човек може да го направи – да те потопи във вода. Да бъдеш потопен във вода може всеки служител да го направи, но никой служител не може да те кръсти със Святия Дух, защото има само един, който кръщава със Святия Дух и Неговото име е Исус. Това нещо можете да го видите Йоан Кръстител пророкува за Исус Кръстител, така да го кажем. Йоан Кръстител във вода, пророкува за Исус Кръстител със Святия Дух! Матей 3:11, запишете си, Йоан Кръстител казва, че Исус е Този, който ще кръщава със Святия Дух. Марк 1:8, Лука 3:16, Йоан 1:33. В четирите евангелия, Йоан Кръстител е описан, как свидетелства, че Исус е Този, който ще кръщава в Святия Дух. Трябва да обърнете внимание, че от устата на двама или трима свидетели, всяка дума ще се потвърди. Значи тази дума е потвърдена от Матей, Марк, Лука и Йоан, че Исус е кръстителя на Святия Дух. Мислите ли, че случайно е това? Няма нищо случайно в Библията. Няма нищо, което да е случайно. Това означава колко много Бог държи на кръщението със Святия Дух и колко е важно Той кръщава със Святия Дух, след като четирима евангелисти свидетелства това нещо. Не трима, а четирима. И тук, разбира се, можете да видите Матей 3:11:

Аз наистина ви кръщавам с вода за покаяние, но Този който идва след мен е по-мощен от мене, на когото не съм достоен да поднеса обувките му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън

Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Почти винаги, когато става въпрос за Святия Дух има и едно „и“. Обърнете внимание. Деяния на апостолите 10:38,

Исус  от Назарет, как Бог го кръсти със Святия Дух и със сила

Ето това е – огънят е силата. Със Святия Дух и със огън, със Святия Дух и с огън. Ще приемете сила кога, когато дойде върху вас Святия Дух. Винаги Святият Дух е свързан със сила. Трябва да го помните това нещо. Разбира се, вие можете да прочетете всички тези пасажи, които ви дадох. Аз се спрях само на единия, за да видите кръщение със Святия Дух и със огън.  Който кръщава – твърдо, ясно, отчетливо, четирима свидетели – Исус Христос кръщава. Така че никой да се се опитва да кръщава. Идват хора за кръщение, молим се, полагаме ръка, толкова. Ако Духът, ако Исус не ги кръсти, не можеш да ги кръстиш.

Каква е целта на кръщението със Святия Дух? Деяния 1:8 отговаря много ясно – целта на кръщението със Святия Дух е сила. Обърнете внимание, една от причините църквата днес да е толкова слава е, че се пренебрегва кръщението в Святия Дух. Целта на кръщението в Святия Дух е сила.

Ще приемете сила като дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за Мене

Деяния 1:8. Ако погледнете целия този пасаж, ще видите, че това е след възкресението на Исус. Исус им говори за Божието царство те пипат да говорят за царството на Израел.Исус им казва – не ме питайте за това, вие  не се интересувате от царството на Израел в момента, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Божия дух. Тоест, Той говори за Божието царство и за Святия Дух, защото Святия Дух е свързан с царството.

Ако аз чрез Божия дух изгонвам бесове, царството е дошло върху вас

Духът и царството, духът и силата, винаги заедно вървят. Виждате сила. Каква е целта на кръщението в Святия Дух? Като ви питат целта е силата. Думата е дунамис, на съвременния гръцки е динамис, обаче на стария е дунамис. Динамис, откъдето идва думата динамит. Знаете динамита е сериозна работа. Динамо и други такива думи, които съдържат сила в себе си. Исус също така каза в Лука 24:49:

Чакайте обещанието на Отца. Ето, аз изпращам обещанието на Отца. Вие стойте в града докато се изпълните със сила отгоре

Какво е Святият Дух – сила отгоре. Какво е Святият Дух – обещанието на Отца. Обещаната сила отгоре. Това е небесна сила, Святия Дух обещанието на Отца. Той е личност, но Той има Божията сила. И в Деяния на апостолите 1:4,5 стих, Исус отново им казва:

Да чакат обещанието на Отца, за което сте чули от Мен, защото Йоан ви кръщава с вода, но вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни

Отново, Исус казва – Йоан ви кръсти с вода, сега ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Казва чакайте обещанието на Отца. Минаваме нататък. Важно е да отбележим, че Святия Дух е обещанието и дара на Отца. Някои хора казва, ами ако Господ иска да ми го даде. Той го е обещал! Когато Бог обещае, Той го върши. Обещанието на Отца и после – дарът на Отца. Ама, аз не го заслужавам. То не става по заслуга. Това е дар, това е благодат. Духът се дава, защото Твоят Небесен баща те обича и Той на всяко свое дете небесния Баща му дава подарък или дар, който е обещал. Както съм казвал, ако детето не е слушало, това не значи, че няма да получи подарък за Нова Година. Ако ние не сме били послушни в нещо, това не означава, че ще ни се откаже подаръка, обещания дар. Това не означава, че не трябва да слушаме, но Господ не ни оставя само защото някое дете е счупило някой прозорец. Има покаяние, има изповед на грехове, има възстановяване и Господ е обещал дара на Святия Дух на всичките си деца. Много е важно, защото мнозина чакат момента, в който да станат достойни, а никога няма да бъдем достойни. Никога. Не по достойнство, това е подарък. Получава се даром, след като е обещал и ако Отец, нашия Небесен Баща е обещал, Той ще ни го даде. Можете да го видите в Лука 11 глава:

Ако вие, които сте зли можете да давате добри дарове на своите деца, колко повече вашия Небесен Отец ще даде Святия Дух, на ония които искат искат от Него

Така че – обещанието на Отца и дарът на Отца. Това можем да го намерим в Деяния на апостолите 2:38,39 стих, много ключови стихове.Петър им казва – покайте се. Те казват след проповедта – какво да сторим, братя? Петър им казва – вие го разпнахте.Той казва

покайте се № 1 и нека всеки от вас да се кръсти в името на Исус Христос за умиване на греховете и ще приемете този дар Святия Дух, защото на вас е обещанието

Виждате ли – първо се казва дар на Святия Дух, после се казва обещанието

Кога? В началото на тази ера, така да се каже.

На вас е обещанието и на вашите деца. И на всички далечни, колкото и много да са те, колкото много нашия Бог ще призове

Забележете нещо, това е много важно да се обърне внимание, защото има някои учения, които казват, че Святия Дух бил за първите, но не бил за след това, защото вече няма нужда. Вижте,  обещанието на Отца, дара на Отца е казва, за вашите деца и за всички далечни, колкото и много да са те, които Бог ще ги призове. Това прави мене и тебе, ние сме от далечните. Святия Дух е обещан за мене и за тебе. Виждате това е в Деяния на апостолите 2:38,39 стих. И помнете едно нещо, защото днес има учения, които са излезли и мамят хората. Помнете едно нещо – ако Бог е казал нещо, то важи завинаги, до момента, до който не го отмени. Разбирате ли? Ами, то Святия Дух е бил за първата църква. Ама, то оттогава досега 2000 години са минали, то вече не е валидно. Кой ти каза, че не е валидно?

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат, казва Исус

Няма такава давност 2000 години. Ако той е имал предвид, че вече няма да има кръщение в Святия Дух, щеше да го е казал по-нататък в посланията, или в Откровение на Йоан, щеше да е обяснил, че повече такова нещо няма да има. То е само за първата църква, но няма такова нещо. Виждате, не трябва да се хващаме на тези въдици, защото има някои, които гледат и то това е дявола,който използва служители да внесат служение. Защо? Защото, ако църквата е кръстена със Святия Дух, тя ще бъде сила, а дявола иска слаба църква. Естествено, че ще иска това да стане. Днес има учения, които искат  да ударят отделни книги. Примерно, Деяния на апостолите била историческа книга. Чувате ли се какво говорят? Деяния на апостолите е Божието слово наравно с евангелието и със всичко друго. Ама, брат, в някои ръкописи Марк 16 глава края го няма. Така ли? И какво пише там?

Идете и проповядвайте благовестието на всяка твар. Всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите в Моето име -бесове ще изгонват

Аааа… Я, виж ти, кой има интерес за това? Този,който не иска да бъдат изгонвани.

Нови езици ще говорят

Аааа… Я, виж кой е ? Да няма кръщение в Святия Дух

Змии ще хващат

А, страх ли ги е змиите? Да не бъдат хванати

И ако изпият нещо смъртоносно, никак няма да ги повреди

А, защита!

На болни ще полагат ръце и те ще изцеляват

Охо, изцелителното служение иска да махне! Ясно е кой има желание тези стихове да ги няма. Ами, дайте да вземем ножичката и да отрежем Библията, да си нарежем пасажите, които на нас ни пречат. Защо да ги търпим? Дайте да си орежем Библиите от такива стихове, от които дявола го е страх, да ни е мирна главата!

Деяния на апостолите 2:1-4 стих, първото кръщение със Святия Дух. Вие знаете много добре.

В деня на Петдесятница, те всички бяха събрани на едно място

Когато настана деня на Петдесятница, те всички бяха събрани на едно място

Само че не само бяха събрани на едно място, но бяха в единство. Това е нещо, което не се вижда в този превод – единство. Това може да се види в първата глава – те единодушно бяха в постоянна молитва. Така че виждате как идва Святия Дух. Той обича единството.

И внезапно, /като дойде святия Дух много пъти става внезапно/, стана шум от небето като фученето на силен вятър. Като торнадо, внезапно от небето. Святият Дух със шум идва, със сила идва. Като вятър идва. Изпълни цялата къща /те са усетили изпълване на къщата, пространството се изпълни/ явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях

Седна върху тях езика. Както Исус седна на магарето.

4. И те всички се изпълниха със Святия Дух

Обърнете внимание на нещо. Представете си къщата като един басейн, който се изпълва с вода, ама не с вода, а със Святия Дух се изпълва басейна. Отгоре идва Святия Дух, все едно водата, изпълва се и те са вътре. Понеже са вътре, не само около тях, първо около тях е духът. Един човек като е вътре във водата, първо водата е около него, но след това, ако продължи да стои там, водата влиза в него. Това се е случило с тях. Святият Дух е бил около тях, след това е влязъл вътре в тях. Така че първа стъпка – Святия Дух около тях, втора стъпка, Святия Дух влиза в тях. Това е самото кръщение. Трета стъпка, започва да прелива. Три стъпки –около, във и преливане. И ето ги тези три неща тука. Тук се казва така:

Те всички се изпълниха със Святия Дух /значи влезе в тях Святия Дух/ и почнаха да говорят /ето го преливането/ чужди езици, според както Божия дух им даваше способност да говорят

Забележете, те се изпълниха с духа и преливането беше говорене на езици. Но кой започна да говори езици? Това е много важно. Много хора чакат Господ да започне да говори на езици. Не, Господ няма да започне чрез теб да говори. Ние сме виждали, че демони започват да говорят чрез хора насила, но Господ не е така. Ти трябва да започнеш да говориш на езици. Казва се:

Отвори устата си и ще я напълня

Някои хора стоят и шушу-мушу и чакат кръщение. Отвори тая уста, започни да се молиш ясно, отчетливо. Не си заравяй главата в пясъка. Вдигни си ръцете, вдигни си главата, започни да се молиш, отвори си устата и започни да говориш ти на непознати езици. Ама не да шушукаш на непознати езици. Да говориш на езици. Просто да е решително. Нещата стават с вяра. Всичко става с вяра, не с шушу-мушу. Решително тръгни и като тръгнеш с вяра, Господ ще се присъедини към тебе.

Те всички се изпълниха със Святия Дух и кой – те започнаха да говорят чужди езици, според както кой – Святия Дух им даваше способност да говорят

Те говориха, но от Него идваше способността. Виждате ли разликата.Кой говори? Човекът говори. Откъде идва езика? От духа, но кой говори – човека говори. Това е много важно да се забележи, защото много хора стоят и чакат. Трябва да се тръгне с вяра напред. Амин.

Виждате какво беше първото кръщение в Святия Дух с говорене на езици. Благодаря Ти, Господи. Матей 12:34 какво се казва?

От преизпълването на сърцето, говори устата

Като се преизпълни сърцето със Святия Дух, устата започва да говори на езици. Даже Исус тук им казва – рожби ехидни, как можете вие които сте зли, да говорите добри неща? Като чуеш човек как говори, може да видиш какво в сърцето му. Как може вие, които сте рожби на змията, които сте зли, да говорите добро. Така че, ако чуеш човек да говори лоши неща – бягай.

Как да приемем кръщението в Святия Дух? Но, нека тука да направя една пауза, защото стои един въпрос във въздуха, ще трябва ли да говорим на езици или не трябва да говорим на езици? Защото видяхте, че при първото кръщение със Святия Дух се казва, че

Те всички се изпълниха и почнаха да говорят на езици

Колко от тях? 120.Колко от тях се изпълниха и колко от тях започнаха да говорят на езици – всички.  И се казва, че

се явиха езици като огнени и седна по един на всеки от тях и те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на езици, според както Духът им даваше способност да говорят

Колко започнаха да говорят на езици – всички. Нека кажем всички. Виждате, Деяния 2 глава, 4 стих говори за това, че всички започнаха да говорят на езици. И тук се казва на чужди или на други езици. Аз тук ще наблегна на тези въпроси, защото виждам, че има много конфликти в тази област.Примерно, има такива учения, които казват – абе, брат кръщението на Святия Дух се получава при водното кръщение. Няма нужда две кръщения – едно кръщение. При водното кръщение, ние получаваме кръщението в Святия Дух. Ето такива учения има, които много здраво ужким подковани библейски. И аз им се чудя как четат Билията, честно да ви кажа. Нека да  отворим примерно на Деяния на апостолите 8-ма глава и ще видите, дали при водното кръщение се получава кръщението в Святия Дух. Почваме от 12-ти стих. Вие виждате тук, Филип проповядва в Самария евангелието и няма да говорим за неговата проповед, за чудесата и знаменията. От 12-стих започваме:

Но когато повярваха на Филип, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени

Първо, да обърнем внимание, че не се кръщаваха деца. Защото знаете, че има такива учения, които казват деца да се кръщат. Тук се казва какво – мъже и жени. Словото не е напразно, всичко си е точно. Виждаме една картина, в която дякон Филип е проповядвал, хората повярват и приемат водно кръщение. Като повярват какво става – те се новораждат и в резултат на новораждането приемат водно кръщение. Обаче, 14-ти стих не се спира дотук. Ако беше верно учението, което някои казват, че се приема Святия Дух при водното кръщение, дотук щяхме да сме приключили случая. Те са повярвали, новородили  са се, получават водно кръщение, и получават Святия Дух и всичко е наред. Обаче, виждате че изведнъж идва 14-ти стих:

А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, правиха им Петър и Йоан

Нека да размишляваме малко. Апостолите са в Ерусалим, тези са в Самария. Предполагам около един ден път, защото те нямат мобилни телефони да се обадят, по скайп или по телефона. Тука става кръщение, какво да правим? Готови сме. Няма такова нещо. Те трябва, за да се стигне до там трябва някой с кон да отиде, или с каруца, или пеша, да отиде и да каже на апостолите. Апостолите първо чуват, размишляват да пратят Петър и Йоан, които отново не летят, не идва с Мерцедес, или пеша, или с някои кон или магаре, или с каруца. Не са имали богати възможности. Това може да е отнело поне един ден, нали виждате. Изпращат им Петър и Йоан. Защо отиват Петър и Йоан, след като Филип е проповядвал, след като Филип ги и кръстил във вода, след като те са новородени и както някои предполагат, че са кръстени със Святия Дух. Защо отиват Петър и Йоан?

15.Които като слязоха, помолиха се за тях защо – за да ги благословят ли, за да приемат Святия Дух

Помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух.

16.Защото Той /Духът/ не беше слязъл още на нито един от тях, а само бяха кръстени в името Исус Христово, тоест във вода

Какво ще кажете за това? Отново нека минем това нещо, защото е изключително ключово. Доколкото ми е известно, баптистите базират това, че след като приемеш кръщение във вода, приемаш Святия Дух. Обаче вижте какво казва Словото? Аз ли го казвам това или Словото? Погледнете, 15-ти стих:

Които като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух, /а вече кръщение вече часове, може и ден и повече да е минало, откакто кръщението са го приели/.Помолиха се за тях да приемат Святия Дух, защото Той не беше слязъл още на нито един от тях

На нито един не беше слязъл от тях Святия Дух при водното кръщение! Святият дух не беше слязъл на нито един от хората, които бяха приели водно кръщение. Наблягам, за да видите важността на това нещо.

А те само бяха кръстени в Исус Христовото име, тоест във вода в името на Исус Христос кръстени.

17. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух 

Виждате, че те приемаха в резултат на тази молитва и полагане на ръце Святия Дух. Сега някой ще попита – нужно ли е във всеки случай да се полагат ръце? Ами, не във всеки случай в който са приели, имаше полагане на ръце. Например, в Деяния 2-ра глава нямаше полагане на ръце. Деяния 10-та глава, няма полагане на ръце. Така че не се притеснявайте от това нещо.Мисля, че в три от случаите имаше полагане на ръце, в два нямаше полагане на ръце. Защото има пет случая описани за кръщение в Святия Дух. В Деяния на апостолите това е нашето ръководство, затова ги разглеждам. Стигнахме до този момент, в които говорим, че става въпрос за две различни кръщения. Кръщение във вода и кръщение в Святия Дух. Кръщение във вода идва след като човек е новороден, кръщение в Святия Дух има по-късно.Разстоянието не се знае колко дълго ще бъде. Но не е едно и също преживяване, не е едно и също събитие. В някои случаи се получава обратното – първо кръщение в Святия Дух, след това водно кръщение. Това го има в Деяние на апостолите 10 глава. Те първо приеха Святия Дух и след това Петър каза – може ли да забраним водата, на тези които приеха Святия Дух като нас и заповяда да бъдат кръстени във вода. Отговорям на този въпрос. Кое трябва да бъде първо – кръщение във вода или кръщение в Святия Дух. Логически по-правилното е първо кръщение във вода, после кръщение в Святия Дух. Защо? Защото казва Исус – ново вино в нови мехове се излива. Новите мехове са новия дух, новорождението. Това са новите мехове и тогава новото вино, Святия Дух се излива вътре в новите мехове. Тоест, Святия Дух в човешкия дух, новото вино в новите мехове. Това е правилното и затова след като човек е новороден веднага да приеме водно кръщение. Но понякога хората са новородени, но водното кръщение се бави. Било то, че пастора няма водно кръщение, било то, че е зима навън или нещо друго – няма къде да ги кръсти, или няма кой да ги кръсти. Така че човека е новороден и Господ може да даде Святия Дух преди водното кръщение. Но водното кръщение е важно и трябва да се извърши.  Отговорихме на този въпрос според Деяния на апостолите, 8-мата глава. Едно ли е кръщението или са две? И ако погледнете в Евреи 6-та глава, където в първите два стиха са описани шестте основни учения на християнството. Едното от тях се нарича учение за кръщения, мн.число. Защо е множесвено? Защото не е едно кръщение. Погледнете го, Евреи 6:1,2 – основно поучение. Отново Деяния на апостолите 9:17,18 стих може да ни покаже, че става въпрос за две различни кръщения. Искам да го покажем, защото има хора, които се боричкат с този въпрос и имат проблем. Знаете Деяния на апостолите 9-та глава, това е случая със Савел, който стана Павел. Савел, който имаше среща с Бога. Савел беше ослепял вече след тая среща, беше в къща три дни не ял.Господ говори на Анания и казва – иди в къщата, положи ръцете на него и т.н. Обаче, Анания не искаше първоначално, Господ казва – не, не, той ми е избран съд.

17. И тъй, Анания отиде и влезе в къщата и като положи ръце на него, тоест на Павел и рече – брате, Савле

Даже го нарече брат. Какво нещо, вижте! Какво чудо е това! Първо казва брате Савел. Знаете ли защо? Защото Савел вече е новороден. След като срещна Господа, след като гонеше църквата на Господа, но Господ го срещна.През тези три дни, през които той не яде, той е бил вече новороден и затова Ананий му казва –

брате, Савле, Господ ме прати, същия Исус, който ти се яви на пътя, от който ти идваше, за да прогледнеш казва и да се изпълниш със Святия Дух. И на часа паднаха от очите му като люспи и той прогледна и стана, та се кръсти

Виждате ли? Това стана, та се кръсти е кръщението във вода, а преди него, когато му положи ръцете, беше кръщението във Святия Дух. И аз ще ви покажа още един път да го видите това нещо. В 1 Коринтяни 14:18, защото някои казват – да, ама, той приел Павел кръщение в Святия Дух, ама никъде не се казва, че Павел е говорел на езици, тук никъде не се казва.  Но 1 Коринтяни 14:18, Павел казва:

Благодаря на Бога, че говоря на повече езици от всички вас

Тоест, той говори, че говори на езици повече или повече говори на езици, или говори на повече езици от всички тях. Павел е говорил на езици и това не са естествени езици.Това се свръхестествени езици. Има разлика между това това да учиш английски, френски, немски. Това е естествено учене. Но тези езици, за които се говори, те са езици на които те учи Святия Дух. Той ти дава езици да говори и Павел казва – аз благодаря на Бога, че говоря на повече езици от всички вас. Така че като гледате Деяния на апостолите 9:17,18, кръщението на Павел, някой може да каже – да, ама, той… Да, ама той казва, че говори на езици. В 1 Коринтяни 14:18 стих.

Нека да отидем в Деяние на апостолите 10:44-48. Петър говори на Корнилиевия дом.

Докато Петър още говореше тези думи

Вижте, колко е прекрасно – говориш словото и Святия Дух слиза. Ето, това го искам!

Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото. И обрязаните вярващи, дошли с Петър се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците

Както така разбраха те, че дара на Святия Дух се изля и на езичниците. Просто трябваше да ги кръстят с вода и всичко щеше да е наред според някои доктрини. Обаче, Петър докато говореше, дарът на Святия Дух се изля върху езичниците и тези хора, които бяха обрязаните, израелтяните, те по проявлението видяха и разбраха, че тези хора, които бяха езичници, бяха вече приели кръщение в Святия Дух. По какво те познаха? Тук се дава обяснение:

45. Обрязаните вярващи дошли с Петър се смаяха казва, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците,

46. защото /ето, обяснение по какво те познаха, че дара на Святия Дух се изля на езичниците, тоест те бяха кръстени в Святия Дух/ ги чуваха да говорят чужди езици. Чуха ги да говорят езици и да величаят Бога

Какво ги чуха? Да говорят езици. По какво разбраха, че тези хора са прели кръщение в Святия Дух? Ние днес по какво да разберем, че хората приемат кръщение в Святия Дух? Ето тук има признак, както Марк 16:17 стих:

Тия знамения, признаци, ще придружават повярвалите – в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят

Не само езици, които съществуват. Нови значи нови, които не съществуват. Нови езици ще говорят, това е знамение, това е признак на кръщението в Святия Дух. И тук какво казва?

Защото ги чуваха да говорят езици и да величаят Бога

47. Тогава Петър проговори – може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както ние

Вижте, какво казва Петър? Тези приеха Святия Дух първо и сега нека приемат кръщение и във вода, в името на Исус. В други случаи, първо кръщението във вода беше и след това кръщението в Святия Дух. Виждате ли го? Нито едното е грешно, нито другото е грешно, но ето в този случай как те приеха и Петър казва – може ли някой да им забрани водата и заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Ето го кръщението във вода. Някой като пита – ама какво е това кръщение в името на Исус? Казва водата и след това казва заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Божието слово обяснява всичко. Железно е. Думата железно е бедна дума, просто така го казах. Всяко нещо в словото се обяснява в словото. Виждате какво означава кръщение в името на Исуса Христа. Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят? Какво е това-водно кръщение. Така че като става въпрос – те бяха кръстени в името на Исус Христос, но не бяха кръстени в Святия Дух. Става въпрос бяха във вода – 8 глава на Деяния на апостолите.

И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях 

Виждате колко ясно как си личи кръщението в Святия Дух придружено с говорене на езици.

 

Нека отидем в Деяния на апостолите 19 глава от 1-6 стих, това е страхотен пасаж.