Молитва за домовете и децата ни

Молитва за домовете и децата ни
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=WdfZpfvcqYE
Пастор Пламен Петров
31.10.2013г.

Деяния на апостолите 20:32 И сега братя препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви изгражда, и да ви даде наследство между тези, които са осветени.

Павел казва на епископите, че ги препоръчва на Бога и на словото на Неговата благодат, да бъдат изградени и да им даде наследство.
Сега нека да се молим за децата си:
„Скъпи Отче, аз идвам при Теб в името на Твоя Син – Господ Исус Христос и се моля за моите деца (като казваш моите деца, можеш да им кажеш имената, например: Йосиф, Стефан; ти казваш друго име). Те са Твоето наследство и награда: Псалм 127:3 Наследство и награда от Господа са децата. Аз съм положил моето упование за спасение в кръвта на Господ Исус Христос. Затова моите деца са чисти и святи пред Теб: 1 Коринтяни 7:14 …децата са святи на вярващия, осветени. Благодаря Ти, Господи. Както Йов се молеше за своите деца, да приемеш моята молитва за моите деца, защото може те да са Ти съгрешили и да са Те проклели в сърцата си (Йов принасяше кръвна жертва и се молеше за децата си с това), така че те може да са съгрешили пред Тебе и дори да са Те проклели в сърцата си (може на дума да не са го казали, но в сърцата си). Така че аз се моля за тях.
Аз изповядвам, че аз и моето семейство сме били бавни, нерешителни да Ти служим с радостно сърце – радостни от изобилието от всичките неща, които ни даваш, според Второзаконие 28:47. Моля Те прости ни, освободи ни от нашата неблагодарност към Теб. Прости ни, Господи.
И сега аз разчупвам всяко проклятие от мен, върху мен и върху семейството ми, върху децата ми, според: Второзаконие 28:28 Всяко проклятие на лудост, на опресия, на болест, на това да са държани в робство от злото, било то грях или порок (Всичко това е 22,29,41 стих). Разчупваме проклятието на ненавременна или преждевременна смърт. Разчупваме проклятието на страх, треперещо сърце, скръб в ума, безпокойствие и скитничество, в мощното име на Исус Христос върху мен, върху семейството ми, върху децата ми, разчупвам всичко това.
Още веднъж казвам: Прости ми всяка неблагодарност. И сега аз разчупвам, разрушавам всяко проклятие, което е върху мене и върху децата ми на лудост, опресия, болест, робство на зло, ненавременна или преждевременна смърт, страх, треперещо сърце, скръб в ума, безпокойство и скитничество.
Ти си изпълнил Твоя закон, Твоя завет, който си обещал чрез пролятата кръв на Твоя Син, според Евреи 10:12-24. Ние Ти благодарим, че Ти никога няма да се обърнеш, но винаги ще вършиш добро за нас.
Сложи в сърцата ни страх от Бога, за да де не отдалечаваме от Тебе Еремия 32:40, така че да се боим от Тебе завинаги за наше добро и за доброто на нашето потомство – Еремия 32:29. Чрез Твоята благодат аз имам страх от Тебе, Божии страх и давам на моите деца убежище – Притчи 14:26.
Аз слушам думите на Твоята уста – Псалм 78:1 и споделям думите Ти с моите деца, за да мога да им покажа Твоята сила и Твоите прекрасни чудотворни дела – Псалм 78:4.
Според Твоята цел, която Ти си дал в Исуса Христа преди да започнат още световете – 2 Тимотей 1:9 и като поучаваме Твоето слово според Деяния на апостолите 20:19 аз връзвам всеки зъл дух, който търси начин да върже мен или членовете на моето семейство, децата ми, да ги върже със света, или да ни направи да се съобразяваме с този свят.
Аз развързвам и освобождавам благодат върху нас в името на Исус. Да бъдем трансформирани, да бъдем променени чрез обновяването на нашия ум – Римляни 12:2.
И също освобождавам благодат върху всеки един от нас, така че ние напълно да бъдем сигурни в своите умове в Твоята истина – Римляни 14:5. Да не се колебаем в нашите умове – 2 Колосяни 2:2, да не бъдем измамени от сатана чрез неговата лукавщина и хитрост, да , за да не би да бъдат измамени умовете ни и да отпаднем от простотата и чистотата, която дължим на Христос – 2 Коринтяни 11:3.
Отче, аз имам ревност за моето семейство и за моите деца – Божествена ревност, и съм ги предал в ръцете на Господа Исуса Христа – 2 Коринтяни 20:2.
Искам Ти да вържеш техните нозе в пътищата на правдата, така че те да не се съобразяват с нещата от този свят, но да ходят в Твоите пътища. Аз Те моля Отче да вържеш нозете на децата ми в Божиите пътища, така че те да не могат да ходят в пътищата на тъмнината, но да ходят в Божиите пътища.
Моля Те за мъдрост, да ги коригираш и да ги дисциплинираш. Моля Те да ми дадеш мъдрост аз да ги коригирам и да ги дисциплинирам. Ти си казал, че тоягата на изобличението дава мъдрост, а дете, оставено на себе си носи срам на майка си – Притчи 29:15 и оправяй сина си, и той ще ти даде почивка. Да, той ще ти даде наслада на душата – Притчи 29:17. Така че, Господи, научи ни да изобличаваме, научи ни да поправяме децата си в името на Исус!
По този въпрос на дисциплина аз Те моля Ти да обърнеш сърцето ми към моите деца и те да обърнат сърцата си към мене – Малахия 4:6. (Помните духът на Илия – Илия ще дойде да обърне сърцата на родителите към децата и на децата към родителите.) Въз основа на Малахия 4:6 аз Те моля Господи, Ти да обърнеш моето сърце към децата ми и сърцата на децата ми към мене. Аз връзвам всеки зъл дух, който се опитва да блокира това в името на Исус!
Освобождавам върху себе си и върху моето семейство благодат, да бъдем изпълнени със знание за Твоята воля и с всякаква духовна мъдрост и проумяване, моля Те, Господи. Помогни ни да растем в Божествено познание за Теб.
Нека да бъдем уякчени с Твоята сила, според Твоята славна сила, с всякакво дълготърпение и радост.
Ние Ти благодарим, затова, че ни избавяш от силите на тъмнината и ни преселваш в царството на Твоя възлюбен Син – Колосяни 1:9-14.
В името на моя Спасител Исус аз освобождавам съд срещу ордите на сатана чрез Твоето слово при всеки техен опит да ограбят мене или семейството ми от каквото и да било наследство в Христа Исуса според Римляни 8:16,17; Деяния на спостолите 2:32;26:18; Ефесяни 1:11; Колосяни 1:12,24. Значи, в името на Исус Христос нека Божият съд дойде върху сатана и неговите духове, според Божието слово, както е в Псалм 146:6-9. При всеки техен опит да ограбят мен или семейството ми от което и да е било наследство в Христа Исуса, моля Те да им запретиш Господи.
И аз Те моля върху мене и върху моето семейство Твоята благодат, Твоята милост, Твоят мир, Твоята сила, Твоята любов, Твоето единство да бъде върху нас от днес и завинаги. И искам за мен, за домът ми, за децата ми изобилен живот и живот вечен. Моля Те, умът, сърцето, емоциите, волята, душата, тялото, духът, с всичко да бъдем в Тебе, да бъдем в Христос, а не извън Христос – спасение, изцеление, освобождение, благословение, любов и единство, снабдяване за мен, за домът, за децата в мощното име на Исус Христос!
И сега аз се отричам от всяка клетва, с която някога съм проклел децата си, всяка негативна дума, всяка клетва или негативна дума с която някой друг ги е проклел, всяка клетва или негативна дума с която те сами са се проклели, аз разрушавам в мощното име на Исус Христос и изговарям живот и благословение върху семейството и върху децата ми в името на Исус Христос от Назарет.
Живот, благословение, пробив, успех, святост, чистота, любов, единство в мощното име на Исус Христос от Назарет. Нека сърцата им да бъдат пълни с Божествена любов, нека сърцата им да бъдат пълни с Божията радост и с Божия мир, нека сърцата им да се обърнат към родителите и родителите към децата. Нека сърцата им да се обърнат към нас и ние към тях. Искам да живеем в любов, единство, мир, радост в Святият Дух.
Благодаря Ти, Господи за семейството ми, за децата, благодаря Ти за присъствието на Святия Дух. И нека домът ми да бъде молитвен дом.
Да се свети Твоето име, както на небето, така и в домът ми и децата ми, да дойде Твоето Царство, както на небето, така и в домът ми и в децата ми, да бъде Твоята воля както на небето, така и в домът ми и в децата ми в името на Исус Христос.
И сета всеки план, стратегия, клопка, мисъл на сатана по отношение на семейството и децата ми го разрушавам в името на Исус и установяваме Божията воля, Божието Царство, името на Исус да се свети в мощното име на Исус Христос в домовете ни и децата ни.
Господи, моля Те за покривалото на Твоето присъствие, моля Те за покривалото на Твоята кръв, моля Те за покривалото на Твоето име. Моля Те домът ми да е пълен с вяра, домът ми да бъде пълен със словото и домът ми да бъде пълен с молитва. Благодаря Ти в мощното име на Исус.
И още нещо – за моите синове (вие за синовете и дъщерите си) Ти, Господи да избереш съпругите, Ти да пратиш съпругите. Всяко едно момиче или всяка една жена, която е пратена от Тебе, тя да бъде. Всяка, която е пратена от себе си или от сатана да си отиде. Но искам жената, която Ти пращаш. Ти приведе жената при мъжа, Ти приведе Ребека при Исак, Ти приведи – не човек, не аз, а Ти приведи правилната жена (по същия начин вие се молете за синовете и дъщерите си) в мощното име на Исус Христос.
Отделяй децата ми от онези, с които не трябва да общуват и ги събирай с тези, с които трябва да общуват. Нека да бъдат на правилното място на тази земя, на точното място на тази земя, да бъдат с точните хора, да общуват с точните приятели, да имат точната компания, точната църква – всичко да бъде точно в мощното име на Исус според Твоята воля.
И сега накрая – Няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си – Заповядай, Господи, на ангелите Си за дома ми и за децата ми да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат да не би да ударим ногата си. Да настъпим на лъв и аспид, млад лъв и змия да стъпчем под нозете си (Псалм 91:10-13). И така Те моля, Господи, Ти да заповядаш за семейството ми, за децата ми на ангелите Си за тях да ги пазят през целия живот във всичките им пътища. Моля Те за ангели- пазители, ангели, които да слугуват, ангели, които да пазят, ангели, винаги да има ангели, моля Те в името на Исус Христос.
И сега в мощното име на Исус Христос аз прилагам кръвта на Божието Агне – Исус Христос върху мен, жена ми (Мария), върху децата ми (Йосиф и Стефан), прилагам святата кръв на Исус Христос в дух, душа и тяло, ум, емоции, воля. Прилагам кръвта на Исус върху всичко, що сме и всичко що имаме, кръвта на Исус Христос от Назарет. И нека Твоята благословия да дойде. Както евреите в 12-та глава на Изход приложиха кръвта върху портите си и бяха защитени от смъртта. Така сега прилагам кръвта на Исус върху портите на моя дом, на служението, кръвта на Исус за протекция срещу силите на мрака, за протекция срещу силите на смъртта и на мрака – кръвта на Исус, прилагам кръвта на Божията благодат в мощното име на Исус Христос от Назарет.
Аз Ти благодаря святи Боже, и Ти си обещал, че всичките ти деца ще бъдат научени от Господа. Така че аз Те моля децата ни да бъдат научени от Господа. Нека децата ни, според Псалм 127 да бъдат като стрели в тула ми. Да мога да ги изпращам навсякъде, където желая и те да свършат работата. Нека децата ми да бъдат като стрели в тула ми в мощното име на Исус.
Ето, както са пръстите на ръката ми, така да бъде единството в семейството ми.
Кажи го това: Както са пръстите на ръката ми, така да бъде единството в семейството ми, да работим всички заедно, както петте пръста на ръката ми работят заедно, да бъдем като една десница в семейството. В мощното име на Исус Христос във време, когато семейства се разрушават, аз Те моля святи Боже за Твоето благословение, благодат, милост, живот в семейството ми. Благославяй моето семейство, благодаря Ти за моето семейство, и Ти отдавам славата, и Ти отдавам хвалата в името на Исуса Христа.
И нека всички да кажем: Амин, слава на Бога! Алелуя!”

С тази молитва, скъпи приятели, може да се молите с нея. Не е нужно буквално, но използвайте материала – много материал има в нея. Използвайте този материал и молете се, молете се с мене, молете се след мене, молете се след като свършите с молитвата. Аз вярвам, че тази молитва ще я направим в писмен вид, за да можем да я сложим в писмен вид във Фейсбук, и който иска да се моли за семействата си. Окуражавайте други. В резултат на тази молитва, като приложите вяра в нея, като приложите единство в нея ще имате промени, промени и промени в семействата, пробиви в семействата. Сатана ще изгуби територията си и Божието Царство ще се насади в семействата ви.
В мощното име на Исус Христос изговарям благословение, благодат върху вашите домове.
Амин!