Направи дома си да бъде Молитвен дом!

Матей 6:6  А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка,

и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно;

и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

 

Матей 18:19  Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

Матей 18:20  Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име,

там съм и Аз посред тях.

 

Филипяни 4:6  Не се безпокойте за нищо;

но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;

Филипяни 4:7  и Божият мир, който никой ум не може да схване,

ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

 

1 Петрово 5:7  и всяка ваша грижа възложете на Него,

защото Той се грижи за вас.

 

Лука 19:46 Писано е: „И домът Ми ще бъде молитвен дом“:

а вие го направихте „разбойнически вертеп“.