Молитва за България (2013)

Молитва за България

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 12.11.2013г.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=ESc7o6fun-M

               http://www.youtube.com/watch?v=Y2HAzposaes

 

Вие виждате каква е ситуацията в България в момента и аз вярвам, че е много важно да се молим, за да изпълним Божието слово. Според както Божието слово ни говори така и да го направим. Двама, трима – два, три компютъра, но аз виждам вече, че има много повече от два-три.

Но трябва да започнем да се молим, скъпи приятели, и това е прекрасно, че имаме такова събрание. Искам, преди да започнем с молитвата да положим една основа от словото. Не е нещо ново, Божието слово не е ново, то е същото Божие слово, обаче живо и деятелно. Така че Бог да ви благослови всички. И ще прочета от 1 Тим.2:1

1 Тимотей 2:1 И така, увещавам преди всичко да се отправят молби, просби, молитви, благодарения за всички човеци, за царе (за президенти, парламент, за всички, които са на власт, било то политическа власт), за да прекарваме тих и спокоен живот в благочестие или сериозност (пълно благочестие и чистота).

Вие сами виждате, че в България години наред не са се отправяли такива молитви за управниците, за управляващите и партии и т.н., или поне доста оскъдно. Поради тази причина в България няма тих и спокоен, мирен живот в пълно благочестие и сериозност или чистота. Животът никак не е мирен и никак не е тих в момента. Виждате тези размирици пред парламента, това напрежение, младежите, които са излезли и не могат вече да търпят този хомот, зад който в крайна сметка стои сатана. Така че, да отправяме молитви, защото това е добро и угодно на Бога, нашия Спасител, да отправяме молитви за всички хора и за управляващите, включително и за управляващите в църквите, които наричаме обикновено пастири, но могат да бъдат и други. Църквата може да бъде водена от апостол, пророк, евангелизатор, пастор, учител, може да бъде водена от презвитери. Да се молим за управляващите и в църквата.

1 Тимотей 2:4-5 Защото това е добро и угодно на Бога, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познанието на истината.

 Следователно чрез молитвите можем да доведем до спасение на всички човеци и познание на истината.

И тука има също важен трети стих, който искам да го прочета:

1 Тимотей 2:6 Защото има един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус.

Важно е да разберем кой е Ходатаят, кой е Посредникът, кой е Великият Първосвещеник, чрез Който ние можем да дойдем при Отца в молитва.

И така нека да започнем нашата молитва. Това, което правим в момента, е молитвено събрание, затова словото го слагаме като подложка, като основа на молитвата, но от тука нататък започваме да се молим и да призоваваме името на нашия Господ Исус Христос:

„Святи Отче, в името на нашия Господ Исус Христос, Който е Божият Син, Който умря за греховете ни и възкръсна за оправданието ни, ние идваме при Теб. Той е Великият Първосвещеник, Ходатай, Адвокат и чрез Него идваме, чрез Неговия кръст и Неговата кръв ние идваме в молитва пред Теб да просим за нас, за семействата ни, за църквите и за България промяна.

Преди всичко да отправяме просби, молитви, молби и благодарение за всички човеци и то най-вече за царе и всички, които са на власт. Така че сега отправяме молитвите ни за онези, които са на власт, и аз Те моля, Господи, всяко правителство и всяко ръководство, което не е от Тебе, което не е от Бога да бъде подменено с управление и ръководство, което е от Бога. Защото всяка власт е от Бога, но ние искаме тези, които са поставени на властта да бъдат също от Бога. Така че ние искаме не само властта да е от Бога, но тези, които са поставени – било то партия, било то личности да бъдат поставени от Тебе. (Нека да се молим заедно). Нека тези, които са поставени да бъдат също от Бога. Молим се за управниците, молим се за президента – искаме президент, поставен от Бога, искаме парламент, поставен от Бога. Президент, парламент, а също и водачи на църкви, пастири, апостоли, пророци, евангелизатори, учители да са поставени от Бога. Истински апостоли, истински пророци, истински евангелизатори, истински учители, истински пастори, които са поставени от Бога. Не поставени от човеци и не поставени от сатана. Не искаме ръководни личности на ръководни постове в църквите, които да са поставени от сатана или да са поставени от хора. (Нека се молим за това, защото това е важно). Искаме на пастирски позиции, на апостол, пророк, евангелизатор, учител, старейшини или презвитери, дякони, хваление – всички тези длъжности да заемат хора, поставени от Тебе, Боже, а не хора, поставени от човеци, а още по-малко поставени от сатана. Ако има някои, които сатана е поставил на ръководни постове в църквите, аз Те моля Господи, Ти да разкриеш истината, да разобличиш и да ги подмениш. Както е писано в:

Деяния на апостолите 1:20 Жилището му да запустее и да няма кой да живее в него и чинът (достойнството) му друг да вземе.

 Друг да вземе чина му или поста му. Така че, който е послужил като Юда Искариотски и е предал Божия народ, който е предал Божието дело, нека Господи неговото място да заеме, Господи, човек, поставен от Тебе. Ние се молим въз основа на Деяния на апостолите 1:20. Включително този стих го прилагаме и към президенския пост и към парламента.”

Ако сте съгласни с това нещо, казвайте поне „Амин!“ на това нещо и се молете за това. Защото това е молитва за България, молитва за управлението на България, било то политическо, било то икономическа, било то духовно управление. Така че сега се молим и за политическото управление, за позицията на президента, за парламента, за министър председателя.

„Ние се молим Господи, всеки един, който по един или друг начин е предал България, мястото му, или чинът му, или позицията му да заеме човек, поставен от Тебе – богоугоден човек, избран от Бога човек. Искаме избран от Бога президент, искаме избран от Бога министър председател, искаме избран от Бога парламент, министерски съвет, искаме избрани от Бога водачи, лидери в тази нация. Избрани от Бога лидери. Ти да поставиш праведни човеци, Боже. Постави праведни човеци на лидерски позиции.

Същото нещо се молим за църквата. Моля Те, Боже, постави в църквата на лидерски позиции праведни хора. Искаме апостоли, пророци, евангелизатори, учители, пастири, презвитери, дякони, хвалители да бъдат поставени от Бога. И тези, които са постъпили според греха на Юда, чинът им нека друг да вземе според Деяния на апостолите 1:20. (Винаги словото слагаме в основата). Нека на Юда Искариотски чинът му друг да вземе. Молим се в името на Исус, включително и в политиката – президент, министер-председател, парламент, министерски съвет – каквито и ръководни длъжности да са в политиката – на Юда Искариотски чинът му друг да вземе, позицията му друг да вземе, властта, авторитета нека друг да вземе. В мощното име на Господ Исус Христос Ти Господи да поставиш, защото има толкова размирици, толкова проблеми, политически проблеми, икономически, социални проблеми, духовни проблеми в България, териториални проблеми, религиозни проблеми. И никой не може да помогне, освен Ти, Господи. Затова ние се обръщаме въз основа на 1 Тимотей 2 глава, където Ти казваш да се молим за управниците, за всички, които са в позиция на власт, за да прекараме тих и мирен, спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Така че, Боже, Те молим за Твоята намеса в името на Исус!”

Господ иска да се молим за управниците, а не да ги кълнем, въпреки, че идва изкушението при много хора, при най-духовните. Но Господ ни е заповядал да благославяме управниците, а не да ги кълнем.

„Така че в името на Исус Христос, святи Боже, ние ги благославяме – благославяме всички управници в България – политически управници, финансови, икономически, духовни управници.

И Те молим за спасението на всяка човешка душа в България, на всеки един управник. Молим Те за църквите, Господи, Ти да ги очистиш, да ги осветиш, да ги изпълниш със святост и правда, отгоре-надолу.

И в молитвата ние признаваме, че има само един Ходатай, само един Посредник, само един Първосвещеник между Бога и човека и това е човекът Исус Христос. Така че ние идваме в името на Великия Първосвещеник Исус Христос да искаме всичко това. Отдаваме Ти слава и хвала и Ти благодарим, святи Боже. Амин!”

Благодарим Ти, святи Боже, че ни даде да завършим тази първа част на молитвата. Благодаря Ти!“

Следващата част. Трябва да имаме предвид по време на молитвата един стих, който се намира в:

Йов 35:13 Наистина Бог не слуша празнословието.

 Затова скъпи приятели, в молитвата ние не трябва да бъдем празнословни, защото Бог не слуша празнословието ни, а Бог иска думите ни да бъдат съществени, не празни.

„Така че Боже, аз Те моля, Господи, Ти да напълниш думите ни, като се молим на тази молитва в името на Исус Христос!”

Наистина Бог не слуша празнословието.

Сега преди да продължим нататък молитвата е важно да си простим, ако има неща, които да си прощаваме помежду си, ако има някои неща да си простим с роднини, с приятели, с братя и сестри, да простим на тези, които одумват, на тези, които клеветят, тези, които ни вършат зло, тези, които ни злословят и кълнят. Така че Господи, в името на Исус заради Тебе, ние вземаме решение да простим на всеки един, който по какъвто и да било начин ни е наранил с думи, с действия, със злословие, с клевета, с клетви – по какъвто и да било начин ние прощаваме, Господи, заради Тебе, защото Ти си казал Исусе: „Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат.” Така че ние искаме да няма никаква пречка между нас и Тебе. Ти си казал в Марк 11:25, че ако простим на човеците и Отец ще ни прости. Но ако не простим на човеците и Отец няма да ни прости. А ние имаме толкова нужда от Твоята прошка, Отче. Затова Те молим да ни очистиш и простиш, защото наистина не сме такива, каквито Ти ни искаш. Не съм такъв, какъвто Ти ме искаш (хайде да говоря за себе си, вие говорете за вас), не съм говорил това, което Ти искаш да говоря, не съм мислим това, което Ти искаш да мисля, нито съм извършил това, което Ти искаш да извърша. И всяко нещо, с което съм Ти съгрешил, аз Те моля кръвта на Исус да ме измие и да ме очисти. Всяка дума, която съм изговорил и която не е според волята Ти, Ти да ми простиш. Както  е писано: Нека думите на устата ми и мислите в сърцето ми да са угодни на Тебе, Боже (има и песен с този текст). Така че Господи, думите на мойте устни и мислите в сърцето ми да са угодни на Тебе. И така, нека се отмахне всеки грях, нека се отмахне всяка преграда между Тебе и мене, между Теб и моите братя и сестри, които са дошли на молитва. Аз Ти благодаря за това. Нека да се премахне всичко в името на Исус Христос! Ти си казал, че ако прощаваме и Ти ще ни прощаваш. Така че аз Те моля да ни простиш, да ни очистиш и да избелиш дрехите ни да бъдем достойни в молитвата в името на Исус от Назарет!”

Има още нещо друго важно, което трябва да направим. И нека да отидем в:

Псалм 66:18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал.

Господи, ако гледам в сърцето си благоприятно, или с радост на някаква неправда, аз Те моля Ти да ми го изявиш, така че да го изповядам и да се покая от него. Ако в сърцето си гледам благоприятно на някаква неправда, моля Те Господи Ти да ми простиш, да ме освободиш от това. Да ми дадеш възможност да го изповядам като грях. Защото ако в сърцето си гледам на неправда, на неправедни дела, на несправедливост, Ти не би послушал на молитвата ми. Искам да застана пред Теб в молитва с праведно, правдиво, справедливо сърце. Моля се в името на Твоя Син Исус Христос.”

Псалм 66:18 – много важен в молитва. Ако ние в сърцата си сме нечестиви, ако сме несправедливи, ако се удоволстваме на несправедливост и неправда, Господ няма да ни слуша.

Благодаря Ти, Господи!

Нека да отидем сега на Псалм 34:17. Преди да започнем да искаме хубаво е и сърцата си да оправим пред Бога.

Псалм 34:17 Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави.

Господи, ето Ти чуваш вика на праведните и ги избавяш от всичките им беди. Праведните извикаха към Тебе… Искам сърцето ми да е праведно пред Теб. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Така че искам в молитва сърцето ми да е праведно пред Тебе. Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави. Искам да ни избавиш от всичките ни беди, Господи –  в нашата страна, в семействата ни и в църквата ни.

Псалм 34:17 Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави.

Псалм 34:18. Господ е с ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух.

 Помогни ни сърцата ни да бъдат съкрушени и духът ни разкаян пред Теб.

Псалм 34:19.Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях.

 Избави ни от неволите, избави семействата ни от неволите, избави църквите ни от неволите, избави народа ни от неволите, святи Боже.

Псалм 34:20.Той пази всичките му кости и нито една от тях не се строшава.

И това се изпълни за Исус на кръста – нито една Негова кост не се счупи. Така че аз Те моля, Господи, Ти да опазиш всичките ми кости в името на Исус от Назарет.

Господи, благодаря Ти за това, което до тук се помолихме. Отдавам Ти хвала и слава.

Ето, вижте вече 28-29 минути, а още не сме навлезли в молитвата. Искам да напомня през това време – поканете и други хора да участват в поста. Виждате поста се разширява, защото ситуацията в България го налага. Не само за нас и семействата ни и служението ни, но и за България. Пост и молитва. Нека в България Христос да бъде Царят. И ние Те молим Господи, Христос да бъде Царят на България. Като казвам Христос, имам предвид Исус Христос да бъде Царят на България, Исус Месията да бъде Царят на България.

България се нуждае от силата на Бога, присъствието на Святия Дух.

„Боже, аз Те моля силата на Бога да дойде в България, присъствието на Святия Ти Дух. Искам Божията сила да дойде в България и да разруши оковите на мрака. Ти да дадеш да се осъществят божествени връзки, които ще послужат за доброто на България, на нашата родина. Аз Те моля в мощното име на Господ Исус Христос за огъня и силата на Святия Ти Дух. Алилия!

Моля Те също Ти да изградиш една армия от молитвени ходатайствени войни, които да постят и да се молят и да се застъпват, в мощното име на Исус Христос. Моля Те за силата на Святия Дух, моля Те за чудеса, знамения и велики дела. Моля се любовта на Бога да бъде в сърцата ни, в домовете ни и да бъде в църквите ни в мощното име на Исус Христос. Искаме Божията любов, Господи.

Аз Те моля за децата и младежите на България Ти да дадеш бъдеще. Да не бягат в чужбина, но да им дадеш бъдеще в България.

Моля се също за пенсионерите, за възрастните, за болните в България, за сирачетата. Аз Те моля Господи, те да получат необходимата грижа, необходимата храна, необходимата топлина – всичко необходимо за благочестието и живота. Да имат всичко, от което се нуждаят. Аз Те моля в името на Исус и през тази зима всичко, от което се нуждаят пенсионерите, възрастните, болните, сирачетата, в мощното име на Исус Христос се моля да им бъде снабдено.

И за младежите – моля Те Господи за младежите да им дадеш бъдеще в България, на младото поколение да дадеш бъдеще в България.

Нека да отидем на 2 Летописи 7:14. Благодарим ти, Господи, и продължаваме с молитвата. Вие се молите с мене, надявам се. Просто важно е да бъдем в молитва на единство, както е писано в

Матей 18:18. Каквото вържем и развържем заедно ще бъде вързано и развързано.

Матей 18:19. Ако двама се съгласят в молитва, ще им бъде дадено.

Матей 18:20. Ако двама или трима са събрани в името на Исус, Той е сред тях.

Така, че виждате в тези стихове колко важно е единството, единството на връзването и развръзването. Да връзваме силите на тъмнината, а да развързваме хората, домовете, да развързваме църквата, да развързваме нацията. Имаме нужда да развързваме онова, което врагът е вързал, а да вържем врага. Това е връзването и развръзването. Така да се каже да развържем, ако щеш и да освободим ангелските сили в молитва. И всичкото това го правим в молитва. И веднага след развръзване и връзване Исус каза, че каквото поискаме – това показва, че каквото развържем и каквото вържем – има молитва на единство. И след това казва, ако сме събрани в Неговото име, т.е. молитвата ни трябва да е в Неговото име, Той е сред нас. И следователно имаме отговорите на молитвата.

И тука се казва в:

2 Летописи 7:14 И Моят народ

Ние вярваме, че сме Божий народ чрез Сина Му Исуса Христа. Моят народ – говори за вярващите. Така че да не гледаме тези, които не вярват, но да гледаме ние, които вярваме, какво правим.

2 Летописи 7:14 И Моят народ, който се наименува с Моето име…

 Името Му е Исус Христос, и неговия народ – християни.

… ако се смири…

И нека наистина Господи, аз Те моля в поста и молитвата да ни помогнеш да смирим сърцата си пред Теб. Не само външно да се смирим, но да смирим сърцата си, умовете си пред Теб.

… и почне да се моли…

Дай ни дух на благодат – излей дух на благодат и моление, да се молим, според Захария 12:10. Не да говорим, а да се молим, защото в молитвата е силата.

Да се смирим и да почнем да се молим и да търсим Твоето лице

Откривай ни Твоето лице, Христа Исуса ни откривай, Господи.

и се отвърнем от лошите си пътища

Аз Те моля, Господи, Ти да ни покажеш, да ни откриваш лошите ни пътища и да ни помогнем да се отвръщаме от всеки един лош път в мислите ни, в думите ни и в делата ни. Да ни покажеш всеки един лош път и да ни помогнеш да се освободим, да се отвърнем – т.е. да се покаем.

Аз ще чуя от небето

 Ти си обещал отговорена молитва.

Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му

 Аз Те моля Ти наистина да простиш греховете ни

и ще изцеля земята ви

 Ще чуя, ще простя е ще изцеля. „Чуй молитвите ни, Господи, прости греховете ни и изцели българската земя.”

Аз Ти благодаря за тази прекрасна молитва по:

2 Летописи 7:14 И Моя народ, който се наименува с Моето име, ако се смири и почне да се моли, и да търси лицето ми и се отвърне от лошите си пътища,

Аз ще чуя от небето, ще простя и ще изцеля земята му.

 И аз също искам да ви покажа също един прекрасен стих в:

1 Йоан 5:16 Ако види някой брата си да съгрешава с несмъртен грях,

нека се моли и Бог ще му даде живот.

 Ако видим брата да съгрешава с грях несмъртен, нека да се молим и Бог ще му даде живот. Това означава, че ние можем да се молим за братята, Господ да им даде живот, да ги съживи. Също можем да изповядаме греховете, както на нас, така и на хората от нашето семейство. Всеки един трябва да си признае и изповяда греховете. Обаче ако погледнете в Данаил 9-та глава, Данаил изповяда греховете на народа в молитвата. Каза: Съгрешихме. Така че можем да кажем: „Господи прости на семейството ми, съгрешихме; прости на църквата ни, съгрешихме, прости на народа ни, съгрешихме.“ Така че да изповядаме не само нашите лични грехове, но да изповядаме греховете на нашето семейство, в църквата и в народа ни в името на Исус! И аз вярвам, че когато ние това нещо го направим, то има сила. В крайна сметка всеки човек трябва да си изповяда греха, обаче виждате каква промяна донесе молитвата на Данаил, когато той изповяда греха на народа. Преди да отидем обаче там, в Данаил 9-тата глава искам да минем през

Лука 18:1 Каза им и една притча как трябва винаги да се молят, да не отслабват (да не отпадат духом).

 Да се молят и никога да не отпадат. Някой може да каже: „Ние сме се молили за България, молили сме се за дома, молили сме се църквата“, но Исус ни насърчава и казва, че трябва винаги да се молим и никога да не отпадаме. Вие знаете, че това е притчата за съдията и вдовицата – Винаги да се молим и никога да не отпадаме духом.

„Отче, помогни ни, винаги да се молим и никога да не отпадаме духом от молитвата, в мощното име на Исуса Христа се молим.”

Притчата за настоятелната вдовица е прекрасна в Лука 18:1-8.

И сега ще отида на Данаил и ще продължим да се молим върху този пасаж.

Данаил 9:3 Тогава обърнах лицето си към господа Бога, за да оправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

 Ето, Данаил се обърна към Господа, когато разбра колко ще продължи запустението на Ерусалим и се обърна към Господа Бога с молитва, моление, пост, вретище и пепел. Тоест, молитва, пост и покаяние. Защото трябва да разкъсаме не дрехите си, а сърцата си. Покаянието включва изповед на греховете.

„Господи, аз Те моля да се обърнем към Тебе с молитва, пост и покаяние. Помогни ни да се обърнем към Теб, да обърнем погледите си към Теб в молитва, пост и покаяние.”

Данаил 9:4. Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах (ето, започва с изповед, така че нека в молитва да се изповядаме) рекох: О Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към ония, които Те обичат и които пазят Твоите заповеди!

 „Велики Боже, Ти пазиш завет и милост, велики и страшни Боже. Завета, който сключи с Аврам, който сключихме с Тебе чрез кръвта на твоя Син.”

Данаил 9:5. Съгрешихме, постъпихме беззаконно, действахме нечестиво, бунтувахме се (упорствахме) и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби.

Той каза: „Съгрешихме.“ И нека ние да кажем за нашите семейства, за нашите църкви и за българския народ: „Боже, от името на нашите семейства, нашите църкви и в името на нашия народ, ние съгрешихме, пред Теб съгрешихме, Господи, прости ни. Съгрешихме, постъпихме беззаконно, действахме нечестиво, упорствахме. Ето, Господи, толкова години Те отхвърляхме в България и отново си отхвърлен. Толкова години отхвърляне на Божието слово, Библията, толкова години отхвърляне на името на Исус Христос, единственото име, чрез което трябва да се спасим; толкова години отхвърляне на Твоята църква и на Твоите вярващи. Толкова от тях са загинали, Господи, с мъченическа смърт в нашата родина България, толкова са били измъчвани, гонени, подгонвани, наказвани. Толкова престъпления срещу Святия Ти Дух сме извършвали, толкова престъпления срещу името на Исус. Толкова престъпления срещу Твоето име и срещу Твоето слово сме извършили – Библии са се горили в нашата страна и Библии са се хвърляли и са се късали, и Божии служители са били пребивани, убивани, интернирани, и толкова клевети и лъжи са били изговаряни срещу Твои служители, срещу Твои деца, срещу Твоята църква, толкова, Господи, много. Прости ни, съгрешихме, постъпихме беззаконно, действахме нечестиво, упорствахме и отстъпихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби. Отстъпихме от основните Ти заповеди да Те обичаме с цялото си сърце и да се обичаме помежду си. Отстъпихме от Твоята заповед да вярваме в Сина Ти Исуса Христа. Моля Те, Господи, да простиш на домовете ни, на църквите ни и на българското общество, на българския народ отстъплението. Искаме един Господ да има България и един Цар – Исус Христос, Сина на Всемогъщия Бог.

Данаил 9:6. и не слушахме Твоите слуги, пророците, които говореха в Твоето име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на целия народ на земята.

 „Да, Господи, народа ни не слуша Твоите пророци, Твоите слуги. Колко хора от нашия народ послуша Словото на Евангелието? Колко хора от българския народ приеха истински в сърцето си думите на Евангелието на Исус Христос? Колко хора се покаяха и се обърнаха с вяра към Исуса Христа да се спасят? Колко хора останаха верни на Исуса Христа? Ето, ние като народ не послушахме Твоите наредби, не послушахме Твоите слуги, които Ти прати; не послушахме пророците, които Ти прати. Прости ни, Господи! Отвори очите ни да виждат и отвори ушите ни да чуват Твоя глас и Твоето послание.

Данаил 9:7. У Тебе Господи има правда, а у нас срам на лицата ни,

 И аз наистина се срамувам, Господи, за онова, което като народ сме извършили спрямо Твоите деца и Твоите служители; срамувам се за това, което сме извършили спрямо Твоята църква, спрямо Твоето име, срещу Божието слово, спрямо Библиите. Срамувам се, Господи, че като народ сме се отвърнали от Тебе и сме Те оставили и сме тръгнали подир идоли, подир други учения. Срамувам се Господи, дори ние като християни колко одумване, клевети, презрение и омраза има между нас.

както на ония, които са ближни, така и на ония, които са далечни по всички страни, където си ни прогонил, прокудил заради нашето отстъпление, с което отстъпихме от Тебе.

 И ето аз виждам в словото, Господи, че когато един народ отстъпи от Тебе, Ти го разпръсваш по далечните страни. И ето сега нашият народ, който беше 8 милиона сега може би в България са останали 6 милиона. Поне два милиона излязоха от България и отидоха в Европа и по лицето на целия свят. Прости ни Господи, и събери ни отново. Нека Твоите деца да се върнат обратно в родината си да изграждат тази земя.

Данаил 9:8. Господи, на лицата ни има срам, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото Ти съгрешихме.

 И ето Господи, ние сме свидетели на такъв срам, народа да гони и да не иска управниците. Управниците искат да запазят позициите си, а народа не ги иска. Срам за България, срам за управлението, срам, Господи, срам пред лицето на целия свят. И сега чрез средствата за масова информация това отива по целия свят. Аз Те моля, Господи, да изчистиш лицето ни като българи, да не се срамуваме от това, че сме българи.

И аз Ти благодаря, че Ти си ни направил да бъдем граждани на Божието царство. Имаме паспорти за небето. Така че животът ни на таз земя тук е временен. И аз Ти благодаря, че Ти си ни дал друго царство, Божието Царство – Небесното Царство, в което да живеем завинаги. Благодаря, че това го имаме чрез кръвта на Твоя Син Исус Христос.

Данаил 9:9. У Тебе Господи, има милосърдие и прощение, защото ние възстанахме против Тебе.

 В Тебе Господи, има милост и прощение и аз Те моля Ти да ни простиш, Ти да проявиш милост към нас. В Тебе има прощение, в Тебе има милост и милосърдие. Ние възстанахме против Тебе, ние отхвърлихме Тебе, 50 години ли, колко са, отхвърлихме Тебе, Боже. Решихме, че без Бог можем да живеем. И Те моля Ти да простиш нашето прегрешение, в името на Исус Христос. Както си казал във втори Псалм:

Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща?

Въздават земните царе и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник.

 Възстанахме против Господа и против Неговия Помазаник Исус Христос.

Казват: да разкъсаме техните вериги, да смъкнем от себе си техните окови.

 Като искаме да бъдем свободни, ставаме по-големи роби. Защото истинската свобода да сме под Твоя авторитет и власт, Господи.

Псалм 2:4. Този, Който седи на небесата ще се смее, Господ ще ги поругае.

 Господи, Ти се присмиваш и Ти поругаваш ония, които отхвърлят Твоето господство. Но ние, които сме се събрали тук, едно малцинство, които вярваме в Твоето име, ние искаме Твоето господство върху нас, искаме Ти да бъдеш нашия Цар – Исус Христос. Както Павел казваше, че има един Цар – Исус Христос, така ние искаме да имаме един Цар и Той да бъде Исус Христос. Ние не искаме да отхвърляме Твоето господство вече, искаме Ти да Си Господар над нас, семействата ни, в църквите и над народа ни, над Родината ни. Ти да си нашият Господ.

Псалм 2:5. Тогава ще им продума в гнева Си и в тежкото си негодувание ще ги смути

И ето Ти си заговорил, Ти си смутил целия народ, Господи, и в момента е смутен от това, че отхвърли Твоето господство. Народът е смутен, Господи.

Псалм 2:6. Аз помазах своя цар над Сион, Моята света планина.

 Ти си помазал Твоя Цар, ние искаме Твоя Цар Исус, искаме Твоя Цар Исус Христос, Ти си Го помазал. И ние искаме Него, Той да бъде нашият Цар, искаме Неговото господство.

Псалм 2:7. Аз ще възвестя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.

Псалм 2:8. Поискай от Мене и Аз ще Ти дам народите за твое наследство, и земните краища за твое притежание.

 Искам, Господи, българският народ да бъде Твое наследство и България да бъде Твое притежание.

Псалм 2:9. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги строшиш като грънчарски съд.

И ние Те молим сега Ти да поразиш враговете в България, духовни сили на нечестието с железния жезъл и да ги строшиш като грънчарски съдове – враговете на Цар Исус Христос.

Псалм 2:10. Сега, прочее, вразумете се, о царе; вземете поука земни съдии.

 Ето, трябва да се молим и за съдебната система. Господи, аз се моля и за съдебната система, защото те също са част от управлението на сатана. Аз Те моля законодателната и съдебната власт – лидерите, водачите в законодателната и съдебната власт да ги вразумиш и да има правосъдие в името на Исус Христос.”

Моята съпруга е имала един сън. Тя беше видяла съдебната палата в София толкова крехка, че просто се е рушила и се е събаряла. Знаете, че Съдебната палата като сграда и конструкция е доста стабилна. Това е мястото на правосъдието и там е нечестието, казва Соломон в Еклисиаст. Така че ние се молим за съдебната и за законодателната власт – справедливост да има там, искаме справедливост.

Псалм 2:11. Служете на Господа със страх и радвайте се пред Него в трепет.

 Научи ни на такова служение, Господи – със страх и с трепет да служим и да се радваме.

Псалм 2:12. Отдайте почит на Сина,

 И сега даваме почит на Сина и казваме:

„Боже, Ти си Помазаникът, Месията, Ти си Царят на царете и Господ на господарите. Ние доброволно влизаме под Твоя авторитет и власт. Аз и моето семейство и служение влизаме доброволно под Твоята власт.”

Нека всеки да го каже това. И който управлява църква нека каже: „Аз и моята църква влизаме доброволно под Твоята власт.” Който има нещо, което управлява, влезте под Неговата власт. И също така управници нека доброволно да влязат под властта на Божия Син, Който е Цар на царете, Господ на господарите, първият и последният, началото и краят, в името на Исус Христос.

Псалм 2:12. Отдайте почит на Сина, за да не се разгневи

 Моля Те, не се гневи над нас, не се гневи на България, Господи, а спаси България.

и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали.

Блажени са всички, които уповават на Него.

 Нека сложим нашето упование в господа, в мощното име на Исуса Христа.

„Благодарим ти, Господи.”

Ето, виждате, молим се вече повече от един час с молитва върху Божието слово.

„Отдаваме Ти славата и отдаваме Ти хвалата, скъпи Исусе!”

Амин!

Да продължим молитвата:

 Данаил 9:9 У Господа нашия Бог има милосърдие и прощение, защото ние възстанахме против Него

 „Възстанахме против Тебе, Боже. Ето вече толкова години като народ сме застанали против Тебе. И сега имаме нужда да се покорим, да се смирим, да се покаем под Твоята власт.

 Данаил 9:10. и не слушахме гласа на нашия Бог, за да постъпваме по Неговите закони, които ни е дал чрез Неговите слуги, пророците.

 „Святи Господи, помогни ни и научи ни да слушаме Твоя глас, научи управниците да слушат Твоя глас. Ето управниците – президент, министър-председател, парламент, министерски съвет, законодателна власт, съдебна власт, министерство на финансите, банките, министерството на просветата и други, всички, които са в управлението, аз Те моля Господи, помогни и научи ни да се подчиним на Тебе и да слушаме Твоя глас, да постъпваме по Твоите закони, които си ни дал чрез Твоите слуги, пророците и чрез Твоето слово в името на Исус Христос.

 Данаил 9:11. И цял (Израил) България пристъпи Твоя закон, и се отвърна да не слуша Твоя глас. И затова върху нас се изляха проклятие и клетва, които са написани в закона на Твоят слуга Мойсей. Защото съгрешихме пред Тебе.

 „Престъпихме Твоя закон, закона на животворящия Дух, закона на вярата, съвършения закон на свободата, Твоя закон на благодатта, отвърнахме се и не слушахме Твоя глас. И затова върху нас се изля проклятие, проклятието, написано във Второзаконие 28-ма глава, защото съгрешихме пред Тебе, Господи. Но в Галатяни 3:13,14, Твоят Син Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона. Помогни ни да се обърнем като народ към Сина Ти Исус, за да може проклятието да се разчупи върху България в името на Исус!”

 Данаил 9:12. И Той потвърди думите Си, които изрече против нас и против нашите съдии, които ни съдеха, като направи против нас голямо бедствие, каквото не е било под небесата и каквото се извърши (над Ерусалим) над България.

 Такова бедствие, каквото е в момента, като че ли не е имало в България. Думите на закона се изпълняват върху България против нас и против нашите съдии и против нашите лидери, които ни съдеха и водеха не след Бога, а против Бога. И Ти, Господи, направи против нас голямо бедствие, което не е бивало под небесата.

 Данаил 9:13. Както е писано в закона на Мойсей тъй ни постигна цялото това нещастие, но не молехме Господа, нашия Бог, за да се отвърнем от беззаконията си и да разумеем Твоята истина.

 Ето, каквото е писано в Словото, това се изпълни. Каквото сме посяли, това и сме пожънали.

„И Господи, ние заслужаваме всичко това, ние като народ заслужаваме всичко това, но просим милост и прошка от Тебе да ни избавиш от това състояние на нещата. Ти можеш чрез молитвата ни да промениш историята на България. Дай ни да проумеем Твоята истина, отвори очите на политическите управници, духовните управници, отвори очите на управниците да проумеят Божията истина.”

 Данаил 9:14. Господ бдеше над това злощастие и го изпрати и го направи на нас, защото праведен е Господ Бог във всичките Си дела, които върши, но ние не слушахме гласа Му.

 

Второзаконие 28:15. Ако не слушаш внимателно гласа на Господа твоя Бог и не вършиш всичко това, което ти заповядва, то всички тези проклятия ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.

 „И сега Господи, справедлив си бил към нас, справедливо си постъпил, но наистина нуждаем се като народ да се изповядаме и да се покаем пред Теб, да искаме прошка.”

 Данаил 9:15. И сега Господи, Боже наш, Който изведе народа Си от Египетската земя със силна ръка и Който яви силата Си, както днес съгрешихме, постъпвахме нечестиво.

 „Ти, Господи Си Този, който изведе народа от Египетската земя. Ти Си Този, Който можеш да изведеш България от кризата, в която се намира. Ти си този, Който можеш да изведеш България от политическата криза, духовната криза, финансовата криза, икономическата криза, социалната криза, семейната криза, Ти можеш да изведеш България, Ти можеш да изведеш българския народ, Господи. Защото Ти си извел евреите от Египет с чудеса, знамения и велики дела, така можеш и нас да ни изведеш.”

 Данаил 9:16. Господи, според всичката Твоя правда нека се отвърне гневът Ти и яростта Ти от (този град Ерусалим) от тази държава България, от светата Твоя планина; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни (Ерусалим) България, българския народ е в поругание.

 „Ето срам и поругание, обществен срам и поругание, световен срам и поругание. Навсякъде като чуят за българин или за България, виждаш, Господи, в какво ниско положение са Твоите деца от тази страна България. В България е като мащеха, а навън като чужденци. Искаме България да бъде една топла, добра Родина, а не да бъде като мащеха за нас. В името на Исус Христос да се отмахне този срам и поругание от България и българите.

 Данаил 9:17. И сега чуй, Боже наш, молитвата, нашата молитва и нашето моление, заради Господа погледни със святото Си лице опустошеното Твое светилище. 

 Опустошената ни държава погледни, Господи, погледни състоянието на църквата, погледни състоянието на семействата, погледни състоянието на държавата, на управлението, на икономиката, на политиката, на образованието. Погледни състоянието в България, Господи, погледни с Твоето праведно и милостиво око, погледни през кръвта на Исуса.

 Данаил 9:18. Приклони, Боже мой ухото Си и чуй, отвори очите Си и погледни нашите опустошения, и държавата, града, над който се призовава Твоето име,

виж църквите ни в какво положение са, защото ние принасяме моленията си пред Тебе, надявайки се не на нашата праведност, а Твоето велико милосърдие. О, Алилуя! Моля Те, Господи, за това. Ние принасяме молитвите си пред Тебе, надявайки се не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие.

 Данаил 9:19. Господи чуй; Господи прости;

 Ние поднасяме тази молитва пред Тебе не надявайки се не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие. Не се надяваме на нашите праведни дела, а на Твоето праведно дело на кръста и на милостта чрез кръвта на Исуса. Господи, чуй ни и прости, Господи. Прости на семействата ни, прости на църквата, прости на народа ни. Господи чуй и прости.

Господи, дай внимание и действай, да не закъснееш, заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се призовава над Твоя град и над Твоя народ.

 Твоето име, Господи, се призовава в църквите, Твоето име се призовава в домовете ни и аз Те моля Господи, Ти да подействаш бързо. Ти погледни на Твоите деца с милост и с благодат.

Данаил 9:20. И докато говорех и се молех, и изповядах греховете си и греховете на моя народ Израел, и принасях молбата си пред Господа, моя Бог и светата планина на моя Бог.

 Ето, Данаил говорел, молел се, изповядвал своите грехове и греховете на народа си. Виждате ли, можем да изповядаме своите си грехове, греховете на семействата си, на църквите си, на народа си пред Бога.

Данаил 9:21. дори още като говорех в молитвата, мъжът (архангелът) Гавраил, когото бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мене около часа на вечерната молитва.

Данаил 9:22. и вразуми ме като говори с мене и рече: Данаиле, сега излязох за да те направя способен да разбираш.

Данаил 9:23. Когато ти почна да се молиш заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен; затова размисли за работата и разбери видението.

 Ето, в началото на молитвата още Господ е изпратил архангелът Гавраил с послание.

„И Господи, аз Те моля, ние Те молим, Ти да изпратиш Твоите ангели с послание, изпрати словото Си, изцели народа ни. Изпрати Словото Си според Псалм 107:20, изпрати Словото Си, изцели сърцата ни, изпрати Словото Си и изцели домовете ни, изпрати Словото Си и изцели църквите ни, изпрати Словото Си и изцели народа ни, държавата ни, икономиката ни, управлението ни, социалната икономика и изцели, семействата изцели Господи, изцели образователната система.“ Според Псалм 107:20 Изпрати Словото Си и ни изцери и ни освободи от гробовете, в които лежим.

 Освободи България от гроба, в който лежи. Освободи и църквата, Господи, както си казал:

Стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос.

Нека това да е словото за църквата: „Стани ти, който спиш, възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос.”

За тези, които не сa вярващи, Господи: „Стани ти, който спиш, възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос.”

„В името на Исус се молим, Господи, изпарти Словото Си, изцелявай и освобождавай от гробовете, в които лежим.”

И аз ще се върна на Лука 18:1

Лука 18:1 Каза им притча как трябва всякога да се молят, и да не отпадат духом.

 Научи ни, Господи, винаги да се молим и никога да не отпадаме духом.

Лука 18:2. В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе.

Лука 18:3. В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми.

 И сега нека ние да кажем същата молитва пред нашия небесен Баща и Съдия: „Защити ни от противника ни, Господи. Боже, Отче небесен, защити ни от противника ни, сатана. Отдай ни правото спрямо противника ни.”

Лука 18:4. Но той дълго време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам,

Лука 18:5. пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане.

 „Господи, научи ни на тази молитва, с която да Ти досаждаме, с която да не Ти даваме мира, с която да дохождаме постоянно да ти додяваме. Такава молитва ни научи – настойчива, ревностна, усърдна молитва. Научи народа Си на тази молитва в името на Исус Христос.”

Лука 18:6. И Господ рече: Слушайте какво каза неправедния съдия!

 „Дай ни Господа, със сърцата си да чуем, да проумеем какво казва неправедния съдия.”

Лука 18:7. А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях да ги защити.

 „Ето сега, Господи, ние Те молим, защити ни и научи ни да викаме към Тебе и денем, и нощем. Господи, ние Те молим в съгласие, научи ни да викаме към Тебе и денем, и нощем.

Лука 18:8.Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

 Моля Те, Господи, скоро ни защити – защити домовете ни, защити църквите ни, защити народа ни, защити младежите и децата ни, защити старците и пенсионерите ни, защити болните ни, защити сираците ни в България, защити, Господи, народа в България. Кой е този, който е заставал и иска да унищожи народа ни? – този крадец…

Йоан 10:10 Крадецът дойде, за да убие, заколи, да разруши, да открадне.

 „Този, който е дошъл да убие, да открадне и да разруши аз Те моля, Господи, Ти да го вържеш и да го изгониш от страната ни. Този, който е дошъл да открадне, да разруши и да убие, който върлува в България, който върлува в домовете ни, върлува дори и в църквите, аз Те моля Господи, да отървеш народа ни от този дух, от този, който е дошъл да убива, да открадне и да разрушава.”

Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

„И аз Те моля, Господи, Ти да ни научиш да ходим с вяра, да се молим с вяра и да се движим с вяра. Молим се в мощното име на Сина Ти Исуса Христа!”

Нека се молим малко на езици сега за народа ни, за децата ни, за младежите. Тези, които са излезли сега на протест те са ни деца, те са малки.

„Пази ни, Господи, народа ни от кръвопролития. Пази децата ни от кръвопролитие. Пази ни Исусе, Господи, пази народа ни и децата ни в името на Исус!”

Не забравяйте поста и молитвата до края на годината. Виждате колко се оказва съдбовно и съществено. Аз дори не съм знаел, че такива събития ще има, когато сме започнали да постим и да се молим.

Исая 59:1 Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото Му отъпяло, та да не може да чува.

Исая 59:2.Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.

Исая 59:3.Защото ръцете ви са осквернени от кръв, и пръстите ви от беззаконие; Устните ви говорят лъжи; езикът ви мърмори нечестие.

 Виждате какво става. Господ казва,че може да не ни чуе молитвата – ръцете ни осквернени с кръв, тоест убийство. И Словото казва, че всеки, който мрази брата си е човекоубиец. Омразата в църквата, омразата в семействата, в народа ни е дух на човекоубийство. И дяволът според Йоан 8:44 е човекоубиец, и според Йоан 10:10 е убиец.

„Така че Господи, в името на Исус прости ни този грях на омраза (нека да го изповядаме), беззаконие, грях, лъжа, лъжесвидетелстване, одумване, неправда изговаряме с устата си – всичко това ни отделя от Бога. Господи, прости ни всичките тези грехове.”

Исая 59:4. Никой не издига глас за правдата, никой не се застъпва за истината; Уповават на суетата и говорят лъжи; зачеват злоби и раждат беззаконие.

Исая 59:5. Мътят змийски яйца и тъкат паяжина. Който яде от яйцата им, умира, и ако се счупи някое, излиза ехидна.

 „Господи, тези змийски яйца, тази смърт от устата, лъжа, злодейство, суета, в името на Исус, очисти ни Господи, очисти църквата, очисти домовете ни, очисти ни в мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодаря Ти.”

Исая 59:7.Нозете им тичат към злото, и бързат да пролеят невинна кръв; Размишленията им са беззаконни размишления, опустошение и разорение има в пътищата им.

 „Прости, Господи, на народа Си, очисти ни, освети ни. Всяка пречка между нас и Тебе да се отмахне.”

Нека да видим какво казва Твоето слово в Яков:

Яков 5:16. И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

 Виждате, след изповедта и молитвата идва праведност.

„Господи, нека изповядаме греховете си ,за да бъдем праведни пред Тебе.

Яков 5:17. Илия беше със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;

Яков 5:18. и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

Яков 5:19. Братя мои, ако някой от вас се заблуди от истината, и един го обърне,

Яков 5:20.нека знае, че който е обърнал грешния от лъжливия му път ще спаси душа от смърт, и ще покрие много грехове.

 „Помогни ни Господи да служим на грешници и да ги обръщаме от лъжливия им път.”

Виждате лъжата и грехът вървят заедно – грешни от лъжливия им път да обръщаме.

„Дай ни, Господи, да се молим да отваряш небето и да се излива дъжд на земята и да произведе плод в България. Отвори, Господи, небето да се излее дъжд над България и да произведе плод на земята. Излей дъжд над България и да произведеш благочестив плод в страната ни. Моля се в мощното име на Господа Исуса Христа, отдавам Ти слава и хвала.

И във всичката тази ситуация на политическа, икономическа, духовна, социална криза в България ние Те молим, святи Боже, Ти да ни дадеш себеобуздание и мъдрост, в кротостта на мъдростта да ни дадеш да бъдем смиреномъдри. Да не реагираме по плът, да не реагираме по човешки, да не воюваме с човешки оръжия, но да воюваме с оръжията на Бога – цялото Божие оръжие да облечем. Нека да облечем цялото Божие всеоръжие в Ефесяни 6:10-18, духовните оръжия на Бога, оръжията на светлината да облечем. Не да се облечем с плътски оръжия, но с оръжията на светлината.

Да сложим, в името на Исус шлема на спасението, или шлема на надеждата за спасение сложи на главата си. Има спасение в Господа. Дяволът казва: няма спасение. Има спасение. За теб и мен, за нас, благодаря Ти, Господи, за спасението, което си ни дал в Христа Исуса.

Да сложим бронения нагръдник на правдата. Исус Христос е нашата правда. Неговото име е: Господ е наша правда. Не с моите дела, но с Неговите дела аз съм праведен/праведна.

Да сложа пояса на истината, да се стегна през чреслата на моите мисли, да се стегна с истината. Божието слово е истината. Не това, което очите ни виждат, не видимите неща, които са временни, но невидимите, които са вечни – казва Твоето слово, това е истината.

Обувам се с обувките на готовност на благовестието – готовност да благовествам. Павел казва:

Римляни 1:16 Защото не се срамувам от благовестието (Христово); понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва…

 Така че, благовестието е сила за спасение на всеки, който вярва.

И сега обуваме обувките на благовестието да благовестваме за Христа, да бъдем готови да свидетелстваме, готови за благовестие. Това е оръжие. Всеки път, като ни питат да можем да кажем за нашата надежда. Благодаря Ти, Господи.

И сега вземаме щита на вярата. С този щит на вярата Исус победи дявола в пустинята. Кой е щитът на вярата – пак Божието слово. Щитът на вярата ни пази от горе до долу върху тялото отпред.

„Благодаря Ти, Господи за щита на вярата.”

Вземаме в ръка щита на вярата, който е Божието слово, с който щит можем да угасим всички огнени стрели на нечестивия. Това е духовно оръжие – щитът на вярата, Божието слово. Защита.

И вземаме меча на Духа, който е Божието слово. Отново Исус в пустинята използва меча на Духа, който е Божието слово. Писано е: Писано е: Писано е: да поразяваме врага с меча на Духа, който е Божието слово.

И накрая, трябва да се молим с всякаква молитва и молба в Духа – оръжието на молитвата. Ефесяни 6:18 казва:

Ефесяни 6:18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.

 Че колко бяха оръжията – нека пак да ги повторим, имаме:

  1.  шлема на спасението;
  2. бронения нагръдник на правдата;
  3. пояса на истината;
  4. обувките на благовестието;
  5. щита на вярата;
  6. меча на Духа – Божието слово;
  7. и молитвата.

Седем оръжия тука са описани.

„Благодаря Ти, Господи за това седмократно Божие всеоръжие. Ние се облякохме с тях.”

Така че нека да се облечем с оръжията на светлината, не в оръжията на тъмнината.

Човешкият грях не върши Божията правда.

 И ако някой от вас е гледал филма Титаник – той е драматичен филм. Как един огромен кораб, за който всички са смятали, че никой, дори Бог не може да го потопи, накрая се оказва, че айсбергът го потапя. А айсбергът е по-малък от Бога. Тука се показва гордостта на човека в големите неща, но Господ е с малките неща, не в тези огромни неща, Вавилонски кули. Но когато потъваше кораба и всеки гледа да се спасява по някакъв начин, един свещеник си взе Библията и не тръгна към лодката да се спасява, но призова всички, които искат да се обърнат към Господа. Четеше им от Божието слово, водеше ги в молитви, насърчаваше ги от Божието слово – избра оръжията на светлината. Не да бягат по плът, не да се борят по плът, но той избра Божието слово. И като се замислиш, когато потъна кораба кои се спасиха. Тези, които се спасиха с лодките, те такава травма са преживели, че цял живот са живели в ужас и кошмари. Но тези, които взеха Божието слово, да го изповядат и да се молят заедно с този свещеник, независимо какъв е бил като деноминация (защото Господ не е по деноминациите. Той не гледа деноминации). Ние трябва да престанем толкова да гледаме деноминацията, но да призоваваме името на Господа Исуса Христа, да се основаваме на святото Божие слово. И вярвам, че тези хора се спасиха и днес те са в небесата. Разбира се това е филм, но аз вярвам, че е имало такъв човек и е призовавал хората към покаяние и спасение, водел е хората към Христа. Защото той е бил най-разумният човек на това място. Капитанът толкова е страдал от това, че е бил причина този кораб наистина да потъне. И дали е можел да отиде при този свещеник да попита, дали господ ще му прости. И аз съм сигурен, че този свещеник ще каже: „Милостите на Господа са безкрайни. Той може да ти прости този грях, ела, има място под кръста“ (имаше такава евангелска песен с такъв текст).

Има място под кръста за всеки един – за нашия народ има място, за нашите деца има място, има място под кръста за всяка една душа. Дори тази, която случайно ще гледа това видео. Тя си мисли ,че случайно гледа, но Господ те е насочил да гледаш това видео. Има място под кръста за тебе.

Всеки, който призове името на Господа Исуса Христа ще бъде спасен.

 Всеки, който Го призове с вяра, с покаяно сърце, всеки един ще бъде спасен.

И в крайна сметка това е посланието на Евангелието. Този свят отминава, този свят на революции, несправедливост, убийство, смърт, насилие, мизерия, болести – всичкото това отминава. Но вечното Божие слово, както казва Библията, че който изпълнява Божието слово живее до века. И човекът е като тревата – цветът й повяхва и тя изсъхва. Но Божието слово трае до века.

„Благодарим Ти, Господи, за Твойто свято слово.”

И надеждата ни за България, за нашите деца е в Господа Исуса Христа и в Неговото вечно слово. Ето, от хиляди години това слово не се е променило. То е същото вчера, днес и завинаги. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Така че, както казва Давид: дори и планините да се разклатят и да се преместят то пак аз ще уповавам на Господа.

 Дори и планините да се разклатят и да се преместят, пак ще уповаваме на Господа. Небето и земята ще преминат, но Твоите думи няма да преминат.

Дори в тази тежка ситуация в България, ние можем да се облегнем, ние можем да уповаваме на нашия Господ Исус Христос и на Неговото всемогъщо слово.

„Алилуя. Благодарим Ти Господи.”

И продължаваме да се молим, защото не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа на Господа ще победим.

Скъпи братя и сестри, накрая искам да завърша с най-големите заповеди, които Исус ни даде:

Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, душа, ум и сила.

 

И да се обичаме един друг, както себе си

 Най-големите заповеди – да обичаме Господа повече от всичко друго. Така че нека се учим един друг да се обичаме и да си помагаме, да обичаме братята и сестрите, дори и да не ги разбираме, дори да са от други деноминации, да обичаме дори и враговете си, което не е лесно. Обаче, Господ е обещал награда за всеки един, който успее да обича. Има огромна награда. Защото и Господ е възлюбил този свят, и е дал Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

„Благодаря Ти, Господи за тези прекрасни обещания. И насред тази криза в България, насред тази бъркотия, това насилие и всичките тези неща ние продължаваме да казваме: „Ти Си Господ на нас, на домовете ни, Ти Си Господ на България. Ти Си нашият Господ. Благодарим Ти Господи, отдаваме Ти славата и хвалата.”

Благодарим на Господа, ето ние имаме молитва вече два часа и благодарим на Господа за това време, което Той ни даде да се помолим. Простихме в тази молитва; да не гледаме в сърцето си беззаконието и несправедливостта  благоприятно (Псалм 66:18); Господ слуша молитвата на праведния (Псалм 33:17); Господ не слуша празнословие (Йов 35:13) – в молитва трябва да не изговаряме празни думи; да си прощаваме едни на други (Марк 11:25,26);  1 Тимотей 1:1-5 говори за това как да се молим за лидерите в страната, лидерите в църквата, за да можем да поминем тих и спокоен живот, не като този сега, в пълно благочестие и сериозност, защото някои са изгубили благочестието; В 1 Йоан 5:16 можем да се молим за хората, които са паднали в грях и са неспасени – можем да изповядаме греховете им; Лука 18:1-8 ни казва, че трябва постоянно да се молим и да не отпадаме, да не отслабваме в молитвата; Данаил 9:3-25 ни говори за това как Данаил в молитва изповяда своите си грехове и греховете на народа си, покая се за себе си и за народа, призова името на Господа и получи отговор на молитвата си – откровение, което да изведе народа напред; Молихме се за младежите на България и продължаваме да се молим, Господи, за младежите на България, да им дадеш бъдеще; Твоята любов в нас, домовете и църквите ни; Силата на Бог да дойде в църквите ни се молихме и продължаваме да се молим; за мен да приема ново помазание и пророческо служение с изцеления, освобождение; Поста – да продължаваме да постим и се молим, защото този пост и молитва до края на годината са съществени не само за нас, домовете ни, служението ни, но и за България. Господ използва нашите пост и молитва, за да реализира Своето дело.

И аз Ти благодаря, Господи.

И се молим и продължаваме да се молим Господ Исус Христос да бъде Царят на България и Ти да поставиш на всички лидерски постове в страната хора, избрани от Теб, включително и по църквите. Да поставиш хора, избрани от Тебе. Ти да правиш изборите.

Нека да се свети името Ти, както на небето, така и на земята, така и в сърцето ни, така в дома ми, така в служението и в църквите, така и в България и в управлението. Да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, и да бъде волята Ти както е на небето, така в мен, така в дома ми, така в служение, така в църква и в България. В мощното име на Исуса Христа се молим и Ти благодарим. Отдаваме Ти слава и хвала.

И накрая искам да завърша с един стих за насърчение:

Но Исус каза: Внимавайте да не се смущава сърцето ви, защото всички тези неща трябва да станат.

 

Лука 21:26. Тогава човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което има да връхлети върху Вселената, понеже небесните сили ще се разклатят.

 Но пак искам да кажа: В най-големите бури да не се смущава сърцето ни и да уповаваме на нашия Господ Исус Христос.

Когато видите това да се сбъдва знайте, че близо е Царството Божие.

Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докато всичко това на се сбъдне.

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Но внимавайте на себе си да не би сърцата ви да затлъстеят с преяждане, пиянство и житейски грижи и да ви застигне оня ден внезапно.

Защото той ще настъпи като примка на всички, живеещи по цялото лице на земята.

Но бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете да избегнете всичко онова, което има да стане и да се изправите пред Човешкия Син.

 Така че да бдим и да се молим (36-ти стих) във всяко време, за да можем да избегнем всичко онова, което има да стане и да се изправим пред Човешкия Син.

И това е, което правим. След като се молим, след като уповаваме на Господа, всичко е в Неговата ръка.

„Благодарим Ти, святи Господи, отдаваме Ти славата и хвалата Господи Исусе Христе.”

Господ Исус да благослови вас и домовете ви.

И аз искам като финал да прочета благословение, говоря на християните в България от

Второзаконие 1:11 Господ Бог на отците ви нека ви умножи хиляди пъти повече (нека християните в България хиляди пъти повече да се умножат), отколкото сте сега и нека ви благослови, както ви е говорил.

В мощното име на Исуса Христа бъдете благословени!

Амин!