Свидетелство на Милена

Пастор Пламен,

 от известно време слушам записи от твоите молитви за освобождение и изцеление през нощта и често получавам закашляне и изхвърляне на слуз за определени болести и духове – умствен контрол, глухота, холестерол, парадонтоза.

 Слава на Бога за това служение, нека Бог ви води, пази и да дава сила на теб и твоя дом да продължавате!

 В името на Исус:

 Милена

Advertisements