Свидетелство на Петранка

Брат Пламен, здравей! Благодаря на Бог, че има такива хора като теб! Искам да споделя как чрез твоето покорство на Божията воля аз получих освобождение и изцерение. От малко време гледам и слушам проповеди и молитви, които слагаш в интернет. Аз приех Исус Христос за мой личен Спасител, Бог и Цар преди 20 години. От този момент в мен има огромно желание да бъда в Божието присъствие и да изпълнявам Божията воля. Преди един месец Бог ме освободи от цигарите. Бях се опитвала сама да ги откажа и за малко време успявах да не пуша, но после пак ги започвах. Но сега потърсих Божията помощ и помолих Бог да ми помогне да се освободя от това робство. Една сестра в Бога ми казваше, че когато запаля цигара, кадя на дявола. По време на проповеди и молитви, които гледах и продължавам да гледам, Бог ми помогна и ме освободи от тютюнопушенето! Слава на Бога! От много време не съм ходила на църква. Но винаги търся Живия Бог със сърцето си. Молех се Бог да направи възможно да участвам в служба, както и стана. Ти си отговор на молитвата ми към Бог, аз отново да имам общение с вярващи и да ходя на църква. Виждам, че Всемогъщият Бог на моя живот работи мощно в теб и чрез теб и благодаря на Бог, че ти си му се покорил и следваш Неговото водителство! Ти си благословение за мен и Бог работи много чрез теб, не само в моя живот, но и в животите на много хора. Бог да те благослови изобилно – според Неговата мяра; да те изгради във непоколебима вяра и да те преизпълни със Святия Дух и силата на Бог!

Още едно свидетелство!

Преди няколко дни исках да намеря видеото със свидетелството на брат Айдън (много силно свидетелство), защото исках да науча една от песните и трябваше да извадя нотния и буквения текст на лист, за да мога да ги науча (аз съм музикант). Когато започнах да връщам в търсачката, за да намеря това видео с брат Айдън, стигнах до видеото – Как да станем силни. И търсачката ми показа, че е възникнал проблем и не може да бъде показано това видео. Но аз казах с твърда увереност в духа си, че ще чуя отново Божието слово, повярвах го и то стана. На прозореца за видеото стоеше този надпис, на който пише, че е възникнала грешка и видеото не може да бъде видяно… но започна гласа на записа да говори и аз по Божията милост успях да изслушам цялата проповед – от първата дума до последната. И накрая казах Амин! Благодаря Ти , Боже! Нека Божията воля се изпълни в пълнота за теб и за всичко твое! Божият мир да бъде в теб и върху теб, а ти да пребъдваш в Бог! Petranka

Advertisements