Свидетелство на Радка Върбанова

Брат Пламен, искам да ти благодаря за стиховете в доказателство, че Исус и Святият Дух са Бог! Поради естеството на работата ми бях атакувана от свидетелите и като ги почнах, посочих им всички стихове, толкова бях убедителна, че с подвита опашка си тръгнаха!

Слава на Бог!

Радка Върбанова