Свидетелство на Росица Генева

Благодаря аз, п-р Петров, че Бог ме постави в това служение! Когато Петър и Йоан срещнаха куция човек, който молеше за милостиня, Петър му каза “Сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам: „В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи.” /Деяния3-6/

Това, което Петър имаше, то се изля върху куция човек, това, което вие имате от Бога, помазанието и силата на Духа, то се излива и върху мен! Аз бях като този човек духовно „куца“. Той бе изцелен от недъга си, аз излизам от духовната си слепота, благодарение на вас. Славата отдавам на Господа!

Росица Генева

Advertisements