Свидетелство на Снежана

Здравейте пастор Пламен.

Искам да ви кажа и моето свидетелство. Бях ви помолила да се молите за брат ми, но Бог докосна мене. Имах освобождение от нечисти духове от една молитва по интернет в продължителност на 30 минути. Кашлях и повръщах. СЛАВА НА БОГА. Снежана