Молитва за вяра

МОЛИТВА ЗА ВЯРА

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 26 декември 2013 г.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=oo7pa3jSVmU

        Благодаря Ти, Господи! Отвори умовете ни, отвори сърцата ни и моля Те да изпратиш Твоето слово, което да се вкорени дълбоко в нашите сърца. Моля Те, в нас да изригне вяра. Вяра, която от сърцето да излезе и от устата ни, от делата ни. Вяра, чрез която планини да местим; вяра, която получава правда; вяра, която побеждава царства. Вяра, която носи победа във всяка област на живота; вяра, която носи вечен живот. Аз Те моля, Господи, Ти да изпълваш нашите сърца с вяра. Помажи ни, Господи, води ни, научи ни как да навлезем в Твоята вяра и как Твоята вяра да влезе в нас. Моля се в името на Твоя син Исус Христос. Искам наистина, както е писано в Евреи 11:6 стих:

Без вяра никой не може да угоди на Бога

        Без вяра не е възможно да се угоди на Бога, но вярата угажда на Бога. Така че с вяра можем да Ти угодим.

Без вяра никой не може да угоди на Бога, но който идва при Бога трябва да вярва, първо че Бог е, че Бог съществува и второ, че Бог награждава тези, които го търсят

        И така, аз Те моля Господи, да ни изпълниш с тая вяра, не само в Твоето съществувание, в Твоето постоянно присъствие в живота ни, освен това Те моля, Господи да ни изпълниш с тази вяра, че Ти награждаваш всеки един от нас, когато те търсим. И особено, когато Те търсим ревностно. Ние се нуждаем от тази награда. Някои се нуждаят от награда за прощение на грехове и спасение на души. Други се нуждаят от наградата за изцеление, някои се нуждаят от наградата за плода на утробата; други се нуждаят от наградата да благоуспее бизнеса им и да имат храна, облекло и всичко необходимо. Има най-различни нужди. Ето, има сестри, които имат нужда от тази награда да им подариш, Господи, съпруг по Твоята воля и Те се молят от дълго време. Аз Те моля, да ги дариш с нужната вяра за това да получат. Има някои, които имат болни деца, имат нужда, Господи, от вяра. Прибави им вяра, за да получат децата им изцеление. Други имат нужда от изцеление на тялото от смъртоносни болести като рак, мултипликационна склероза, мускулна дистрофия, парализа. Има братя и сестри, които са на количка или на носилка. Толкова много са нуждите, Господи! Има такива, на които семействата им са разпаднати или са пред разпадане и имат нужда от Твоята намеса. Ние знаем, че Ти си всемогъщ Бог, но също така имаме нужда да ни дариш с тази свръхестествена вяра от Теб, за да можем да влезем в тези неща. И аз Те моля, ти да ни научиш и не само да ни научиш, но да ни помогнеш да влезем в тази вяра. Също вяра за пророкуване, защото Святият Дух ни води във всяка истина и Той ни открива идните неща. Аз Те моля, Господи, да ни дадеш тази вяра, за да можем да упражняваме духовните дарби, защото се пише в Римляни 12 глава, че

според дарбите на вярата да пророкуваме.

        И аз Те моля, Господи дарбите да упражняваме чрез вяра. Да проповядваме словото Ти чрез вяра, да пророкуваме с вяра, да изцеляваме болните, да вършим чудеса в Твоето име, да гоним бесове, да възкресяваме мъртви, да спасяваме души, да изграждаме църкви, да променяме нации, да  променяме България. Имаме нужда от тази вяра. Дай ни, скъпи Исусе, защото Ти си начинателят, Ти си усъвършителят на нашата вяра.

Матей 19:26. С човеците това е невъзможно, но с Бога всичко е възможно

        С Бога всичко е възможно. И за нас е невъзможно, Господи, но с Тебе всичко е възможно! Искам с Теб да бъда, искам с Теб да действам. С Бога всичко е възможно.

Марк 10:27. С хората това е невъзможно, но не и с Бога, защото с Бога всичко е възможно

        Всичко е възможно с Тебе, Господи!

Лука 1:37. Защото с Бога нищо не е невъзможно

Или друг превод казва:

При Бога нито една дума, нито една рема, няма да остане неефективна

        Така че, с Бога няма нищо невъзможно. Даже имаше една такава книга „Няма нищо невъзможно за Бога“. Ето, пред нас има планини, които трябва да местим. И аз Те моля, Господи, Ти си казал, че с Теб няма нищо невъзможно.

Лука 18:27. Нещата, които са невъзможни с човеците, са възможни с Бога

        Така че, аз Те моля, тези неща, които са ни невъзможни, Ти да се намесиш и с Теб да станат възможни. Планините, които не можем да преместим, с Теб да ги преместим, в мощното име на Исус.

        И накрая Марк 9:23, където казваш:

Всичко е възможно, но за този, който вярва

        Придай ни тази вяра, вътре в сърцата, сърдечна вяра. Не нещо, което просто в ума ни да стои, но дари ни с тази сърдечна вяра в сърцата, за която се казва – всичко е възможно за този, който вярва. Алелуя! Благодаря Ти, святи Боже!

        Всичко е възможно да направиш за нас чрез Христос, който ни дава сила, който ни укрепява. Филипяни 4:13.

        Аз Ти благодаря за това нещо. Благодаря Ти и Те моля също за това слово в Йоан 16:20,24.

И в онзи ден, няма да ме молите за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от Отца в Мое име, Той ще ви даде. Досега не сте искали нищо в Мое име. Искайте и ще получите, за може радостта ви да бъде пълна

        Аз Те моля, Господи, наистина в това свято и мощно име на Исус Христос да можем да искаме и да получаваме всичко, така че радостта ни да бъде пълна, не просто да има хора, които да са отчаяни, но да има пълна радост. И Йоан 14:12-14:

Истина, истина ви казвам, този, който вярва в Мене, делата които Аз върша и той ще ги върши

        Ето, Господи, искаме това да можем да го  правим! Чрез вяра в Тебе, Господи Исусе, да вършим тези дела. Да вършим Твоите дела, не по-малки. Нека се молим с тази молитва. Чрез вяра в Тебе да вършим Твоите дела. Знам, че идва мисълта „и по-големи да вършим“, но ние се молим за тези, които Исус върши. Чрез вяра в Тебе. „Истина, истина ви казвам“, това е голяма истина, която казва. Този, който вярва в Мене, дай ни тази вяра в Тебе, Господи! Не вяра във вярата, не вяра в хора, не вяра в себе си, не вяра в доктрини и учения, вяра в Божия син. Делата, които Ти вършиш, ние да ги вършим. Дай ни такава вяра в Тебе, че делата, които Ти си ги вършил и ние да ги вършим. Делата, които Ти си вършил, ние да ги вършим. Ти си изцелявал, ние да изцеляваме, Ти си освобождавал, ние да освобождаваме, Ти си спасявал, ние да спасяваме, Ти си възкресявал мъртви, ние да ги възкресяваме, Ти си вършил чудеса, ние да ги вършим. Делата, които Ти вършиш, ние да ги вършим. Така Те моля, Господи в името на Исус Христос от Назарет. Това е прекрасно в Лука 8:50. Исус каза:

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!

        Не бой се, само вярвай! И сега даже Бог казва на някой – не бой се, само вярвай и ще се избавиш! Не бой се, само вярвай и човек от твоето семейство ще се избави! Господи, наистина дай ни тази вяра! Освободи ни от страха, който руши вярата! Не бой се, само вярвай и ще се избавиш и ще се изцели! Дай ни, Господи, в името на Исус от Назарет!

        Ето, дори апостолите, в Лука 17:5,6 казаха:

Господи, придай ни на вярата!

        Дай ни растеж на вярата! И Господ им каза:

Ако имате вяра колкото синапено зрънце, можете да кажете на това дърво изкорени се и се посади в морето и то ще ви се подчини

        Господи, дай ни тази вяра да можем да изкореняваме и да насаждаме. Дай ни растеж на вярата. Дай ни наистина вярата на синапено зърно, което расте, което има потенциал и сила в себе си, да можем да изкореняваме всяко растение, което нашия небесен Отец не е посадил и да насаждаме. В мощното име на Исус се моля.

        Както в Матей 17:20 се казва:

Заради вашето маловерие

        Заради нашето маловерие много неща са невъзможни. Господи, освободи ни от маловерието и ни дай вяра. Маловерието да се освободим от него, да се освободим от колебание, от съмнение, да се освободим от страх. Да ни изпълниш с вяра, съвършената вяра, пълната вяра. Ако имаме вяра колкото синапено зърно, ще кажем на тази планина – вдигни се и се премести, и тя ще се премести. Да преместваме планините, Господи. Дай тази вяра да преместваме планините!

И нищо няма да ви бъде невъзможно

        И аз Те моля Господи, нищо да не ни бъде невъзможно. Всичко да ни бъде възможно чрез вяра в Теб.

Матей 21:22. Истина ви казвам, ако имате вяра и не се съмнявате

        Ето, това го искам. Вяра да имаме и да не се съмняваме.

       Не само да направи това, което ти направи на смокинята, че я изсуши, но също да кажа на тази планина премести се и се хвърли в морето, и ще стане. И всичко, каквото и да поискаме в молитва, като вярваме, ще получим.

        Всичко, каквото и да поискаме в молитва, като вярваме, ще получим. Научи ни Господи, на тази молитва, която е с вяра. Не молитва без вяра, не молитва със съмнение, не молитва с колебание, не молитва със страх, не молитва с маловерие, не молитва с осъждение, но молитва с вяра Те моля, Господи, в името на Исуса Христа. Научи ни. Ние ти отдаваме цялата слава и хвала за това. Благодаря Ти, Господи.

        Молим се и очакваме. Исус каза –

този род не излиза, освен чрез пост и молитва

        Този род на маловерие, на неверие излиза с поста и с молитвата. Затова сме прогласили пост до края на годината. Разбира се, не е лесно да се пости покрай празниците, но ние не сме дошли на тази земя, за да се храним, нали така? Дошли сме да вършим Божията воля. Така че, който иска да върши Божията воля, ще я върши. Този род не си отива, освен чрез пост и молитва.